LAUSUNTO 8.8.2016

Sisäministeriö PL 26 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@intermin.fi elina.hirttio@intermin.fi VIITE: Lausuntopyyntö SM1615952 00.01.05.00, SMDno-2015-2044 Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausuntomme hallituksen esitysluonnoksesta ampuma-aselain ja rikoslain muuttamisesta. Sähköiseen asiointiin liittyvät muutosehdotukset ovat tärkeitä, huomioon otettaessa poliisin henkilöresurssien rajallisuus. On kuitenkin syytä huomioida, että poliisin asetietojärjestelmä on ollut kehitteillä jo n. 25 vuotta ja ongelmia järjestelmän toimivuudessa on havaittu jatkuvasti. Valtion […]