PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

HARHAAN JOHDETTU MINISTERI

Ampuma-aselain muutosesityksen yhteydessä joutui toimialaministeri Paula Risikko johdetuksi ansaan hyväksymällä pääministerin sijaisena esityksen ampuma-aselaista. Olennainen karkea perustuslain vastaisuus ilmenee esityksen Poliisilain 2 luku, 6 § 1 momenttiin esitetty lisäys 4, mikä mahdollistaa ”syyn olettaa” pohjalta kotietsinnän suorittamisen aseiden tai patruunoiden löytämiseksi. Pakkokeinolaki on laki, mihin kotietsintä ja sen perustelut, sekä kotietsinnän edellytyksiin liittyvät toimenpiteet ovat laissa tarkkarajaisesti esitetty. Kansalaisten mahdollisuudet valittaa Pakkokeinolain perusteella kotietsinnästä ovat huomattavan laajat. Se viranomainen, jonka toimesta Poliisilakiin salakavalasti on kotietsintä Aselain muutosesityksen osana lisätty, on toiminut tietäen asian Perustuslain vastaisuuden.

Asealan järjestöt kokoontuivat 2.2.2017 Hotelli Haagassa ja kokouksessa ilmeni, että yhteistä tahtotilaa on vaikea löytää. Erityisesti valtion ohjauksessa avustusten suhteen toimivat järjestöt ovat aina hyväksyneet Sisäministeriön esitykset. Poliittisessa ohjauksessa olevat järjestöt, kuten Reserviupseeriliitto ja SML ovat toimineet yhdessä valtion ohjauksessa toimivien kanssa. Asealan elinkeinonharjoittajat ja asekauppiaat pelkäävät elinkeinonsa puolesta, mutta eivät riittävästi ollakseen valmiita pysäyttämään virheellisiä esityksiä joukkovoimalla. Haagan kokouksessa käytetyistä puheenvuoroista NRA ry:n edustajat käyttivät selkeästi eniten puheenvuoroja, vaikka valmistautuminen 3.2. pidettävään seminaariin olisi edellyttänyt yhtenäistä edunvalvojien joukkoa.

Ampumaharrastusfoorumin 3.2. järjestämän seminaarin ensimmäinen puhuja oli toimialaministeri Paula Risikko. Risikon puhe kuunneltiin ilman kommentteja. Europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon esitys oli asiansa hyvin tuntevan esittämä ja sai kaikilta läsnäolijoilta hyväksyvän vastaanoton. Sisäministeriön johtavan asiantuntijan Johanna Puiron esitys tuliasedirektiivin edellytyksiä kansalliseen lainsäädäntöön oli selvitys asiantilasta, ilman poliittista jargonia. Haloslaisen virkamiehen, AHY:n ylitarkastaja Mika Lehtosen esitellessä Aselain muutosesitystä pyysi edustajamme esittää kysymyksen ja sai siihen luvan. Kysyttyään Poliisilain lisäyksestä kotietsinnän osalta, hämmentyi vastaaja Lehtonen, sillä hän ei ilmeisesti ollut odottanut paikalla olevien kysyvän mitään.

Kysymys johti myös Halla-ahon jatkokysymykseen, eikä Lehtonen pystynyt selvittämään, miksi Poliisilakiin haluttiin kyseinen lisäys. Perusoikeuksien kannalta vaarallinen lisäys tulisi lopullisesti murskaamaan kodin suojan niiltä henkilöiltä, joilla on ollut edes joskus luvallisia ampuma-aseita ja patruunoita. Tilaisuuden järjestäjät eivät sivuillaan tiedotteessaan kertoneet mitään tilaisuudessa esitetyistä tärkeistä kysymyksistä, kuten hallituksemme jäsenen esittämästä kysymyksestä aseasioita käsittelevien virkamiesten pätevyysvaatimuksista, kuten asiantuntemus ja mielenterveys. Seminaari osoitti jälleen kerran, että ilman NRA ry:n asiantuntijoiden esilletuloa luottaisimme kritiikittä haloslaisiin edunvalvojiin ja virkamiehiin. Henkilökohtaisesti yli neljä vuosikymmentä alalla toimineena en luota järjestöjen haluun ja kykyyn yhteistyöhön.

Petetty kansalainen lukee Ampumaharrastusfoorumin tiedotteen uskoen edunvalvojiinsa.


Runo K. Kurko

puheenjohtaja