DEMENTIA PERUSTEENA KOTIETSINNÄLLE?

DEMENTIA PERUSTEENA KOTIETSINNÄLLE ?

Sisäministeri Paula Risikko puolusti Eduskunnassa Poliisilakiin tehtyä lisäystä kotietsinnästä esitellessään Hallituksen esityksen HE 266/2016 vp. Hallituksen esitykseen lisätty poliisilain kohta kotietsinnästä ilman rikosepäilyä perustuisi lain voimalla ja tuella tapahtuvaan diskriminaatioon sekä syrjintään. Säännöstä esitettiin saamiemme tietojen mukaan poliisilakiin dementoituneiden vuoksi!

Säännökseltä on aina edellytettävä toimivaltanormina selkeyttä ja täsmällisyyttä perusoikeustulkinnan keskeisen oikeus- ja tulkintaperiaatteen mukaan, jotta laki ylipäänsä voidaan säätää ja nyt sitä ei tiedosteta. Asiassa on syytä huomioida, että dementoituneen edunvalvoja ratkaisee ja on jo ratkaissut tämän tyyppiset asiat. Lääkäri on myös ilmoitusvelvollinen eli olemassa on jo tarvittavat keinot dementoituneiden ihmisten parhaaksi. Poliisin suorittama kotietsintä olisi vahingollista dementoituneen ihmisen ihmisarvolle ja rikkoisi kotirauhan suojan juuri silloin kun sitä eniten tarvitaan.

Asiasta herää lukuisia vakavia kysymyksiä, kuten mm.;

-millä ammattitaidolla pykälän lisäämisen esittänyt taho tietää, mitä dementia tarkoittaa?

-mikäli säännös olisi kirjattu lakiin vain dementian vuoksi, niin miksi tätä asiaa ei selkeästi tuoda esille, kun samalla on tosiasiassa kyse ihmisen henkisen tilan ja terveyden vuoksi kohdistuvasta toimenpiteestä josta ei ole mainintaa, vaan kyseessä olisi yleinen säännös jossa perusteena riittäisi perusteltu syy olettaa?

-miksi lakiin yritettäisiin säännöstä, josta ei kävisi ilmi, kehen se kohdistuu?

-jos säännös kohdistuisi dementoituneisiin ainoana perusteluna sairaus, niin miten turvattaisiin dementoituneiden oikeusturva ja menettely ja miten heille kerrottaisiin asiasta?

-miten voisi olla perusteltua, että dementoituneen eli sairaan ihmisen ihmisarvoinen syrjintä perusteltaisiin jopa lain voimalla?

Kyseessä ei ole ratkaisu dementoitumiseen, vaan pykälän avulla voitaisiin ns. lyödä lyötyä. Olisi täysin kohtuutonta, että ihminen, joka ei ehkä tunnista enää edes läheisiään, joutuisi poliisin kotietsinnän kohteeksi jopa voimakeinoja käyttäen kotirauhasta piittaamatta kun olemassa on jo leegio keinoja dementoituneiden ihmisten parhaaksi. Dementoituneella on uskottu mies tai edunvalvoja, joka tämän pykälän perusteella voitaisiin myös ohittaa pelkän oletuksen perusteella.

Suomessa ei saa olla mahdollista säätää ns. piilolakeja jotain tiettyä ihmisryhmää varten oli kyseessä esimerkiksi sairaus, harrastuspohja, kokoontumisvapaus tai sananvapaus. Asiassa on lisäksi syytä huomioida, ettei Hallintovaliokunta ole kykenevä arvioimaan perusoikeuspuolta, eikä sillä ole siihen toimivaltaa. Hallintovaliokunta ei myöskään voi ohittaa perusoikeuskysymyksiä.

NRA ry

Minna Helin

pääsihteeri