PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 4

NYKYPOLIISISSA EI OLE MUNAA?

Edesmennyt pikaruokaketju mainosti aikanaan pikaruokaa lauseella: ”Poliisissa on munaa”. Itselläni on ollut ja on edelleen ilo ja kunnia tuntea monia ns. vanhan linjan poliiseja, joihin em. lause oli todella osuva. Kun poliisia tarvittiin, paikan päälle mentiin, eikä vaan meinattu. Tilanteet pyrittiin hoitamaan rohkeasti jo ensimmäisen paikalle tulleen partion toimesta. Asiat myös pyrittiin selvittämään heti kättelyssä pienimmän haitan mukaisesti ilman turhia voimakeinoja, koska niitä ei tarvittu poliisin egon nostattamiseksi. Jos tilanteesta voitiin selvitä puhuttelemalla asiakasta, niin myös tehtiin ja usein tilanteet saatiin ratkaistua jo pelkästään asiallisesti neuvottelemalla. Tarvetta ei ollut kutsua paikalle myöskään turhia apuvoimia puhumattakaan Paseista.

Oman kokemukseni mukaan ennen vanhaan useimmilla poliiseilla oli myös poliisin ammatin hoitamiseen tarvittavaa oikeudentuntoa, rohkeutta ja tilannetajua. Poliisin toimissa pyrittiin kunnioittamaan myös voimassa olevaa lakia. Pääosin siksi poliisi nautti myös kansalaisten arvostusta ja luottamusta. Nykypäivän poliittinen poliisi on turvaamassa yksinomaan eliitin päämääriä ja toimii eliitin käskyläisenä lisäten toimillaan samalla myös yhteiskunnan vastakkainasettelua. Naisena en valitettavasti voi välttyä vaikutelmalta, että feminismi ja politiikka ovat saaneet aivan liian vahvan jalansijan poliisissa.

Nykypäivän poliisitoimi ja poliisitaktiikat tuntuvat valitettavasti lähinnä huonolla itsetunnolla varustettujen ”molopäiden” puuhastelulta. Nykykehitys toki lienee osittain seurausta laajalti levinneestä ns. suvaitsevaisuudesta, mutta silti. Suvaitaan ”sopivia” rikollisia sekä ”vähemmistöjen” tapoja esimerkiksi ampua ilmaan luvattomilla ampuma-aseilla. Suvaitaan laittomasti maassa oleskelevia, ei toimita heidän henkilöllisyyksiensä todentamiseksi, kiinni ottamiseksi tai maasta poistamiseksi. Mutta miksi poliisin suvaitsevaisuus loppuu, kun on kyse perustuslain suojan nojalla kokoontuvista ja/tai mieltä osoittavista kantasuomalaisista?

POLIITTISEN POLIISIN TOIMINTA

Helsingin poliisin mahtipontinen hyökkäys Suomi Ensin leirille oli todellinen poliittisen poliisin rimanalitus. Paikalle tultiin kuin odotettavissa olevaan suureen tulitaisteluun useiden partioiden ja kymmenien poliisien voimin. Leiri saarrettiin ja paikan päällä seistiin kädet puuskassa varustevyöllä egoa pönkittäen. Poliisit olivat osittain vasta kokelaita, koska ilmeet ja kehon kieli kertoivat enemmän kuin tarpeen. Julkisuudessa esitettiin, että poliisi antoi käskyn purkaa mielenosoitus ja perusteena esitettiin välitöntä vaara kansalaisille. Tässä vaiheessa useimmille taisi tulla mieleen, että pettikö poliisin suuntavaisto ja menikö poliisi väärään leiriin?

Kokoontumislain 530/1999 tarkoituksena on turvata perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden käyttämistä sekä ohjata yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestämistä. Julkisen vallan on edistettävä kokoontumisvapauden käyttämistä turvaamalla oikeus kokoontua ilman ulkopuolista häiriötä.Poliisi ei voi olla taho, joka saa mielivaltaisesti määrittää mikä/minkä tahon pitämä kokous on turvaamisen arvoista ja mikä taas ei. Poliisien tulee kaikessa toimissa huomioida perustuslain ja kokoontumislain lisäksi myös Poliisilaki 872/2011: ”Poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä yhdenvertaista kohtelua ja sovinnollisuutta edistäen. Poliisin tulee ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin pyrkiä ylläpitämään yleistä järjestystä ja turvallisuutta.” Koska aluksi vain toinen leiri vaadittiin purettavaksi, ei kyseessä ollut puolueeton tai yhdenvertainen kohtelu, saatikka sovinnollisuus.

Ilmeisesti julkisuuden ja sosiaalisen median paineessa poliisi joutui myöhemmin antamaan käskyn myös toisen leirin purkamisesta perusteena turvallisuussyyt. Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoisen mukaan syynä on levottomuus Rautatientorilla. Poliisi on arvioinut tilanteen niin, että tässä vaiheessa kaikkien kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi on parempi, että myös turvapaikanhakijat siirtyvät muualle, Kopperoinen sanoo. Poliisi on varautunut myös siihen, että elleivät turvapaikanhakijat suostu lähtemään, poliisi voi ryhtyä Kopperoisen mukaan ”lainmukaisiin toimiin”. Voisiko poliisi ryhtyä ”lainmukaisiin toimiin” myös laittomasti Suomessa olevien turvapaikanhakijoiden palauttamiseksi?

FLORIDALAISTEN SHERIFFIEN OHJEET TERRORISTIEN HYÖKÄTESSÄ – AMPUKAA TAKAISIN

Suureen suosioon noussut, pitkän uran tehnyt floridalainen sheriffi Wayne Ivey on ladannut Facebookiin videon: ”Meillä ei ole varaa istua kädet ristissä ja odottaa seuraavaa terrori-iskua”. Wayne Ivey toteaa, että jokaisen tulisi itsensä ja perheensä vuoksi varautua hyökkäyksen varalta eikä kyse ei ole enää siitä, tapahtuuko isku, vaan kyse on siitä, missä ja milloin seuraava isku tapahtuu. Kuten Ivey toteaa, terroristit tietävät, että ihmiset on koulutettu piiloutumaan ja pakenemaan, ja he laskevat suunnitelmansa sen varaan, ettei kukaan tee vastarintaa. Se, ettei tee mitään, tai toivoo, ettei mitään tapahtuisi, ei tule pelastamaan henkeäsi, jatkaa Ivey. Hän myös muistuttaa meitä kaikkia erittäin tärkeästä tosiasiasta, että hyökkäyksen tapahtuessa jokainen tulee olemaan yksin ennen kuin poliisi saapuu paikalle ja siksi hän suosittelee jokaista kantamaan asetta piilotettuna mukanaan, jos siihen on laillinen lupa.

Myös toinen julkisuuteen noussut floridalainen sheriffi Grady Judd ottaa kantaa miten tulee varautua terroristeja vastaan: ”Aseistettu hyökkääjä ei laske sen varaan, että sinä taistelet vastaan. Hän suunnittelee hankkivansa aseen, hoitaa ammuskelun ja sinä olet vain helppo maali. No, helppojen maalien pitää ampua takaisin, toteaa sheriffi Judd.”

TŠEKIN KANSALAISILLE OIKEUS KÄYTTÄÄ ASEITA TERRORISTEJA VASTAAN?

Tšekin parlamentin alahuone on hyväksynyt perustuslain muutoksen, joka antaisi kansalaisille oikeuden käyttää aseita kansallisen turvallisuuden ollessa uhattuna. Tšekin sisäministeri Milan Chovanec sanoi parlamentissa: “Me emme halua riisua kansalaisiamme aseista nyt kun Euroopan turvallisuustilanne huonontuu koko ajan.” Perustuslain muutosesitys hyväksyttiin jo parlamentin alahuoneessa selvällä enemmistöllä ja sen läpi menoa odotetaan myös ylähuoneessa.

Tšekin parlamentin lakiuudistus on samalla suora haaste EU:n asedirektiiville, joka pyrkii kieltämään tietyntyyppisten puoliautomaattiaseiden hallussapidon kansalaisilta. EU:n mielestä aseiden hallussapito pitää kieltää lainkuuliaisilta kansalaisilta terrorismin estämiseksi, kun taas Tšekin parlamentin mukaan kansalaisilla nimenomaan pitää olla oikeus kantaa aseita, jotta he voisivat itse puolustautua terroristeja vastaan. Tästäkin uutisesta voi jokainen vetää omat johtopäätöksensä, kumpi peruste on osuvampi vedoten terrorismiin?

SUOMEN POLIISI OHJEISTAA: PAKENE, PIILOUDU, HÄLYTÄ

Kun seuraa tapahtumia mm. Tukholmassa ja Englannissa, eivät kaukana ole ajat, kun myös suomalaisen poliisin eteen tulee karu todellisuus. No-go alueita muodostuu ja paljon. Koska poliisien määrä ja osaaminen eivät kohtaa enää tarvetta, niin miten poliisi aikoo selviytyä tehtävistään? Poliisitube PAKENE, PIILOUDU, HÄLYTÄ on lähinnä tragikoominen koulutusvideo ja sitä katsoessa herääkin kysymys, ovatko videon kohderyhmä vain kansalaiset vai myös poliisi?

Videon toimintaohjeiden yhteydessä todetaan: ”Videon tavoitteena on turvallisuuden tunteen lisääminen. Kun mielessä on jokin toimintamalli erilaisten tilanteiden varalle, se lisää omia valmiuksia ja rauhoittaa.” Suomen poliisi lähtee liikkeelle siitä ”yleiseurooppalaisesta” koulutuksesta, että pakeneminen, piiloutuminen ja poliisin paikalle hälyttäminen ovat ainoat hyväksyttävät keinot esimerkiksi vakavan väkivallan uhan tai terrorihyökkäyksen tapahduttua ja mahdollinen vastarinta on kiellettyä. Itse pyrin pitämään aina kirkkaana mielessäni jo nuorena saamani, suuresti arvostamani vanhan linjan poliisimiehen antaman neuvon: ”Minna muista aina, mieluummin raudoissa kuin laudoissa”.

Minna Helin

pääsihteeri