PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 5

ÄÄRIRYHMÄT EUROOPASSA

Saksan tiedustelupalvelun mukaan ääriryhmät ja terrorismiuhka ovat kasvaneet Saksassa. Angela Merkelin politiikan ansiosta Saksassa on myös ennätysmäärä turvallisuuspalvelun vaaralliseksi luokittelemia ääriaineksia. Saksan poliisin tiedustelussa on suuri määrä kohteita, mutta viranomaiset eivät ole pystyneet estämään Saksaan kohdistuneita terrori-iskuja. Iskujen kitkeminen tiedustelun keinoin on ilmiselvästi toimimatonta, mutta siitä huolimatta Sipilän hallitus ajaa tiedustelulakia nopeutetusti voimaan myös Suomessa ja lain voimaan saattamisen tärkeyttä perustellaan mm. terrorismin uhalla.

Tiedustelua lisäämällä ei Euroopassa tai Suomessa pystytä estämään terrori-iskuja, vaan ongelmiin tulee puuttua jo ennaltaehkäisevästi ongelmien lähteillä päättäjien toimesta eli ääriryhmien Eurooppaan tulon estämisellä sen sijaan, että avosylin rajat auki pyritään ottamaan vastaan lisää taustoiltaan täysin tuntemattomia turvapaikanhakijoiksi ilmoittautuneita muukalaisia. Angela Merkel on tietoisesti harjoittanut politiikkaa, joka on Saksalle ja koko EU:lle tuhon tie. Samaa linjaa ajavat Keskusta Juha Sipilän ja Kokoomus Petteri Orpon johdolla Suomessa. Jo aikaansaatuja riskejä on turha jälkikäteen pyrkiä suitsimaan saattamalla voimaan lainkuuliaisten kansalaisten perusoikeuksia rikkovia lakeja.

Itävallan puolustusministeri Hans Peter Doskozil toi esille, että Itävalta ottaa käyttöön rajatarkastukset, jos Eurooppaan pyrkivien maahanmuuttajien määrä ei vähene Välimerellä. Italian sisäministeri Marco Minnitin mukaan Itävallan suunnitelmat vaikuttavat maiden väliseen turvallisuusyhteistyöhön ja kyseessä on epäoikeudenmukainen ja ennenkuulumaton aloite. Kenen oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta koko Eurooppaan kohdistuvalla, hallitsemattomalla maahanmuuttokriisillä haetaan vai onko kyseessä se, että kaikki EU maat halutaan saattaa yhtä huonoon tilanteeseen vastuun/taakan jakamisen nimissä?

Itäisen-Euroopan maissa on ymmärretty kansalaisten asema huomattavasti selkeämmin kuin Länsi-Euroopassa ja mielipidemittauksen mukaan mm. enemmistö puolalaisista lähtisi mieluummin EU:sta kuin ottaisi lisää pakolaisia muslimimaista. Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen tuo kannanotossaan esille, että Islamin vastaisuus estää pakolaistaakan jakamista ja Euroopan komissio voisi periaatteessa määrätä kymmenien miljoonien päiväsakkoja pakolaistaakan jakamisesta kieltäytyville maille. Kataisen mukaan päiväsakkojen tarkoitus on aikaansaada muutos. Jyrki Kataisen asenne osoittaa selkeästi, että Eurooppa on tuhottava, hinnalla millä hyvänsä.

SUOMEN VALTAELIITIN VALLAN KÄYTTÖ

Valtiosääntöperiaatteet ovat vallankäyttöä sääntelevät perusperiaatteet. Valtiovalta kuuluu kansalle ja sitä käyttää valtiopäiville kokoontunut, kansan valitsema eduskunta. Suomen kansalaiset ovat perustuslain mukaan yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan. Kuitenkin valtaeliitin ja poliisin toimet kohdistuvat Suomen kansalaisiin mm. heidän vakaumuksensa tai mielipiteensä mukaan. Esimerkiksi eliitille ei toivottujen mielipiteiden vapautta pyritään estämään sosiaalisessa mediassa toimivien poliisien toimesta.

Oikeusvaltioperiaatteen mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava lakia. Suomen julkisen vallan käyttäjät ajavat selkeästi yksinomaan eliitin agendaa ja sitä palvelevaa poliisivaltiokehitystä, ohittaen toimillaan niin valtiosääntöperiaatteet, oikeusvaltioperiaatteet kuin myös perustuslain vahvan aseman. Eduskunta on, joko tarkoitushakuisesti tai suuresta osaamattomuudestaan johtuen pyrkinyt jatkuvasti säätämään kiireellisinä ja nopeutetulla menettelyllä perustuslain vastaisia lakeja.

Poliisin massiivisen hyökkäyksen kohteeksi joutunut Suomi Maidan-leiri on vaatinut Suomessa laittomasti olevien palauttamista eli lain noudattamista. Laittomien ollessa kyseessä ei kyse ole turvapaikanhakijoista, vaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista, Suomessa laittomasti ilman oikeutta olevista, jotka tulisi turvallisuussyistä poistaa välittömästi maasta. Useimmille lienee selvää, että asiassa on poliittisen eliitin ollessa kyse yksinomaan eliitin oman/lähipiirin edun tavoittelusta vastoin kansan etua. Kysymys kuuluukin, missä vaiheessa osaa kansasta on saatu sumutettua siinä määrin, että kansallismielisyydessä ja isänmaan puolesta toimimisessa olisi jotain pahaa, saatikka että kyseessä olisi rasismi, fasismi tai natsismi?

ITSEPUOLUSTUKSEN OIKEUTUKSESTA

Mediassa on uutisoitu lukuisista pahoinpitelyistä, hyökkäyksistä ja raiskausten määrän rajusta kasvusta. Myös yhteiskunnan kahtiajako lisääntyy edelleen jatkuvasti, joten negatiivisen kehityksen lisääntyvä suunta on edelleen kasvava. Hyökkäysten ja raiskausten kohteiksi joutuvien kansalaisten oikeudet ja mahdollisuudet puolustautua rikollisten hyökkäyksiä ja jopa joukkoraiskauksia vastaan pelkin paljain käsin ovat täysin riittämättömät. On todella naiivi neuvo, että jos joudut hyökkäyksen kohteeksi, soita poliisille.

Yhdysvalloissa on tarjolla ns. älykäs itsepuolustusväline, joka hälyttää sairaustapauksissa, toimii langattomasti älypuhelimen kanssa, ottaa kuvan hyökkääjästä, suorittaa hälytyssoiton, toimii paikantimena ja on samalla pippurisumutin. Useissa Euroopan maissa pippurisumutteen hankkimiseen riittää 18 vuoden ikä. Jotta Suomen lainsäädäntö noudattaisi eurooppalaista linjaa, tulee Suomen lainsäädäntö muuttaa vastaamaan muiden maiden lainsäädäntöä koskien pippurisumutteiden lupavapautta. Suomen poliittinen eliitti haluaa tuoda esille EU:sta yksinomaan ne asiat ja lait, jotka eliittiä hyödyttävät. Kun aselainsäädäntö esimerkiksi kiristyy jossakin EU maassa, vaaditaan samaa kehitystä saman tien Suomeen, mutta kun tilanne on toisin päin, ollaan hiljaa ja toivotaan, ettei kansa heräisi tilanteeseen.

Suomalaisen vasemmiston ja vihreiden avoimesti tukema äärivasemmistolainen Antifa osoitti yhtenä anarkistitahona ”mieltä” Hampurissa G20-kokouksen aikana. Mellakan ja sen yhteydessä esiintyneen väkivallan seurauksena tuli selkeästi esille, että Saksan poliisi alkaa olla pahasti alakynnessä ja sama kehitys on odotettavissa myös Suomessa. Yli 500 poliisia loukkaantui Hampurissa, kun heitä vastaan kohdistui ääriryhmien hyökkäys mm. kivin, polttopulloin, metallitangoin yms. Liikkeitä ryöstettiin ja aikaan saatu tuho muistutti lähinnä kaupunkisotasimulaatiota. Ns. valtamedioissa tulisi siirtyä nykyisestä linjasta selkeästi kriittiseen journalismiin sen sijaan, että todellisuutta halutaan tietoisesti lakaista maton alle. Eliitin agendan ajaminen ja hokema, ettei pelolle tule antaa valtaa ovat menneen ajan jäänteitä. Ongelmat Euroopassa ja Suomessa ovat jo sitä suuruusluokkaa, että kansalaiset ovat yhä laajemmin tietoisia asioiden oikeasta tilasta, mutta eivät ns. valtamedian, vaan vaihtoehtomedioiden ja sosiaalisen median ansiosta.

Minna Helin

pääsihteeri