PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 6

SOTE

SOTE farssissa on unohdettu täysin tärkein eli tahot, jotka ovat todennäköisimpiä palveluiden suurkuluttajia ja joilla on vähiten resursseja taistella riittävän hoidon saamiseksi. SOTE kritiikki on kohdistunut perustavaa laatua oleviin asioihin kuten huoleen siitä, että potilaat jäävät vaille hoitoa ja että sairaaloiden osaaminen vähenee. Myös tärkein peruste koko uudistukselle eli se, mistä uudistuksella haettavat säästöt syntyisivät, on jäänyt vaille vastausta. SOTE farssissa onkin pyritty ajamaan yksinomaan niiden etua, joilla on tulevassa uudistuksessa rahastajan asema, eli taloudellisesti hyötyviä tahoja.

Suurille toimijoille on Suomessa aina pyritty räätälöimään oma maan tapa toimia mm. minimi verovelvoitteella, tukematta verotuloina suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Esimerkkinä tästä on jo pitkään julkisuudessa puitu tapaus Mehiläinen, jolla on Iltalehden uutisoinnin mukaan edelleen epäselvyyttä veronmaksuvelvoitteesta verottajan kanssa Mehiläisellä miljoonariidat verottajan kanssa. Samanaikaisesti näitä kunkin alan ns. suuria toimijoita pyritään kaikin tavoin tukemaan, tuomaan esille mediassa positiivisessa valossa ja keventämään heihin kohdistuvaa virkamiesten byrokratiaa mm. venyttämällä tulkintoja lakeihin, määräyksiin ja ohjeisiin. Erilaiset tuotteiden takaisinvedot ja niiden voimakkaasti lisääntyneet määrät osoittavat myös kiistatta, että etukäteisvalvonta tuoteturvallisuuden osalta on selkeästi riittämätöntä.

Perustuslakivaliokunnan lausunto pakotti hallituksen ottamaan aikalisän SOTE valmistelussa ja asiassa on herättänyt hämmästystä, miksei hallitus jo aiemmin ottanut huomioon asiantuntijoiden arvioita mm. SOTEN perustuslain vastaisuudesta. Poliittisen eliitin kuten Juha Sipilän omat meriitit ja asema eivät todellakaan osoita hyvää liikemiestapaa Suomen valtiota tai kansalaisten asioita koskevien asioiden hoidossa, vaan yksinomaan Juha Sipilälle ja hänen lähipiirilleen koituvissa tulonsiirroissa kuten aiemmat Sipilän toimet ovat kiistatta osoittaneet. SOTE lyhenne kuvanneekin lähinnä sitä, mitä eliitti haluaa antaa kansalaisille ja pienyrittäjille hankkeella eli ”sontaa teille” ja rahat meille, olkaapa hyvät.

TEHOKASTA KATUMISTA

Juristien käyttämä termi tehokas katuminen nousee aika ajoin esille eri yhteyksissä. Tehokas katuminen tapana välttää rangaistus rahojaan piilotteleville eli hallituksen esitys 32/2015 vp peruutettiin hallituksen taholta, kun tietoisuus esityksen olemassaolosta nousi laajemmalti esille.

Perussuomalaisten puheenjohtajaksi valitulta Jussi Halla-aholta odotettiin tehokasta katumista nöyrtyä ”sopivaksi” poliittisen eliitin yhteistyötahoksi. Se olisi kenties jopa estänyt hyvin etukäteen suunnitellun ”hallituskriisin”, mikäli Tasavallan presidentti Sauli Niinistö olisi havainnut riittävän tehokasta katumista. Onneksi näin ei käynyt, vaan kriisin ansiosta jyvät erottuivat akanoista ja Perussuomalaiset voivat nyt Jussi Halla-ahon johdolla lunastaa Perussuomalaisten äänestäjilleen antamat lupaukset.

Milloin tehokas katuminen on terminä sallittua nostaa esille ja milloin ei? Tehokkaalle katumiselle ei ole sijaa ilmiselvästi silloin, kun puhutaan esimerkiksi kokoomusvaikuttajien rikostaustoista eikä silloin, kun puhutaan poliitikkojen tekemistä selkeistä ja vakavista virheistä ilman pienintäkään vastuuta. Rikosten sovittaminen tuomioilla lienee varattu vain valikoitujen tahojen käyttöön ja muiden tulisikin sitten tuomion suorittamisen jatkaa tehokasta katumusharjoittelua.

KULTALAMMESTA KULTAKAIVOKSEKSI

Länsiväylä lehden uutisoinnin mukaan Kultalampi-vyyhti toi Ilkka J. Karille viisi vuotta vankeutta. Kultalampi hanke oli korkeatasoiseksi aiottu palvelutalo Espoon Leppävaarassa, joka kaatui taloussotkuihin, joissa katosi lähes 7 miljoonaa. Hankkeessa mukana ollut entinen kokoomuspoliitikko Ilkka J. Kari, joka on myös tunnettu Emma Karin (vihr) isänä sai hovioikeudessa tuomion asiassa, jossa Käräjäoikeus oli hylännyt kaikki syytteet. 5 vuotta ehdotonta törkeästä petoksesta tuli Ilkka J. Karille yllätyksenä. Onko niin, ettei Ilkka J. Kari kuulunut enää hyvä veli kerhoon ex-kokoomuslaisena vai mistä lienee kyse kun ”häkki heilahti”?

Ilkka J. Kari tuli aikanaan tunnetuksi Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajana, kun hänen ansiostaan Espoolle erittäin hyvin tuottanut Espoon Sähkö myytiin. Olisiko syytä tutkia muutkin Ilkka J. Karin ns. ”harkintavirheet” kuten Kari itse pieleen menneitä toimiaan kuvaa? Rakennushankkeesta siirrettiin varoja hankkeen ulkopuolelle ja Kultalammesta tulikin hankkeen puuhamiesten oma kultakaivos.

Poliittisen eliitin merkittävin kultakaivos on ehdottomasti Suomen EU-jäsenyys. Aikanaan julkisuuteen annettuja lupauksia ”EU-jäsenyys alentaa ruuan hintaa, tuo työtä ja turvaa” ja lupausten toteutumista voi kukin arvioida omalta osaltaan. Ruoan hinta on pilvissä, työttömyys on huipussaan ja työt on ulkoistettu halvempien veropohjien maihin. Myös kansalaisten turvallisuus alkaa olla todella retuperällä mm. hallitsemattoman maahanmuuton vuoksi. Poliittisessa EU jargonissa oli kyseessä lähinnä jopa irvokkuus käyttää erilaisia termejä joilla saatiin kansan syvien rivien ymmärrys ja kannatus.

Mielipidevaikuttaminen on vaarallisinta, kun siihen osallistuu poliittinen eliitti ja valtalehdistö kautta linjan ja samanaikaisesti pyritään mielipidevaikuttajien taholta sensuroimalla hiljentämään vaihtoehtoiset median keinot kuten sosiaalinen media ja eri vaihtoehtomediat leimaamalla uutiset valeuutisiksi ja mediat valemedioiksi. Vihapuhe, rasismi, syrjintä ja muut vastaavat termit ovat käyttökelpoisia tässä vaikuttamisen muodossa. Ikävintä asiassa kuitenkin kantasuomalaisten kannalta on se, että siinä tapauksessa kun vihapuhe, rasismi tai syrjintä kohdistuvat kantasuomalaiseen, niitä ei ole olemassa, ei edes niiden silmissä jotka aktiivisesti masinoivat agendaa nimeltään ”nollalinja rasismille”.

EU JA KATASTROFAALINEN EURO

Talouselämä uutisoi, että synkkä arvio Suomen eurojäsenyydestä leviää maailmalla. Washington Postissa kirjoittava Matt O´Brien toteaa, että Suomen talous ei elvy euron takia ja eurojäsenyys voi olla maallemme pahempaa kuin konkurssi. O’Brienin mukaan Suomella on ollut suuria taloudellisia ongelmia, joiden olisi pitänyt olla selvitettävissä ja Suomi on myös tehnyt mitä on pitänyt eli noudattanut sääntöjä, mutta silti tulos on ollut katastrofaalinen. Se johtuu siitä, että euro itsessään on katastrofaalinen, O’Brien jatkaa. Normaalisti heikossa taloustilanteesta selvittäisiin leikkaamalla menoja valuutan devalvoimisen avulla, mutta euron myötä Suomella ei ole enää tätä mahdollisuutta. Sen sijaan Suomen on pitänyt leikata menoja palkanalennuksilla, joka ei ainoastaan vie kauemmin, vaan myös aiheuttaa enemmän taloudellista tuhoa, koska ihmisiä on irtisanottava, jotta he suostuvat vähennyksiin, O’Brien analysoi.

Yksi EU:n peruspilareista eli vapaa liikkuvuus ihmisten, tavaran, rahan kuin palveluidenkin osalta on osoittautunut vakavaksi virheeksi. Ihmisten vapaa liikkuvuus on mahdollistanut hallitsemattoman haittamaahanmuuton vyöryn koko Eurooppaan ja rikollisten vapaan liikkuvuuden ilman kontrollia tuovia rajatarkastuksia. Tavaran vapaa liikkuvuus on mm. tuonut Suomen markkinoille tuotteita, jotka on ”viherpesty” alkuperän hämärtämiseksi. Esimerkiksi Kiinassa massavalmistettujen halpatuotteiden alkuperä voidaan kätevästi häivyttää tuomalla tuotteet ensin toiseen EU maahan kuten Saksaan. Tämän jälkeen tuotetta myydään alkuperämaamerkinnällä Saksa.

Sen sijaan suomalaisille luvatut autoverottomat autot ovat jääneet vain juhlapuheiksi ajalta, kun kansan syviä rivejä pyrittiin saamaan EU myönteisiksi. Myös raha liikkuu ilman kontrollia ja tilanne onkin ollut otollinen lähinnä rikollisille. On härskiä, miten pankkitoimihenkilö tenttaa suomalaista pankin pitkäaikaista asiakasta ns. rahanpesun nimissä. Kukapa ei olisi pankissa asioidessaan törmännyt kysymykseen:”oletko poliittisesti vaikutusvaltainen ulkomailla?” Sen sijan KELA tuet liikkuvat vapaasti Suomesta maailmalle ilman kontrollia.

Minna Helin

pääsihteeri