PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 9

POLIITTISEN POLIISIN VIHAPUHETUTKINTARYHMÄ

Kohti täydellistä poliisivaltiota ja totalitarismia on menty Suomessa vauhdilla. Toimista ja kannanotoista päätellen myös tiedustelulain nopeaan läpimenoon on varauduttu massiivisin keinoin. ”Väärinajattelijoita” pyritään uhkailemaan jo ennakkoon ja suitsimaan netissä vellovaa, lainsäädännöllemme tuntematonta vihapuhetta. Ylen uutisen mukaan keväällä perustettu valtakunnallinen poliisin vihapuhetutkintaryhmä perustettiin ehkäisemään ja tutkimaan netin vihapuhetta. Poliisin resursseja on jälleen mitä ilmeisimmin ohjattu hätiköidysti kyseenalaiseen suuntaan, koska epäselvää on edelleen virallinen määritelmä Suomen lainsäädännölle tuntemattomasta termistä vihapuhe? Myös määritelmä, minkälaisissa tapauksissa termiä vihapuhe voi soveltaa, on edelleen epäselvä. Voiko vihapuhe kohdistua esimerkiksi vain tietyntyyppisiä etnisiä ryhmiä kohtaan, eikä esimerkiksi kantasuomalaisia kohtaan ja onko kohteella oltava tietty uskonto, ihonväri, kansalaisuus, status tms. jotta vihapuhe termiä saa käyttää ja asia edellyttää poliisitutkintaa?

Pelkkä sosiaalisessa mediassa tykkääminen ja jakaminen voi Ylen uutisen mukaan olla rikos eli tulevilla ajatuspoliiseilla on mitä ilmeisimmin töitä riittävästi myös tulevaisuudessa, koska ”väärinajattelijoiden” määrä kasvaa räjähdysmäisesti, mitä enemmän ihmiset heräävät valtamedia kuplastaan vallitsevaan todellisuuteen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan vihapuhe voi liittyä esimerkiksi ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen. Kun vihapuheen kohteena on valkoinen, kantasuomalainen, kristitty hetero, niin tilannetta pitäisi voida siis myös tässä tapauksessa pystyä tulkitsemaan siten, että kyseessä on vihapuhe. Mutta näin ei valitettavasti vaikuta olevan, vaan termiä vihapuhe saanee Suomessa käyttää vain tietyntyyppisten vähemmistöjen ollessa kyseessä. Asia ei sinänsä hämmästytä, kun tutustuu yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan kokoonpanoon.

Suomen voimassaolevan perustuslain mukaan meistä jokainen on yhdenvertainen lain edessä, ei siis esimerkiksi vain vähemmistöt ja ns. poliittisesti korrektisti ajattelevat. Kuitenkin yhdenvertaisuus pykälää tuodaan jatkuvasti esille siinä valossa, että kaikkien Suomeen tulijoiden ja laittomasti täällä oleskelevien, jotka eivät siis ole Suomen kansalaisia, tulisi olla yhdenvertaisia Suomen lain edessä. Laittomasti maassa oleskelevien erilaisista tuista sekä jopa Sisäministeriön ehdottamasta ns. ”ohituskaistasta” ISIS-taistelukentältä palaaville on ollut runsaasti uutisointia, eikä aiheetta. Samanaikaisesti vähävaraiset sairaat suomalaiset joutuvat jättämään jopa lääkkeensä ottamatta. Syynä tähän on vuoden alussa muuttunut korvauskäytäntö, josta syystä omavastuun osuus lääkkeiden hinnasta nousi ratkaisevasti. Tietyntyyppiset lääkkeet siirrettiin ylemmästä erityiskorvauksen luokasta alempaan, jolloin korvausprosentti aleni sadasta jopa 65 prosenttiin. Onko kyseessä tietoinen eutanasia vai miten tämän tyyppisiä asioita voidaan edes perustella kun rahaa riittää laittomasti täällä olevien muukalaisten ilmaiseen lääkitsemiseen, mutta ei tähän maahan verojaan koko ikänsä maksaneiden kantasuomalaisten välttämättömän ja jopa elintärkeän lääkityksen turvaamiseksi?

TURVASELVITYKSET TURVAPAIKANHAKIJOILLE

Toisin kuin useat muut maat kuten Sveitsi, Kreikka, Ranska ja Alankomaat, Suomi ei ole halunnut tehdä omia turvaselvityksiä ottamilleen ja taustoiltaan meille täysin tuntemattomille turvapaikanhakijoille. Italian ja Kreikan omat turvallisuusselvitykset ovat turvapaikanhakijoiden siirtoja koskevissa tapauksissa jo osoittautuneet täysin riittämättömiksi ja juuri siksi useat valtiot ovat vaatineet saada tehdä omia turvallisuusselvityksiään. Irlanti ja Viro ovat kieltäytyneet ottamasta turvapaikanhakijoiden siirtoja Italiasta siksi, ettei Italia ole antanut niiden viranomaisten tulla tekemään omia turvaselvityksiään. Jokaisen maan viranomaisten ja päättäjien ensisijainen prioriteetti tulee aina olla omien kansalaistensa turvallisuudesta huolehtiminen. Sinisilmäisten päättäjiemme toimesta Suomessa ei ole nähty tarvetta ylimääräisiin turvaselvityksiin.

Myöskään kansainvälinen yhteistyö ei ilmiselvästi vaikuta toimineen, koska Turun terrori-iskun päätekijä on ollut tiedossa mm. Saksan viranomaisilla jopa useilla eri henkilöllisyyksillä ja aiempiin rikoksiin liittyen myös sormenjälkien tallentamisen kautta. Koska EU valtioiden keskinäinen tiedonvaihto turvapaikanhakijoiden rikostaustoista on pahasti hukassa, niin miksi Suomen poliittinen eliitti ja poliittinen poliisi haluavat lisätä työmääräänsä tietoisesti ajamalla läpi tiedustelulakia kiireellisenä? Ehkä siksi, että tiedustelulailla ei ole mahdollista, eikä tarkoituskaan lisätä potentiaalisten terroristien tiedustelua, vaan tavallisten kansalaisten tiedustelua, vaikka asiaa virheellisesti kansalaisille perustellaan taikasanalla terrorismi. Terroristit ja muut rikolliset käyttävät tunnetusti keskinäiseen tiedonvaihtoonsa aina rekisteröimättömiä ja kertakäyttöisiä puhelimia, Prepaid liittymiä ja muita anonyymejä tapoja kommunikoida, eikä näitä anonyymejä viestimisen tapoja voida siksi edes liittää tiedusteluun. Sen sijaan kansalaiset, jotka käyttävät omille nimilleen rekisteröityjä liittymiä ja puhelimia on helppoa ja vaivatonta liittää tiedustelun piiriin ilman toimia hidastavia kielimuureja.

Kuinka moni olisi valmis ottamaan omaan kotiinsa avosylin ”ovet auki” periaatteella vastaan täysin tuntemattomia muukalaisia, jotka turvapaikkaa hakiessaan ovat ilmoittautuneet rikollisiksi oikeista tai keksityistä rikoksista saadakseen turvapaikan ja estääkseen palautuksen? Avoimen kutsun Suomeen esitti aikanaan Juha Sipilä tunnetuin seurauksin, mutta voisiko käytännön esimerkkiä näyttää nyt vaikkapa joku turvapaikanhakijoiden taustat tunteva päättäjä kuten Paula Risikko, Päivi Nerg tai Seppo Kolehmainen? Suomen kansalaisten puolesta viranomaisten ja poliitikkojen tulee aina ja ensisijaisesti turvata oman maan eli Suomen kansalaisten turvallisuus, eikä tähän sovi avosylin ”rajat auki” nykysysteemi ilman pienintäkään kontrollia. Turun terrori-isku oli valitettavan selkeä, mutta ei odottamaton osoitus täysin virheellisen turvapaikkapolitiikan noudattamisesta ja siksi Turun terrori-iskun tapahduttua olisi kaikkien Suomen turvapaikkapolitiikasta ja siihen liittyvistä toimista vastuussa olevien tullut kantaa vastuu ja pyytää välittömästi eroa Englannin tyyliin. Suomen moraalittomille päättäjille tämä ei näyttänyt tulleen mieleen, koska oman ja lähipiirin aseman ja edun tavoittelu on niin paljon tärkeämpää kuin kansallinen etu ja myös siksi mantran, ettei kyseessä ollut terrori-isku hokeminen sopii tähän kuvioon.

YHDENVERTAISET KUULUSTELTAVAT?                                                      

Turun terrori-iskua tutkitaan Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina sekä niiden yrityksinä. Terrori-iskun päätekijää marokkolaista Abderrahman Bouananea, joka ei siis ole Suomen kansalainen, kuulusteltiin tietotekniikan avulla etänä normaalin käytännön mukaisesti, eikä tätä toimea kyseenalaistettu. Eli poliisi pystyy suorittamaan kuulustelun etänä tietotekniikkaa hyväksi käyttäen aina niin halutessaan, myös tarvittaessa tulkin ollessa paikalla. Kun Suomessa laittomasti olevan, muun maan kansalaisuutta edustavan murhaajan oikeusturvasta ollaan tarkkoja, niin miksei poliisi noudata Suomessa voimassaolevaa lainsäädäntöä ja kuulusteltavan oikeusturvaa kun kyseessä ovat Suomen kansalaiset?

MV-lehden perustaja/päätoimittaja ja presidenttiehdokas Ilja Janitskin vaaditaan Suomeen kuultavaksi kansainvälisellä pidätysmääräyksellä, vaikka hänellä olisi Suomen kansalaisena vähintään vastaava oikeus tulla kuulluksi etänä tietotekniikan avulla. Tapauksen tutkinnanjohtaja Harri Saaristola Helsingin poliisista on Kalevan uutisoinnin mukaan ilmoittanut Lännen Medialle, ettei etäkuulustelu Janitskinin tapauksessa käy päinsä, vaan poliisi haluaa epäillyn Suomeen kuultavaksi. Tutkinnanjohtajan mukaan ongelmaksi etäkuulustelussa muodostuisi mm. oikeus tarkistaa kirjattu kuulustelukertomus ja lisäksi kuultavan henkilöllisyyden varmistaminen voi olla vaikeaa, perustelee tutkinnanjohtaja syiksi, miksi poliisi haluaa ulkomailla asuvan Ilja Janitskinin Suomeen kuultavaksi. Tutkinnanjohtajan ontuvien selitysten pohjalta ei voi välttyä mielikuvalta vanhasta poliisivitsistä, että jos paikalla olisi ne 2 poliisimiestä joista yksi osaa lukea ja toinen kirjoittaa, niin missä ongelma?

Poliittisella eliitillä tai poliittisella poliisilla ei ole perusteltua syytä vaatia Ilja Janitskinia Suomeen kuultavaksi ja selvää onkin, että kyseessä ei ole kuulemiseen liittyvät ongelmat tai syyt, vaan kyseessä on puhtaasti poliittinen ajojahti. Ilja Janitskinilta halutaan ottaa sormenjäljet, valokuvata hänet, kirjata erityistuntomerkit ja saada hänet voimakkaimman pakkokeinon kohteeksi eli tutkintavankeuteen määrittämättömäksi ajaksi poliittiselle valtaeliitille vaarallisena tahona, vaikka kuulusteluun ei vangitsemista tarvita. Esitutkintalain 4. luvun 5 pykälän vähimmän haitan periaatetta ei Janitskinin tapauksessa haluta noudattaa, koska päämäärät ovat ilmiselvästi muualla ja keinovalikoimakin on sen mukainen. Myös itsekriminointisuoja eli myötävaikuttamattomuusperiaate, jonka käytännön tarkoitus on suojata syytettyä tai epäiltyä juuri viranomaisen pakottamista vastaan halutaan tietoisesti ohittaa. MV-lehti vaihtoehtomediana nähdään kaikesta päätelleen siis jo erittäin merkittävänä mediana ja eliminoitavana kilpailijana ja osa päätoimittaja Janitskinia vastaan masinoiduista rikosilmoituksista liittyykin suomalaiseen valtamediaan ja sen uutisointeihin. Miten sama uutinen voi valtamediassa esitettynä olla totuus ja vaihtoehtomediassa valeuutinen?

Minna Helin

pääsihteeri