PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 10

POLIISIN KYKYÄ TURVATA ELIITTIÄ ON NOPEUTETTU

Pelolle vallan antanut, terrori-iskuja säikähtänyt eduskunta pohti eduskunnan turvamiehille ampuma-aseita voimankäyttövälineiksi. HS:n artikkelin mukaan pohdinnan tuloksena 70 cm pamppu ja siviilipoliisit saavat nykyisten voimankäyttövälineiden lisäksi riittää. Eduskunta päätti pohdinnan yhteydessä täydentää Helsingin poliisilaitoksen ja eduskunnan välistä yhteistyösopimusta ja siten myös poliisin kykyä saapua paikalle hätätilanteessa on nopeutettu. Eliitti pyrkii pitämään huolen omistaan nopeuttaen tarvittavan virka-avun paikalle tuloa, mutta toisin on kansalaisten turva hätätilanteissa, kun poliisin toimia keskitetään ympäri maata ja resurssien puute on jo pitkään ollut valitettava tosiasia. Poliisin ja poliisin lisävoimien paikalle tuloon saattaa mennä jopa tunteja ja resursseja halutaan yhä edelleen supistaa. Ei ihme, että burn out ja ajatus ammatinvaihdosta koskettavat yhä useampaa poliisimiestä.

Poliisien keskuudessa tehty Iltalehden jättikysely on karua luettavaa. Kyselyyn vastanneista poliiseista 94 % pitää uutta terrori-iskua Suomessa vähintään melko todennäköisenä. Poliisimiesten kyselyyn jättämistä avoimista vastauksista nousi esille mm. huoli uusista terrori-iskuista ja niistä selviämisestä sekä turvapaikanhakijoiden ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden radikalisoitumisesta.  Kyselyyn vastanneiden huolet ovat aiheellisia ja perusteltuja. Lisäksi vastanneet poliisit olivat huolissaan yhteiskunnan kahtiajaosta. Syitä yhteiskunnan kahtiajakoon on paljon, mutta niistä pienin ei liene poliittisen eliitin noudattama, EU:sta johdettu täysin vääräntyyppinen ”rajat auki ilman kontrollia” turvapaikkapolitiikka ja myös se, mitä toimia poliittinen eliitti edellyttää poliiseilta asiassa.

Kansalaiset pyritään aktiivisen mielipidevaikuttamisen ja sensuurin keinoin saamaan vain ns. yhteen totuuteen eli valtamedian tarjoamaan totuuteen uskoviksi. Valtamedian vaikutus yhteiskunnan kahtiajaon etenemisessä on suuri, koska internetin ansiosta yhä useampi etsii ja myös löytää tietoa muualtakin kuin ns. valtamedioista ja uutisointien ristiriitaisuus on liian suuri sulatettavaksi ilman kysymyksiä siitä, mikä on oikea totuus. Valtamedian yksipuolisen uutisointilinjan vuoksi erilaisten vaihtoehtoisten medioiden tarjonta on laajaa ja enemmän kuin tarpeellista. Kotimaisista vaihtoehtoisista medioista mm. Verkkomedia Kansalainen, Magneettimedia, MV-lehti ja Oikea Media kuuluvat jo yhä useimpien päivittäiseen lukulistaan. Ulkomaisista vaihtoehtomedioista luetaan laajalti mm. medioita Breitbart,  Press TV, Russian Today ja Sputnik News.

KANSALAISTEN ASEMA EU:SSA

Tavallisille EU kansalaisille alkaa olla yhä enenemässä määrin selvillä EU kupletin juoni ja se, etteivät sellaiset pikkuseikat kuin kansalaisten turvallisuus, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito tai poliisimiesten työturvallisuus tässä EU:sta johdetussa pyramidissa ole merkittäviä. EU politiikan tukiessa ainoastaan eliittiä yhä suurempi osa tavallisista kansalaisista kokee yhteiskunnan kahtiajakoa mm. tuloerojen kasvuna, kaltoin kohteluna ja eriarvoisuuden lisääntymisenä niin poliisin kuin poliittisten päättäjien taholta. Kun kansalaiset on riisuttu aseista, niin kuinka moni pystyy enää paljain käsin ja aseitta puolustamaan itseään, perhettään tai muita yhteisöönsä kuuluvia kansalaisia potentiaalisia terrori-iskuja vastaan kun siihen ei halua, ehdi eikä pysty ajatuspoliiseiksi valjastettu poliisi, jolle tärkeämpää lienee kitkeä suomenkielisten kansalaisten mielipiteitä netistä kuin tutkia saatuja vihjeitä ja yrittää estää todellisia, suunniteltuja terroritekoja, kuten Turun terrori-iskun yhteydessä vihjeistä huolimatta tapahtui. Läpi kiireellisenä ajettava tiedustelulaki jatkaisi tätä samaa linjaa ja tiedustelu kohdistuisi suomenkieliseen kantaväestöön koska muuhun ei ole kielitaitoa, osaamista, keinoja eikä resursseja.

EU alueella poliisi on ollut pahasti altavastaajana jo pitkään mm. Tukholmassa, Lontoossa, Pariisissa ja Brysselissä. No-go alueiden olemassaolo on tosiasia ja sama kehitys rantautuu väistämättä laajalti myös Suomeen. Arkipäivää on poliisien määrän lisäämisen tarve, varustelun vahvistamisen tarve ja aseistautuneen poliisin massiivinen näkyvyys katukuvassa. EU:ssa alkoi pakolaisaalto jo kauan sitten ja siitä huolimatta vasta nyt rikosrekisteritietojen vaihtoa halutaan laajentaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin. Oikeusministeriön 7.9.2017 päivätyn tiedotteen mukaan EU aikoo tehostaa jäsenvaltioiden yhteistyötä rikosrekisteritietojen vaihtamisessa. Komission ehdotuksen mukaan EU-valtiot ryhtyisivät vaihtamaan tietoja tehokkaammin EU:n ulkopuolisten kansalaisten jäsenvaltioissa saamista rikostuomioista. Tätä varten luotaisiin keskitetty tietojärjestelmä.

”Rajat auki ilman kontrollia” politiikka on ollut tietoinen, EU:n taholta johdettu toimintamalli ja ongelmien on lähes vapaasti haluttu antaa laajentua koko EU alueelle ja kysymys kuuluukin miksi. Jokaisen kriittisesti ajattelevan kansalaisen tulisi miettiä, mitä ja kenen etua tässä järjettömässä mallissa haetaan kunkin maan kansalaisten edun vastaisesti ja kustannuksella? Turvallisuuteen vedoten on kansalaisille haluttu osoittaa tärkeää tarvetta, että kaikkien tiedot tulee olla talletettuina keskitettyyn tietojärjestelmään. Siinä samalla saataisiin sitten ns. yhteistyön nimissä tiedot myös EU:n ulkopuolisten kansalaisten jäsenvaltioissa saamista rikostuomioista. Eriarvoinen kohtelu kantaväestö vs. muualta Eurooppaan tulleet on ruohonjuuritasolla herättänyt todella paljon kysymyksiä ja vastakkainasettelua. Miksi EU kansalaisilta otetaan sormenjäljet passin haun yhteydessä, mutta ei turvapaikanhakijoilta EU alueelle tultaessa? Ovatko eri viranomaisten rekistereissä jo valmiiksi olevat omien maiden kansalaiset lähtökohtaisesti ”potentiaalisia rikollisia”, eikä rasismin pelossa turvapaikanhakijoilta voida vaatia samaa, vaikka kyseessä ovat meille taustoiltaan täysin tuntemattomat muukalaiset? Ovatko rajavalvonnasta vastaavat tahot jo antaneet rasismin pelolle vallan?

ERILASTEN ARVOJEN YHTEENTÖRMÄYS

Verkkomedia Kansalaisessa oli erinomainen artikkeli ja linkki haastatteluun aiheesta Kirjailija Hamed Abdel Samad Euroopan terrori-iskuista: Avasitte rajanne ihmisille jotka eivät hyväksy arvojanne. Nimenomaan tästä on kyse. Euroopassa ja länsimaissa ovat perinteisesti olleet eurooppalaiset arvot, joiden mukaan kansalaiset ovat eläneet. Kussakin maassa on oma lainsäädäntönsä, normit ja vakiintuneet maan tavat. Lisäksi koko EU aluetta koskee myös EU lainsäädäntö. Nämä arvot eivät ole yhteneväiset islamilaisen ideologian arvojen kanssa ja se on suurin syy, miksi nyt ja myös tulevaisuudessa yhteentörmäyksiä tulee väistämättä tapahtumaan. Parempaa elämää Euroopasta hakevat turvapaikanhakijat pettyvät arvojen erilaisuuteen, joka johtaa toimiin johtuen erilaisten arvojen yhteentörmäyksestä. Lopulta moraalinen paine kasvaa liian suureksi ja lopputuloksena, ratkaisuina ongelmiin ja keinoina päästä epätoivosta on odotettavissa mm. ääri-islamilaisen ideologian mukaisia terrori-iskuja.

Sharia-laki ei sovi nykyaikaiseen länsimaiseen yhteiskuntaan. Päivittämättömän Sharia-lain noudattaminen on ristiriidassa Eurooppalaisten maiden lainsäädäntöön ja ihmisoikeustuomioistuimen säädöksiin nähden sekä nykyisen länsimaisen tasa-arvon, demokratian ja ihmisoikeuskäsityksen kanssa. Siltä, joka haluaa elää Sharia-lakien mukaan, se onnistuu esimerkiksi Saudi-Arabiassa. Jos haluaa noudattaa shariaa, on ristiriitaista tulla Eurooppaan harjoittaakseen shariaa, koska Eurooppaan sharian harjoittaminen ei kuulu. Ajatuksessa, että Sharia-lakia noudattavat tulevat Eurooppaan ja edellyttävät Sharia-lain noudattamista sen jälkeen myös Eurooppalaisilta on kyse päämäärästä islamisaation etenemiseen. Sharia-lain noudattaminen halutaan myös joidenkin länsimaisten tahojen puolelta nähdä oikeutettuna länsimaissa, mutta miten on ajatus esimerkiksi suhtautumisessa sateenkaarikansaan ja ovatko nämä länsimaiset tahot todellisuudessa edes perehtyneet Sharia-lakiin ja jos ovat, niin mitkä heidän motiivinsa ovat?

Erilaisten arvojen ja moraalikäsitysten yhteentörmäyksen ongelmiin ei ole ainuttakaan ratkaisutapaa, joka olisi toimiva. Vaikka jokaiselta maahantulijalta edellytettäisiin ennen maahan tuloa täydellistä sitoutumista siihen, että eläminen tapahtuu kussakin Euroopan maassa periaatteen mukaan ”maassa maan tavalla tai maasta pois” se ei ratkaisisi ongelmia, koska Eurooppalainen tapa elää on aivan liian erilainen sekä maahantulijoiden islamilaisen ideologian vastainen ja siksi se johtaa väistämättä erilaisen moraalin, arvojen ja tapojen yhteentörmäyksiin. Herää kysymys, miten yhtälö on tarkoitus toteuttaa eli ovatko päättäjämme jo hyväksyneet, että koska Eurooppaan tulijoita ei saada alistumaan Eurooppalaisiin arvoihin ja tapoihin, niin länsimaat joutuvat alistumaan siihen, että meistä tulee osa islamilaista maailmaa?

Annammeko tietoisesti islamisaation edetä pikkuhiljaa siten, että se syrjäyttää oman kulttuurimme, uskontomme, arvomme ja lainsäädäntömme toivoen, että muutos osaksi islamilaista maailmaa kävisi mahdollisimman vähällä vastarinnalla ja mahdollisimman vähin sivullisin vahingoin ja uhrein. Kyse ei meistä useimmilla ole siitä, etteivät länsimaiset ihmiset yleensä hyväksyisi erilaisuutta tai monikulttuurisuutta. Kyse on siitä, että realistit ymmärtävät, ettei täysin erilaisten arvojen yhteen sovittaminen ja niiden kanssa harmoniassa eläminen oikeassa elämässä ole mahdollista. Kansalainen, joka suhtautuu vallitseviin tosiasioihin kuten realisti, leimataan vihapuhujaksi, rasistiksi tai äärioikeistolaiseksi, kun kyse on esimerkiksi pakolaiskriisiin liittyvistä kannanotoista tai mielipiteistä. Kannanottona poliisin suhtautumisesta asiaan on Uuden Suomen uutisointi Ylikomisario: Uusi ilmiö tuli Suomeen – poliisia painostetaan ja mustamaalataan joka tuo esille, että ylikomisario Jari Taposen mukaan uusi ilmiö liittyy informaatiovaikuttamiseen ja äärioikeiston radikalisoitumiseen. Poliisin kannanotto on käsittämätön siinä valossa, että eri tutkimusten kuten HS:n uutisointi Suurin osa EUkansalaisista ei enää halua maahanmuuttoa muslimimaista ja Suomen Uutisten kyselytutkimus kansalaiset yhä tyytymättömämpiä hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan osoittavat, että kansalaiset ovat yhä valveutuneempia tilanteesta koskien maahanmuuttoa ja maahanmuuttopolitiikkaa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että jos näissä kansalaisten mielipiteissä on kyse informaatiovaikuttamisesta ja äärioikeiston radikalisoitumisesta niin silloin olemme aivan liian syvällä poliisivaltiokehityksessä, jossa mielipiteenvapaus on rikoksista rangaistavin.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

HS: http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005365101.html

ILTALEHTI: http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201709152200394775_u0.shtml

Oikeusministeriö: http://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/rikosrekisteritietojen-vaihtoa-halutaan-laajentaa-eu-n-ulkopuolisten-maiden-kansalaisi-1

Verkkomedia Kansalainen: https://www.kansalainen.fi/kirjailija-hamed-abdel-samad-euroopan-terrori-iskuista-avasitte-rajanne-ihmisille-jotka-eivat-hyvaksy-arvojanne/

US: https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/230564-ylikomisario-jari-taponen-uusi-ilmio-tuli-suomeen-poliisia-painostetaan-ja?ref=suosituimmat

HS: http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005078491.html

Suomen Uutiset: https://www.suomenuutiset.fi/kyselytutkimus-kansalaiset-yha-tyytymattomampia-hallituksen-maahanmuuttopolitiikkaan/