PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 11

TURVAPAIKANHAKIJABISNES

EU:n ja Suomen turvapaikkapolitiikassa sen toimeenpanijoilla on kyse yksinomaan oman edun tavoittelusta maan ja kansalaisten etu täydellisesti sivuuttaen. Kyseessä on oman/lähipiirin raha, valta ja asema. Suomessa rahan osuutta kuvaa asiassa uutiskynnyksen ylittänyt ns. jäävuoren huippu eli Kauppalehden artikkeli turvapaikanhakijoilla bisnestä tekevistä suomalaisista yrityksistä. Luona Oy oli ensimmäinen suomalainen yksityinen yritys, joka alkoi pyörittää tuottavaa bisnestä vastaanottokeskuksilla. Viime vuonna Luona Oy laskutti valtiolta 53,6 miljoonaa euroa. Tilaajana kaikissa hankinnoissa oli Maahanmuuttovirasto. Vastaanottokeskusten pyörittämistä ei kiireen vuoksi ehditty kilpailuttaa ja siksi Luona sai sopimuksen suorahankintana ilman kilpailua ja toiminnan ansiosta yrityksellä on edelleen merkittävä markkina-asema. Se, että asiassa oli kiire, ei voi eikä saa olla peruste ohittaa kilpailulainsäädäntöä.

Kiitoksena Suomelle ja suomalaisille verovelvollisille tästä Luona Oy:n erityisasemasta voitaneen muiden lieveilmiöiden lisäksi pitää sitä, että voitoistaan Luona ei ole maksanut yhteisöveroa, koska yrityksen voitto siirrettiin emoyhtiöBarona Groupille ns. konserniavustuksena. Tuloksen siirtäminen emoyhtiölle konserniavustuksena on suurten yritysten yleinen maan tapa ja Kauppalehden artikkelin mukaan se voi liittyä esimerkiksi yhtiön osingonjakoon tai verosuunnitteluun. Verohallinnon ohjeen mukaan sallitun verosuunnittelun ja kielletyn verojen kiertämisen välinen tarkka ja täsmällinen rajanveto voi olla jopa mahdotonta, ennen kuin tuomioistuin vetää rajan epäselvä tapaus kerrallaan koska epäselvyydet sekä vaikeudet alkavat tulkinnoista ja määritelmistä. Verosuunnittelijatahon mielestä viaton ja luvallinen verosuunnittelu voikin verottajan mielestä olla luvatonta veronkiertoa. Luona Oy:n verosuunnittelua koskeva tapaus tulee ehdottomasti tutkia jo johtuen yrityksen saamasta erityisasemasta markkinoilla.

Luona Oy:n hallituksen kokoonpano koostuu maan tavan mukaan osittain poliittisista päättäjistä tai heidän puolisoistaan. Iltalehti uutisoi asiasta jo 2015 aiheena Poliitikot mukana pakolaisbisneksessä.  Ns. ”poliittiselle kähminnälle” on olennaista vastavuoroisuusperiaate eli kun sinä hyödyt, niin myös minä hyödyn. Kansalaiset odottaisivat myös valtamedian uutisoivan nykyistä enemmän nimenomaan poliitikkojen/puolueiden kytköksistä eri päätöksiin ja organisaatioihin liittyen. Maailmalla on tunnettu käsite poliittinen korruptio, mutta ilmeisesti Suomessa ilmiötä ei ole haluttu tunnustaa saati tunnistaa. Poliittinen korruptio on mm. valtion virkamiesten toimivaltuuksien käyttämistä laittomaan yksityiseen hyötyyn. Hallituksen valtuuksien väärinkäyttöä muuhun kuin sen tavanomaiseen tarkoitukseen, eli esimerkiksi poliittisten vastustajien tukahduttamiseen, pidetään myös poliittisena korruptiona. Suomessa valtion virkamiehillä on aivan liian laaja ja huonosti määritelty toimivalta, minkä vuoksi Suomessa on vaikeaa erottaa lailliset ja laittomat toimet. Ongelmana lisäksi on, että virkamiesten mahdollisia virheitä tutkii toinen virkamies tai parhaassa tapauksessa jopa päätöksen tehnyt virkamies itse. Tämä asia tulisi korjata välittömästi lainsäädännöllisin toimin ulkoistamalla tutkinta poikkeuksetta täysin puolueettomalle ja ulkopuoliselle taholle, selkeyttämällä vastuukysymykset ja asettamalle väärinkäytöksille riittävän suuret sanktiot. Koska meistä jokainen on vastuussa tekemisistään, tämän pitää koskea myös poliitikkoja ja virkamiehiä.

NYT SAA LUUKUTTAA ELI JÄTTEIDEN VIHREÄ PUTKIKERÄYS

Jättimäinen Jätkäsaareen rakennettu RÖÖRI jätehuoltosysteemi on annettu Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n hoidettavaksi, jonka toiminnan veronmaksajat tulevat luonnollisesti täysimääräisesti maksamaan. Systeemiä on markkinoitu erilaisiin mielikuviin johtavin lausein kuten mm. ”kun kaikki menee putkeen”, ”nyt saa luukuttaa” ja ”pidä putkesta huolta”. RÖÖRIN sivustoilla on pikaopas vihreämpään tulevaisuuteen, jonka luettuasi olet kohta jo kierrätysmestari. Mielikuvamarkkinointi takaa hyvät tulokset, kun taikasana vihreä on käytössä. Toimitusjohtajana Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:ssä, Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:ssä ja Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:ssä on kaikissa Jarmo Tapani Mattila. Jätteiden putkikeräys on mitä ilmeisimmin saatu iskostettua vihreäksi, ekologiseksi ideaksi nimenomaan Helsingin vihreiden poliitikkojen ansiosta.

Putkikeräystä on mainostettu Kalasatamanimussa: ”Vaikutus ihmisten arkeen ja asumismukavuuteen on ilmeinen. Ei enää perinteisiä jätesäiliöitä pihapiirissä, ei roska-autoliikennettä talojen välittömässä läheisyydessä. Järjestelmä on helppo käyttää, turvallinen ja äänetön. Miten kaikki sitten oikein tapahtuu? Uudet talojen keräyspisteet sijaitsevat joko pihalla tai rappukäytävässä. Asukkaat lajittelevat jätteet asianmukaisella tavalla – sekajäte, biojäte ja paperi ja kartonki – ja vievät ne oikeaan keräyspisteeseen. Muuta ei tarvitse tehdä – keräyspisteet tyhjentävät itse itsensä, automaattisesti. Zoooom – 70 km tuntinopeudella jäte vilahtaa keräysasemalle oikeisiin jätekontteihinsa. Kuorma-autot noutavat täydet jätekontit keräysasemalta ja kuljettavat jätteet jatkokäsittelyyn.” Ei voi välttyä kysymyksiltä, miten talojen keräyspisteet on tarkoitus rakentaa ja sijoittaa pihoille tai rappukäytäville ja mihin sijoitetaan keräysasemat vai onko tarkoitus käyttää esimerkiksi jo olemassa olevia pysäköintipaikkoja uuden jätehuollon tarpeisiin? Vihreiden päämäärähän on jo pitkään ollut, että kantakaupunki olisi yhtä autotonta kävelykatua, eikä siihen kuvaan kuulu häiritsevä roska-autoliikenne. Mutta miten jakeluautoliikenteen laita on, vai onko tarkoitus yksinkertaisesti saada kantakaupungin asukkaat omavaraistamaan itsensä?

Jätteiden putkikeräyksestä tulee väistämättä mieleen myös muut vastaavantyyppiset vihreät hankkeet. Esimerkiksi lentomatkustajien päästömaksuista puhuttiin aikanaan todella paljon ja meitä tavallisia lentomatkustajia syyllistettiin lentomatkustusmuodosta, mutta kukaan ei tainnut vahingossakaan mainita alati Brysseliin matkaavia EU virkamiehiä tai poliitikkoja. Lentomatkustuksen päästömaksuista oli vuosia sitten myös ohjelma radiossa, jossa toimittaja kysyi kahdelta alan naisasiantuntijalta, että mihin ne kerätyt päästörahat sitten loppujen lopuksi menevät, kun niiden maksamisen on sanottu vähentävän päästöjä. Tämä oli liian vaikea kysymys ohjelman asiantuntijoille, jotka molemmat totesivat, että mielenkiintoinen ja hyvä kysymys, mutta ei mitään havaintoa asiasta. Perinteinen päämäärä hyvittää keinot periaate riitti, kunhan vaan tuotiin esille vihreitä arvoja tukevaa agendaa sopivassa valossa ja rahastettiin siinä sivussa. Näin meitä vedätetään vihreiden arvojen nimissä ja toisinaan jotkut jopa menevät lankaan jopa ilman kyseenalaistamista, koska niin taitavaa on mielipiteenmuokkaus.

KAHDEN KASTIN YRITYKSIÄ

Ongelmaksi Suomessa on perinteisesti muodostunut se, että Suomen markkinat on jaettu ns. ykkösluokan ja kakkosluokan yrityksiin. Ykkösluokan yritykset ovat suuryrityksiä, pörssiyhtiöitä, ketjuja ja kunkin alan ns. suuria toimijoita joissa perinteisesti osana johtoa saattaa olla myös poliittisia päättäjiä kuten Luona Oy:ssä. Nämä yritykset ovat poliitikkojen, viranomaisten sekä sijoittaja- ja rahoittajatahojen kumppaneita ja siksi myös toiminta on erityisasemassa. Näitä yrityksiä ei koske tiukat viranomaismääräykset, lainsäädännön tulkinnat tai velvoitteet vaan on enemmän sääntö kuin poikkeus noudattaa ns. maan tapaa oli kyse sitten esimerkiksi lupamenettelystä, verojen määräytymisperusteista, verosuunnittelusta, sopimusvelvoitteista tms. Ykkösluokan yrityksillä on lähes näihin päiviin asti ollut myös kilpailua pahasti vääristänyt yksinoikeus saada haltuunsa parhaat kauppapaikat vilkkaissa kauppakeskuksissa omin erikoisehdoin.

Esimerkkinä tästä ovat tapaukset, joissa yksityisyrittäjät halusivat vuokrata liiketilan Etelä-Suomen vilkkaasta kauppakeskuksesta. Ensimmäisessä tapauksessa yrittäjälle todettiin lyhyesti, ettei vuokraaminen käy päinsä, koska kauppakeskus on sopinut ketjujen kanssa, ettei kauppakeskukseen oteta vuokralaisiksi kilpailevaa toimintaa. Ketjujen toimintaa tai asemaa ei haluta heikentää, eikä kilpailua saa syntyä. Toisessa tapauksessa yrittäjälle tarjottiin vapaana olevaa ja käyttötarkoitukseen suoraan soveltuvaa liiketilaa siten, että JOS hän perustaa paikkaan ketjuliikkeen saa hän tilan käyttöönsä ehdoilla vuokrasopimus minimi 2 vuotta ja vuokra 3600,- €/kk. Kun yrittäjä kertoi, ettei aikomusta ollut käynnistää ketjuihin kuuluvaa liiketoiminta, niin samasta liiketilasta ehdot tässä tapauksessa olivatkin vuokrasopimus minimi 10 vuotta ja vuokra 7000,- €/kk.

Kakkosluokan yrityksiin kuuluvat yksityiset ja ketjuista riippumattomat mikro-/pienyritykset, joiden toimintaa eri viranomaistahot kuin myös poliitikot pyrkivät eri tavoin tiukasti kontrolloimaan ja jopa toimillaan haittaamaan. On verottajan ja muiden viranomaisten yhteisiä ”harmaan talouden vastaisia iskuja” vaikka sanomattakin on selvää, että kyse näissä tapauksissa on nappikaupasta ja suuret summat liikkuvat aivan muualla, mutta se ei tunnu kiinnostavan ketään. Kakkosluokan yrityksiin kohdistuu kilpailijoita tiukempia viranomaisten tulkintoja esimerkiksi rakentamismääräysten suhteen ja jopa ketjuista poikkeavia vanhentuneita terveysviranomaisten erityisvaatimuksia, joille ei enää ole laissa perustetta. Näiden kaikkien tarkoitus on saattaa kakkosluokan yritykset entistä hankalampaan asemaan suuriin toimijoihin nähden ja samalla tukea entisestään suurten toimijoiden asemaa. Myös kilpailutilanteeseen ja määräävään markkina-asemaan sekä niiden tulkintaan liittyy sama suurten toimijoiden edun suojaaminen. Koko yhteiskunnan kannalta on vahingollista, että suuri äänestäjien joukko ja veronmaksajat, jotka valitsevat kansaa edustavat poliitikot ja maksavat virkamiesten palkan saavat osakseen toimia jotka eivät edusta tavallisen kansan etua vaan yksinomaan nostavat hintatasoa, lisäävät tuloerojen kasvua sekä vahingollista vastakkainasettelua. Harhaanjohtavasta termistä kansanedustaja tulisi kokonaan luopua ja korvata se toimintaa paremmin kuvaavaksi kuten esimerkiksi omaedustajaksi tai puolue-edustajaksi.

Minna Helin                                                                                                    

pääsihteeri

LÄHTEET:

Kauppalehti: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/nain-valtio-ruokkii-yrityksia-luona-laskutti-valtiolta-kymmenia-miljoonia-ja-tilitti-voitot-emoyhtiolle/RpBj9diS?_ga=2.39115043.1050112969.1506693696-2026293581.1506693696

ILTALEHTI: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015092020382471_uu.shtml

Jätkäsaarenrööri: jatkasaarenroori.fi  

Kalasatamanimu: http://kalasatamanimu.fi/