PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 26

LENTOMATKUSTAJIEN TIEDOT RIKOSTIEDUSTELUYKSIKÖLLE

Suomen poliisivaltiokehityksen eteneminen jatkuu kiivaana EU:n vaatimusten pohjalta. MTV:n uutinen Lakimuutos tulossa: Kaikkien lentomatkustajien tiedot rekisteröidään viiden vuoden ajaksi – nämä tiedot sinusta kerätään tuo esille EU:n vaatiman matkustajarekisteridirektiivin, joka mahdollistaa mm. terrorismin torjunnan nimissä lentomatkustajien tietojen aiempaa laajemman käytön. Uutinen julkaistiin 19.4. ja EU:n matkustajadirektiivin on oltava voimassa EU:n jäsenmaissa viimeistään 25. toukokuuta. Eli kiireellä jälleen edetään kohti poliisivaltiokehitystä murentaen tavallisten kansalaisten yksityisyyden suojaa terrorismin torjunnan nimissä.

Matkavaraustiedot, kuten mm.henkilön nimi, osoite, yhteystiedot sekä matkan maksua koskevat tiedot toimitetaan suoraan rikostiedusteluyksikölle. Suomessa tiedot saa matkavarauksen yhteydessä rikostiedusteluyksikköön kuuluvat Rajavartiolaitos, Poliisi ja Tulli. Matkustajien tiedot säilyvät rekisterissä esityksen mukaan 5 vuoden ajan. Mutta kuka valvoo mitä tietoja lentomatkustajista kaikkiaan tullaan keräämään, millä perusteilla, poistetaanko tiedot 5 vuoden jälkeen vai ei, mitä profilointia kerättyjen tietojen pohjalta tullaan suorittamaan ja mihin nämä toimet mahdollisesti johtavat.

Kun tietojen keräys on aloitettu lentomatkustajista, astuvat kuvaan laiva-, juna-, taxi- ja bussimatkustajat jne. Yksityisautoilijoista ollaan jo pitkään haluttu saada kontrolli kilometripohjaisen verotuksen nimissä erilaisilla paikannuslaitteilla. Samanaikaisesti MTV:n uutinen Lännen Media: Laintulkinta tilkitsi tiedonkulun radikalisoituneista vangeista tuo esille muuttuneen laintulkinnan joka on pysäyttänyt tiedonkulun radikalisoituneista vangeista poliisin ja vankiloiden välillä. Poliisi ja suojelupoliisi saavat tietoa riskihenkilöistä vain, jos osaavat kohdennetusti pyytää tietoa, eikä vankiloilla ole oikeutta oma-aloitteisesti kertoa radikalisoituneista henkilöistä, ei siis edes terrorismin torjunnan nimissä. Isoveli valvoo on tänä päivänä yhä enemmän paikkansa pitävä fakta eikä isoveli todellakaan pyri valvomaan radikalisoituneita vankeja, vaan tavallisia, matkustavia kansalaisia.

Itse alan vähitellen uskoa liikkeellä oleviin ”salaliittoteorioihin” kuten siihen, että terrori-iskut ovat valtioiden valtakoneistojen aikaansaamia tai ainakin niiden on tietoisesti annettu tapahtua, jotta kansalaisten perusoikeudet voidaan murentaa terrorismin torjunnan nimissä. Mitä tekivät Suomen viranomaiset, kun tiedot Turun terrori-iskun tekijästä oli toimitettu KRP:lle ja poliisille – eivät mitään. Mitä tekee Suomen oikeuslaitos koskien vankiloissa olevien radikalisoituneiden vankien tietojen luovutusta muille viranomaisille – kieltää luovuttamisen. Kenen asia on huolehtia tavallisten kansalaisten turvallisuudesta ja perusoikeuksista sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta kun se ei selvästikään kuulu poliittisesti ohjatulle poliisille tai oikeuslaitokselle?

SANAN- JA ILMAISUNVAPAUDEN AJOJAHTI

Suomen mediassa sekä sosiaalisessa mediassa on käsitelty MV -lehden perustaja Ilja Janitskinista masinoituja rikosilmoituksia ja hänen Suomeen hakemistaan KRP:n toimesta. Syyttömyysolettamalla ei tapauksessa ole ollut mitään merkitystä, vaan henkilökohtainen ajojahti on käynyt kiivaana ja Ilja Janitskin on ollut vangittuna jo yli 8 kk ”kuulusteluja varten”. Ilja Janitskinia on jahdattu ns. järein asein eli Interpolin kansainvälisellä Project BASIC (Broadening Analysis on Serious International Crimes) etsintäkuulutuksella, jota käytetään sotarikoksista, kansanmurhista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan liittyvissä rikoksissa. Ja Ilja Janitskinin tapauksessa on kyse kuin verkkojulkaisusta ja sen toimittamiseen liittyvistä asioista.

Lista epäillyistä rikoksista ei ole missään linjassa Janitskiniin kohdistettujen toimien kanssa kuten Interpol etsintäkuulutus, poliisin kieltäytyminen kuulustemasta ulkomailla vakituisesti asuvaa videoyhteydellä tai menemällä paikan päälle, vangitsemisaika yli 8 kk ilman syytteitä ja nouto KRP:n toimesta ulkomailta Suomeen vankilaan. Poliisin ulkomaille meno ei onnistunut kuulusteluja varten, mutta se onnistui, kun kyseessä oli Janitskinin vangitseminen. Vangitsemista koskeneet oikeudenkäynit pidettiin myös suljetuin ovin. Ei voi välttyä kysymykseltä, onko tarkoitus hiljentää vakavasti syöpäsairas toisinajattelija eliitille vaarallisena tahona lopullisesti ja mitkä kaikki tahot ovat tämän salassa pidettävän, massiivisen ajojahdin takana ja samalla myös siitä vastuussa?

Poliisin ja syyttäjän yhteistoiminta ja toimet asiassa osoittavat, miksi poliisi ei suostunut kuulustelemaan Ilja Janitskinia videoyhteydellä tai menemään paikan päälle häntä kuulustelemaan. Ja kun poliisi ei suostunut kuulustelemaan videoyhteydellä tai menemään paikan päälle, syyttäjä halusi etsintäkuuluttaa Janitskinin sillä perusteella, että häntä ei ole saatu kuulusteltua. Kyseessä on tarkoituksellinen ajojahti, jonka päämäärä ei todellakaan ollut kuulustelu, vaan saada Ilja Janitskin Suomeen vankilaan. Tämä oli alusta alkaen Ilja Janitskinin tiedossa ja em. syystä johtuen on täysin ymmärrettävää ja perusteltua, ettei hän halunnut tulla Suomeen kuultavaksi.

Media Kokemäkeläisessä on erinomainen artikkeli maailman onnellisin maa vainoaa toisinajattelijaa koskien Ilja Janitsikiniin kohdistunutta vainoa. Yksi Ilja Janitskinin vainon toimeenpanijoista aloitti ”maalituksen” Kokemäkeläinen lehden kirjoitusta vastaan tuomalla esille, että kyseessä olisi salaliittoteoria. Kokemäkeläinen vastasi asiaan loistavalla vastineella Vastine Jessikka Aron Twitter-postaukseen. Osa rikosilmoituksista on rikoksista, kuten huumausainerikoksista tuomittujen tekemiä, eli onko niin, että rikoksesta tuomitun kunnian loukkaaminen on erityisen tuomittavaa tai törkeää?

Osassa epäilyjä on kyse siitä, että joku muu taho on kirjoittanut MV -lehteen tai MV -lehden keskustelupalstoille ja Ija Janitskin halutaan saada myös näistä kirjoituksista vastuuseen. Poliisille selvisi vasta hieman ennen Janitskinin luovuttamista Suomeen, että muita anonymiteetin turvin toimineita henkilöitä on syytä epäillä osin samoista ja muista samaan rikoskokonaisuuteen liittyvistä rikoksista. Kysymys kuuluu, miten samaa periaatetta ja vastaavia pakkokeinoja ei aloiteta Facebookin Mark Zuckerbergiä kohtaan verkkojulkaisu Facebookin sisällöstä vastaavana aina kun keskustelu on ollut Facebookin alustalla?

Finlex uutisen 24.01.2014 vainoamisesta tuli rangaistavaa – sananvapausrikoksia koskevat säännökset täsmentyivät mukaan rikoslakiin lisätty vainoamisen kieltävä rangaistussäännös tuli voimaan 2014 alusta. Ilja Janitskiniin kohdistuu selkeä vaino ja vainoaminen on virallisen syytteen alainen rikos eli syyttäjä nostaa siitä syytteen, vaikka asianomistaja ei vaatisi rangaistusta. Myös 2014 alusta voimaan tulleiden säännösten mukaan yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja kunnianloukkauksesta voidaan jatkossa tuomita vain sakkoa. Kunnianloukkausta ei enää pidetä törkeänä sillä perusteella, että teko on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville. Miten nämä asiat on huomioitu Ilja Janitskinin tapauksessa poliisin, syyttäjän ja oikeuslaitoksen taholta?

Ilja Janitskinin tapaus tulee varmuudella olemaan ihmisoikeustuomioistuimen tapaus ja mitä pidempää ja laajempaa ajojahti ja vaino tulevat olemaan, sitä laajempi julkisuus tulee aikanaan olemaan odotettavissa. Tapausta ei ole enää mahdollista saada hiljaiseksi esimerkiksi uhkailemalla tai tekemällä Janitskinista varoittava ennakkotapaus, koska niin vahvaa on asian julkisuus jo tässä vaiheessa. Finlexin uutisen 24.01.2014 mukaan Suomi on saanut useita tuomioita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta, joissa Suomen on katsottu sananvapautta ja yksityiselämän tai kunnian suojaa koskeneissa oikeusjutuissa loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattua sanan- ja ilmaisunvapautta.

Minna Helin

pääihteeri

LÄHTEET:

MTV: https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/lakimuutos-tulossa-kaikkien-lentomatkustajien-tiedot-rekisteroidaan-viiden-vuoden-ajaksi-nama-tiedot-sinusta-kerataan/6872766#gs.MAaTzaw

MTV: https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/lannen-media-laintulkinta-tilkitsi-tiedonkulun-radikalisoituneista-vangeista/6883968#gs.6VrIeFk

Kokemäkeläinen: http://kokemakelainen.net/2018/03/22/maailman-onnellisin-maa-vainoaa-toisinajattelijaa/

Kokemäkeläinen: http://kokemakelainen.net/2018/04/25/vastine-jessikka-aron-twitter-postaukseen/

Finlex: https://www.finlex.fi/fi/uutiset/264