PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

LAINVALMISTELUA SISÄMINISTERIÖSSÄ

Sisäministeriön johtava asiantuntija Johanna Puiro ilmaisi erinomaisen selkeästi ministeriön FB:ssa julkaistussa videossa lainvalmistelijoiden tavoitteet ja todellisen asiantuntemuksen. EU:n Komission tavoite on asteittain riisua jäsenmaiden kansalaiset aseista, mutta Suomi haluaa olla myös tässä asiassa ensimmäisiä. Johanna Puiron esittämä väite terrorismin torjunnasta ja aseiden jäljitettävyyden paranemisesta onainoastaan tyypillistä sanahelinää, ilman pitäviä todisteita. Pariisissa Bachalanin tilaisuuteen iskeneet Islamia uskontona tunnustaneet terroristit käyttivät Kalashnikov tyyppisiä sarjatulta ampuvia rynnäkkökiväärejä, eivät suomalaisten urheiluampujien tai reserviläisten hallussa olevien itselataavien kiväärien tyyppisiä siviiliaseita.

Terroristien käyttämistä aseista osan väitettiin olleen aiemmin muutettuja ampumaan merkinantopatruunoita, mutta mitään tarkempaa selvitystä aseiden todellisesta alkuperästä ei ole muilla kuin ranskalaisilla rikostutkijoilla. Mikäli kyseessä olivat deaktivoidut ja ennen terrori-iskua reaktivoidut aseet, niin asialla ei ole edelleenkään mitään yhtymäkohtia Suomen ampuma-aselain kiristämiseen. On esitetty rikostutkijoiden kesken väite, että Bachalanin iskun aseet olisi toimittanut terroristeille ranskalainen viranomainen, joka myös olisi Gendarmerien asekorjaamolla muuttanut aseet toimiviksi. Tietäen USA:n lukemattomat ”False Flag” iskut Lähi-Idässä, niin voidaan hyvin esittää vakava epäily viranomaisten luotettavuudesta.

Euroopan Unionin jäsenmaissa viranomaisten valvonnan ulottaminen koskemaan kaikkia kansalaisia on mahdollista ainoastaan käyttämällä terrorismia ja Venäjän uhkaa tekosyynä. Sisäministeriön lainvalmistelusta vastaavat ovat täydellisesti sisäistäneet komission tavoitteet, sillä eräs Johanna Puiron videolla esittämä väite siitä, että lakiesitys varmistaa sen, että poliisi tietää joka hetki missä jokin ampuma-ase on, sillä lainaamisesta on ilmoitettava poliisille 10 päivän kuluessa. Poliisin ampuma-aserekisteri ”Luhti” on edelleen korjaamatta, joten millä resursseilla seuranta voi onnistua ja paljonko henkilöstöä on lisättävä? Johanna Puiro esitti myös, että asetta ei esityksen mukaan saa lainata henkilölle jolla ei ole vastaavan aseen lupaa ja samalla hän esitti asian siten kuin nykyinen voimassa oleva laki olisi mahdollistanut aseen lainaamisen kenelle tahansa.

Sisäministeriön lainvalmistelijat edustavat parhaimmillaan ”pilttiruokittua sukupolvea” eli he uskovat tekevänsä kaiken kattavaa lainsäädäntötyötä, lisäten turvallisuutta kansalaisten keskuudessa, joten on todettava Puiron esityksen olevan loistelias esimerkki hyvin omaksutusta propagandasta. Suomessa 1920- ja 1930-luvulla lakien valmistelu oli korkealuokkaista, siitä erinomainen esimerkki on vuonna 1933 valmisteltu ampuma-aselakimme, minkä sosiaalidemokraattiset lainvalmistelijat halusivat vaihtaa DDR:n ampuma-aselakiin jo 1970-luvulla. Todellisuudessa Suomessa oli 1995 voimassa lähes kaikki direktiivin 91/477/EEC vaatimukset kattava ampuma-aselaki, mutta silloinen projektipäällikkö Jouni Laiho pyrki omalla esityksellään saamaan tiukennusten kautta direktiivin voimaan jo 1996.

Ampuma-aselain kaikki muutokset Suomessa ovat ainoastaan heikentäneet kansalaisten perusoikeuksia ja sisäministeriössä direktiivin 91/477/EEC lisäyksen direktiivi EU 2017/853 implementointi Suomen ampuma-aselakiin virheellisesti tulkittuna on esimerkki huonosta lainsäädäntötyöstä. Kaikki Johanna Puiron videolla esittämät väitteet reserviläispoikkeuksen erinomaisesta huomioon ottamisesta on ainoastaan ”kasvojen pesua”, sillä suomalaisten viranomaisten toiminta Fabio Marinin ”Task Force” ryhmässä ovat johtaneet direktiivin hyväksymiseen nykyisessä muodossaan. Suomen geopoliittinen asema on jätetty täydellisesti huomiotta, vaikka viranomaisten ja politiikkojen olisi tullut estää direktiivin voimaan saattaminen kaikin mahdollisin keinoin. Sisäministeriö on osoittanut tavoitteensa selkeästi, se on siviiliaseiden asteittainen riisunta kansalaisilta.

USA VALMISTELEE JÄLLEEN SOTAA

Presidentti Donald Trumpin päätös siirtää USA:n suurlähetystö Jerusalemiin Israelissa oli maailman juutalaislle loistava voitto ja samalla osoitus tavallisille amerikkalaisille, mikä ihmisryhmä todellisuudessa hallitsee USA:ta ja johtaa maailmaa kohti III Maailmansotaa. Nykyisillä Israelissa asuvilla juutalaisilla on geneettinen jalanjälki täysin erilainen kuin alkuperäisillä Palestiinan alueella 2000 vuotta sitten asuneilla seemiläisiin kansoihin kuuluvilla juutalaista uskontoa tunnustavilla ihmisillä. Nykyiset Israelin asukkaat, samoin kuin koko juutalainen väestö Euroopassa ja USA:ssa perustuu geneettisesti turkkilais-mongoloidiseen kasaarikansaan, jonka asuinalue on ollut pääosin nykyisen Ukrainan alue. Israelin pääministeri Netanjahu on erinomainen esimerkki Ukrainan alueen geneettisestä merkityksestä!

Suurlähetystön avaamisseremonia oli irvokas itsekehun näytelmä ja antoi selkeän viestin kaikille eurooppalaislle siitä, että sotaan valmistautuminen on seuraava vaihe kaikille Lähi-Idän alueella asuville kansoille ja valtioille. USA:n lipun ja Israelin lipun yhdistäminen avajaistilaisuudessa osoitti kaikille arabeille, että teidät tullaan tuhoamaan, ellette alistu. YK:lla ei ole ollut enää kylmän sodan jälkeen minkäänlaista asemaa, sillä Israel on voinut sionistien tuen voimalla kaataa kaikki Israelin toimia arvostelevat päätöslauselmat. Voimapolitiikka USA:n ulkosuhteissa johdetaan akselilla Jerusalem-Washington ja ainoastaan Venäjä pystyy Kiinan tuella pitämään ydinpelotteen avulla USA:n varuillaan. On ilmiselvää, että Iranin vastaiset toimet ovat johtamassa uuteen sotaan Hormuzin salmen alueella.

Euroopan talouden kannalta uusi laajamittainen sota on vaaraksi koko eurooppalaiselle elämäntavalle, sillä uuden sodan avulla sionistien päämäärä, kansallisvaltioiden lopullinen tuho voidaan varmistaa. Sotatoimialueilta tunkeutuu miljoonien pakolaisten vyöry Eurooppaan ja samalla Saharan eteläpuoleisen Afrikan musta väestö jatkaa vyörymistä Eurooppaan. II Maailmansodan voittajista Neuvostoliitto ei pyrkinyt tuhoamaan Euroopan kansallisvaltioita, vaikka miehitti lähes puolet läntisen Euroopan alueesta. Britannia on kaikissa toimissaan pyrkinyt alistamaan Manner-Euroopan valtiot, siitä historia Britannian suurvalta-ajalta antaa hyvän näkymän. Britanniassa erityisesti Rotschildien pankkiirisuku on yli 200 vuoden ajan todellisuudessa vaikuttanut ratkaisevasti Euroopan kohtaloihin.

Rotschildien perillisiä ovat myös omalla Eurooppaa tuhoavalla tavalla George Soros, joka toimillaan pyrkii saavuttamaan Euroopan väestön rodullisen sekoittumisen kreivi Goudenhove-Kalergin suunnitelman mukaisesti. Euroopan hallinta tapahtuu nykyisin Israelista, sillä EKP ja IMF ovat täydellisesti samojen kasaarijuutalaisten käsissä, kuten myös Deutsche Bank liikepankkina. Sota on loistava liiketaloudellien tapahtuma pankkiireille ja ihmisten kärsimyksillä ei ole näille pankkiireille mitään merkitystä, sillä sotien rahoittaminen on parasta liiketoimintaa. Suomessa tietoisuus pankkimaailman omistusuhteista on hyvin taitavasti pyritty peittämään, mutta USA:n suurlähetystön avajaisissa kutsuvieraiden lista kertoo kaiken. Missä raha, siellä valta. Politiikot kuuntelevat herkällä korvalla ”setelien kahinaa” ja tämä ääni tulee jälleen Jerusalemista. Eräs meille tärkeä henkilö Jeesus, Vapahtajamme kaatoi n. 2000 vuotta sitten rahanvaihtajien pöydät Jerusalemin Temppelissä, pitäisikö meidän tehdä samoin?

Runo K. Kurko

puheenjohtaja