PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

KANSANRYHMÄN VAINOAMINEN

Suomen kansalaisista noin 12 % omistaa ampuma-aseen tai useamman ampuma-aseen laillisiin käyttötarkoituksiin kuten metsästys, urheiluammunta, asekeräily ja maanpuolustamisen harjoittelu ampuma-aseen käyttäjänä. Ampuma-aseiden omistajat ovat usein myös jäseniä perheessä, jolloin myös erityisesti metsästäjän perhe saa nauttia ampuma-aseen avulla hankitun riistan syömisestä. Perheensä kautta ampuma-aseen omistaja vaikuttaa epäsuorasti noin 2.000.000 mahdollisen äänestäjän äänestyskäyttäytymiseen, joten kyseessä on merkittävä kansanryhmä, joka on joutunut Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen viranomaisten ja median järjestelmällisen vainon kohteeksi.

Ampuma-ase on perustuslain suojaamaa omaisuutta, mutta EU:n eliitille uhka heidän tavoitteilleen tuhota kansallisvaltiot ja siksi aseenomistajien aseet halutaan kerätä tuhottaviksi. Suomessa aseenomistajiin kohdistunut suoranainen vaino ja viranomaisten mielivaltaiset aselupien peruutuspäätökset eivät ole vielä merkittävästi vaikuttaneet asianajajien elitistiseen ryhmään johon kuuluvat myös useat aiemmin metsästysveljinäni toimineet asianajajat. Mielivaltaiset aselupien peruutukset ovat selkeä viesti kansalaisille siitä, että poliittinen poliisi hyväksyy avoimen anarkistien ja antifasistien väkivallan kaduillamme, mutta ei laillisesti hyväksyttyä aseiden omistamista perheen puolustamiseksi.

Poliisi on tehnyt useita aseiden haltuunottoon liittyviä päätöksiä jopa sellaisilla täysin lainvastaisilla perusteilla, kuten poliisin vastustaminen henkilön vaadittua nähdä poliisina esiintyneen henkilön virkamerkki. Median toiminta ansaitsee erityisen huomion asiassa, sillä luvattomalla ampuma-aseella tehdyn rikoksen tapahduttua jätetään kertomatta aseen luvattomuus ja rikollisen mahdollinen etninen tausta. Kantasuomalaisen surmattua henkilön luvallisella aseella, on asia viikkokausia esillä lööpeissä.

Suomalainen media jättää tarkoituksellisesti kertomatta ampuma-aseilla tehdyistä rikoksista Chicagossa tai Malmössä, sillä kummassakin kaupungissa rikokset suorittaa etninen ryhmä ja aseet ovat luvattomia. Chicago on osoitus asekieltopolitiikan täydellisestä epäonnistumisesta ja samalla osoitus rotujen eroista väkivaltarikosten tekijöinä. Al Caponen noustessa 20-luvulla merkittäväksi rikolliseksi Chicagossa ja ottaessaan hallintaansa laittoman alkoholikaupan saattoi rikollisten välienselvittelyissä kuolla kymmeniä rikollisia kuukaudessa.

Edellisen USA:n presidentin Barack Obaman luottomiehen Chicagon pormestarin Rahm Emanuelin aikana jokaisena viikonloppuna ammutaan kymmeniä ihmisiä, joista osa pystytään pelastamaan nopean ensihoidon ja kirurgian kehittyneisyyden vuoksi, osa vammautuu pysyvästi. Chicago on oivallinen esimerkki asekieltopolitiikan vaikutuksista, samoin Lontoo ja molemmissa toimii asevastainen pormestari.

Suomessa poliisi kehittelee kansalaisten kontrollia varten erilaisia valvontakeinoja, joista merkittävin olisi toteutuessaan autojen liikkumista seuraava ajoneuvokohtainen sirukortti. Sirukorttiin voitaisiin helposti yhdistää tietoja ajoneuvon omistajan mahdollisista aseista tai hänen omaistensa omistamista aseista. Poliisi kykenisi sirukortin tietojen avulla keskittämään toimenpiteensä lainvastaiseen kotietsintään ampuma-aseiden haltuun ottamiseksi kohdehenkilön ollessa esimerkiksi 500 km päässä kodistaan.

Ampuma-aseen hallussapitolupaan voidaan helposti yhdistää siru mikä ilmaisee aseenomistajan liikkeet ja mahdollistaa viranomaisen suorittamaan henkilöön kohdistuvan tarkastuksen. Suomalaisten poliitikkojen ohjauksessa, erityisesti kokoomuksen ollessa jatkuvasti hallituksessa on kehitetty yhä asevastaisempaa politiikkaa, vaikka alkuperäinen asevastaisen politiikan tekijä on aina ollut Suomen sosiaalidemokraattinen puolue.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ulkopuolelle halutaan tarkoituksellisesti jättää laillisiin käyttötarkoituksiin ampuma-aseita hankkineet kansalaiset, sillä jopa terveydenhoitoalan henkilöstö on koulutettu kehittelemään salaliittoteorioita ja ilmiantamaan ampuma-aseita omistavia vanhuksia. Jokainen ihminen vanhenee joskus, ellei kuole nuorena, joten vanheneminen ei tee kansalaisesta vaarallista ympäristölleen vaikka hän hallinnoisi asekokoelmaa.

Ainoastaan diagnostisoitu mielisairaus tai vakava dementia voivat olla perusteltu syy peruuttaa aseluvanhaltijan ampuma-aseiden hallussapitoluvat, mutta silloin on syytä saada kahden lääkärin lausunto henkilön sopimattomuudesta aseen hallussapitoon, sillä ns ”second opinion” on lääkärien keskuudessa se viimeinen keino selvittää potilaan todellinen tila. Poliisin asiantuntijalääkärien lausuntoihin on syytä suhtautua erityisellä epäluulolla, esimerkkinä Anneli Auerin lukuisten oikeudenkäyntien yhteydessä annettu lääkärin lausunto ”immenkalvojen uudelleen kasvaminen”, jotta seksuaalirikossyyte pitäisi!

Suomessa tulisi aseluvanhaltijoiden ryhtyä toimenpiteisiin ryhmäkanteen nostamiseksi Suomen valtiota vastaan kansanryhmän järjestelmällisen vainon vuoksi. EU oikeuden asiantuntija Jorma Uoti voisi olla sopiva asianajaja tehtävään, sillä kyseessä oleva vaino on myös mediamme suorittamaa yhdessä poliisin kanssa. Kansanryhmänä ampuma-aseiden omistajat ovat Lapin perukoilta asti kaikista yhteiskuntaluokista, joten joukkovoimaa on teoriassa runsaasti, mutta onko tahtoa suojella omia oikeuksiaan?

Oikeudenkäynnissä olisi kyse ensisijaisesti voimassaolevan perustuslain antaman omaisuudensuojan jatkuvasta rikkomisesta, toiseksi koko aseenomistajien ryhmän rikolliseksi leimaamisesta, kolmanneksi annetun luvan perusteettomista peruutuksista, neljänneksi poliisin lainvastainen toiminta jättää kotietsintäpöytäkirjan tekeminen kotietsinnän yhteydessä aseenomistajan tiloissa tekemättä ja viidenneksi ilmoittamatta jättäminen oikeuden päätöksestä palauttaa aseet poliisin lainvastaisen haltuunoton vuoksi.

Kantasuomalainen on metsästysoikeuden haltijana maaseudulla erityisessä asemassa, sillä maanomistajan oikeuteen käyttää omistamiaan maita haluamallaan tavalla, kuten metsästämällä maillaan esiintyvää riistaa laillisina metsästysaikoina ei voida estää EU:sta johdetuilla asetakavarikoinneilla, sillä seurauksena tulee olemaan laajamittainen asekätkentä ja salametsästys.

Poliisi on todellisuudessa Suomessa jo täysin voimaton yhä kasvavaa pikkurikollisuutta vastaan, sillä vähenevät voimavarat on sisäministeriön poliittisessa ohjauksessa sidottu palvelemaan punavihreän poliittisen liikkeen tavoitteita. Suomessa on myös hyvin heikosti ymmärretty sitä tosiasiaa, että liian pieni poliisikunta ja lakkautetut organisaatiot kuten Liikkuva Poliisi, sekä useiden kihlakuntien poliisilaitokset heikentävät kansalaisten lain kuuliaisuutta.

Verratessa Suomen koko poliisikuntaa esim. New Yorkin 35.000 poliisin määrään, jonka valvottavana on n. 8.000.000 asukkaan kaupunki, niin poliittiset päättäjät eivät ymmärrä aiheuttavansa mahdottoman tilanteen ollessaan tekemässä nykyresursseilla suunnitelmia 100.000 uuden elintasopakolaisen maahan ottamisesta. Harvaan asuttu maaseutu edellyttää poliisipalveluja koko maan alueella ja siksi erityisesti kokoomuksen ministerit ovat ensisijaisesti vastuussa nykytilanteesta.

Pohjoisimman Suomen alueella on kansalaisten tulevana vuosikymmenenä perustettava aseellisia kodinturvajoukkoja estämään turvapaikkaturistien tekemiä ryöstöjä ja raiskauksia. Viimeistään nyt tulisi valveutuneiden aseluvanhaltijoiden ryhtyä lain sallimiin toimenpiteisiin haastamalla Suomen valtio ja sen edustajat poliisissa oikeuteen kansanryhmän vainoamisesta. Valkoinen kantasuomalainen mies ei voi hyväksyä feministien, anarkistien ja antifasistien sylkykuppina olemista, siksi muutos on kiireellinen!

USA:N VAALIT JA NIIHIN VAIKUTTAVA VALTIO

Suomalaisen ns. virallisen median omistajatahot sensuroivat tehokkaasti kaiken Israelin arvostelun, kuten vaikuttamisen USA:n toimiin Lähi-Idässä! Hämmästyttävää tarkkaavaisille politiikan tutkijoille on se tosiasia, että USA:ssa on maapallon suurin juutalaisväestö ja kuitenkin edelleen riippumattomia uutiskanavia joiden haastatteluissa esiintyy tunnettuja juutalaisia, kuten Noam Chomsky. Israelin politiikkaa ja vaikutusvaltaa USA:ssa arvostellut Chomsky on tunnettu aktivisti ja syntyperäinen juutalainen, hänen haastatteluaan ”Independent” julkaisussa siteerasi Suomessa ainoastaan Kansallinen Vastarinta.

Voin aina vain hämmästellä sitä, että sellaisia verkkojulkaisuja kuten Oikea Media, Kansalainen, Magneettimedia, MV Media ja Kansallinen Vastarinta vastaan on valtamedia jatkuvasti käynnistämässä valhekampanjaa, vaikka näissä medioissa kirjoittavat akateemisesti oppineet, sekä monien alojen asiantuntijat. Noam Chomskyn haastattelu antaa erittäin selkeän kuvan siitä, että kaikki puheet Venäjän vaikutuksesta USA:n presidentinvaaleihin on ainoastaan Deep State ryhmän esille tuomaa poliittista jargonia. USA:ssa kongressiin voi erään vieraan valtion päämies mennä puhumaan, ilmoittamatta USA:n presidentille, näin toimii Israelin pääministeri Netanjahu.

En voi kuvitella, että Puolan presidentti Duda voisi tulla Suomen eduskuntaan kansanedustajan kutsumana, ilman tietoa asiasta presidentti Niinistölle. Israelin miehityspolitiikkaa suojelee USA:ssa merkittävä ryhmä juutalaista uskontoa tunnustavia, kuten AIPAC, sekä lukuisat kongressiedustajat. Mediatalot ovat länsimaissa lähes yksinomaan tämän saman ryhmän hallussa, siksi Noam Chomsky on todellinen virkistävä poikkeus. Suomalainen media paljasti Neuvostoliiton aikana vielä Palestiinan alkuperäväestön kohtelun Israelin valtion käsittelyssä, mutta nyt vaikenevat kaikki he jotka olivat puolustamassa Jasser Arafatia ja PLO:ta.

USA:ssa yksikään presidentti 1900-luvulla ja sen jälkeen ei ole voinut tulla valituksi ilman voimakasta ja vaikutusvaltaista juutalaista lobbya, sillä merkittävimmät republikaanien, sekä demokraattien rahoittajat ovat miljardien omaisuusmassoja hallinnoivia juutalaisia. Israel on ainoa valtio maailmassa, millä on suora pääsy kaikkiin USA:n valtion salaisimpiin tiedostoihin, sillä kaikissa virastoissa ja tärkeimmissä valtion laitoksissa on juutalaista uskontoa tunnustavia useissa merkittävissä asemissa. Vaikutusvallan kasvu on ollut suorastaan räjähdysmäinen USA:n rotuerottelun virallisen poistumisen kautta 1960-luvulla, sillä koko afro-amerikkalaisten puolesta järjestettyjen oikeudenkäyntien rahoittajat olivat juutalaista uskontoa tunnustavia.

USA:n hallinto ei todellisuudessa tue käsitettä America First, vaan Israel First. Amerikkalainen valkoinen työläinen ja keskiluokka ovat ainoastaan riiston kohteena oleva väestöryhmä, jota ilman valtiona USA:ta ei olisi koskaan syntynyt. Pankkikriisi USA:ssa 2008 oli jälleen loistelias näytös siitä, miten halveksittu ja riistetty on tavallinen valkoinen amerikkalainen. Asuntovelallinen on täysin sidottu lainan hoitoon ja pienikin notkahdus taloudessa aiheuttaa henkilökohtaisen kriisin. USA:n keskuspankki Federal Reserve on yksityispankkien vuonna 1913 perustama ja sen toimet vaikuttavat suoraan lainanhoidon kustannuksiin. Fed:in omistamat yksityispankit ovat kaikki saman juutalaista uskontoa tunnustavan ryhmän käsissä, niihin kuului myös aikaisemmin tunnettu Lehman Brothers, jonka konkurssi hetkellisesti heilautti myös muita rahoituslaitoksia.

Kansalaisille USA:ssa ja Suomessa ei haluta kertoa totuutta siitä, että jo Henry Ford v. 1924 suomennetussa kirjassaan ”Kansainvälinen Juutalainen ” varoittaa juutalaisten suunnattomasti kasvaneesta vaikutusvallasta rahoituslaitoksissa. Teollisuusmies Henry Ford ei ollut koskaan USA:n juutalaisten vihan kohteena, sillä hän oli tehnyt koko omaisuutensa omilla kyvyillään ja oli siksi ”koskematon”. On aika unohtaa Venäjän johdon syyttely USA:n vaaleihin vaikuttamisesta, sillä USA:n aseteollisuudelle on välttämätöntä kehittää uhkakuvia, jotta pankkiirien rikastuminen jatkuu. Iranin vastaista kampanjaa USA:ssa vetävät sionistit ovat sekä USA:n aseteollisuuden, että Israelin asialla, sillä kyseessä on ensisijaisesti Iranin uhka Saudi Arabialle ja sen johdolle.

Saudit ovat sunnien wahhabistisen suuntauksen vuoksi saavuttaneet merkittävän aseman Islamia tunnustavien keskuudessa, mutta shiat muodostavat uhkan saudien pyrkimyksille yksin hallinnoida öljyvarantoja! Israelin tavoite on ollut Syyrian hallinnon tuhoaminen ja seuraavaksi oli tarkoitus iskeä Iraniin. Nykyisessä tilanteessa voin vain ihmetellä muistaessani Erkki Tuomiojan jyrkkää Iranin Shaahin Reza Pahlavin vastaisuutta, sekä hänen avointa Israelin kritisointia. Missä on Tuomioja nyt, kun tulisi tuomita Israelin toimet? Suomi on luisunut täydellisesti valtiona samaan ryhmään Britannian, Ranskan ja Saksan kanssa, eli toimimme vastoin kansallista etuamme palvellessamme sionistien tavoitetta eli valkoisen rodun tuhoamista!

JOKAISEN SUOMALAISEN ON SYYTÄ MUISTAA TURUN TERRORI-ISKU 18.08 2017

Runo K. Kurko

puheenjohtaja