PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 32

POLIITTISESTI EPÄKORREKTI LINJA    

Poliittisesti korrektin totuuden tukeminen tulee laajalti esille yhteiskunnan eri portaissa laidasta laitaan. Ns. valtamedia tuo esille lähes vain ja ainoastaan poliittisesti korrektiksi määriteltyä linjaa ja muu halutaan tietoisesti vaientaa, koska kyseessä on poliittisesti ei-korrekti linja. On kyse politiikasta, poliitikkojen tai viranomaisten toimista, lainsäädännöstä, talouskehityksestä, eri tahojen kannanotoista, oikeuslaitoksen suuntaviivoista ja päätöksistä, tiedotusvälineistä, ruokapyramidista, terveydestä, rokotesuosituksista, maahanmuuttopolitiikasta, turvapaikkaprosessista tai esimerkiksi rikollisuuden ja harmaan talouden torjunnasta kansalaisten halutaan uskovan poliittisesti korrektin totuuden linjaan ja siksi fokus keskitetään siihen ns. yhden totuuden periaatteella. Poliittisesti korrektiin linjaan ei kuulu juurikaan oppositio, eikä varsinkaan perussuomalaiset.

Lähes kaikki hyvät ja kannatettavat perussuomalaisten mielipiteet ja ehdotukset halutaan vaieta ns. valtamediassa, jotta kansa ei saisi kuulla niistä. Asiaa kuvastaa hyvin mm. se, että hakiessa esimerkiksi google haulla hakusanoja suomenuutiset https://www.suomenuutiset.fi tarjoaa google aiheeseen liittyvinä hakuina mm. suomen uutiset luotettavuus ja suomen uutiset valemedia. Perussuomalaisen puolueen linja on poliittisesti korrektista linjasta poikkeavaa ja siksi vain yksittäiset perussuomalaiset saavat valtamediassa palstatilaa henkilöinä ja vain, kun kyseessä on jokin henkilöön kohdistuva negatiivinen uutisointi. Varsinaista puolueen linjaa ei haluta laajalti saattaa kansan tietoisuuteen koska vaarana on kannatuksen merkittävä kasvu. Samaa agendaa palvelee puolueiden kannatusta mittaavat erilaiset poliittisesti ohjatut ”gallupit”, joissa kohderyhmä on esimerkiksi n. 1000 kansalaista, joka otos ei missään nimessä voi edustaa Suomen kansaa.

Vaihtoehtomedia Oikea Mediaa https://oikeamedia.com hakiessa google haulla tulee esille mm. linkki Markkinointi ja Mainonta artikkelista Oikea Media on sittenkin väärä. Artikkelissa toimittaja Maija Tamminen toteaa; ” Uusi arvokonservatiivisuutta julistava julkaisija sanoo antavansa äänen ”hiljaiselle enemmistölle”, joka ei sen mukaan ole päässyt kuultaviin perinteisessä mediassa. Avauskirjoituksessaan lehti lukee tähän varjoon jääneiden joukkoon ihmiset, jotka vastustavat sukupuolineutraalia avioliittoa, monikulttuurisuutta ja EU-keskeisyyttä.” Maija Tamminen toteaa edelleen kilpailijasta;” Toivoa sopii, että tällaisille sivustoille ei löydy Suomesta rahoittajia ja mainostajia kansainväliseen malliin. Muuten olemme taas askelen lähempänä Yhdysvaltain vaaleissakin suuren roolin kaapannutta Breitbart-ilmiötä.”

Viranomaisten toimet noudattelevat poliittisesti korrektia linjaa oli kyse lain tulkinnasta tai siitä, että jopa ohjeet kuten esimerkiksi aseluvanhaltijoiden osalta Aselupakäytännön yhtenäistämisohjeet (AYO) ohittivat tulkinnassa jopa voimassa olleen ampuma-aselain. Tämä johti siihen, että fokus aselupahallinnossa oli ja on edelleen hukassa ja huomio kohdistetaan vääriin ja epäolennaisiin asioihin. Huomiota ei tulisi kiinnittää ampuma-aseen ominaisuuksiin kuten erittäin vaarallinen (ERVA) tai lipaskapasiteettiin. Ase ei välineenä edelleenkään tapa, vaan päätöksen tekee liipaisinta painava ihminen. Välineen demonisointi jatkuu kiivaana tunnepitoisten mielikuvien avulla, eikä pikkuasioiden kuten tosiasiat haluta antaa horjuttaa tätä agendaa.

Tiedotusvälineissä ja medioissa poliittisesti korrekti taho on luonnollisesti yksinomaan ns. valtamedia ja vallalla olevat sosiaalisen median eri kanavat, jotka tätä poliittisesti korrektia totuutta pyörittävät, sensuroivat ja ylläpitävät. Suomen valtalehdistö tuo mm. esille, että Merkelin ja Macronin kannatus olisi edelleen vakaata Euroopassa ja että kansa olisi tyytyväistä hallituksen toimiin vaikka totuus on täysin muuta. Oikea Median julkaisema uutinen Globalistien ote heikkenee Euroopassa Merkelin ja Macronin kannatuksen laskiessa 74 prosenttia vastanneista oli tyytymättömiä Saksan nykyiseen hallitukseen tuo esille Euroopassa vallitsevan todellisuuden, joka on täysin valtamedian uutisoinnista poikkeavaa.

Ruokavalio- ja ruokapyramidiasioissa sekä terveyteen liittyvissä asioissa luotetaan mm. THL asiantuntijoihin, Diabetesliittoon, ruokateollisuuteen ja virallisen ruokapyramidin nimiin vannoviin. Lääkeasioissa poliittisesti korrektin totuuden tarjoava taho on lääkelaitos ja Big Pharma eli suuret monikansalliset lääkeyhtiöjätit. Esimerkiksi SSRI-lääkityksen erittäin merkittävä osuus erilaisissa massamurhissa halutaan tarkoituksellisesti unohtaa ja tilalle syötetään välineen demonisointia ja tätä agendaa tukevaa uutisointia. Terveyden ylläpidossa ja eri sairauksien hoidossa halutaan unohtaa elintapojen, ruokavalion ja lisäravinteiden merkitys ja fokus keskitetään yksinomaan lääkitykseen. Ja ne muutamat rohkeat asiantuntijatahot jotka tätä ”totuutta” uskaltavat kyseenalaistaa kuten esimerkiksi lääkäri Antti Heikkilä, saavat tuntea tämän nahoissaan.

Poliittisesti korrekti linja ei ole pelkästään Suomen linja, vaan se on EU globalistien Merkelin ja Macronin johtama kansallisvaltioiden tuhoon tähtäävä linja, jonka Suomen vallassa oleva poliittinen eliitti on halunnut omaksua lähes kritiikittä. Tätä linjaa horjuttavat kansallismieliset ja isänmaaliset tahot, jotka halutaan tästä syystä vaientaa. On syytä muistaa, että ellei meillä olisi Suomessa ollut isänmaallisia ja kansallismielisiä ihmisiä jotka taistelivat maamme puolesta, emme olisi koskaan ollut itsenäinen valtio. Mädätyskampanjat kansallismielisten ja isänmaallisten leimaamiseksi natseiksi ovat saaneet järjettömät mittasuhteet ilman mitään tekemistä tosiasioiden kanssa. Onko historia kirjoitettu uusiksi jo liian laajalti, vai ai eikö historia todellakaan ole opettanut mitään?

SUOMEN JA SUOMALAISTEN HALPUUTTAMINEN

Suomi on liitetty perustuslain vastaisesti osaksi pyramidihuijausta nimeltään EU, jonka myötä itsenäisyys menetettiin kun päätösvalta annettiin EU:lle. Päätös on ajanut Suomen nykytilaan, jossa aiemmin työllistävää, tuottavaa ja itsenäisyyttä ylläpitänyttä hyvinvointivaltio Suomea myydään poliitikkojen myötävaikutuksella pilkkahintaan ulkomaisille pääomasijoittajille ja valmistusta sekä tuotantoa ajetaan samanaikaisesti alas. Ulkomainen eliitti ottaa yhä enemmän haltuunsa Suomen merkittävää kiinteistöomaisuutta ja jopa kansallisomaisuutta. Suomen poliittinen eliitti saa moraalittoman Suomen myynnin vastineeksi loistavan EU aseman, josta riittää hyvinvointia itselle ja lähipiirille koko loppuiäksi. Tästä ehkä tunnetuin ja suomalaisille veronmaksajille kallein esimerkki on Jyrki Katainen.

EU eliitti haluaa haltuunsa Suomen lähes ilman kilpailua olevat markkinat keinoina mm. kaupan uudelleen keskittäminen. Kauppakeskuskiinteistöjen ja jo valmiiksi keskitettyjen eri ketjujen myyminen ulkomaisille sijoitusyhtiöille ovat osa tätä agendaa. Huoltovarmuuden menettäminen, maatalouden alasajo, hintataso vs. tulotaso, kiinteistömassan ja energiayhtiöiden siirtyminen pilkkahintaan ulkomaisille sijoitusyhtiöille jne. Hyötyjiä ovat toistaiseksi Suomessa olleet poliittinen eliitti, pankit, suuryritykset, määräävän markkina-aseman haltijat ja kunkin alan suuret toimijat. Maksajana on tavallinen kansalainen, jonka elinkustannukset ovat kallistuneet huomattavasti vuosi vuodelta kautta linjan. Jos tässä ei ole kyse Suomen ja suomalaisten halpuuttamisesta, niin mistä sitten?

Iltalehden uutisessa Ulkoministeri Soini kannattaa maatalouden tukemista: ”Kansakunta, joka altistaa itsensä vieraan leivän varaan ei ole vastuullinen ja viisas” Timo Soini ottaa esille leivän. Itse laajentaisin näkemystä ehdottomasti siten, että kansakunta, joka altistaa itsensä vieraan vallan (eli EU:n) varaan ei ole vastuullinen ja viisas. Olin vahvasti tätä mieltä ennen EU:hun liittymistä ja olen sitä mieltä edelleen. EU:n jäsenyys on johtanut nykytilaan, joka on ollut hyvä ja tuottava vain tarkoin rajatuille tahoille EU:ssa ja Suomessa. Samanaikaisesti kansalaisten asema on kurjistunut vuosi vuodelta kun euron ostovoima on yhä heikompi, eikä työstä saatu palkka enää riitä kattamaan edes välttämättömiä elinkustannuksia.

Elintarviketyöläisten liiton puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen toteaa Länsiväylän 11.-12. elokuuta 2018 artikkelissa ”Auringonlaskun ala” työllistää edelleen yli 340.000 suomalaista, että pitää itse elintarviketyöläisten nokkamiehenä suomalaista ruokaa kohtuuhintaisena ja arvostelee ruoan halpuuttamiskampanjoita. Ruoka on varmaan kohtuuhintaista ja halpuuttamiskampanjat tarpeettomia, kun ruoan hintatasoa arvioi liiton johdon kuten puheenjohtajan palkkatasolla, mutta mikä on puheenjohtajan edustaman leipomotyöntekijän tilanne, kun palkka LEIPOMO TES 2017-2021 työehtosopimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla on 1325,- €/kk -2293,- €/kk ilman lisiä. 

Tukia puolustavan ja halpuuttamista kritisoivan elintarviketyöläisten pomon mukaan monissa Euroopan maissa elintarvikealan työntekijöiden työolot ovat todella ankeat, mutta niistä puhutaan julkisuudessa vähän. Puhe on siis työoloista Euroopassa, eikä esimerkiksi Kaukoidässä. Halila kertoo myös, että suomalaisissa kaupoissa on nähty halpaa saksalaista sianlihaa, jonka takana on surkeita ihmiskohtaloita. Mielestäni suomalainen minimipalkkainen elintarviketyöntekijä on myös suuressa vaarassa altistua surkeaan ihmiskohtaloon yrittäessään tulla toimeen TES palkalla. Eikö elintarviketyöläisten pomon tulisi kritisoida ihmisten työpanoksen halpuuttamista ja työskennellä erityisesti poistaakseen tätä epäkohtaa?

Siitä olen samaa mieltä, jota myös MTK on korostanut, että kauppa nappaa ruoan hinnasta suurimman siivun. Eikö olisi kohtuullista miettiä, että tuottajat, viljelijät ja työntekijät saisivat työstään riittävän korvauksen, mutta kaupan ja johtoportaan siivuja tulisi merkittävästi halpuuttaa? Nykykehityksellä tilannetta pyritään keinotekoisesti paikkaamaan erilaisin tuin ja leipäjonoin sekä ottamalla kaupan ja johdon suuret tuotot varsinaisen työtä tekevän tekijäportaan selkänahasta. Tämä johtaa juuri Timo Soinin esille tuomaan vieraan leivän varaan altistumiseen, joka ei ole vastuullista ja viisasta. Ja tätä vierasta, halpaa leipää löytyy niinkin läheltä kuin Euroopasta, jossa työolot ovat elintarviketyöläisten nokkamiehen mielestä ankeat ja ihmiskohtalot surkeita. Miksi haluaisimme yhä syvemmälle siihen kehitykseen?

TALKOOTYÖ VS. ILMAISTYÖ

Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Heikki Halila otti HS Metrossa 13.8.2018 kantaa talkootyön käyttöön, jossa on hänen mukaansa paljon ongelmia. Halila katsoo, että voittoa tavoittelevat osakeyhtiöt eivät voi käyttää talkootyövoimaa verovapaasti. Talkootyön ongelmat yrityksissä liittyvät artikkelin mukaan yksilöiden eli työntekijöiden työn korvaamiseen, verojärjestelmän vuotamiseen ja työntekijöiden vakuuttamiseen ja tämä nähdään ongelmana, kun kyseessä on talkootyöntekijöiden laajamittainen käyttö esimerkiksi festivaaliyhtiöiden tuloksentekoon.

HS Metron artikkelin mukaan verottajan kanta on, että osakeyhtiöt eivät saa palkita talkootyöläisiä verottomilla pääsylipuilla ja ruokapalkalla. Kun palkan sivukulut jäävät pois, säästää yrittäjä noin 50 prosenttia verrattuna aitoon palkanmaksuun, mikä myös vääristää kilpailua. Hienolta kuulostavia fraaseja, mutta miksi sen sijaan yhteiskunnan kustantama todella laajamittainen tukityöllistäminen ja muut suorat tulonsiirrot kuten mm. yritystuet yrityksille ovat mittavine säästöineen ok. Eikö niissä ole aidon palkanmaksun sijaan kyseessä normaali yritysten tuloksenteko ja voiton tavoittelu, yksilöiden eli työntekijöiden korvaaminen, verojärjestelmän sekä eläkejärjestelmän vuotaminen ja kilpailun vääristäminen?

Samaan ryhmään kuuluvat eri ammatillisten oppilaitosten edellyttämä palkaton jopa kuukausia kestävä työssäoppiminen/työharjoittelu, joissa oppilailla saattaa olla jopa velvollisuus huolehtia itse työasunsa sekä työvälineidensä hankinnasta. Nämä eri aloille opiskelevat tekijät ovat laajalti erityisesti erilaisten ketjujen käytössä ympärivuotisesti ja niillä nimenomaan korvataan varsinaisten työntekijöiden töitä, vaikka näin ei pitäisi olla. Ja näissä tapauksissa yrittäjä säästää jopa noin 100 prosenttia. Näillä töillä paikataan myös ”ei niin mukavia” töitä kuten WC-tilojen siivousta, jota on edellytetty mm. hotellin puolelta osana pakollista kokkien työssäoppimista. Onhan se valaisevaa, että ruokaketju tulee tutuksi päästä päähän, mutta onko se perusteltua tai tarpeellista?

Ratkaisevaa Halilan mukaan on, että työn tulokset tulevat jonkun toisen hyväksi. Halila näkee, että mm. erilaiset pääsyoikeudet festivaalialueelle sekä ruoka ja muut edut voivat olla ”peiteltyä palkkaa” ja sitä pitää käsitellä verotuksessakin palkkana. Erilaisten ketjujen hyväksi saa ja jopa joutuu osana pakollista työharjoittelua työskentelemään jokainen oppilas, joka aikoo valmistua oppilaitoksesta, mutta tämä ei ole ongelmallista vaikka oppilas saisi työpäivän aikana ilmaisen aterian? Kyseessä on vuositasolla jopa kymmeniä tuhansia työtunteja, eli kyse ei ole mistään pikkuasiasta. Ja joku vielä ihmettelee syitä nuorisotyöttömyyteen ja nuorten syrjäytymiseen kun yritykset käyttävät ilmaistyön tekijöitä aitoa palkkaa edellyttävien korvaamiseen säännönmukaisesti.

Myös työttömien 9,- €/päivä ”palkkainen” tempputyöllistäminen on hyväksytty maan tapa, kunhan sitä käyttävät tahot ovat sopivia yhteistyötahoja täyttäen työvoimahallinnon kriteerit. Työnantaja saa ilmaisen tekijän ja yhteiskunta saa siivottua työttömien määrää alaspäin. Työttömiä on toki laidasta laitaan, aivan kuten työtä tekeviäkin. Ahkerasti ja itsenäisesti työskentelevä työtön saattaa saada hyvät arvostelut ja käsityksen, että tulossa voisi olla jopa palkallinen työpaikka, kunhan jaksaa venyä äärirajoille ja antaa kaikkensa. Mutta kun työllistymisjakso päättyy, totuus tulee esille ja ruletti arpoo yritykselle seuraavan tekijän. Ja tätä systeemiä markkinoidaan työllisyyttä parantavana, vaikka eihän tämän tyyppisessä mallissa ole kyse työstä. Olettaisi, että siviilioikeuden professoria kiinnostaisivat nimenomaan siviilien oikeudet sen sijaan, että oltaisiin huolissaan yritysten säästöistä, voiton tavoittelusta tai verojärjestelmän vuotamisesta?

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Suomen Uutiset: https://www.suomenuutiset.fi

Oikea Media: https://oikeamedia.com

Markkinointi & Mainonta: https://www.marmai.fi/uutiskommentti/oikea-media-on-sittenkin-vaara-6620147

Oikeamedia: https://www.oikeamedia.com/o1-77712

Iltalehti: https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201808112201130789_u0.shtml

Länsiväylä 11.-12.8.2018

HS Metro 13.8.2018