PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI IX

Useimmat suomalaiset aseenomistajat uskovat säilyttävänsä aseensa ja aseiden hallussapitolupansa vielä vuonna 2019, mutta valitettavasti Eduskunnassa käsiteltävä asedirektiivin muutoksen implementointi, sekä 1.12.2017 voimaan astunut aselain muutos tulevat leimaaman kymmenet tuhannet ihmiset rikollisiksi.