PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 33

POLIITTISESTI OHJATTU POLIISIHALLITUS

Poliisihallituksen toimet aseluvanhaltijoita kohtaan ovat selkeästi poliittisesti johdettuja ja herättävät vakavan kysymyksen, miksei Poliisihallitusta purettu edellisen eduskunnan aikana entisen sisäministerin Kari Rajamäen (sdp) esityksen mukaisesti. Aseluvanhaltijoihin kohdistuvat ajojahdit eivät ole missään määrin perusteltuja, vaan kyseessä on kansanryhmän aseluvanhaltijat selkeä vaino. Aseluvanhaltija on ennen ampuma-aseen hankkimisluvan saantiaan ollut laajan taustaselvityksen alaisena ja myös luvan hakemisen perusteet on selvitetty, että ne ovat asianmukaiset ja kunnossa. Tämän lisäksi luvat annetaan määräaikaisina, eli kontrolli on jatkuvaa ja säännöllistä. Tästä huolimatta kiristyksiä tulee jatkuvasti lisää.

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry on yksi niistä tahoista, jotka pyrkivät poliittisesti vaikuttamaan mm. aselainsäädännön kehityssuuntaan. Demla ry on 1.6.2018 antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 §:n muuttamisesta. Lausunnossa todetaan mm.; ”Demla katsoo, että esitys ei aiheuta olennaisia ongelmia perusoikeuksien toteutumiselle. Lisäksi Demla katsoo, että esitysluonnos muodostaa hyvän pohjan suomalaisen ase-elinkeinon kehittämiselle”.

Hallituksen esitys ampuma-aselain muuttamisesta on ongelmallinen nimenomaan perustuslain vastaisuuden vuoksi, josta syystä perusoikeudet eivät esityksessä toteudu. Yhdistymisvapaus, omaisuudensuoja, kotirauhan piiri, yhdenvertaisuus jne. Demlan lausunnossa viitataan toki yhdenvertaisuuteen, mutta vain ikäraja asian yhteydessä, muu perusoikeuksien toteutumisen ongelmallisuus unohdetaan kautta linjan. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että erityisen lainkuuliaiset aseluvanhaltijat halutaan tietoisesti sijoittaa kategorisesti jopa alemmas kuin ammatti- ja taparikolliset.

Suomalainen ase-elinkeino on ollut lisääntyneen byrokratian kohteena ja yrityksiä joutuu jatkuvasti lopetusuhan alle. Esitysluonnoksessa, kuten ei muissakaan ampuma-aselainsäädännön kiristyksissä ole kyseessä elinkeinotoiminnan edellytysten parantaminen suomalaisen ase-elinkeinon kehittämiseksi, ellei kehittämisellä tarkoiteta alasajoa. Ampuma-aselain jatkuva kiristäminen nimenomaan vie pohjan pois suomalaiselta ase-elinkeinolta kun byrokratian vaatimukset kasvavat ja uusien aselupien määrät pienenevät jatkuvasti. Onko lainsäätäjän tarkoitus, että luvallisen ampuma-aseen hankkimisesta tehdään hankalampaa kuin luvattoman aseen hankkimisesta.

Demla ry on 2016 ottanut lausunnossaan kantaa, että poliisin on ansaittava kansalaisten luottamus . Lausunnossa todetaan mm.:”Demla ry ilmaisee huolensa poliisin toiminnan asianmukaisuudesta ja kansalaisten oikeusturvakeinojen riittävyydestä viimeaikaisten tapahtumien valossa. Kansalaisten luottamus poliisiin on osoitus toimivasta yhteiskunnasta, mutta tämä luottamus on ansaittava jatkuvasti uudelleen. Poliisi on suhtautunut huomattavan piittaamattomasti äärioikeistolaisten ryhmien toimintaan.”

Edelleen Demlan lausunnossa todetaan; ”samalla muiden ryhmien hallinnassa on otettu käyttöön uusia kurinpidollisia välineitä ja strategioita. Tämä ei anna kuvaa puolueettomasta ja luotettavasta poliisista.” Demla jättää tarkoituksellisesti lausunnossaan äärivasemmiston eli Antifan ja Anarkistit ulkopuolelle väkivallan harjoittajina, antaen launnossaan kuvan siitä, että poliisin tulisi olla puuttumatta väkivaltaisen vasemmiston toimiin. Tämä ei todellakaan anna kuvaa puolueettomasta ja luotettavasta lausunnonantajasta. Kansalaisten oikeuturvan tulee olla riittävä ja tämän tulee koskea tasapuoleisesti kaikkia kansalaisia riippumatta puoluetaustasta.

GLOBAALIT TOIMIJAT YLIVERTAISESSA ASEMASSA

Globalisaation eteneminen johtaa siihen, että maailmanlaajuiset markkinat keskittyvät yhä pienemmälle piirille. Muutamat globaalit toimijat ovat täysin ylivertaisessa asemassa muihin markkinoilla toimiviin nähden. Kun volyymit ovat riittävän suuria, on hinnoittelua mahdollista muokata siten, ettei kilpailua edes pääse syntymään, koska pienemmillä toimijoilla ei yksinkertaisesti ole varaa vastaavaan. Näillä globaaleille toimijoilla kuten Amazon on lisäksi myös omat kuljetussysteeminsä, eli myös olemassaolevat kuljetustavat tulevat ensin vähenemään ja vähitellen loppumaan liian kalliina ja kannattamattomina.

Globaalien ylikansallisten toimijoiden hallitessa kuljetusmarkkinoita se vaarantaa mm. yleispalveluun kuuluvien postilähetysten jakelun ja Postin toiminnasta postilaissa säädetyt Postin tehtävät. Kenellä on vastuu postin kulusta niille, jotka ovat edelleen normaalin paperisen postin varassa kuten seniorit. Miten erityisesti syrjäseudulla asuvien kansalaisten postin kulku pystytään turvaamaan, kun välimatkat ovat suuria ja Postin muu toiminta eli pakettiliikenne tulee vähenemään radikaalisti ja tätä kautta kannattavuus kärsii. Jo nyt Postin henkilökunta tarjoaa erilaisia muita palveluita postin kuljetuksen lisäksi eli tuleeko tämäntyyppinen toiminta lisääntymään entisestään ja miten käy varsinaiselle Postin ydintehtävälle?

HS:n artikkelin Talouden supertähdet kahmivat kaiken – Google, Amazon, Apple ja Facebook puhuttavat jo keskuspankkiirejakin mukaan jopa keskuspankkiiritkin ovat jo huolissaan näiden jättimäisten yritysten vallasta, joka on aikaansaanut selvät uhkakuvat; muutama maailmankin mittakaavassa jättimäinen yritys kahmii ylivoimaiset markkinaosuudet, parhaat työntekijät, kehittyneimmät teknologiat ja suurimmat voitot yritysten työntekijöiden ja pienempien kilpailijoiden kustannuksella. Kyse on yritysmaailman jäteistä, kuten mm. amerikkalaiset teknoyhtiöt Google, Amazon, Apple ja Facebook. Keskuspankkiirien kokouksessa käsitellään yleensä makrotaloutta ja finanssipolitiikkaa, mutta nyt esillä on ollut vakavana huolena myös nämä ns. superyritykset.

Samanaikaisesti myös valta keskittyy yhä pienemmälle piirille ja se, miten valta aiemmin on keskittynyt tulee muuttumaan ratkaisevasti globalisaation myötä. Vallassa tulevat olemaan ne jättimäiset yritykset, jotka hallitsevat teknologiaa ja pystyvät muokkaamaan uutisvirtaa, vaalituloksia, ihmisten mielipiteitä, ostotottumuksia ja jopa ajatusten sekä mielipiteiden suuntaa teknologian avulla. Kaikki heille epäedullinen saadaan samalla sensuroitua kuten kaikki konservatiivinen sisältö. Näillä mediajäteillä on lisäksi tiedossaan älypuhelinten, netin ja sähköpostin käyttäjien dataa, jonka pohjalta ohjausliikkeitä voidaan tehdä tehokkaasti ja kontrolloidusti.

#ME TOO KAKSINAISMORAALI

Sosiaalisessa mediassa laajalti levinnyt feministinen #ME TOO kampanja on saanut todella kovan kolauksen. Kampanjan tarkoituksena oli kohdistaa feministinen noitavaino miehiä, jopa vain ns. ”tuhmia puhuneita” miehiä kohtaan. Nyt kampanjan johtohahmo ohjaaja Asia Argento on laajan uutisoinnin mukaan itse syytettynä alaikäisen nuorukaisen hyväksikäyttöstä. Tämän tyyppisen taustan omaavan olisi ollut ehkä varminta pysyä erossa #ME TOO tyyppisistä kampanjoista koska valheella on lyhyet jäljet ja ”pukki kaalimaan vartijana” on tunnetusti erittäin huono yhdistelmä.

Iltalehden viihde kategoriaan kuuluvan uutisen Metoo-johtohahmon ja hiljaiseksi maksetun nuorukaisen soppa syvenee – paljastava kuva ja tekstiviestit julkisuuteen mukaan ohjaaja Asia Argento väittää, ettei ole käyttänyt näyttelijä Jimmy Bennettiä seksuaalisesti hyväkseen. Ensin uutisoitiin Asia Argenton maksaneen Bennettin hiljaiseksi pulittamalla Bennettille 380 000 dollaria. Myöhemmin tuli esille, että Argenton kesäkuussa itsemurhan tehnyt miesystävä, julkkiskokki Anthony Bourdain on ollut maksuidean takana.

Asia Argento on kiistänyt seksuaalisen hyväksikäytön ja sanoo Bennettin ottaneen uhrin aseman ja alkaneen kiristää, kun Argento nousi otsikoihin syyttäessään tuottaja Harvey Weinsteinia raiskauksesta. Asia Argento on tilanteessa, jossa hän joutuu jälleen itse selittelemään. Tässä episodissa tulee selkeästi esille koko #ME TOO liikkeen idea suoraan kampanjan johtohahmon suusta. Eli ensin otetaan uhrin asema ja sen jälkeen aletaan kiristämään ja mustamaalaamaan joukkovoimalla anonyymissä ja kasvottomassa sosiaalisessa mediassa.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Demla: http://u39928.shellit.info/wp-content/uploads/2018/06/2018-Aselaki.pdf

Demla: http://demla.fi/demla-poliisin-ansaittava-kansalaisten-luottamus/

HS: https://www.hs.fi/talous/art-2000005807082.html

ILTALEHTI: https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/201808242201157721_vd.shtml