PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI IX

ANSA LAUKEAA PIAN

Useimmat suomalaiset aseenomistajat uskovat säilyttävänsä aseensa ja aseiden hallussapitolupansa vielä vuonna 2019, mutta valitettavasti Eduskunnassa käsiteltävä asedirektiivin muutoksen implementointi, sekä 1.12.2017 voimaan astunut aselain muutos tulevat leimaaman kymmenet tuhannet ihmiset rikollisiksi. Hallituksen esityksen luonnoksesta asedirektiivin implementoimiseksi Suomen ampuma-aselakiin lausunnon antaneet asealaa koskevat järjestöt eivät huomioineet riittävästi sitä tosiasiaa, että esitysluonnos oli huomattavasti laajempi kuin mitä direktiivi olisi edellyttänyt. Hallituksen esityksenä Eduskuntaan viety sisäministeriön virkamiesten tekele on ansoitettu niin taitavasti, että useimmat aseita vuosikymmeniä harrastaneet eivät ymmärtäneet ministeriön virittäneen ansan aseluvan haltijoille. Sisäministeriön naisvaltainen esittelijöiden joukko on osoittautunut feministeiksi ja siksi esitys mahdollistaa laajat poliisin operaatiot aseita laillisesti omistaneiden koteihin.

Aseharrastajille on syötetty täysin valheellista tietoa, että ”Grand Fathering” pykälän mukaan vanhat luvat säilyvät ehtoineen, mutta ansa on aseharrastajan varaosien ja lippaiden muuttuminen luvattomiksi. Kokoomuksen ministerit ovat osoittautuneet sisäministereinä erittäin asevastaisiksi ja useimmat kokoomuksen äänestäjät kuten reservin upseerit sekä metsästäjät eivät vieläkään ymmärrä, että heidän omistamansa omaisuus on ”vapaata riistaa” poliisille jo 2019. Asekeräilijöiden tilanne on katastrofaalinen, sillä suuret määrät aseisiin olennaisina osina kuuluvista varaosista ja varusteista ovat lain voimaan tulon jälkeen luvanvaraisia. Vanheneva asekeräilijöiden joukko on erinomainen kohde poliisin rajuille toimenpiteille, sillä erilaisista sydän- ja eturauhasvaivoista kärsivät kohteet saattavat menehtyä jo poliisin ryhdyttyä kantamaan kokoelman aseita kuin halkoja autoihinsa. Vuosikymmeniä, jopa puoli vuosisataa aarteina pitämiään tavaroita omistava vanhus on ilmeisesti ensimmäinen ja vaivattomin kohde polpolle!

Reserviläisten kiväärit varusteineen tulevat olemaan seuraava laajojen takavarikkojen kohde, mutta silloin joutuu poliittinen poliisi hankkimaan vahvistuksia, sillä kohdehenkilö saattaa olla eri mieltä omaisuutensa säilytysoikeudesta kuin Polpo. Resnetissä aikanaan käydyissä keskusteluissa eräs entinen puolustusvoimain henkilökuntaan kuulunut ilmaisi asian hyvin selkeästi, eli poliisi vie reserviläiskiväärit! Ennustus on osoittautumassa oikeaksi, sillä kaikki poliittinen keskustelu siitä, että direktiivin osalta Suomi olisi hakenut ja saanut ”reserviläispoikkeuksen” poliitikkojemme ansiokkaan esiintymisen ansiosta on osoittautunut täysin perättömäksi. Metsästäjien osalta jo nyt on tullut ilmi tapauksia jolloin metsästäjä on hakenut lupaa itselataavalle haulikolle, mutta kihlakunnan asevastaava on ilmoittanut, että itselataaville ei tulla myöntämään lupia. Metsästäjien aseiden kohtalo tulee olemaan itselataavien metsästyskiväärien osalta todella vaikea, sillä lupavastaavat voivat estää luvan saamisen mielivaltaisesti.

Viranomaisten mielivaltaa vastaan on käytävä hallintovalitusten kautta, mutta valittaja joutuu vuosien ajan kuluttamaan varojaan ja aikaansa, sillä hallinto-oikeuksien käsittelyajat ovat erittäin pitkät. Hallinto-oikeudet eivät käsittele valituksissa todellisuudessa poliisin virheellisen päätöksen suhdetta perustuslakiin ja hyvin harvoin päätös on aselain esitöiden materiaalia huomioiva. Suomessa on aseisiin liittyvissä kysymyksissä median valta kasvanut vuoden 1995 jälkeen sellaisiin mittasuhteisiin, että päättäjät joutuvat jatkuvasti pohtimaan päätöksiensä suhdetta mediaan. Vihervasemmiston valtaama toimittajakunta vihaa kansalaisten oikeutta metsästää ja harrastaa reserviläisten ampumalajeja, joten oman kansansa viholliset määrittelevät kantasuomalaisen elämää. Feministi virassa on erittäin vaarallinen ja siksi tulisi viimeistään seuraavien vaalien jälkeen tarkastella ministeriöiden esittelijöiden naisistumisen merkitystä suomalaisen miehen oikeuksille. Aseoikeus on perustuslain suojaama, vaikka muuta väitettäisiin!

KANSALLISVALTIOIDEN VIHOLLISET

Suomalaiset mepit, lukuun ottamatta perussuomalaisia äänestivät Brysselissä Unkarin kansallismielistä politiikkaa vastaan, mikä äänestystulos oli hyvin arvioitavissa johtuen siitä tiedosta, että 226 parlamentin edustajista on yksinomaa sionisti George Soroksen korruptiolistoilla! Unkarin kansa on kokenut Neuvostoliiton miehityksen ja 1956 kansannousun jälkeisen terrorin, siksi Unkarin kansan valinta säilyä kansallisvaltiona on heidän oikeutensa. Juutalainen kommunisti Bela Kun yritti kaksikymmentäluvulla tuhota Unkarin, mutta epäonnistui ja myös siksi unkarilaiset muistavat totalitäärisen järjestelmän kauhut. Suomalaiset mepit, erityisesti kokoomuksen Sarvamaa ja Virkkunen elävät täydellisesti globalisaation saastuttamassa maailmassa, eikä heidän maailmaansa kuulu suomalainen tai unkarilainen kristitty kansallismielinen! Unkaria vastaan käynnistetyt toimet ovat selkeä viesti kaikille kansallismielisille Euroopassa, että EU on todellisuudessa Eurostoliitto, eli diktatuuri.

Komissio ei ole kansallisissa vaaleissa valittu, vaan muodostuu, kuten aikanaan Neuvostoliiton politbyroo puolueen itse valitsemista edustajista. Suomalaisen äänestäjän tulee ymmärtää se, että eduskuntavaaleissa ratkaistaan Suomen kansan kohtalo, eli tuhoudummeko me kansana ja vaihdetaanko väestö Afrikasta tuotettuihin työtä vieroksuviin ns. värillisiin? Kokoomuksen johto on jo suunnitellut ottavansa Suomeen lisää elintasopakolaisia ainakin 100.000 ja eräiden sionistien laskelman mukaan Suomeen voidaan asuttaa jopa 62 miljoonaa Afrikasta, sekä Lähi-Idästä kotoisin olevaa. Luonnollisesti poliittisen eliittimme lähellä olevat piirit uskovat jäävänsä hallitsevaan joukkoon silloin kun tavallinen suomalainen todetaan ainoastaan ”ihmisroskaksi” tai kuten Jari Tervo totesi maahantunkeutujien surmaamasta kantasuomalaisesta isoisästä: ”valkoista roskaväkeä”! EU:n eliittiin itsensä nostaneet saavat palkkoina ja palkkioina kuukaudessa enemmän kuin useat kantasuomalaiset vuodessa palkkaa!

Visegrad maat ovat onneksi merkittävä poliittinen ja taloudellinen ryhmä EU:ssa, joten sitä ei voida ohittaa päätöksenteossa. Erityisesti Italian sisäministeri Salvinin toimet ovat suora viesti globalisteille, nyt riittää Italian kurjistaminen. Elintasopakolaisten työntäminen Eurooppaan palvelee ainoastaan rotujen sekoittamista tavoittelevia Goudenhove-Kalergin suunnitelman toteuttajia. Euroopan asema kansainvälisessä taloudessa heikkenee Aasian maiden ja erityisesti Kiinan taloudellisen vahvistumisen mukana. Euroopalla ei ole omaa suunnitelmaa, eikä voimavaroja, sillä pakolaisten aiheuttama taloudellinen rasite on vienyt todellisen kilpailukyvyn Euroopalta. On naivia väittää Euroopassa olevan työvoimapulan. Euroopan maissa on suunnattomat resurssit käyttää omaa työvoimaa, mikäli halutaan, mutta se ei sovi globalisteille, sillä silloin kansallisvaltiot vaurastuisivat ja pääsisivät pankkien ikeestä eroon. Haluammeko me Suomessa joutua vähemmistöksi isiemme maassa?

SYYRIA JA VALEMEDIA

USA:n sionistien tavoite on tukea Suur-Israelin pyrkimyksiä laajentua Golanin kukkuloiden alapuolella oleville Syyrian alueille ja samaan aikaan saada mahdollisuus päästä hyödyntämään Syyrian öljykenttiä. Israelin toimien suojelijana USA on jälleen aloittanut erittäin voimakkaan mediapropagandan oikeuttaakseen laittoman hyökkäyksen Syyrian armeijan ja infran tuhoamiseksi. Kaasuhyökkäyksen järjestäminen ”valkoiset kypärät” järjestön toimesta on keino saada mediassa näkyvyyttä Assadin hallinnon ”sotarikosten” vuoksi, vaikka USA käytti viimeksi siviilejä vastaan hyökkäyksessä viime viikolla valkoista fosforia sisältäviä ammuksia. Syyrian sodan eskaloituminen palvelee ainoastaan sionistien käsissä olevia hallituksia, kuten Ranskan ja Britannian, sillä silloin saadaan jälleen syy käyttää sitä sotamateriaalia, mikä saattaa olla vanhentunutta, mutta edelleen käyttökelpoista.

Teresa May on miehensä kautta tukemassa Britannian aseteollisuutta, joten osallistuminen rankaisutoimiin on jo etukäteen sovittu. Ranskan Emmanuel ”Rotschild” Macron on valmis käyttämään huomattavia summia sotatoimiin Syyriassa, jolloin kansa ei huomaa omassa maassa Islamia tunnustavien valloittajien olevan jo todellisuudessa voittajia taisteltaessa Ranskan kaupunkien herruudesta. USA:ssa Donald Trumpin lupaus America First toteutuu vain osittain, sillä Deep State hallitsee koko Trumpin lähipiiriä. On täysin selvä tosiasia, että Donald Trump ei ole lukenut Presidentti Eisenhowerin varoituksia USA:n aseteollisuuden aiheuttamasta uhasta USA:n hallinnolle ja samalla voidaan todeta, ettei Trumpilla ole uskallusta toimia Liittovaltion Pankin eli yksityisten suurpankkien Federal Reserve kuriin saattamiseksi. Ilmeisesti John F Kennedyn murha Dallasissa 1963 oli todellisuudessa pankkieliitin ja Deep State ryhmän tilaama siksi, että JFK uskalsi painattaa USA:n hallitukselle omaa rahaa, tietoisuus siitä on riittävä varoitus Trumpille.

Valtio joka ei omista keskuspankkiaan ja hallinnoi omaa rahaansa on ainoastaan juutalaisten pankkiirien armoilla ja tähän ryhmään kuuluu myös IMF. Irakilla ja Libyalla oli omat keskuspankit, joten molempien valtioiden infra tuhottiin ja lailliset johtajat teloitettiin USA:n toimesta. Syyrialla, Iranilla ja Pohjois-Korealla on myös omat keskuspankit, joten USA on käynnistänyt toimet tuhotakseen nämä valtiot, sillä kultadinaari oli liikaa petrodollarin valta-asemalle. Syyriassa sodan lietsonta ja eskaloituminen saattaa yllättää USA:n liittolaiset. Venäjä ei ole enää Jeltsinin ajan korruptoitunut länsimaiden riistämä valtio, vaan todellinen suurvalta. Venäjän asema Syyriassa on sellainen, että USA:n liittolaisten tulee ymmärtää realiteetit, eli ydinaseilla käytävä sota ajaa länsimaat perikatoon. Onko tavoite Assadin vallasta syökseminen sen arvoista? Juutalaisvaltio Israel perustuu Balfourin sopimukseen ja siihen Rotschildien pankkiirisuvun asemaan Britanniassa jo 1700-luvulta asti, että yksikään Britannian pääministereistä ei ole voinut itsenäisesti päättää rahan painamisesta ja käyttämisestä Englannin Imperiumin eduksi parhaimpinakaan vuosina.

Suomalainen media ei ole halunnut kertoa mitään senaattori Richard ”Dick” Blackin matkoista Syyriaan ja hänen kommenteistaan Assadista, sillä entinen USA:n armeijassa 31 vuotta palvellut Black on liian kova pala sionistien käsissä olevalle medialle. Dick Blackin sotilasura on ollut erinomainen, hän yleni sotamiehestä everstiksi ja kunnostautui erityisesti helikopterilentäjänä Vietnamissa. Black sai ansioistaan mm. ”Purple Heart” kunniamerkin, sekä useita muita kunniamerkkejä. Hän on osoittautunut yhdeksi niistä harvoista amerikkalaisista, joka on kriittisesti arvostellut USA:n toimia tukea terroristijärjestöjä Syyrian sodassa. Dick Black arvostaa erityisesti Assadin hallintoa siitä, että eri uskontokunnat ovat kaikki olleet hyväksyttyjä Syyriassa ja erityisesti kristittyjen olosuhteet olivat erinomaiset ennen Isiksen toimia. Kriittisten toimittajien puuttuminen on Suomessa todellinen ongelma, sillä totuuden tilalle on tuotu sionistien valheet. Aika näyttää millaiseksi Lähi-Itä tulee muodostumaan lähivuosina!

Runo K. Kurko

puheenjohtaja