PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 34

EDUSKUNNAN VEIJARIT

Eduskunnassa suurimmalle joukolle kansanedustajia on oman edun tavoittelu niin häiritsevästi esillä, ettei voi kuin ihmetellä kuka näitä edustajia on äänestänyt ja äänestää edelleen Eduskuntaan. Onko poliittinen muisti lyhyt kuin kanan lento, vai onko kyse siitä, että mihin on aina totuttu, niin siinä pysytään. Vanhempi ikäluokka, joka on jossain määrin syrjäytynyt tietoyhteiskunnasta ja lukee sekä seuraa lähinnä ns. vanhamediaa, saattaa edelleen olla ”vanhan lumoissa”. Nuorempi polvi sen sijaan on hyvin valveutunutta huolimatta siitä, että konservatiiviset aiheet ja uutiset on jo pitkään pyritty siivoamaan pois internetin valtavirrasta ja sosiaalisesta mediasta ja tilalle on tarjottu vihervasemmistolaisia ja liberaaleja arvoja.

Iltalehti uutisoi Vaalimainos 45 vuoden takaa paljastaa: Nuori Sauli Niinistö kampanjoi ”poliittista vehkeilyä vastaan” Artikkelissa tuli esille, että kriitikkojen mukaan Sauli Niinistö ei puolustanut riittävästi julkisuudessa eduskuntaa. Erityisesti Niinistön kuuluisa ”tämmöisiä veijareita meillä täällä on” lausunto sapetti edustajia. Niinistön läpimurrossa kuntavaaleissa 1976 Sauli Niinistön slogan oli ”salolaisten yhteisen hyvän puolesta poliittista vehkeilyä vastaan”. Tämän sloganin puolesta oli läpimurto toki ymmärrettävää. Nuori Niinistö myös tuomitsi ”poliittiset palkkiovirat, vieraspaikkakuntalaisten yritysten suosimisen sekä tolkuttoman edustamisen verovaroilla”.

Mutta kuinkas sitten kävikään? Poliittinen vehkeily ja tolkuton edustaminen verovaroilla ovat todella massiivista. EU:n myötä poliittiset palkkiovirat ovat enemmän sääntö kuin poikkeus, joista veronmaksajille erittäin kallis esimerkki on kokoomuksen Jyrki Katainen. Vieraspaikkakuntalaisten yritysten suosiminen on korvattu vierasmaalaisten yritysten eli ulkomaisten sijoitusyhtiöiden suosimisella. Mutta missä on Sauli Niinistön esille tuoma yhteinen hyvä ja kenen yhteisestä hyvästä tänä päivänä on kyse. Kyse pitäisi olla kansalaisten yhteisestä hyvästä, mutta kyseessä on politiikkojen oman ja lähipiirin, puolueiden, hyväveli verkoston, kunkin alan suurten toimijoiden ja poliittisen eliitin yhteinen hyvä.

HIEKKALAATIKKOLEIKIT VAUHDISSA

Uuden Suomen uutinen Halla-ahon perussuomalaisten kanssa hallitukseen? – 2 puolueelta suora ”ei”, 2 voisi harkita tuo esille eri puolueiden kantoja mahdollisesta yhteistyöstä Halla-ahon perussuomalaisten kanssa. Uutisessa referoidun keskustan puoluesihteerin Riikka Pirkkalaisen mukaan ”eduskunnassa olevien puolueiden kanssa tehdään yhteistyötä, jos on kannatusta ja yhteisiä linjoja löytyy”. Kun perussuomalaiset puolueen hallitusohjelma vuonna 2015 jätettiin huomioimatta hallituksessa, olivat perussuomalaiset ainoa puolue, joka halusi että noudatetaan yhdessä sovittua hallitusohjelmaa. Tämä ei muille puolueille sopinut, joten perussuomalaiset hajotettiin Soinin sinisiin. Tämän tyyppisen poliittisen vehkeilyn ei tulisi olla edes mahdollista demokratiassa.

Merkittävää ei ollut kansalaisten tahdonilmaisu äänestystuloksesta eli kannatuksesta, kuten asian pitäisi olla, vaan demokratialle näytetään keskisormea, mikäli ns. arvopohjat eivät täsmää. Vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n edustajille ei pääsääntöisesti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta näytä olevan merkitystä mahdollisesta äänestystuloksesta, vaan kantaa tuodaan esille ja ns. pedataan jo ennakkoon. Tämän tyyppisessä vehkeilyssä ei ole kyse demokratiasta vaan lähinnä totalitarismista. Kaikkein suvaitsemaisimmat puolueet eli vihreät, vasemmistoliitto ja RKP osoittautuivat jälleen kerran kaikista suvaitsemattomimmiksi, kun kyse on omasta mielipiteestä eriävästä mielipiteestä. Ei voine välttyä vaikutelmalta, ettei toiminta täytä Sauli Niinistön eduskunnan veijarit määritelmää, vaan kyseessä on lähinnä eduskunnan huijarit.

Ei ihme, että yhä useammat kansalaiset ovat todenneet, ettei tässä maassa kannata äänestää, koska mikään ei muutu. Kyse on siitä, ettei minkään anneta muuttua kun poliittinen kieroilu ja kähmintä ovat äänestystulosten yläpuolella. Kansanedustajan ominaisuuksiin eivät taida todellakaan kuulua yhteistyökykyinen ja tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Tässä ”hiekkalaatikko” leikissä on täydellisesti unohdettu, että kyse on kansalaisten antamasta luottamuksesta, eikä siihen pidä olla mitään ulkopuolelta tulevaa vaikutusvaltaa saati painostusmahdollisuuksia eli sen yli ei pidä kävellä. Kansanedustajien tulee tehdä työtä heitä äänestäneiden kansalaisten eteen ja jos näin ei ole, on edustaja täysin väärissä tehtävissä. Hiekkalaatikkoleikkien paikka on lasten keskuudessa eli aivan muualla kuin poliittisella kentällä ja poliittisessa päätöksenteossa.

KANSALLISMIELISYYS KIELTOHANKKEEN KOURISSA

Kansallinen vastarinta tuo sivustoillaan https://www.vastarinta.com/ esille PVL:n eli Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen kieltohankkeen, jota käsiteltiin Turun hovioikeudessa elokuussa 2018.  Kielto-oikeudenkäynnillä poliittinen eliitti haluaa tuoda esille, että kansallismielisyys olisi vakava rikos, eivätkä kansallismieliset nauti kansalaisten perusoikeuksia. Kieltohanketta perusteltiin mm., ettei Pohjoismainen Vastarintaliike nauti Suomen perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taattuja oikeuksia ja vapauksia, vaan kyse on näiden oikeuksien ja vapauksien väärinkäytöstä.

Kanteen allekirjoittaja ja Poliisihallituksen asiamies on asianajaja Markku Fredman. Hän on kirjoittanut pro gradunsa aiheesta ”sananvapaus”, jota hän nimenomaan kieltokannetta ajaessaan pyrkii kaventamaan parhaansa mukaan kansallismieliseltä kansanryhmältä. Markku Fredman tunnetaan julkisuudessa vähemmistöjen oikeuksien puolustajana ja ihmisoikeusjuristina. Hän oli perustamassa Pakolaisneuvonta ry:tä ja oli sen ensimmäinen puheenjohtaja. Oikeudenkäynnistä voinee päätellä, etteivät kansallismieliset ole vähemmistö, joka vaatisi oikeuksiensa puolustajaa kuten Fredmanin puolustusta. Kyseessä lienee siis poliittiselle eliitille vaarallinen ja yhä laajeneva enemmistö, joka halutaan siksi mielivaltaisesti kieltää.

Oikeudenkäynnissä ei kyseessä ole yksinomaan PVL:n tilanne, vaan ”hyvien tapojen vastaisuus” tarkoittaa tarvittaessa ihan mitä tahansa eli vaarassa ovat käytännössä kaikki yhdistykset, niin rekisteröidyt kuin rekisteröimättömätkin, jotka kritisoivat hallituksen politiikkaa tai poliittisen eliitin toimia. Kyse on siitä, mikä taho on seuraavana vuorossa ”hyvien tapojen vastaisena” ja olennaista on, mikä taho saa tämän määritelmän tehdä ja millä oikeuksilla. Onko se poliittisesti ohjattu poliisihallitus, oikeuslaitos, ns. vanhamedia, valtaeliitti vai kaikki em. tahot yhdessä? Kansallismielisten ajojahti on verrattavissa siihen ajojahtiin jota Poliisihallitus käy jatkuvasti myös aseluvanhaltijoita vastaan pyrkien riisumaan heidän perusoikeuksiaan.

Politisoitunut Poliisihallitus toteaa: ”kansallissosialistit eivät nauti sananvapauden suojaa”. Antifa eli vihervasemmistolainen järjestö sen sijaan on kielletty osassa USA:ta terrorijärjestönä, mutta Poliisihallitus ja Suomen poliittinen eliitti ovat osoittaneet siitä huolimatta hyväksyvänsä Antifan anarkistien ajaman vihervasemmistolaisen terrorismin. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että anarkismi on hyväksyttävää, kunhan tekijätaho on poliittisesti korrekti ja sen takana on ns. vanhamedia, poliittisesti ohjattu poliisihallitus ja poliittinen eliitti.

SOME SENSUURI ELÄÄ JA VOI HYVIN

MV-media uutisoi Memo paljastaa George Soros -rahoitteisen some-sensuuri -suunnitelman jota nyt toteutetaan!  Yksi suunnitelman kulmakivistä on Donald Trumpia eri tavoin haukkuvien videopätkien massatuotanto. Mediatalot tuovat esille ”suoran yhteistyön ruohonjuurijärjestöjen kanssa” ja meistä useimmille lienee selvää, minkä tyyppisistä järjestöistä on kyse. Suurten teknologiajättien kuten Applen, Facebookin jne. toimet sensuroida konservatiivien äänitorvet netissä peilaavat miljardööri George Soros rahoitteisen ryhmän suunnitelmia yhdessä eri tahojen kanssa ottamalla valtaa pois Donald Trumpin demokraattisesti valitulta hallinnolta likaisin keinoin.

Some sensuuri suunnitelmaa toteutetaan myös Suomessa, mutta kohteet on valittu osittain Suomen oloihin sopiviksi. Vanhamedia, poliittinen eliitti, viranomaiset ja erilaiset analytiikkayhtiöt sensuroivat kansalaisille osoitettua, eliitille sopimatonta sisältöä vapaan mielivaltaisesti määritellyin perustein ja hakusanoin. Eikä olemassa ole tahoa, joka kontrolloisi näiden poliittisesti ohjattujen toimijoiden toimintaa. Yritysmaailmassa pääsee internet hakutulosten huipulle vain ne, joilla on varaa maksaa eniten näkyvyydestä. Internetin piti olla avoin, maailmanlaajuinen kanava laajoin mahdollisuuksin, mutta siitä on tullut maksullinen ohituskaista ja mediajättien hallitsema globaali sensuurikoneisto joka urkkii ja manipuloi käyttäjiään 24/7/365.

Yhä useampi on lukenut mediajättien moraalittomasta toiminnasta ja alkanut irtautua erilaisista sosiaalisen median kanavista. Facebook on menettänyt vahvasti suosiotaan erityisesti nuorison keskuudessa ja Facebook sivujen lopettamisen vauhti yhä kiihtyy. En ole koskaan ymmärtänyt tarvetta avata henkilökohtaisia Facebook tai vastaavia sivuja koska elämä ei ole virtuaalista todellisuutta. Elämä on tässä ja nyt, eikä sitä voi elää eri medioiden kautta. Jotka aikanaan näkivät jotakin hyvää erilaisissa internetin lokeroitumisissa, ovat vähitellen alkaneet ymmärtää kupletin juonen. Kukapa ajatteleva ja valveutunut kansalainen enää haluaisi olla moraalittomien mediajättien jatkuvan urkinnan, manipuloinnin ja hyväksikäytön kohteena?

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

ILTALEHTI: https://www.iltalehti.fi/politiikka/201809032201178131_pi.shtml

Uusi Suomi: https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/258720-halla-ahon-perussuomalaisten-kanssa-hallitukseen-2-puolueelta-suora-ei-2-voisi

Vastarinta: https://www.vastarinta.com

Wikipedia: https://fi.wikipedia.org/wiki/Markku_Fredman

MV-MEDIA: https://mvlehti.net/2018/08/25/memo-paljastaa-george-soros-rahoitteisen-some-sensuuri-suunnitelman-jota-nyt-toteutetaan/