PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

RIKOLLISTA TOIMINTAA

Suomalaisista useimmat ovat täydellisesti nykyisen virallisen tiedonvälityksen varassa, vaikka internet mahdollistaa ajan tasalla olevan oikean tiedon saamisen. Syyrian ilmapuolustuksen hämäämiseksi Israelin ilmavoimien hävittäjät tekivät erittäin röyhkeästi hyökkäyksensä, käyttäen hyväkseen Venäjän ilmavoimien laskeutuvan tiedustelukoneen Il 20 luomaa laajaa tutkassa näkyvää heijastumaa, jolloin Syyrian ampuma ohjus osui venäläiseen tiedustelukoneeseen pudottaen sen ja tappaen siten koko sen miehistön 15 sotilasta. Israelin iskun tekee erittäin mielenkiintoiseksi se tosiasia, että ilmoittamatta iskusta riittävän ajoissa venäläisille, rikottiin tarkoituksella ”status quo”, eli Putinin ja Netanjahun henkilökohtaiset välit, ehkä jopa pysyvästi. Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu on selkeästi ilmaissut iskun olleen tarkoituksellinen ja asiasta on tehty tarpeelliset johtopäätökset. Vastaavalla tavalla toimi Israel 1967, tapaus USS Liberty, saadakseen USA:n hyökkäämään Egyptiin!

Syyrian tilanne on muuttunut siten, että Syyrian armeija on pystynyt lyömään USA:n ja Israelin tukemat terroristit lähes koko Syyrian alueella, joten Syyria kykenee siirtämään merkittävästi joukkoja eteläiseen Syyriaan lähelle Israelin rajaa. Venäjän päätös siirtää Syyrian armeijalle S 300 ilmatorjuntaohjuksia välittömästi, sekä uusinta tutkakalustoa, tulee merkitsemään sitä, että S 300 kattaa koko Israelin alueen ilmatilan tarvittaessa. Uhkapelillä ja röyhkeydellä ei näytä olevan mitään rajoituksia Israelin ollessa kysymyksessä, sillä luottamus Jerusalemissa USA:n väliin tuloon on aiheuttamassa vakavan sodan eskaloitumisen mahdollisuuden arabiavaltioissa. Libyan, Syyrian ja Irakin alueiden rauhoittaminen tulisi olla kaikille läntisille valtioille ehdottaman tärkeää, sillä Euroopan alueelle saapuvat, pakolaisina esiintyvät elintasosiirtolaiset ovat vakava uhka rauhan tilan jatkumiselle Euroopan sisällä.

Kansallismieliset puolueet ja liikkeet Euroopassa ymmärtävät Syyrian tapahtumien aiheuttamat uhkakuvat. George Soroksen lobbaama EU:n komissio, sekä parlamentin edustajat ovat valmiita ottamaan lisää ”siirtolaisia” seurauksista välittämättä. Useat kansallismielisiksi itsensä mieltävät kansalaiset Suomessa eivät ymmärrä sionistien tavoitteita muuttaa Euroopan kansojen etninen rakenne. YK:n Yleiskokouksen julkilausuma 3379, vuodelta 1975 sionismista kuvaa todellisuuden ”muodoltaan rasistinen ja rodullinen diskriminointi”. Julkilausuma on uudelleen vahvistettu 1991 46/86. Kansallisvaltioiden edun mukaista on pitää oma etninen väestöpohjansa, kuten juutalaiset ovat erinomaisesti onnistuneet pitämään oman uskontonsa ja tapansa tuhansia vuosia. Sionismi palvelee juutalaisvaltio Israelia erinomaisesti, mutta ei eurooppalaisia kansoja. Sionismi suuntauksena on suhteellisen nuori, sen katsotaan olleen Theodor Herzlin vuonna 1896 kirjassa ”Der Judenstaat” luoma.

Syyria on ollut arabivaltioiden joukossa ainutlaatuisen vapaamielinen, joten sen hallinnon tuhoaminen ei voi olla kenenkään ajattelevan ihmisen etu. USA:n presidentin Donald Trumpin Iranin vastainen kampanjointi on jo johtanut vientikieltojen kierteeseen ja erityisesti eurooppalaiset suuryritykset kärsivät taloudellisista seurauksista. USA:n talouspoliittiset toimet ovat EU:n kannalta erittäin tuhoisia, sillä taloudellisen laman seuraukset ylivelkaantuneissa jäsenvaltioissa johtavat helposti sisällissotia läheisesti muistuttaviin konflikteihin. Israelin edun ollessa pääasia amerikkalaisten aseteollisuusyhtiöiden omistajien toimissa merkitsee se jopa ydinsodan uhkaa, sillä Venäjä ei tule perääntymään omissa tavoitteissaan. Syyrian tilanteen vuoksi on myös USA:n ja Turkin läheinen sotilasyhteistyö kärsinyt, joten Erdogan joutuu arvioimaan suhteensa Natoon ja Venäjään uudessa tilanteessa. USA ei voi uhkailla Turkkia, sillä Erdogan on arvaamaton.

ASELUPAHALLINNON TULEVAISUUS

Tehoton aselupahallinto on vastuussa poliisin ampuma-aserekisterin virheistä ja nyt viimeistään on aika saattaa vastuussa olevat valtakunnansyyttäjän toimesta oikeuteen. Valvonnasta vastuussa on aina ensisijassa poliisiylijohtaja ja hänen esimiehensä kulloinenkin toimialaministeri. Kokoomus puolueena on hallinnoinut sisäministerin tointa useiden hallitusten aikana 2000-luvulla ja ampuma-aserekisterin virheet olivat jo hyvin tiedossa vuonna 1997 asedirektiivin implementoinnin hyväksymisen yhteydessä Suomen ampuma-aselakiin. Ampuma-aserekisterin virheet ovat moninkertaistuneet viimeisten vuosikymmenien aikana, sillä korjaavat toimenpiteet on jätetty jonnekin hämärään tulevaisuuteen. Tietotekniikkaa ja ampuma-aseita tuntevia henkilöitä ei ole haluttu rekrytoida poliisiin, sillä esimiesten on helpompi osoittaa tietämättöminä ylemmyyttään valitsemalla vielä itseään kokemattomampia alaisia.

Poliisin asehallintoyksikköön valittiin jo vuodesta 2002 lähtien heikosti aseita ja ase-elinkeinoa tuntevia henkilöitä, jotta sosiaalidemokraattisten virkahenkilöiden tavoitteet voitiin hiljaisesti hyväksyä ilman asiantuntijoiden kommentteja. Kihlakuntien poliisilaitosten aselupahenkilöstöstä vain muutamilla on metsästyskortti tai kokemusta ampuma-aseista. Koko maan kattavaa tietoa aselupahenkilöstön ammattitaidosta voi saada ainoastaan käytävien aselupaperuutusten aiheuttamien hallinto-oikeuskäsittelyjen kautta. NRA ry on voinut auttaa vuosittain kymmeniä kansalaisia oikeudenkäynneissä ampuma-aseiden palauttamiseksi niiden jouduttua perusteettomasti lupaperuutusten kohteeksi. Kuten oikeustoimittaja Mikko Niskasaari on usein todennut. ”poliisilla ei ole peruutusvaihdetta”, eli kun virhe on tehty, tehdään edellisen suojaamiseksi uusi, sillä poliisi ei helposti halua tunnustaa tai pyytää anteeksi tehtyä virhettä kansalaiselta.

Aselupahallinnon on uusiuduttava nopeasti ja ampuma-aserekisteri on saatava välittömästi ajantasaiseen kuntoon. Resursseja on lisättävä, jotta poliisipalvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien kansalaisten tavoitettavissa koko maan alueella. Poliisin ajankäyttöön ei voine kuulua kansalaisten nettikeskustelujen seuraaminen, vaan kansalaisiin kohdistuneiden rikosten selvittäminen ja ennalta ehkäisy. Poliisin toiminta ei voi olla toimia poliittisten puolueiden edustajien juoksupoikina, vaan yleisen lain kunnioittamisen ja noudattamisen esimerkkeinä. Mielenkiintoiseksi poliisin toiminnan luotettavuuden arvioinnin kannalta tekee se, että poliisin oma voimassa olevien lakien tuntemus on osoittautunut monissa tapauksissa vajavaiseksi. Hyvä esimerkki tästä on ns. ”jokamiehen oikeudet”, eli liikkumisen oikeus toisen omistamalla yksityisellä maalla tai yksityisellä tiellä. Onko esim. ratsukko liikkuessaan Tieliikennelain vai Järjestyslain säädösten alainen, vai koskeeko sitä ns. ”jokamiehen oikeus”! Asiaa on syytä tarkastella aina perustuslain kannalta!

Poliisin toiminta Suomessa on kantasuomalaisen kannalta yhä lisääntyvässä määrin muuttunut muistuttamaan ainoastaan rahan keräämistä, kuten poliisin liikennevalvonta nykyisin. Tehokkaan Liikkuvan Poliisin tuhoaminen oli merkki tiellä liikkuville siitä, että liikennevalvonnan kärki kohdistuu ainoastaan rahastukseen, eli siellä missä on helpoimmin mahdollisuus ylinopeuteen, siellä on myös valvonta. Maan sisäinen turvallisuus ei vielä edellytä poliisin kantavan virantoimituksessa jatkuvasti konepistoolia, mutta poliitikkojen toimien seurauksena olemme saavuttamassa Ruotsin nykytason kymmenessä vuodessa, mikäli kokoomus, keskusta ja sdp yhteistoiminta alkaa seuraavien vaalien jälkeen 2019. Poliisin johto suhtautuu täysin kielteisesti kansallismielisiin ja isänmaallisiin suomalaisiin, mikä on vastoin kansallista etua. Aselupahallinnon tulisi kaikin tavoin tukea aseenomistusta ja ampumaharrastusta, jotta maa säilyy turvallisena, toisin kuin Ruotsi.

Runo K. Kurko

puheenjohtaja