PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI XII

Historian opetuksen väheneminen kouluissa ja samanaikaisesti
yliopistoissa valtiotieteellisissä sekä humanistisissa tiedekunnissa
tapahtuva historian suoranainen vääristeleminen on johtanut suomalaiset
valetodellisuuteen, jolloin käsitys Euroopan tilanteen kehittymisestä
2000-luvulla on ainoastaan median antaman infon varassa.