PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 39

AMPUMA-ASELAIN TILANNE

HE 179/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä. Käynnissä on asiantuntijakuuleminen, jossa hämmästyttää erityisesti se, että asiantuntijatahoina kuullaan selkeästi käsiteltävään asiaan lähtökohdiltaan negatiivisesti ja avoimen kielteisesti suhtautuvia tahoja. Lienee kaikille selvää mitä tämäntyyppiset kannanotot tuovat mukanaan. Ei voi vältyä vaikutelmalta, ettei tämä ole sisäministeri Kai Mykkäsen puolelta pelkkä vahinko, vaan kyseessä lienee jälleen se kuuluisa poliittinen tarkoituksenmukaisuus.

Hallituksen esitys HE 179/2018 vp johdannossa todetaan, että direktiivin tavoitteena on huolehtia siitä, että sisämarkkinat toimivat ampuma-aseiden osalta ja samalla taata korkea turvallisuustaso EU:n kansalaisille. Kansalaisten aktiivinen aseistariisunta on kaiken järjen mukaan viimeinen asia, jota tulisi aktiivisesti ajaa, jos tarkoitus on taata korkea turvallisuustaso EU:n kansalaisille. EU kansalaisten turvallisuutta järjestäytynyttä rikollisuutta tai terrorismia vastaan ei voida taata ilman aseita. Turun terrori-iskun tekijä saatiin poliisin toimesta pysäytettyä ampuma-asetta käyttäen ja jo tämän tulisi kertoa myös päättäjille, kuinka tärkeää ampuma-aseiden olemassaolo terrorismia vastaan on. Veitsen kanssa hyökkäävän pysäyttäminen paljain käsin on useimmille haastavaa, oli kyseessä poliisi tai siviili, vaikka taustalla olisi kokemusta lajeista kuten Krav Maga tai Escrima.

Esityksen johdannon mukaan asedirektiivin muutosten taustalla olivat viime vuosina ja erityisesti vuoden 2015 aikana Ranskassa ja muualla Keski-Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut. Esityksessä hurskastellaan sisämarkkinoiden toimivuudella, vaikka EU:n avoimien rajojen politiikka ilman rajakontrollia on nimenomaan mahdollistanut terroristien Eurooppaan tulon sekä laittomien aseiden rajat ylittävän kaupan. Kun vahinko on jo tapahtunut, niin terrori-iskuja käytetään perusteena kiristää lainkuuliaisen kansalaisten perusoikeuksia ja luvanvaraisten ampuma-aseiden tilannetta. Eli nyt pyritään ampumaan tykillä kärpästä, mutta väärää kärpästä. Ainoa esitys ei todellakaan ole ampuma-aseita koskeva esitys vaan mm. kansalaisten massavalvonnan mahdollistavat tiedustelulait kuuluvat samaan ryhmään, samoin kuin rahanpesuun liittyvät direktiivit.

Täysistunnossa 17.10.2018 Eduskunnassa toi Perussuomalaisten poliisitaustainen kansanedustaja Mika Raatikainen esille olennaisimman asian;”Ensin Euroopan unioni on hyväksynyt hyvin moniulotteiset turvallisuusuhat eli järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin rantautumisen Eurooppaan ja jopa edesauttanut niitä, ja sen jälkeen turvallisuusuhkia perusteena käyttäen ajetaan alas tavallisten lainkuuliaisten kansalaisten perusoikeuksia. Mitä Euroopan Unionissa aiotaan tehdä varsinaisille turvallisuusuhkille eli järjestäytyneelle rikollisuudelle ja terrorismille niiden eliminoimiseksi?”

Mika Raatikainen (ps) toi esille 17.10.2018 täysistunnossa lisäksi;”Hallituksen esityksessä ei puututa keinoihin, joilla rikollisten hallussa olevia luvattomia ampuma-aseita saataisiin vähennettyä. Keinojen valikoimassa olisi helposti käytettävissä muun muassa rangaistusten koventamisperusteet tapauksissa, joissa rikoksesta epäillyn ammatti- tai taparikollisen hallusta on löytynyt mikä tahansa toisen ihmisen vahingoittamiseen soveltuva väline, ampuma-aseet mukaan lukien.” On käsittämätöntä, ettei hallituksen esityksessä puututa konkreettisiin keinoihin, joilla voitaisiin vaikuttaa nimenomaan varsinaisiin ongelmiin eli järjestäytyneeseen rikollisuuteen, terrorismiin ja rikollisten hallussa oleviin luvattomiin aseisiin, kun jopa esityksen johdannossa tuodaan esille, että ongelmat ovat nimenomaan nämä.

Suomen sisäisestä turvallisuudesta vastaavat tahot ovat omalla politiikallaan ja omilla toimillaan tietoisesti sallineet terrori-iskujen rantautumisen muiden EU maiden tapaan myös Suomeen eli vastuu on heidän. Kun virhe on tehty ja terrori-iskun jo sallittu tapahtua, niin terrori-iskua perusteena käyttäen fokus kohdistetaan turvallisuusuhkien sijaan luvallisia ampuma-aseita omistaviin aseluvanhaltijoihin, ampuma-aseiden lippaisiin ja aseiden ominaisuuksiin ikään kuin turvallisuusongelmat voitaisiin näin ratkaista. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että esityksen tekijät ilmeisesti olettavat Eduskunnassa luettavan vain esityksen johdannon. Koko irvokas sisältö, jonka vaikutukset voivat olla jopa katatsrofaaliset hyväksytään pelkkien johdannossa esitettävien korulauseiden ansiosta taistelussa terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.

ANTIFA VALLANPITÄJIEN PIKKU APULAINEN?

Äärivasemmistolaisen Antifan asema on herättänyt huolta Saksassa. Suomen Uutisten artikkelissa Parempaa väkivaltaa? – Saksassa kysytään, onko Antifa vallanpitäjien katutappeluosasto ja käsikassara tuodaan esille kysymyksiä, miksi vallanpitäjät hyväksyvät äärivasemmistolaisen Antifan toimet. Suomen poliittinen eliitti, viranomaiset ja valtamedia pyrkivät myös hiljaisesti hyväksymään ja jopa peittelemään mediahiljaisuudella yhä järjestäytyneemmät äärivasemmiston toimet, jotka kohdistuvat myös yleistä järjestystä ja turvallisuutta valvoviin kenttäpoliiseihin. Vasemmalle kallellaan olevat tahot kokevat Antifan anarkistien edustavan heidän arvomaailmaansa ja tukevan ns. ”hyvien asioiden puolustamista” sekä moraalisesti oikeutettua taistelua äärioikeistoa vastaan.

Suomen Uutisten em. artikkeli tuo esille, että kirjailija Oliver Zimskin mukaan väkivaltaisesta äärivasemmistolaisuudesta on tullut viime vuosina salonkikelpoista. Antifasta on kehittynyt verovaroilla rahoitettu vallanpitäjien väkivaltaryhmä, joka ilmestyy pitämään äänekkäitä ja väkivaltaisia protesteja kaikkialle, missä toisinajattelijat yrittävät saada äänensä kuuluville. Antifa esiintyy ikään kuin ”kansan oikeutetun vihan edustajana” väärinajattelijoita vastaan.

USA:n turvallisuusviranomaiset kuten Homeland Security ovat varoittaneet Antifa anarkistiryhmän ”kotimaan terrorismihyökkäyksistä”. Antifan anarkistit ilmestyvät paikan päälle naamioituneina, aseellisesti varustettuina, kilvin ja kypärin itsensä suojaten ja hyökkäävät väärinajatelijoita vastaan. Antifa anarkistit käyttävät keinoina myös Molotovin cocktaileja, sytyttävät tulipaloja, heittävät pommeja ja rikkovat ikkunoita. Eikä Antifa anarkisteilla ole uskallusta näyttää edes kasvojaan, vaan he hyökkäävät kasvottomina, naamioiden itsensä tunnistamattomiksi, joka osoittaa syvää pelkuruutta.

Suomessa poliittinen eliitti on toimistaan päätellen suurelta osin sulautunut vihervasemmistolaiseen arvomaailmaan, jota tukee poliittisesti korrekti totuus ja ns. valtamedia. Muutenhan ei olisi millään lailla ymmärrettävää, että äärivasemmiston väkivalta olisi ”parempaa ja hyväksyttyä” väkivaltaa verrattuna muiden ääriryhmien toimiin. Ei pelkästään se, että Antifa anarkistit toimisivat vallanpitäjien käsikassarana voi riittää toimien hyväksymiseen tai sitten meillä on todella vahvasti johdateltuja, sinisilmäisiä ja lyhytnäköisiä vallanpitäjiä.

Entinen Kokoomuksen iskulause koti, uskonto ja isänmaa katsotaan nykyään paheksutuksi ajatteluksi, vaikka näiden arvojen tulisi edelleen olla laajalti kansallisvalioiden kansalaisten kannattamia arvoja. Ei ihme, että aiemmin Kokoomusta äänestäneet kansalaiset ovat alkaneet siirtyä yhä kauemmas puolueen arvomaailmasta. Poliittiset lehmänkaupat ovat alkaneet avautua yhä useammille erilaisten sosiaalisten medioiden ja vaihtoehtomedioiden kautta ja toivottavasi tämä kehitys vaikuttaa niin pitkälle, että sen vaikutukset ovat nähtävissä myös tulevien vaalien äänestyskäyttäytymisessä.

Kokoomuksen yritysmaailmaa edustaville äänestäjille ei tulisi riittää enää se, että Kokoomus pyrkii takamaan heille taloudellisesti hyvät edellytykset. Yritysmaailmaa edustavien änestäjien tulisi ymmärtää laajemmalti, ettei heidän erikoisasemansa voi jatkua loputtomiin, kun samanaikaisesti tuotantoa siirretään halvan tuotannon maihin, Suomea myydään ulkomaisille pääomasijoittajille ja arvokasta maaomaisuutta siirretään Suomen ulkopuoliseen omistukseen poliittisen eliitin toimesta. Globalisaation myötä Suomen markkinat tullaan ottamaan suvereenisti haltuun muualta kuin Suomesta käsin ja tämä tulee koskemaan kaikkia aloja.

Suomi ensin ajattelu on lisääntynyt, kun tavallisten kansalaisten elämän kurjistaminen on EU:n myötä laajentunut yhä useammalle osa-alueelle, yleinen turvallisuudentunne on heikentynyt ja samanaikaisesti maan itsenäisyys on menetetty. EU on tuonut mukanaan hintatason vahvan nousun joka ei ole missään suhteessa tulotasoon, vastakkainasettelu on lisääntynyt huomattavasti ja markkinat on keskitetty vain suurille toimijoille. Isänmaalliset kansalaiset seuraavat huolissaan, kun maamme luisuu yhä enemmän globalistien EU liittovaltio kehityksen suuntaan. Valtion velka kasvaa ja tuottavat toiminnot myydään ulkomaisille sijoittajille, joka johtaa kansalaisten yhä kohtuuttomampaan rahastamiseen. Itsenäisyys ja päätösvalta on EU:n myötä menetetty, tuotot tuloutetaan Suomeen, mutta verot ulkoistetaan tai vältytään maksamasta niitä Suomeen verosuunnittelun avulla. Samanaikaisesti resursseja huolehtia oman maan kansalaisista, erityisesti juuri heikompiosaisista, pyritään kaventamaan kaikin tavoin.

Vastakkainasettelua ei ole lisännyt puhe, jota myös vihapuheeksi kutsutaan, vaan nimenomaan päättäjien ja virkamiesten toimet, joiden vuoksi olemme tämänhetkisessä tilanteessa, jossa oman maan kansalaiset ovat eriarvoisessa asemassa tänne muualta tulleisiin ja jopa laittomasti oleskeleviin, muiden maiden kansalaisiin nähden. Kyseessä ei todellakaan ole EU:n avoimien rajojen politiikka joka koskee EU kansalaisia, vaan kyseessä on muualta eli Afrikasta ja Lähi-idästä EU alueeseen kohdistuva muukalaisten hallitsematon haittamaahanmuutto, jonka tarkoitus on ajaa alas Euroopan kansallisvaltiot, jotka ovat uhka poliitiselle eliitille. Kaikkien yltiösuvaitsevaisten, maailmaa vaaleanpunaisten lasien läpi katsovien tulisi esittää ratkaisunsa, mistä hyväksyttävä peruste moiseen ja lisäksi mistä rahat.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Eduskunta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_179+2018.aspx

Eduskunta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_102+2018+6.aspx#16.33Immonen

Suomen Uutiset: https://www.suomenuutiset.fi/parempaa-vakivaltaa-saksassa-kysytaan-onko-antifa-vallanpitajien-katutappeluosasto-ja-kasikassara/