PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 41

KANSALLISVALTIOIDEN ALASAJO

Moraalittomien EU eliitin edustajien Angela Merkelin, Emmanuel Macronin ja Jean-Claude Junckerin johdattelemat eurooppalaiset sekä suomalaiset poliitikot ovat vaarantaneet omien maidensa kansalaisten elinolosuhteet, toimeentulon ja turvallisuuden täysin tietoisesti ja tarkoituksella. Kansallisvaltiot on haluttu ajaa alas, jotta EU liittovaltio saisi kaiken vallan ja tärkeää eri valtioiden kansallisomaisuutta haltuunsa alihintaan sekä avoimet, ylikansalliset mahdollisuudet kansalaisten rahastamiseen maiden tärkeällä infralla oman maan kansalaisten edun ohi kuten esimerkiksi sähkön ollessa kyseessä.

EU maiden kansalaiset ovat alkaneet laajalti osoittaa mieltään kaduilla vallanpitäjiä ja tätä vahingollista kehitystä vastaan keltaisiin liiveihin pukeutuen, eikä tätä laajaa keltaliivien kansannousua ole saatu suitsittua vallanpitäjien, eikä poliitisesti ohjatun poliisin toimesta, vaan vallanpitäjät ovat itse pyrkineet luikkimaan tarvittaessa nopeasti pakosalle kuten Emmanuel Macron. Suomen poliittisella kentällä on myös valitettavan suuri määrä EU globalistien agendaa sinisilmäisesti ajavia politiikkoja, joille oman maan ja sen kansalaisten etujen ja hyvinvoinnin turvaaminen on heidän toimistaan päätellen täysin merkityksetön asia. Jokaiselle kansalaisia edustavalle poliitikolle tulisi iskulause Suomen Kansa Ensin olla merkittävin toimintaohje.

Pakolaiskriisin ja hallitsemattoman siirtolaisvyöryn takana merkittävimpänä rahoittajana on toiminut mm. juutalaismiljardööri George Soros. Valaiseva artikkeli pakolaiskriisin taustoista on vuodelta 2016 Kansalainen.fi sivustolla oleva artikkeli Pakolaiskriisi pähkinänkuoressa – George Soros. Artikkeli tuo esille kansalaisjärjestöjen aseman ja vaikutuksen sekä myös rahoituksen liittymisen EU:n päätöselimiin. Järjestöinä pakolaiskriisin takana on mm. asevastainen OXFAM, josta jokin aika sitten uutisoitiin laajaan seksiskandaaliin liittyen. Kun hyväntekeväisyysjärjestö on otsikoissa liittyen työntekijöidensä seksuaalisiin väärinkäytöksiin ja tapauksen kuvaillaan olevan vain ”jäävuoren huippu”, voidaan perustellusti kyseenalaistaa ko. hyväntekeväisyysjärjestön asema.

Unkarissa säädettiin kesäkuussa 2018 ”Stop Soros” nimellä kulkevat lait, jotka tekivät rikokseksi avustaa maassa laittomasti oleskelevia ulkomaalaisia. Samaan aikaan Suomen poliittinen eliitti lisää Suomessa laittomasti maassa olevien avustamista eri tavoin ja kustannukset pyritään arvioimaan alakanttiin ja jopa pimittämään kansalaisilta. Suomen päättäjät haluavat tarjota vastikkeetonta sosiaaliturvaa ja muita merkittäviä vetovoimatekijöitä, jotta Suomen työmarkkinat saataisiin toimimaan ”moniosaavalla” halpatyövoimalla ja hyväveli verkosto saisi turvattua oman asemansa sekä tulotasonsa oman maansa kansalaisten kustannuksella.

Rajatarkastus on ollut ajettuna alas ja asiaa on perusteltu kansainvälisillä sopimuksilla kuten Dublinin sopimuksella, jota on tulkittu ja noudatettu väärin. Myös EU:n vapaan liikkuvuuden periaatteeseen on vedottu, vaikka kyseessä EI ole ollut EU kansalaisten vapaa liikkuvuus, vaan täysin muualta EU alueelle masinoitu tarkoituksellisen laaja kansanvaellus. EU alueelle on otettu avosylin vastaan hallitsematon siirtolaisvyöry Afrikan ja Lähi-idän maista eli Euroopalle vieraista roduista ja uskonnosta sekä jopa henkilöllisyyksiltään tuntemattomista muukalaisista. Ilman passia maahan tulon hyväksyminen muille kuin EU kansalaisille on ollut tarkoituksellinen virhe, josta ovat vastuussa mm. poliittinen eliitti, rajaviranomaiset, maahanmuuttovirasto ja poliittisesti ohjattu poliisi.

Esimerkiksi Irak ei suostu ottamaan takaisin pakkopalautettuja omasta maastaan lähteneitä taistelukuntoisia nuoria miehiä, joka on selkeä osoitus siitä, ettei kyseessä todellakaan voine olla omalle maalle tärkeät tai tarpeelliset kansalaiset, joita tarvittaisiin tai haluttaisiin oman maan uudelleen rakentamiseen. Euroopan terrori-iskuista ja Suomessa turvapaikanhakijoiden suorittamista henkirikoksista kuten Puotilan kappeli, Otanmäki, Pori, Turun terrori-isku ja viimeisimpänä Arabianrannan alakoululaisen raaka murha ei ole kyse vain ”yksittäistapauksista”. Lisäksi lukuisat joukkoraiskaukset, kuten alaikäisiin Oulussa kohdistuneet raiskaukset, herättävät vakavan kysymyksen siitä, onko todellisuudessa kyse siitä, että Afrikka ja Lähi-itä ovat ulkoistaneet vankeinhoidon ja mielisairaanhoidon Eurooppaan? Kysymys kuuluukin, mitä pakoon tai turvaan pakolaiset/turvapaikanhakijat ovat todellisuudessa lähteneet? Huonoa elintasoa, pakkohoitoa tai tiedossa olevaa tuomiota?

SALASSA PIDETTÄVÄÄ TIETOA

Uusi Lahti median vuoden 2015 uutisen Poliiseille tuli kielto kertoa turvapaikanhakijoiden rikoksista esille tuoma kielto koskien poliisilaitoksen päivittäistiedottamista koskevaa ohjetta on selkeä osoitus poliisin poliittisesta ohjauksesta. Poliisin poliittisen ohjauksen takana on ollut puolueena erityisesti Kokoomus ja sen hallitessa sisäisestä turvallisuudesta vastaavaa sisäministeriöitä on poliisin poliittinen ohjaus lisääntynyt huomattavasti. Kehitys on ollut voimakasta Anne Holmlundin ajoista lähtien, jolloin Paula Risikon serkku Antti Pelttari oli sisäministeri Anne Holmlundin poliittisena valtiosihteerinä. Kehitys jatkui Petteri Orpoon, Paula Risikkoon ja edelleen Kai Mykkäseen samanaikaisesi Antti Pelttarin toimiessa Supon johtajana.

Poliisin ohjeistuksessa määräystä perustellaan sillä, että turvapaikka-asiat ovat salassa pidettäviä ja lainmukaista perustetta turvapaikanhakijan statuksen ilmaisuun ei ole. Ohjeistuksessa myös muistutetaan, että poliisi ei ”ota puolia”. Turvapaikanhakijoihin suhtaudutaan neutraalisti, puolueettomasti ja asiallisesti. Ohjeistus on ulotettu koskemaan myös poliisimiesten vapaa-ajalla käytäviä keskusteluja: ”Poliisimiesten on roolinsa, tehtävänsä sekä käyttäytymisvelvoitteensa mukaisesti suhtauduttava turvapaikanhakijoihin neutraalisti myös vapaa-ajalla tapahtuvassa henkilökohtaisessa viestinnässään”, joka kohta on herättänyt poliisihenkilöstön keskuudessa paljon ihmetystä ja osa poliiseista on kokenut määräyksen käytännössä sananvapauden rajoittamisena.

Uutisen mukaan viestinnän tavoitteeksi mainitaan turvallisuuden ja yhteiskuntarauhan edistäminen. Viestinnällä halutaan myös vahvistaa luottamusta poliisin toimintaan ja ehkäistä radikalisoitumista ja rasistisia ilmiöitä. Poliisi on kuitenkin tietoisesti jo pitkään ottanut puoliaan kun kyse on ollut maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvista kansalaisista ja järjestöistä. Eikö kantaväestön luottamus poliisin toimintaan olisi yhteiskuntarauhan kannalta huomattavasti tärkeämpää kuin pimittää tietoa, joka esille tultuaan johtaa juuri siihen, etteivät kansalaiset enää luota poliittisesti ohjatun poliisin toimintaan. Poliisin tehtävä ei saa eikä voi olla maahanmuuttovastaisuuden vähentäminen puuttumalla poliisimiesten ja muiden kansalaisten perusoikeusiin kuten mielipiteen- ja sananvapauteen. Kansalaisilla on oikeus tietää asioiden oikea tila, oli tieto poliittisesti korrektia tai ei.

Ampuma-aseisiin liittyvät tiedot ovat myös salassapidettäviä. Siitä huolimatta jos/kun jotain tapahtuu ampuma-asetta käyttäen on tieto välittömästi jaettu poliisilta tiedotusvälineiden laajalti riepoteltavaksi. Poliittisesti ohjatun poliisin puolueettomuus tiedotuksessa on tarkoitussidonnaista. Onko tarkoitus, että tulevaisuudessa kaikki poliisit ovat yltiösuvaitsevaisia kun kyseessä on muut tahot kuin kantaväestö ja he pyrkivät edistämään yhteiskuntarauhaa pimittämällä tosiasioita ja vähentämällä maahanmuutovastaisuutta riisumalla kantaväestöön kuuluvat ”vääristä mielipiteistä”, perustuslaillisista perusoikeuksista sekä luvallisista ampuma-aseista? Edelleen paras keino lopettaa aseellinen hyökkäys on ampuma-aseen olemassaolo ja sen käyttäminen, kuten Turun terrori-iskun hyökkäyksen lopettaminen ampuma-aseen käytön ansiosta kiistatta osoittaa.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Kansalainen: https://www.kansalainen.fi/pakolaiskriisi-pahkinankuoressa-george-soros/

UUSI LAHTI: https://www.uusilahti.fi/jutut/lahesta/2015/10/21/poliiseille-tuli-kielto-kertoa-turvapaikanhakijoiden-rikoksista