PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

TODELLISUUS JA KUVITELMAT

Suomessa on hyvin vähän todellisia suurvaltapolitiikan asiantuntijoita ja asia tulee selkeimmin esiin arvioitaessa Venäjän toimia. Perestroikan jälkeinen Venäjä oli USA:n poliittisen johdon kannalta paras hetki saavuttaa USA:n strategisia tavoitteita hallita ainoana suurvaltana myös maailman suurimman valtion Venäjän koko aluetta. Jotain kuitenkin unohtui ja se oli Venäjän kansan tahto säilyä venäläisenä. Uusi maailmanjärjestys NWO perustui siihen oletukseen, että Maailmanpankki IMF ja suurimmat Wall Streetin pankit pystyvät säilyttämään US dollarin aseman maailman tärkeimpänä maksuvaluuttana. NWO:n kannalta kaikki sujui Brzezinskin suunnitelmien mukaisesti, sillä Tsetsenian sodan uskottiin heikentävän Venäjää ratkaisevasti ja heikkona presidenttinä pidetty Jeltsin koettiin helposti ohjailtavaksi. Venäjästä irtaantuneiden Neuvostoliiton aikaisten osatasavaltojen hallintoon USA uskoi pystyvänsä vaikuttamaan siten, että Venäjä jäisi pysyvästi taloudellisesti ja sotilaallisesti heikoksi.

USA:n hallinnolle oli ensiarvoisen tärkeää saada mahdollisimman nopeasti Nato levittäytymään entisiin sosialistimaihin, vaikka Ronald Reagan, sekä George Bush vanhempi olivat vakuuttaneet Gorbatsoville, että Nato ei laajene entisiin Varsovan-liiton maihin. USA:n hallinnon takana on Pentagon ja sen asetoimittajat, eli valtava aseteollisuus, joten todellisuudessa hallinto on täysin riippuvainen aseteollisuudesta! Sanonta ”häntä heiluttaa koiraa” on presidentti Eisenhowerin vakava varoitus seuraajilleen aseteollisuuden asemasta amerikkalaisessa politiikassa. USA:n sotilasjohtajat ja asiantuntijat olivat erittäin varmoja siitä, että he pystyvät pitämään Venäjän heikkona, käyttäen keinona ”demokratiaa” vaativia CIA:n maksamia poliitikkoja. CIA:n toiminta onnistui pienissä entisissä osatasavalloissa, kuten Georgiassa ja viimeisin yritys on ollut Ukraina. Venäjän johto on ollut täysin erilainen vuoden 2000 jälkeen, sillä Vladimir Putin on todellinen shakkimestari ja Venäjän armeijalla on käytössään huippunopea supertietokone algoritmien laskemiseen.

Venäjän toimet Ukrainassa olivat täydellinen yllätys USA:lle, sillä Jugoslavian hajoamissodan yhteydessä Venäjä oli vielä heikko ja USA kykeni toimimaan vastoin kaikkia kansainvälisiä sopimuksia pommittaessaan Serbiaa. Krimin kansanäänestys ja Krimin liittäminen takaisin Venäjän valtakuntaan oli katkera isku USA:lle. Todellinen yllätys oli Venäjän toimet Syyriassa, missä USA liittolaisineen oli luonut terroristijärjestöt kaatamaan laillisen Assadin hallinnon ja tuhoamaan Syyrian infran mahdollisimman täydellisesti. USA:n hallinnon sotilashenkilöt ovat Pentagonin etäpäätteinä vaikeassa asemassa, sillä he tietävät hyvin, että Israel on ollut pääsyy Libyan Qaddaffin murhaan, Saddam Husseinin lynkkaukseen ja koko Arabi-kevään tapahtumasarjaan. Israelin armeijan IDF komentaja on julkisesti tunnustanut Israelin tukeneen materiaalisesti ja rahallisesti Assadin vastaisia joukkoja, eli he ovat vastuussa Syyrian kansan kärsimyksistä, sekä samalla Eurooppaan tunkeutuneista asekuntoisista miehistä arabimaista!

Venäjän päätös S 300 ilmatorjuntaohjusten toimittamisesta Syyrialle ja venäläisten tukikohtien ilmatorjunta S 400 ohjuksilla on selkeä viesti Israelille, te ette leiki meidän kanssamme enää! Venäläisen valvontakoneen suojassa tehty Israelin ilmavoimien F 16 koneiden isku Damaskosken lentokentälle johti venäläisen koneen tuhoon ja sen miehistön kuolemaan. Israel on käyttänyt myös Syyrian alueelle ulottuvissa ilmavoimien iskuissa hyväkseen tavallisten matkustajakoneiden antamaa ”ohjuskilpeä”, aiheuttaen useita läheltä piti tilanteita. Israel ei voi tukeutua USA:n apuun tilanteissa, missä se voi aiheuttaa Venäjän massiivisen ydiniskun, sillä ydinaseilla käytävä sota on myös Israelin valtion loppu! Venäjä on taitavasti käyttänyt hyväkseen Turkin presidentin Erdoganin vaikeaa asemaa, hänen jouduttuaan USA:n toimien seurauksena antamaan käskyn tuhota Venäjän ilmavoimien SU 24 pommikone Syyrian ilmatilassa. Erdogan on tilannut S 400 ilmatorjuntaohjukset Venäjältä USA:n vastustelusta huolimatta.

Kuvitelma Venäjän heikkoudesta on ainoastaan toiveajattelua, sillä USA on Donald Trumpin aikana ensimmäistä kertaa joutumassa ”Kylmän Sodan” jälkeen tilanteeseen, milloin myös Kiina on aivan jotain muuta kuin Mao Ze Dongin aikainen ainoastaan vanhanaikaisilla asejärjestelmillä varustettu ”savijalkainen jättiläinen”. Kiinan ja Venäjän yhteistyö on USA:n maailmanpoliisin asemalle tuskallinen hetki, sillä todellisuus merkitsee sitä, että USA ei kykene vastaamaan Kiinan mahdolliseen Taiwanin valloittamiseen muulla tavoin kuin uhraamalla suurimmat lentotukialuksensa. Suomessa tulisi poliitikkojemme ymmärtää viimeistään presidentti Niinistön Kiinan matkan jälkeen, että liittoutuminen USA:n kanssa on virhe, eikä Nato takaa Suomen maa-alueiden koskemattomuutta. Suurvalloilla kuten USA ei ole ystäviä, ainoastaan liiketuttavia. On aika aloittaa Suomessa myös realiteettien hyväksyminen, sillä Venäjä on naapurimme, ei USA!

ASELUVAT JA IKÄRASISMI

Suomessa on tapahtunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana käsittämätön kehitys, minkä seurauksena yli 60 vuotiaita on ryhdytty käsittelemään lehdistössä ja uutisoinnissa vanhuksina, tai ikäihmisinä! Puolustusvoimain reservistä poistetaan 60 ikävuoden jälkeen kaikki, paitsi yleisesikuntaupseerit, kuten kenraalikunta. Eläkeiän nostaminen ja nostamisen tarve on perusteltu sillä, että tarvitaan yli 65 vuotiaita osaajia, kuitenkin työhön rekrytointi ei käsitä edes 50 vuotta täyttänyttä pitkäaikaistyötöntä. Erilaiset ikääntymiseen liittyvät sairaudet saattavat heikentää työkykyä, mutta useissa tapauksissa kokemus korvaa heikentynyttä fyysistä kuntoa. Poliisi suhtautuu erittäin kriittisesti ikääntyneisiin aseenomistajiin, vaikka yhtään koulusurmaa tai vanhainkodissa suoritettua joukkosurmaa ei ole tapahtunut ikääntyneiden toimesta.

Yli 60 vuotta täyttänyt mieshenkilö on vaaravyöhykkeessä aselupien suhteen, mikäli hän on ollut masentunut, joutunut pahoinpitelyn kohteeksi tai muutoin käynyt lääkärillä. Lääkärissä käynti muista syistä kuin ajoluvan uusimiseksi on vaarallista aseiden hallussapitoluville, sillä lääkäreitä on ohjeistettu selvittämään, onko potilaalla aseita ja jos on, niin ilmoittamaan asiasta poliisille. Olemme joutuneet Suomessa tilanteeseen, jolloin henkilökohtaisten terveyteen liittyvien asioiden hoitaminen vaikeutuu ilmiantojärjestelmän vuoksi. Suomalainen mies joutuu kantamaan sairautensa tai muut vaivansa rohkeasti, sillä aseet voidaan kokea ”toksisena” maskuliinisuutena ja niiden omistaminen merkitsee myös avioerotilanteessa lähes aina aselupien peruutuksia, luvanhaltijan iästä riippumatta. Ikääntyvä metsästäjä on ikärasismin kohteena ja hän voi menettää aselupansa koska tahansa lääkärissä käynnin seurauksena. Ikärasisimi on arkipäivää Suomessa, mutta ei koske valtioiden päämiehiä!

Runo K. Kurko

puheenjohtaja