PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI II

AMPUMA-ASEREKISTERIN AJANTASAISUUS

Poliisin eri puolilla Suomea järjestämät aseiden ja räjähteiden keräämistalkoot ovat osoittaneet kansalaisille, että keräyksissä luovutetut aseet joutuvat yleensä romutettaviksi, eikä niitä tarkasteta ampuma-aserekisterin tiedoista, koska poliisin rekisterit eivät ole ajantasalla. Keräysten tuloksina ”löydetyt” haulikot ja metsästyskiväärit ovat todennäköisesti olleet jonkun henkilön aseiden hallussapitoluvilla, mutta joutuneet kuolemantapauksen tai aseiden lainaamisen vuoksi muiden henkilöiden haltuun, joten arvioni satojen tuhansien aseiden eroista todellisuuden ja rekisterien välillä on ilmeinen. Poliisin haluttomuus ja kyvyttömyys rekisterien korjaamiseen on tosiasia, sillä aikaa on ollut ainakin 25 vuotta. Nimismiespiirien lakkauttaminen ja kihlakuntien poliisilaitosten raju vähentäminen ovat osasyitä rekisterien virheellisyyksiin.

Asekeräilijät ovat vaikeassa tilanteessa, sillä tiedostojen pitäjinä osa heistä joutuu tekemään viranomaisille kuuluvia tehtäviä selvittäessään hallussaan olevien aseiden tyypit, merkit, kaliiperit ja sarjanumerot sekä aiemmin luovuttamiensa aseiden vastaanottajien tiedot. Rekisterien epäselvät merkinnät ovat tulosta hallitusneuvos Jouni Laihon (eläkkeellä) toimista valita alaisikseen aseita tuntemattomia ”hallinnon problematiikan” hyvin hallitsevia henkilöitä, jolloin aserekisterin tiedot jäivät kaikilta osin kihlakuntien poliisilaitosten tehtäväksi. Toimiva keskusrekisteri olisi edellyttänyt tietotekniikan hallitsevan henkilön palkkaamisen ja hänen rinnalleen asetyyppien, sekä mallien tunnistamisen asiantuntijan. Laiholla olisi ollut vuonna 2002 mahdollisuutensa, mutta poliittiset syyt estivät!

Aktiivilla metsästäjällä on voinut olla vuosikymmenien aikana kymmeniä metsästysaseita ja hän on myös saattanut vaihtaa työn perässä asuinpaikkakuntaa useita kertoja, jolloin hän on joutunut ilmoittamaan aseistaan aina muuton yhteydessä. Valitettavasti nimismiespiireistä tieto ei aina kulkenut uudelle paikkakunnalle, vaan myydyt aseet saattoivat jäädä edelleen henkilön tietoihin. Sama ase on saattanut siirtyä jo neljännelle omistajalle, mutta rekisterin mukaan se on edelleen alkuperäisellä omistajalla. Pahimmillaan sama ase saattaa olla neljällä eri omistajalla samaan aikaan, sekä mahdollisesti poliisin rekisterin mukaan lisäksi vielä asekauppiaan varastossa. Hämmästyttävintä asiantilan korjaamisen kannalta on se, että viranomainen on syypää rekisterin virheisiin, mutta aseluvanhaltija tai kauppias joutuvat todistamaan syyttömyytensä ja etsimään poliisille jo ilmoitettujen aseiden luovutustositteiden kopiot.

Henkilökohtaisesti olen tuonut aserekistereihin liittyvän ongelman esiin jo kymmenien vuosien aikana toistuvasti, kuitenkaan en ole saanut tietooni, että rekisterit olisi korjattu vastaamaan todellista rekisterissä olevien aseiden määrää ja laatua. Kiireessä pyritään säätämään uusia lakeja, ilman vaikuttavuusarvioita. Ampuma-aseisiin liittyvä lainsäädäntö on ollut vuoden 1998 kokonaisuudistuksen jälkeen täysin asiantuntemattomien henkilöiden käsissä ja samat henkilöt ovat olleet vaikuttamassa myös EU:n ampuma-asedirektiivien kiristymiseen. Ovatko kantaväestöön kuuluvat kansalaiset niin vaarallisia EU:n eliittiin kuuluville paikallispoliitikoille, että heiltä tulee kieltää aseen omistaminen jopa aiemmin laillisiin käyttötarkoituksiin. Vastuu kansallisella tasolla on aina poliisin ylijohdolla ja sisäisestä turvallisuudesta vastaavalla ministeriöllä. Suomessa viimeisin asedirektiivin muokkaaminen ylittämään direktiivin vaatimukset on viranomaisten omaa toimintaa ja asettaa kysymyksen äänestäjille, haluatteko tämän jatkuvan?

Edunvalvojiksi ilmoittautuneet tahot eivät tunnu ymmärtävän tosiasioita, eli jokainen uusi lakiesitys on ainoastaan lainkiristys verrattuna aikaisempaan. Käsitys siitä, että uusi edunvalvoja saisi merkittäviä parannuksia aikaan on osoittautunut virhearvioinniksi, sillä todelliset vahinkoa aseluvanhaltijoille aiheuttaneet ja edelleen aiheuttavat henkilöt istuvat ministeriöissä lainvalmistelutöissä ja ovat nykyisin pääsääntöisesti naisia. On hämmästyttävää, että vielä 50-luvulta 80-luvulle asti yksi henkilö sisäministeriössä pystyi hallinnoimaan koko asesektoria asekauppoineen, sekä aseluvanhaltijoineen. Viimeinen tälläinen vanhanajan todellinen puurtaja oli Matti Havumäki. Aseiden omistaminen on verrattavissa vaikka autojen omistusoikeuteen, siihen puuttumiselle tulee olla perustellut syyt, eikä niitä voi määritellä poliittiset puolueet.

MYYRÄT VALKOISESSA TALOSSA

USA:n presidentti Donald Trump on todellisuudessa vihollistensa ympäröimänä Valkoisessa Talossa ja hän joutuu jatkuvasti omiensa pettämäksi, kuten Julius Cesar aikanaan Brutuksen kohdalla. Pahin myyrä Trumpin lähipiirissä on hänen vävynsä Jared Kushner, jonka toimien seurauksena Valkoiseen Taloon on päässyt pesiytymään ryhmä ”Deep State” järjestelmän kannattajia, eli todellisen poliittisen eliitin edustajia. Jared Kushner on ollut demokraattisen puolueen kannattaja ja hän tuki Barack Obamaa taloudellisesti vaalitaistelussa senaattori John McCainia vastaan. Jared Kushnerin suku on Valko-Venäjältä kotoisin olevia juutalaisia, kuten useimmat vaikutusvaltaiset median edustajat ovat alkujaan Venäjän alueella vaikuttaneiden kasaarikansojen jälkeläisiä. Jared Kushnerin omaisuus on erittäin huomattava ja hänen isänsä sai vankeustuomion talousrikoksistaan, syyttäjänä toimi silloin Chris Christie, republikaani ja Trumpin kannattaja.

Jared Kushner esiintyy todellisena asiantuntijana ja antaessaan ”neuvoja” presidentille, vaikka hänellä ei ole minkäänlaista näyttöä poliittisesta uskottavuudesta. Kushnerin toiminta syö samalla istuvan presidentin uskottavuutta. ”Make America Great Again” iskulause ei koske Kushnerin tyyppisiä eliitin edustajia, vaan iskulause on kääntymässä Trumpin vastaiseksi Kushnerin uskonveljien johtamien mediatalojen rummuttaessa Trumpin olevan Venäjän agentti. Jared Kushnerin ehdottamat henkilövalinnat ovat johtaneet jatkuviin ristiriitoihin Valkoisessa Talossa, sillä ilmapiiriä rasittaa Kushnerin etuoikeutettu asema, ilman todellisia näyttöjä poliittisesta ”neroudesta”. Jared Kushnerin asema Israelin kanssa käytävissä neuvotteluissa on Trumpin kannalta kestämätön, sillä Kushnerilla on taloudelliset intressit Israelin rakennusteollisuuteen juutalaisuutensa lisäksi.

Nepotismi on yleensä koettu olevan ainoastaan diktaattorien etuoikeus, mutta USA:n hallinnon toimivuuden kannalta Jared Kushner tulisi välittömästi erottaa kaikista Valkoisen Taloon liittyvistä tehtävistä ja hänen vaimonsa Ivankan tulee seurata miestään välittömästi. Trumpin uskottavuus jopa omiensa keskuudessa on rajamuurin rakantamisen hidastelun vuoksi saavuttamassa jo valkoisen amerikkalaisen tietoisuuden, sillä Trumpin erähäviö Nancy Pelosia vastaan on Kushnerin neuvojen seurausta. Yliedustettu Israel-lobby Valkoisessa Talossa on pääosin Jared Kushnerin ehdottamien henkilövalintojen tulosta ja johtamassa täysin Trumpin vaalilupausten vastaisiin toimiin! Mahdollinen USA:n sota Irania vastaan on Israelin tavoite, kun kuitenkin Trumpin tavoite on ollut vähentää USA:n joukkoja Afganistanissa, sekä Irakissa.

Euroopan kannalta olisi erittäin toivottavaa, että USA jättäisi Trumpin johdolla Naton, jolloin Euroopan valtiot joutuisivat itse palaamaan kansallisvaltioiden perustehtäviin, eli huolehtimaan myös oman maansa puolustuksesta itsenäisesti. Suomi on ollut itsenäisyytensä ajan liittoutumaton maa, lukuunottamatta vuosia 1941-44, jolloin olimme Saksan aseveljinä puolustamassa Suomen oikeutta elää. USA, Iso-Britannia ja Neuvostoliitto olivat liittolaisina Suomen vihollisina ja USA:n sotilasapu Neuvostoliitolle oli sodan yksi ratkaisijoista Saksan häviöksi. Historialliset tosiasiat eivät muutu, vaikka USA on vaikuttanut vuodesta 1941 lähtien historian väärentämiseen yhdessä Neuvostoliiton kanssa. Presidentti Trumpin lähipiirissä olevat myyrät, kuten presidentti Franklin Delano Rooseveltin neuvonantajista Morgenthau edustivat kaikki samaa juutalaista uskontoa, toimien todellisuudessa USA:n valkoisten edun vastaisesti.

Presidenttinä Donald Trump on onnistunut katkaisemaan demokraattien valtakaudella lisääntyneen työttömyyden kierteen ja vaikutus on jo selkeästi havaittu amerikkalaisten talouden ostovoiman kasvamisena. Talouden positiivinen kehitys voi katketa, mikäli latinalaisesta Amerikasta vyöryvät siirtolaiset täyttävät halpatyövoimaa käyttävät työpaikat. Trumpin on saatava muurinsa Meksikon ja USA:n rajalle, vaikka armeijan rakentamana, sillä ”punaniskat” Trumpin kannattajat odottavat presidenttinsä pitävän lupauksensa. Hallinnon sisällä olevat Kushnerin tapaiset myyrät tekevät parhaansa saadakseen Trumpin epäonnistumaan, jolloin juutalainen raha jälleen ottaa valtion hallintaansa ja palauttaa ”Deep State” kannattajat valtaan. Trumpilla on odottamattoman paljon vastustajia ja hänen tulisi ymmärtää kuten kuningas Lear Shakespearen näytelmässä, että hallitsija ei voi eläessään jakaa valtaansa lapsilleen, kuten Trump tyttärelleen Ivankalle ja hänen kauttaan Jared Kushnerille!

IMPERIUMIN TUHOAJA

Nykypäivän Hollywood-elokuvien ja BBC:n historiallisten ohjelmien katsoja on valitettavan tietämätön siitä, että brittiläisen imperiumin todellinen tuhoaja oli Winston Churchill. Suomessa ovat useat historian harrastajat ja tutkijat joutuneet hämmästelemään sitä, että Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen 1995 ovat merkittävät kirjankustantajat, kuten Otava ja WSOY jättäneet merkittävien tutkijoiden ja kirjailijoiden teoksia kääntämättä Suomen kielelle. Erityisesti konservatiivinen tuotanto on tarkoituksellisesti haluttu jättää julkaisematta, jotta ei ”keinutettaisi venettä”! Merkittävimpiä USA:ssa vaikuttavia uuskonservatiiveja on Patrick Joseph Buchanan, lyhyesti Pat Buchanan, jonka poliittinen ura on merkittävä jo vuodesta 1964 lähtien. Pat Buchananin kirjallinen tuotanto on huomattava ja osoittaa kiistatta sen, että USA:ssa sananvapaus on aivan eri tasolla kuin Euroopassa.

Buchanan osallistui jo Barry Goldwaterin presidentinvaalikampanjaan 1964 ja oli jo silloin tunnettu poliittinen kommentaattori. Richard Nixonin avustajana ja puheiden kirjoittajana Buchanan oli mukana kaikilla Nixonin merkittävillä matkoilla, ollen samalla hyvin tietoinen myös Watergate-skandaalin vaikutuksista. Televisiokommentaattorina Buchanan oli erityisen suosittu, vaikka juutalaislobby väitti häntä antisemitistiksi, sillä hän kyseenalaisti väitteen 850.000 juutalaisen surmaamisesta Treblinkan leirillä dieselkaasuilla. Treblinka ei ollut tuhoamisleiri, vaikka historiaa tuntemattomat ovat niin väittäneet, joten Bucahanin väitettä ei voitu ohittaa väittämällä häntä antisemiitiksi! Buchananin perusteellinen historiaan perehtyminen avautuu historian harrastajalle viimeistään hänen teoksensa: Churchill, Hitler and Unnecessary War: How Britain Lost its Empire and the West Lost the World.

Pat Buchanan selvittää teoksessaan Churchillin tuhoavan vaikutuksen imperiumin tuhoon jo ennen Ensimmäistä Maailmansotaa ja sen aikana erityisesti Gallipolin taistelun yhteydessä. Versaillesin sopimuksen vaikutus Eurooppaan ja tulevan sodan syttymisen syihin ei jätä mitään epäselväksi. Winston Churchillin henkilökohtainen kunnianhimo ja se tosiasia, että Marlboroughin herttuan jälkeläisenä hän halusi jäädä historiaan vielä merkittävämpänä henkilönä kuin esi-isänsä. Brittiläisen Imperiumin tuhon siemenet kylvettiin jo Buurisodan aikana, jolloin britit kehittivät keskitysleirit ja tappoivat niissä nälkään ja tauteihin buurien vaimoja sekä lapsia tuhansittain. Pat Buchananin teos tuo esille myös täysin selkeästi sen tosiasian, että Saksa keisari Wilhelm II johdossa ei ollut syypää I Maailmasotaan, vaan Britannian suurvaltapolitiikka.

Toimiessaan Ronald Reaganin Valkoisessa Talossa järjesti Pat Buchanan Reaganille mahdollisuuden 1985 käydä Wehrmachtin sotilaiden sotilashautausmaalla, minne oli haudatttu myös SS-miehiä. Tämä käynti osoitti silloin, että historia ei ole sitä minkälaisena se on haluttu näyttää Hollywoodin ja kommunistien toimesta. Winston Churchill oli ainoastaan koulutettu sotilaaksi ja hänen poliittinen toimintansa tähtäsi merkittävään uraan Britannian sodan aikaisena johtajana. Churchill suoritutti nykymittapuun mukaan merkittäviä sotarikoksia, joista hän ei koskaan joutunut vastaamaan. Churchill oli brittiläisen imperiumin merkittävin tuhoaja ja siksi tulee jäämään historiaan myös Euroopan valkoisen rodun tuhon aiheuttajana. Pat Buchanan on teoksessaan ”Suicide of a Superpower: Will America Survive 2025” ennustanut jo 2011 USA:n tulevan kohtalon! Lukeminen avartaa, tietäminen luo tuskaa, mutta samalla antaa vastauksia kysymättömiin kysymyksiin!

Runo K. Kurko

puheenjohtaja