PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 44

SISÄPIIRIBISNES

Esperi Care tapauksen tulo julkisuuteen toi useimmille selkeän kuvan siitä, mihin soten kanssa oltaisiin menossa yhä syvemmälle, jotta sisäpiirin asema ja tulorakenne olisivat turvattuja. Esperi Care toi jäävuorenhuippuna esille sen tosiasian, että tilanne muuttui myös hoiva-alalla, kun ala ensin yksityistettiin eri ketjujen kautta ja alalle tulivat pääomasijoittajat. Jo ajatuskin siitä, että suurilla sijoitusyhtiöillä olisi oikeasti toimiva omavalvonta on lähinnä vitsi, koska varsinaisia sanktioita ei huomautuksia ja korjauskehoituksia pidemmälle ole.

Toimintaan kohdistuvista viranomaisten tarkastuksista ilmoitetaan myös pääsääntöisesti ennakkoon, joka mahdollistaa sen, että tarkastusajankohdalle pystytään saamaan kaikki moitteettomaan kuntoon niin hoidettavien, henkilöstöresurssien, työvuorojen kuin jopa siivouksen ja ikkunoiden pesun suhteen. Kukaan ei ota vastuuta ongelmista tai edes kuolemantapauksista, koska toiminnan takana on kasvoton pääomasijoittajien suuryhtiö. Vastuunottoa ei ole yksittäisen toimitusjohtajan irtisanoutuminen paksun tilinteon jälkeen.

Vastuu pitää erityisesti sosiaali-, hoito- ja terveydenhoitopuolella olla tosiasiallinen vastuu, niin johtoportaassa kuin myös ruohonjuuritasolla, kun ollaan tekemisissä ihmisten terveyden, hoidon ja jopa hengissä säilymisen kanssa. Yrityksille sekä tosiasiallisille vastuuhenkilöille tulisi määrätä huomattavat sakot sekä taloudellisen hyödyn palauttaminen palveluista maksajille silloin, kun toimitaan esimerkiksi riittämättömillä henkilöstöresursseilla. Vakavampien ongelmien esille tulon tulisi johtaa liiketoimintakieltoihin ja lupien menettämiseen.

Uusi Lastensairaala, Caruna, Kojamo (entinen VVO), hoiva- ja terveyspalveluyhtiöt, yksityinen päiväkotibisnes yms ovat kaikki poliittisen sisäpiirin bisneksiä, joita pyritään vahvistamaan yksityistämisten myötä ja lainsäädännöllisin keinoin. Pääomasijoittajien mukaan tulo on näillä aloilla tarkoittanut katastrofaalisia seurauksia palvelun käyttäjille ja kaikille veronmaksajille, koska tiukan hintakilpailun vuoksi pienet toimijat putoavat tai ostetaan pois markkinoilta ja suurten toimijoiden ydintehtävä ei ole tuottaa hyvää palvelua tai hoivaa, vaan on tuottaa voittoa johdolle ja omistajille.

Maksumiehiksi ovat jääneet sairaat lapset, sähköasiakkaat, vuokra-asukkaat, hoitokotien ja palvelutalojen hoidettavat asukkaat, yksityisten päiväkotien kuten Suomen suurimman valtakunnallisen Touhula päiväkotiketjun hoitolapset sekä veronmaksajat ja koko yhteiskunta erilaisin tulonsiirroin. Vaikuttajat hallituksissa ja johtoportaissa ovat osittain samat niin Esperi Caressa, Attendossa, Pihlajalinnassa kuin myös kohutussa Touhula päiväkotiketjussa. Mitä rahan vastineeksi todellisuudessa on sitten saatu?

Uusi yksityinen Lastensairaala on sisäilmaongelmainen rakennus, josta maksetaan ylisuurta vuokraa tukisäätiölle eli yleishyödylliselle säätiölle, joka ei ole verovelvollinen. Carunan ylikorkeat sähkön siirtohinnat eivät motivoi energiansäästöön ja hyödyn siirtohinnoista saavat pääomasijoittajat päättäjien myytyä Carunan ulkomaisille sijoittajille. VVO:n talot rakennettiin aikanaan yhteiskunnan varoja käyttäen ns. yleishyödyllisyyden nimissä VVO:na (Valtion Vuokratalo Osuuskunta). Myöhemmin Kojamon vuokratalot myytiin alihintaan ulkomaisille pääomasijoittajille ja ylikorkeita vuokria kompensoidaan erilaisin yhteiskunnan tuin.

SPR:stä liikkeelle lähteneen Esperi Caren hoitokodeissa on asukkaiden potilasturvallisuus vaarantunut ja laiminlyöntien vuoksi on aiheutunut vakavia vahinkoja. Johto koostuu pääasiassa suppeasta sisäpiiristä, jotka ovat tehneet vanhustenhoidosta itselleen tuottavan miljoonabisneksen, jossa hoidon laatukäsitettä ei tunneta. On käsittämätöntä, että on edes sallittua syytää suomalaisilta kerättyjä verorahoja ulkomaisille pääomasijoittajille, jotka eivät tuota toiminnan myötä edes verokertymiä Suomeen.

KANSALAISTEN KASVAVA AHDINKO

EU alueella on nykypolitiikan myötä tavallisen kansan ahdinko lisääntynyt radikaalisti. Myös jokaiselle suomalaiselle tulisi turvata ihmisarvoinen elämä ja tarvittavat reurssit, jotta omistaan huolehtiminen olisi mahdollista ilman leipäjonoissa ruoan jonottamista. Ympäri Eurooppaa tavallisesta kansasta koostuvat Keltaliivit osoittavat edelleen mieltään pitkin Eurooppaa, vaikka uutisia Keltaliiveistä ei Suomessa tahdo enää löytyä kuin ns. vaihtoehtomedioista ja sosiaalisesta mediasta.

Kansalaisten todellinen ahdinko on seurausta liian pitkään ja liian vääränlaisen EU politiikan noudattamisesta. Kehitys lähti liikkeelle pyramidihuijauksesta nimeltään EU ja alamäki on ollut tavallisen kansalaisen ja pienyrittäjän kannalta jatkuvaa. Tulotaso verrattuna elämisen kulurakenteeseen ei ole pitkään aikaan ollut enää toimiva yhtälö, eivätkä jalat maasta irti olevat poliitikot tahdo tätä millään ymmärtää.

Suomen Keltaliivit tuovat sivuillaan esille Mikä RIC? , kuinka laajoista ja tärkeistä asioista Keltaliivien mielenilmaisuissa on tosiallisesti kyse. Kyse on siitä, ettei nykyinen edustuksellinen demokratia todellakaan aja kansalaisten asiaa, koska “edustajilla” ei ole imperatiivista mandaattia eli todellista vastuuta päätöksistään ja vastuun edustajien virheistä kantaa tavallinen kansa. Suomen Keltaliivien sivustojen mukaan RIC tarkoittaa keinoa täydelle kansanvallalle eli käytännössä suoraa demokratiaa.

RIC.fi sivusto tuo esille;”Edustuksellinen demokratiamme on itseasiassa täysi illuusio demokratiasta. Me vain valitsemme aina uudestaan ja uudestaan uuden kapteenin jo valmiiksi ohjattuun laivaan, eikä todellisuudessa juuri mikään muutu. Olemme lopen kyllästyneet kokoajan pyytämään ja anelemaan meidän ns. “edustajilta” kuin pienet lapset, että voisivatko he edes joskus kuunnella meitä ihmisiä päätöksenteossaan. Ja hehän eivät meitä kuitenkaan kuuntele. Me emme ole lapsia, olemme aikuisia jotka kantavat vastuun omista harkituista päätöksistään. On tullut aika ottaa käyttöön täysi kansanvalta ja täysi sananvapaus kuten Sveitsissä! Ja meillä keltaliiveillä on siihen yksinkertainen työkalu. RIC.”

Ylen uutinen “Olen jo monta kertaa joutunut sanomaan lapsille, että tänään ei ole ruokaa” – Vähävaraisissa perheissä eletään nyt vuoden tiukinta aikaa tuo esille vähävaraisten perheiden lohduttoman tilanteen hyvinvointivaltio Suomessa. Tilanne vähävaraisessa perheessä pahimmillaan on, ettei jääkaapissa ole paljon muuta kuin valo. Kasvavassa iässä olevat lapset tarvitsevat paljon ruokaa ja vaatteita ja välillä vähävaraiset perheet saavat onnekseen apua tuntemattomilta lahjoittajilta.

Vähävaraisen perheiden lapset saavat kuulla koulussa jatkuvasti ilkeilyä köyhyydestä joutuen kiusaamisen kohteiksi, kun köyhyys näkyy jo päälle päin kun lapsille ei ole varaa ostaa vastaavia vaatteita, joita muilla lapsilla on. Loma-aikojen jälkeiset ajat ovat painajaismaisia, kun muut perheet lomailevat ulkomailla ja koulussa käsitellään lomalta palattuaan kaikkien lomakuulumisia eikä köyhillä perheillä ole mitään lomakuulumisia kerrottavanaan.

VIRANOMAISMAFIA

Viranomaisvalvonta Suomessa liike-elämässä kohdistuu pääsääntöisesti edelleen ns. nappikauppaan. Viranomaisen virka-asemaa hyväksikäyttäen on lukuisia yrityksiä saatu pois markkinoilta eli sen on todettu olevan varsin kätevä tapa haitata vakavasti juuri alalle tullutta yrittäjää ja jopa poistaa kilpailija kuvioista viranomaisen suosiollisella avustuksella jo mielellään toiminnan alkumetreillä. Viranomaismafiaan törmää tyypillisesti yritys, joka pyrkii ”astumaan” jonkin alan suuren toimijan varpaille aloittaessan yritystoimintaa.

Tyypillisesti viranomaismafiaa edustavat mm. Tulli, terveystarkastajat, poliisi, rakennustarkastajat, sosiaalivirasto ja erilaiset laitokset kuten Tukes, Traficom jne. Viranomaiset ryhtyvät näissä instansseissa innokkasti tutkimaan tehtyjä nimettömiä ja perättömiä ilmiantoja ilman, että lainkaan tutkittaisiin tai kyseenalaistettaisiin ilmiannon tekijän mahdolliset omat tai lähipiirin motiivit ja kytkökset ko. tapaukseen.

Viranomaisen lähtiessä ajojahtiin ilman pienintäkään kritiikkiä, tulisi tutkia onko kyseessä virkavirhe tai virka-aseman väärinkäyttö ilmiannon tekijän tai hänen intressipiirinsä hyväksi. Kun kaiken tutkinnan ja hutkinnan jälkeen selviää, ettei syytä toimenpiteisiin löytynytkään perättömän ilmiannon johdosta tehdyn tutkinnan osalta, loppuu virkamiehen intressi tähän sen sijaan, että viranomaisen tulisi tutkia tasapuoleisesti samaan alaan, asiaan, tuoteryhmään, tuotteeseen tai palveluun liittyvät muut tahot kuten alan suuret toimijat ja ketjut, joilla on vahva oma intressi asiassa.

Erityisesti alat, joita hallinnoivat pääasiassa erilaiset ketjut ovat olleet näkyvästi esillä lokakampanjoissa yksityisiä pienyrityksiä vastaan. Näistä esimerkkinä mm. se kuuluisa ”liian halpa” viiden euron pizza, joka tahdottiin nähdä vakavana harmaana taloutena. Tähän #pizzagate ajojahtiin saatiin valtamedian laajan uutisoinnin lisäksi mukaan suuri viranomaisarmeija kuten poliisi etsimään alle kuuden euron pizzoja. Harmaan talouden tehoiskussa poliisi pyrki tavoittamaan alle kuuden euron pizzan löytäneitä mm. sosiaalisen median kautta ja samaan aikaan poliisin osaaminen eikä resurssit riitä tutkimaan mahdollisia veronkiertotapauksia joissa on kyseessä todella suuret rahat ja osassa myös kytkökset sisäpiiribisnekseen.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Suomen Keltaliivit: https://www.ric.fi/mika-ric/

YLE: https://yle.fi/uutiset/3-10612634