PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

ASENTEELLISTA LAIN VALMISTELUA

Ampuma-asedirektiivin implementointi Suomen Ampuma-aselakiin ja lakiin liittyvien asetusten valmistelu on esimerkki täysin ala-arvoisesta ja jopa vihapuheen tasoisesta yllyttämisestä kansanryhmää kohtaan, sillä eduskunnassa hyväksytyn esityksen HE 179/2018 vp käsittelyn yhteydessä paljastui ”muistio”, jonka laatija on Poliisihallituksen Asehallintoyksikön päällikkö Mika Lehtonen. Lausuntona esitetty muistio on tarkoituksellisesti muutettu hämäämään kansanedustajia siten, että käyttämällä termiä ”muistio”, niin todellisuudessa viranomaisen asemassa toiminut Asehallintoyksikön pällikkö on viranomaisena laatinut virallisen asiakirjan. Erityisen huomion kiinnitti asiaan eräs kansanedustaja ihmetellessään lausunnon jokaiselle sivulle merkittyä sanaa ”muistio”. Toimittamalla ainoastaan ”muistion” vältytään vastaamasta myöhemmin tarkoituksella vääristetyistä tiedoista ja vihjauksista.

Finlexistä voi jokainen kansalainen tarkistaa, mitä laissa viranomaisen toiminnasta julkisuudessa on säädetty ja erityisesti § 1 todetaan, että viranomaisen asiakirjat ovat julkisia. Mika Lehtonen on jo vuosien ajan osoittautunut olevansa ainoastaan asevastaisen agendan ajaja, siitä erinomainen esimerkki on aselain valmistelu 2009, lain hyväksyminen perustuslain vastaisuuksista huolimatta 2010 ja lain voimaan tulo 13.06.2011. Mika Lehtosen toiminta todistajana starttiaseita koskevissa oikeudenkäynneissä on aivan erillisen jutun arvoinen, joten on perusteltua syytä epäillä, että härski ”muistio” on vain yksi monista Mika Lehtosen toimista pyrkiä lopettamaan laillinen aseenomistus Suomesta. Asehallintoyksikön toiminta on koko ajan perustunut omalaatuiseen lain tulkitsemiseen ja erityisen huomion ansaitsee Mika Lehtosen toiminta Ampuma-aselautakunnan suhteen. Asiantuntijaelimeksi aikanaan perustettu ampuma-aselautakunta on jo vuosia ollut kokoontumatta, jotta voidaan toteuttaa aselakien kiristämiset ilman asiantuntijoita.

Asehallintoyksikön päällikön virassa toimiessaan Mika Lehtosen eduskuntaan tai oikeuksiin toimittamat ”muistiot” ovat viranomaisena laadittuja asiakirjoja ja ne vaikuttavat suoraan käsiteltävään asiaan. HE 179/2018 vp valiokuntakäsittelyyn vaikutti Mika Lehtosen muistiossa esittämä, että itselataavien aseiden omistajien vanheneminen johtaisi 10-20 vuoden kuluttua siihen, että aseet päätyisivät mahdollisesti rikollisten käsiin. Antamalla viranomaisena väärän todistuksen vaikuttaakseen hallituksen esitykseen HE 179/2018 vp ovat Mika Lehtonen ja Poliisihallitus mahdolllisesti syyllistyneet Rikoslain mukaiseen väärän todistuksen antamiseen. Hallintolain kannalta kaikki Mika Lehtosen toimet ovat kansalaisten tasapuoleisen kohtelun vastaisia, sillä niillä on suunnitelmallisesti pyritty syyllistämään laillisiin käyttötarkoituksiin aseita hankkineita kansalaisia rinnastamalla järjestäytynyt rikollisuus ja aseluvanhaltijoiden ikääntyminen ampuma-aseiden anastuksiin.

Mika Lehtosen viranomaisena esittämänä väite on vakava ikärasisimiin suoraan viittaava, sekä samalla kaikkia aseluvanhaltijoita syyllistävä. Mika Lehtosen asema Ahy:n päällikkönä edellyttää hänen noudattavan Suomen lakia ja siksi hänen tulisi ymmärtää pyytää eroa tehtävistään ensi tilassa. Asehallintoyksikön ylitarkastaja Reima Pensala on julkisuudessa esittänyt väitteitä sadoista tuhansista laittomista ampuma-aseista ilman minkäänlaista perustetta väitteilleen, joten voinee todeta, että Mika Lehtosen esittämä on jatkumoa Pensalan esittämiin. Poliisin rikollisilta takavarikoimat ampuma-aseet on voitu ainoastaan joissakin yksittäistapauksissa jäljittää murtojen kautta Suomesta saaduiksi, sillä merkittävä osa rikollisten aseista kulkee Saksan ja Skandinavian maiden kautta Suomeen, osa suoraan taistelualueilta Lähi-Idästä.

Mika Lehtonen on vastuussa ampuma-aserekisterin virheistä, sillä hänen olisi tullut johtavana asehallinnon ja Pohan virkamiehenä ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotta kansalaisten kannalta virheelliset tiedot poliisin pitämässä ampuma-aserekisterissä olisivat tulleet korjatuiksi. Herää todella vakava kysymys siitä, kenen asiaa virkamiehenä on Mika Lehtonen ajanut koko virkauransa ajan, sillä juristin koulutuksen olisi olettanut johtavan oikeiden ratkaisujen löytämiseen edes sellaisten alaisten rekrytoimisen kautta joilla olisi ollut parempi juridiikan ja hallinnon tuntemus kuin heidän esimiehellään Mika Lehtosella. Starttiaseisiin liittyvät asetustekstit osoittavat kiistatta sen, että juridiikan osaaminen on ainoastaan keino saada aikaan lisää syytteen alaisia rikoksia Suomessa kustannuksista välittämättä. Asiantuntijana annetut lausunnot ilman allekirjoitusta ja ”muistiot” eivät ole hyvän hallinnon mukaisia, vaan osoittavat täydellistä lain ja kansalaisten halveksuntaa, josta HE 179/2018 on valitettava esimerkki.

MUUTTUUKO MIKÄÄN

Eduskuntavaaleihin valmistautuvat puolueet ja äänestäjät ovat kovien tosiasioiden edessä. Suorastaan maanpetokseen rinnastettavat toimet ovat olleet merkillepantavia erityisesti keskustan Juha Sipilän ja kokoomuksen Petteri Orpon hyväksyessä Ruotsin rajan yli Suomeen tunkeutuneiden pakolaisina esiintyneiden nuorten taistelukuntoisten miesten maahantulon järjestäminen. Suomella oli täysi oikeus pysäyttää jokainen rajan yli pyrkivä pakolaisena esiintynyt henkilö ja tarkistaa henkilöllisyys sekä matkustusasiakirjat. 2015 Suomi vastaanotti useiden turvallisten maiden kautta tulleet yli 32.000 henkilöä. Osa tulijoista oli viettänyt aikaa tunnetuissa suurkaupungeissa kuten Rooma, Pariisi ja Berliini. Ulkoministeri Timo Soini, silloinen perussuomalaisten puolueen puheenjohtaja ei tehnyt mitään maahantulon estämiseksi ja hallitusohjelmaan kirjattu maahanmuutto-ohjelma jätettiin kokonaan huomioimatta, sillä Timo Soini oli jo sopinut ”hillotolppansa” hinnan, eli äänestäjiensä pettämisen.

Politiikkojen epärehellisyys lähestyvien valtakunnallisten vaalien johdosta on saavuttamassa suorastaan eeppiset mittasuhteet, sillä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja sisäisestä turvallisuudesta vastaava Kai Mykkänen ovat yrittäneet kiillottaa julkisuuskuvaansa osoittamalla näennäistä kiinnostusta maahanmuuttoon liittyviin kysymyksiin, vaikka todelliset tapahtumat vuonna 2015 ja sen jälkeen tehdyt terrori-iskut osoittavat, että kansalaisten turvallisuus ei kiinnosta kumpaakaan globalistia. Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän säälittävä yritys osoittaa hallituksen erolla 8.3. olevansa ”kunnian mies” on jo selkeästi pudottanut keskustan kannatuksen ennätyksellisen alhaiseksi. Keskustan ministerit ovat olleet julkisuudessa hiljaa, jotta eivät osoittaisi tyhmyyttään, joten iskut kohdistuvat nyt koko puolueeseen. Timo Soinin mukana hallitukseen 2017 perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeen jääneet loikkarit yrittävät turhaan kiillottaa julkisuuskuvaansa, mutta ”kyllä kansa tietää”.

Muutosta politiikkaan haluavan äänestäjän kannalta tilanne on erityisen vaikea, sillä antamalla äänensä mille tahansa vallassa olevalle puolueelle, niin odotettavissa on, että nykyinen globalistinen linja jatkuu. Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto ovat valmiita pitämään ovet avoimina yhä nykyistä enemmän, vaikka kantasuomalaisten ja erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien jaksaminen on jo äärirajoilla. Taloudelliset realiteetit ovat täydellisesti hukassa myös kokoomuksella, sillä puhuminen halpatyövoimasta ja työvoiman tarpeesta ovat ainoastaan Etelärannan Häkämiehen jorinoita, ilman tosiasioiden ymmärtämistä. Mikäli työvoimaa tuotettaisiin esimerkiksi Puolasta tai Romaniasta, niin voisimme mahdollisesti saada jopa ammattitaitoista työvoimaa, mutta kuten tutkimukset ovat osoittaneet, Suomessa jo vuodesta 1990 lähtien asuneet somalit ovat ryhmänä heikoimmin työllistyneet. Suomessa on aivan liikaa koulutettua työvoimaa työttömänä, sillä Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen Suomessa ei ole ymmärretty kouluttaa ihmisiä ammattiin, vaan suoraan kortistoon.

Kokoomusta äänestävä kansalainen kuvittelee kokoomuksen olevan oikeistolainen puolue, mutta jo 1990-luvulla Harri Holkerin toimenpiteiden seurauksena kokoomus siirtyi asteittain keskustan ja sieltä Kataisen aikana vihervasemmiston tukijaksi. Kokoomuksen johto on järjestänyt merkittäviä johtajapaikkoja kannattajilleen, sillä ahneudella ei ole mitään rajaa, mutta tavallinen ”Sari sairaanhoitaja” ei ole hyötynyt kokoomuksen lupauksista, vaan tekee edelleen raskasta työtä pienellä palkalla. Yritysten keskijohdossa työskentelevät uskovat olevansa hyväosaisia juuri kokoomuksen politiikan ansiosta, vaikka hekin saattavat koska tahansa joutua irtisanotuiksi ”tuotannollisista tai taloudellisista” syistä johtuen. Suomalainen insinööri on maailmalla erittäin haluttu vaativissa projekteissa, sillä suomalainen kansanluonne soveltuu hyvin teknis-tieteelliseen ajatteluun ja sen soveltamiseen käytännössä. Insinööri on usein juuri kokoomuksen äänestäjä, vaikka puolueella ei ole agendaa insinöörejä varten!

Kokoomuksen äänestäjistä merkittävä osa ovat varakkaat eläkeläiset, sillä he luottavat painettuun sanaan, eli sanomalehtiin sekä Ylen uutisiin ja vanhoihin iskulauseisiin ”koti, uskonto ja isänmaa”! Hyvätuloinen eläkeläinen ei ymmärrä leikatusta indeksistä, sillä usein hänen talvikotinsa on Espanjassa tai Portugalissa missä on aktiivi kokoomuksen kannatus. Eläkeläisten asiaa ei aja aktiivisti yksikään puolue, joten eläkeläisten tulisi tarkoin pohtia mahdollisten jälkeläistensä selviytymistä kansan vaihtoon joutuneiden suomalaisten osalta. Kokoomus kannattaa maahanmuuttoa, sillä usealla kokoomuspoliitikolla on taloudellinen intressi pakolaisbisneksen majoituksen ja kotouttamisen eri vaiheissa. Poliittisista puolueista pahiten ryvettyneitä ovat kokoomus, keskusta, sdp ja vihreät myös maahanmuutosta huomattavaa taloudellista etua saaneina.

Keskustan perinteiset kannattajat ovat merkittävin siirtyvien äänestäjien ryhmä, sillä sote-uudistuksen kaatuminen merkitsi samalla maakunnissa suojatyöpaikkojen osalta ongelmia. Keskustassa on johtaja kuin Jumalan asemassa niin kauan kuin hänet haastetaan puoluekokouksessa, mutta sihen asti ei kukaan uskalla kyseenalaistaa puheenjohtajan toimia. Sipilän johtamistyyli ei ansaitse kiitosta, samoin selittely Kempeleen asunnon antamisesta pakolaisten käyttöön. Raiskausrikosten uhrien asema on haluttu täydellisesti unohtaa ja tilalle on tarjottu selityksiä traumaattisten pakolaisten testosteronien aiheuttamasta raiskaustarpeesta, sekä suomalaisten naisten vääräntyyppisen pukeutumisen aiheuttamasta kiihottumisesta. Suomalaisten äänestäjien aliarvioiminen on poliitikoille tyypillinen virhe, sillä tavallinen maaseudun asukas ymmärtää eron todellisen pakolaisen ja Suomeen tunkeutuneiden nuorten miesten välillä. Herääkin vakava kysymys, missä ovat sotaa paossa olevat naiset ja lapset?

Sdp:n äänestäjät ovat aivan oma ryhmänsä, sillä sosiaalidemokratia ei ole pystynyt muuntautumaan Karl Marxin aivoituksista moderniksi puolueeksi. Äänestäjistä enin osa on jo ikääntyneitä entisiä ammattiyhdistyksissä puuhanneita aktiiveja ja virkamiehiä, joilla on usko virka-aseman säilymisestä myös tulevaisuuudessa. Nuoret eivät ole löytäneet sdp:tä, sillä johto on liian iäkästä, eikä kukaan ole enää kiinnostunut Erkki Tuomiojan ”suurista viisauksista”, kuten aikanaan Persian Shaahin vastaisista mielenilmaisuista. Sdp oli eturivissä halutessaan demokratiaa Persiaan ja he saivat tilalle Islamin tiukkaa linjaa edustavat vanhat imaamit. Tarja Halosen ja Erkki Tuomiojan aika ulkoministereinä, sekä Halosen kaksi kautta presidenttinä jäävät historiaan pimeänä ajanjaksona, sillä kumpikaan ei koskaan halunnut vastustaa naisten aseman heikkoutta Islamia tunnustavissa maissa. Sdp ei tule saavuttamaan vaaleissa sitä asemaa mitä Ylen mielipidemittaukset ovat osoittamassa.

Koko vasemmisto on rajoittamattoman maahanmuuton kannattajia ja halukkaita lisäämään kansalaisten verorasitusta entisestään ja siksi älykäs äänestäjä muistaa sen tosiasian, että vuosittain maahanmuuton kustannukset ovat yli 3 miljardia euroa, mikä on maksettu lainarahalla tai veroja korottamalla. Vihreät ovat todellinen parasiitti puolueena, joten yksikään järkevä ihminen ei voine äänestää vihreitä. Puolueena vihreät edustavat Suomen kansan vihollisia, eli haittamaahanmuuton runsasta kasvattamista ja globaalia ilmastopolitiikkaa ilman tieteellistä tutkimusta. Rkp ja kristilliset ovat molemmat puolueina tarpeettomia, joiden linja muuttuu heti hallitusvastuuseen päästessä. Äänestäjälle jää vaihtoehdoiksi ainoastaan Perussuomalaiset, Seitsemän Tähden liike, Reformipuolue ja Suomen Kansa Ensin, joista luonnollisesti perussuomalaiset muodostavat merkittävimmän ryhmän. Perussuomalaiset tulevat tekemään jälleen ”jytkyn” ja kannatusta tulevat saamaan myös muut haittamaahanmuuttoon kriittiset suhtautuvat puolueet, joten muistakaa äänestää.

Aseluvanhaltijat, muistakaa esityksen HE 179/2018 läpimeno eduskunnassa ja 11.3. 2019 hyväksytty Siviili- ja sotilastiedustelulaki, sillä molemmat lait rajoittavat tavallisten lainkuuliaisten kansalaisten perustuslaillisia perusoikeuksia ja johtavat kohti totalitääristä valtiota. Muistakaa puheet EU:n yhteisestä armeijasta, jonka perustamisen tavoite on ainoastaan käyttää joukkoja toisin ajattelijoita vastaan ja kaataa sellaiset EU-valtioiden hallitukset jotka vastustavat Brysselin sanelupolitiikkaa. Varaudu ajoissa, sillä vihollinen on jo ovellasi ja saattaa puhua Suomen kieltä.

Runo K. Kurko

puheenjohtaja