PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 48

EPÄONNISTUNUT ASEALAN EDUNVALVONTA

Ampuma-aselain kiristykset hyväksyttiin jälleen odotetusti edukunnassa. Kaikkia aseluvanhaltijoita koskevat kiristykset ovat johtaneet siihen, että tulevaisuudessa tulee esille yhä enemmän aseoikeudenkäyntejä, joissa aseluvanhaltijat ovat heikossa asemassa ilman asianmukaista ja riittävän tiukkaa puolustusta. Ampuma-aselain kiristys heikentää myös maanpuolustustaitoja olennaisesti. Tärkeintä kuitenkin oli kansanedustajille jälleen kerran, että Suomen vallassa oleva poliittinen eliitti sai kuuliaisesti tanssia todellisten valtaapitävien marionetteina, kuvitellen itse olleensa tärkeässä lainsäätäjän asemassa kun asiaa perusteltiin järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnalla.

Olen ollut aseluvanhaltija vuodesta 1984 lähtien ja 90-luvun alusta lähtien olen ollut aktiivisesti mukana asealan edunvalvonnassa ja seurannut aselainsäädännön negatiivista kehitystä joka on alati kiihtyvään tahtiin edennyt kohti nykyistä tilaa. Kaukana ovat ajat, kun nuorena asetoimittajana kirjoittaessani artrikkelia asealan julkaisuun sain sisäministeriön asehallintoyksikön silloiselta päälliköltä, hallitusneuvokselta puhelimitse selkeän ”varoituksen”, että minun tulee tarkoin harkita, olenko ns. kolmannen valtiomahdin eli lehdistön edustajana valmis arvostelemaan sisäministeriön toimia, koska asialla saattaa olla ikäviä vaikutuksia omien ampuma-aselupieni kohtaloon. Taistelijan luonteeni ei antanut tämäntyyppisten ”varoitusten” haitata tahtia ja sillä tiellä ollaan edelleen.

Mediaa pyrittiin siis jo kauan sitten taivuttamaan poliittiseen sisäministeriön tahtoon ja vauhti on edelleen kiihtynyt, joka tulee kiistatta esille sisäministeriön toimista. Sisäministeriön virkamiesten poliittisen vaikutusvallan kohteena median edustajien lisäksi ovat poliitikot kuten erityisesti sisäministeri, alan edunvalvojat ja asekaupan edustajat. Toiset tahot ovat enemmän taipuvaisia kuin toiset ja luonnollisesti merkittävä peruste taivutteluun suostumisessa on, mistä edunvalvojan toiminnan rahoitus tulee. Saatava rahallinen tuki vaikuttaa suoraan siihen, mihin suuntaan tulee olla nöyrä, jotta näennäinen edunvalvonta jatkuu myös jatkossa ja erityisesti se tärkein, että oma tulotaso ja asema pysyvät turvattuina myös tulevaisuudessa.

Kokoomus ja keskusta pettivät puheensa ja osoittivat kuuluvansa samaan ryhmään kuin vihervasemmisto hyväksymällä kritiikittä aselain kiristykset. Juha Sipilän luotsaamalla pääministerikaudella on hyväksytty aivan liian paljon ja aivan liian vakavasti lainkuuliaisten kansalaisten perusoikeuksien vastaista lainsäädäntöä. Kyse ei todellakaan ole vain siitä, haluaako aseharrastaja, reserviläinen, metsästäjä, urheiluampuja jne pitää kiinni harrastuksestaan tai harrastusvälineistään, vaan kyse on huomattavasti laajemmista asiakokonaisuuksista, jotka tulevat ajan myötä koskettamaan yhä suurempaa osaa kansalaisia, mutta valkenemaan heille vasta aivan liian myöhään.

Ajatus, että eri järjestöt olisivat saaneet jotain merkittävää aikaiseksi ampuma-aselain suhteen on pelkkää silmänlumetta. Aikaansaannokset ovat keskustelua kahvipöydässä ministeriön edustajien kanssa tai keskustelua sosiaalisessa mediassa. Kumpikaan näistä vaikuttamisen muodoista ei ole ajanut eteenpäin aseluvanhaltijoiden asemaa, joka on selkeästi nähtävissä nykytilassa. Mikäli konkreettisia aikaansaannoksia olisi saatu aikaan, eivät aseluvanhaltijat joutuisi luovuttamaan aseitaan veloituksetta valtiolle. Mediänäkyvyys sosiaalisessa mediassa on päinvastoin useissa ns. tunneherkissä asioissa kuten ampuma-aseissa enemmän negatiivinen kuin positiivinen asia.

Harhaanjohtava käsitys, että sosiaalisen median kautta yhdessä toimien saataisiin konkreettista aikaiseksi on lähinnä toiveunta, joka toiminta päinvastoin antaa asevastaiselle vastapuolelle entistä helpommin entistä paremmat argumentit horjuttaa aseluvanhaltijoiden asemaa. Valmiiksi asevastainen sosiaalinen media sekä asevastaiset hakukoneet kuten Google pyrkivät eri tavoin hävittämään koko aseenomistuksen, eivätkä ne siksi voine olla oikea alusta asealan edunvalvonnalle. Asevastainen agenda sensijaan voi hyvin sosiaalisen median ja eri hakukoneiden maailmassa.

Oli aseista tai aseisiin liittyvistä harrastuksista mitä mieltä tahansa, niin jokaisen normaalilla järjenjuoksulla varustetun kansalaisen, saati kansanedustajan olisi tullut ymmärtää, että aasinsilta järjestäytyneestä rikollisuudesta ja Euroopan terrori-iskuista ei ole missään määrin yhdistettävissä Suomen tunnetusti lainkuuliaisiin aseluvanhaltijoihin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän vastustuksesta huolimatta eduskunta hyväksyi lopullisesti viimeisimmät aselain kiristykset, joita direktiivi ei edes vaadi, mutta joilla ns. pannaan EU:n asedirektiivi täytäntöön.

SISÄISTÄ VAALIHÄIRINTÄÄ

Vaalien kampanjointi on täydessä vauhdissa ja kansanedustajaehdokkaisiin kohdistuu selkeää Suomen sisäistä vaalihäirintää. Ehdokkaita on jätetty ulkopuolelle vaalitenteistä, sivustoja on suljettu mielivaltaisesti ja sivuistoihin on kohdistunut myös massiivisia palvelunestohyökkäyksiä. Puolueellinen uutisointi ns. valtamediassa on ollut virheellistä ja harhaanjohtavaa, vaalitenttejä on hävinnyt mediasta ja ehdokkaiden lehtimainontaan on lipsahtanut myös oikoluvun jälkeisiä kirjoitusvirheitä. Tiettyjen puolueiden vaalimainoksia on revitty telineistään ja esille on tullut myös useita tapauksia suorista uhkailuista. Demokratian mukaisesti kaikkiin em. häirintätapauksiin tulee suhtautua tasapuolisella tavalla ilman erottelua siitä, mikä taho on ollut häirinnän kohteena.

Käsite vaalihäirintä tuli julkisuudessa esille Timo Soinin toritapahtumasta, jossa julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan kovaäänisesti mielipiteensä esille tuonut mieshenkilö taklattiin ja hänet otettiin talteen turvamiesten toimesta. Merkittävin syy taklaukselle oli ilmeisesti miehen takki, joka ei julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan ollut aito Soldiers Of Odin takki, vaan kenen tahansa ostettavissa oleva ns. kannattajatuote. Tapahtuneesta jäi paikalla olleiden silminnäkijöiden haastattelujen pohjalta epäselväksi, oliko kyseessä todellinen vaaratilanne eli muutakin kuin vain kovaääninen mielipide, vai oliko SOO takki merkittävin syy siihen, että miehen käytöksen tulkittiin olleen ”uhkaava”.

Häirinnän joka on kohdistunut poliittisesti korrektia agendaa ajaviin tahoihin kuten Timo Soiniin tai vihreiden ehdokkaisiin on katsottu olevan ehdottomasti tuomittua ja tapauksista on uutisoitu runsaasti ns. valtamediassa. Asiasta on jyrähtänyt jopa presidentti Sauli Niinistö tuoden esille vaatimuksensa Presidentin kynästä: Vaalirauhaa. Missä on vaalirauha poliittisesti korrektia totuutta ja poliittista eliittiä haastavien ehdokkaiden kuten mm. Seitsemän Tähden Tähtiliikkeen Paavo Väyrysen ja Ilja Janitskinin, Suomen Kansa Ensin puolueen Marco de Witin ja Mari Kososen sekä Reformin PROTESTI irti puoluevallasta ehdokkaiden kuten James Hirvisaaren, Panu Huuhtasen ja Tiina Keskimäen osalta?

2015 YLEn uutinen ”Äänestäminen on moraalitonta” – tutkijan toivonkipinä hiipui tuo esille poliittisen historian tutkijan Timo J. Tuikan kannanottoja kuten; ”Pitäisi viheltää peli poikki ja perustaa ihan uudet puolueet nykyihmisten arvojen pohjalta”. Artikkelissa Tuikka tuo esille, ettei ole saanut 20 vuoden tutkimisen jälkeenkään selville, mistä eduskuntavaaleissa perimmiltään äänestetään ja että hänestä olisi moraalitonta äänestää, jos ei tiedä, mistä on äänestämässä. Tuikan mukaan puoluejärjestelmä itse on pelannut tämän demokratian kriisin.

Euroopassa valtaapitävien Macronin ja Merkelin nykypoliitikkaa vastustamaan on syntynyt uusia puolueita ja laajoja kansanliikkeitä. Myös Suomessa on perustettu uusia puolueita Euroopassa vallitsevien nykyarvojen pohjalta. Aiempien vallanpitäjien ”puntit” ovat ilmiselvästi alkaneet tutista kun kansa on herännyt vallitsevaan todellisuuteen ja osoittaa mieltään kaduilla. Uuden liikehdinnän, kannanottojen ja uudistuneen puoluekartan vastustuksen keinovalikoima on laaja ja menossa vahvasti mukana on ns. valtamedia ja sosiaalisen median eri alustat kuten Facebook sekä hakukone Google, jotka tarjoavat poliittisesti korrektia agendaa poliittiselle eliitille kuuliaisina, koska politiikot ovat tietoisesti hyväksyneet myös ko. tahojen rajattoman vaikutusvallan.

ITSEPUOLUSTUKSEN OIKEUTUS

Mediassa on ollut esillä Hartolan tapaus, jossa 81-vuotias mies pysäytti kotirauhan piiriinsä tulleet 4 ryöstäjää, joita epäillään törkeästä ryöstöstä. Mies puolusti itseään käyttäen ampuma-asetta itsepuolustustarkoituksessa. Mies on metsästäjä, tottunut käsittelemään aseita, käynyt myös metsästysmatkoilla ulkomailla ja häntä luonnehditaan yhdeksi oman hirviporukan kantavista voimista. Hätävarjelutilanne on oikeutusperuste, jonka tuomioistuin katsoo ollen oikeutettu oikeushyvien kuten henki, koskemattomuus ja omaisuus puolustamisen kannalta. Ko. tapauksessa täyttyvät kaikki hätävarjelutilanteen oikeutusperusteet.

Lehdistössä alkoi välittömästi hyökkäyksen kohteena olleen 81-vuotiaan miehen mustamaalaus, vaikka hyökkäyksen kohde sai poliisin mukaan vaikeita ja hengenvaarallisia vammoja, kun häntä pahoinpideltiin mm. rengasraudan tyyppisellä välineellä. Paikalla oli useita nuoria ryöstäjiä yhtä 81-vuotiasta miestä vastaan, joten miesylivoima oli selkeä. Ryöstäjillä oli myös mukanaan toisen ihmisen vahingoittamiseen soveltuva väline eli rengasrauta tai vastaava väline, vaikka vastassa oli vain yksi 81-vuotias mieshenkilö, joten selkeä vahingoittamistarkoitus tai jopa tapon yritys tulisi olla tutkinnassa.

Poliisin mukaan kotirauhan piiriin tunkeutuneita neljää nuorta (syntyneet välillä 1997-2000) ryöstäjää epäillään törkeästä ryöstöstä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta. Ryöstön ampuma-aseella keskeyttänyttä 81-vuotiasta epäillään poliisin mukaan tapon yrityksestä. Poliisi ei voi ottaa kantaa, onko kyseessä hätävarjelutilanne ja tutkinnanjohtaja Jari Kiiskinen huomauttaa, ettei poliisi voi ottaa kantaa siihen, onko tilanteessa ollut kyse hätävarjelusta, vaan syyttäjä arvioi näytön ja viime kädessä tuomioistuin ratkaisee.

IS:n uutisen Nyt puhuu 81-vuotias teräsvaari, joka pysäytti 4 ryöstäjää: ”Oli kuin Hartolan kylän Isis-joukko” mukaan ryöstön kohteeksi joutunut 81-vuotias kertoo voivansa jo paremmin, mutta jonkinlainen sokkitila on yhä päällä. Uutisen mukaan miehen kotona lattia on veressä, pöytä on veressä, kaikki on veressä ja sieltä on myös viety tavaroita. Artikkelin mukaan 81-vuotias pelkää, että hänet leimataan tapauksen myötä murhamieheksi ja hänen mukaansa joissakin lehdissä on jo niin tehtykin. Ammuttu ryöstäjä selvisi luodista hengissä, mutta poliisi kertoo hänen joutuneen pitkäksi aikaa sairaalahoitoon.

Oikean Median artikkelin Matteo Salvini:Italiassa on nyt laillista puolustaa itseään ja perhettään asein mukaan Italian senaatti hyväksyi LegittimaDifesa itsepuolustuslain, joka laajentaa kansalaisten oikeuksia puolustautua tunkeutujia vastaan myös ampuma-asein. Artikkelin mukaan italialaisten rakastama Liiga puolueen johtaja Matteo Salvini on Italian historian suosituin poliitikko, joka antaa vahvaa tukea kansalleen ehdottaen mm. oikeudenkäyntikulujen maksamista niiden ihmisten puolesta, joita on syytetty kotiensa suojelemisesta. Eurooppa tarvitsee Salvinin tapaisia rohkeita, omaa kansaansa arvostavia kansallismielisiä poliitikkoja, jotta Eurooppa voitaisiin saada takaisin raiteilleen.

ASELAIN KIRISTÄMISEN SYY/SEURAUSSUHTEITA

Yhtensä tuoreena esimerkkinä aselainsäädännön kiristysvaatimuksille on Uuden-Seelannin tapaus, jota on esitetty Suomessa erityisesti ns. valtamedian taholta siten, että kyseessä olisi ollut äärioikeistolainen valkoisen rodun ylivallan edustaja, joka halusi hyökätä viattomia uhreja vastaan. Vähitellen esille on kuitenkin tullut huomattavasti tästä poikkeavaa uutisointia ulkomaisten eri medioiden kautta. Moskeijan on todettu olleen radikaalin islamin yksi kasvualustoista ja ampujan mahdollisia motiiveja, taustoja sekä mahdollisia taustavoimia ja jopa olemassaoloa on ihmetelty laajalti.

Veterans Today julkaisun artikkeli New Zealand: The Unraveling of an Israeli Mass Murder? tuo esille Uuden-Seelannin moskeijassa ammuskelusta tietoa, jota ei ole tuotu esille Suomen ns. valtamediassa. Artikkelin mukaan ampuja on 29-vuotias ammattimainen salamurhaaja, kokenut, sosiopaatti ja ”valehenkilö” jolla ei ole aserekisterin tietoja. Julkisuuteen on annettu tietoja kouluttajasta, jolla on runsaasti rahaa, joka matkustelee ympäri maailmaa, valokuvaa ahkerasti, jota kaikki rakastavat ja joka yhtäkkiä muuttui massamurhaajaksi.

Toisen näkökannan mukaan kyseessä on 42 vuotias koulutettu salamurhaaja juutalaisesta perheestä, joka koulutti taistelijoita palestiinalaisia vastaan ja palveli mm. Etelä-Syyriassa ja Idlibissä al-Qaedan kanssa. Hän tapasi ISIS soluja ja hänet saatettiin Israeliin ja sieltä Turkkiin jossa hän tapasi al Nusran. Hän meni myös ISISin/al Nusran miehittämään Syriaan ja Turkkiin 3 kertaa. Ampuja on ollut Veterans Today lehden uutisen mukaan seurantalistalla vuodesta 2012 lähtien Israelin salamurhaajana, jolloin hän esitti uhkauksen presidentti Assadille.

Tapahtuman videoista voi päätellä, että kyseessä on henkilö, joka osaa käsitellä aseita ja tappaa. Videon mukaan tekijällä oli käytössään sellaisia asetyyppejä, jotka ovat jo pitkään olleet laittomia Uudessa-Seelannissa, joten yhtenä tärkeänä kysymyksenä on, mistä ampuja oli saanut aseet haltuunsa. Ilman ikäviä poliittista agendaa horjuttavia kysymysmerkkejä johtopäätös poliitikoilla tapahtuneen jälkeen oli kuitenkin se perinteinen, kiristetään aselakeja. Niin epälooginen on syy/seuraussuhde aina kun jotain tämäntyyppistä tapahtuu, ettei voi välttyä vaikutelmalta, että tapahtuneet ovat sattuneet sopivasti juuri oikeaan aikaan kun on aika saada peruste kiristää aselainsäädäntöä.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Tasavallan presidentti: https://www.presidentti.fi/uutinen/presidentin-kynasta-vaalirauhaa/

YLE: https://yle.fi/uutiset/3-7903741

IS: https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006059624.html

Oikea Media: https://www.oikeamedia.com/o1-104014

Veterans Today: https://www.veteranstoday.com/2019/03/17/new-zealand-the-unraveling-of-a-israeli-mass-murder/