PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI IV

HUPIUKKO

Aseluvanhaltijoiden kannanotot asedirektiivin implementointiin Suomen ampuma-aselakiin ovat hyvin eritasoisia, sillä osa ymmärtää tosiasiat, eli suomalaisten tulisi valita eduskuntaan sellaisia kansanedustajia joiden tavoite on saada Suomi irti EU:sta ja osa saa ”itku-potkuraivareita” siitä, että kalliit harrastusvälineet kielletään. Erityisen vaikeassa asemassa ovat aktiivit reserviläiset, joilla ei ole hyviä harjoitusmahdollisuuksia puolustusvoimiemme vähentäessä varuskuntien määrää ja Senaatti-kiinteistöjen lopettaessa niihin kuuluneet ampumaradat. Reserviläisten omaehtoinen harjoittelu erityisesti syrjäseuduilla on yhä vaikeampaa, sillä viranomaisten ja kansalaisten suhtautuminen ampuma-aseisiin yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavina ovat johtaneet jopa kotihälytyksiin, sekä kotietsintöjen seurauksina asetakavarikkoihin.

Aseluvanhaltijoiden puolustajia nimitellään keskustelufoorumeissa jopa ”hupiukoiksi”, mitä nimitystä voidaan katsella monesta näkökulmasta. Mikäli ”hupiukko” tarkoittaa yleensä yli 60 vuotta täyttänyttä kansalaista, joka käyttää omaa aikaansa asealan järjestöissä, niin termiä voidaan pitää suorastaan kunniamainintana, mutta halventamistarkoituksessa käytettynä kyseessä on kunnialoukkaukseen rinnastettava nimittely. On ymmärrettävää, että netissä käytävissä keskusteluissa helposti mennään henkilökohtaisuuksiin, mutta samalla osoitetaan lukijoille, että laajempien kokonaisuuksien ymmärtäminen ja hallitseminen eivät kuulu ”pilttiruokitun” sukupolven elämänpiiriin. Aselakien kiristyminen on globaalisaation tulosta, sillä hallitsevan eliitti ei voi hyväksyä aseistettuja kansalaisia, sillä aseen kantamisen oikeus on tarkoituksellisesti jätetty ainoastaan yhteiskuntien väkivaltakoneistoille sekä eliitin henkivartijoille.

Suomessa seurataan hyvin heikosti YK:ssa tapahtuvia muutoksia ja erityisesti YK:n virallista asemaa pienaseita vastustavana järjestönä. Käsitys YK:n merkityksestä kansainvälisten konfliktien ratkaisijana on mennyttä aikakautta, sillä ”Kylmän Sodan” aikana YK:lla oli vielä jonkinlaista kykyä toimia välittäjänä konflikteissa, mutta Neuvostoliiton kaatumisen seurauksena kykeni USA ottamaan johtavan roolin konfliktien aiheuttajana. Aseluvanhaltijat Suomessa ja Euroopassa yleensä seuraavat mielenkiinnolla republikaanien ja demokraattien jatkuvaa taistelua USA:n perustuslain ”Second Amandment” lisäyksen tulkinnasta, ymmärtämättä tosiasiaa siitä, että kyseessä on laajamittainen taistelu aseen omistamisen oikeudesta yleensä ja erityisesti USA:ssa. Ilman USA:n NRA:n aktiivisuutta olisi aseoikeus nykymuodossa jo romutettu USA:ssa, siksi jokaisen aseluvanhaltijan tulee miettiä omaa asemaansa Euroopan Unionin komission vaatiessa lopulta täydellistä asekieltoa kansalaisille.

Aseluvanhaltijoista suurin osa ei ymmärrä tai pysty käsittämään sitä tosiasiaa, että yksikään uusi järjestö ei voi muuttaa EU:ssa nykyistä kehityskulkua, elleivät aseluvanhaltijat lopeta nykyisten puolueiden äänestämistä ja siirry äänestämään aseoikeutta kannattavia ehdokkaita. Kuvitelma kokoomuksen tai keskustan kansanedustajien asemyönteisyydestä on harhaa ja äänen antaminen sdp:lle, rkp:lle, kd:lle tai vasemmistoliitolle on viimeinen naula aseluvanhaltijan arkkuun. On helppo sanoa, että aseenomistamisen ohella on muita tärkeämpiä asioita, mutta jos näin on, niin vapaus on ilmeisesti näille kansalaisille ainoastaan pikkuasia, kuten se, että lapset joutuvat pedofiilien uhreiksi tai pahoinpitelemiksi kuten Britanniassa, koska ei ole aseita tai oikeutta puolustaa omaa perhettään tai itseään. Taistelu aseoikeudesta Suomessa tulee päättymään viimeistään silloin kun kansallinen suvereenisuutemme on luovutettu USA:n sotilakomentajille ja se hetki voi olla yllättävän lähellä!

Jokaista terroritekoa käytetään valtaväestön aseenkanto-oikeutta vastaan, vaikka kyseessä on lähes kaikissa tapauksissa jihadistien tekemä isku, joten myös Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa myös metsästäjien aseet ovat vaaravyöhykkeessä. Jokelan ja Kauhajoen massamurhien jälkeen käynnistetyt viranomaistoimet olivat ylimitoitettuja aseluvanhaltijoiden kannalta, sillä ampuma-aselain muutosten säätäminen kiireellä johtivat ala-arvoiseen tulokseen, eli 13.06.2011 voimaan tulleeseen lakiin. Lain eduskuntakäsittelyn aikana useat metsästäjien edunvalvojiksi ilmoittautuneet esittivät vakavissaan väitteen ”ei koske meitä metsästäjiä”, ymmärtämättä yksinkertaista tosiasiaa siitä, että ”pirulle on jo annettu enemmän kuin pikkusormi”, eli seuraavaksi menee koko käsi jne. Hyväuskoisuus ja toisten muroihin kuseskelu on todella tyhmää ja siitä kärsivät kaikki laillisesti aseita omistavat kansalaiset ja siksi on aika äänestää oikein!

KENELLE HILLOTOLPPA 2019

Vaalipäivän 14.03.2019 illan aikana odottavat kansallismieliset suomalaiset mielenkiinnolla puolueiden puheenjohtajien selittelyjä vaalien tuloksista, sillä samalla voidaan arvioida Suomen tulevaisuuden haasteet, eli jääkö Suomi suomalaisille vai viedäänkö suomalaiset globalistien lopullisesti nyljettäviksi? Sanonta ”nahkurin orsilla tavataan” sopii erinomaisesti useimmille puolueiden puheenjohtajille, joiden toiminta Suomen kansan edun vastaisesti on johtanut hyvinvointivaltion alasajoon ja samanaikaisesti miljardien eurojen kustannuksiin maahan laittomasti tunkeutuneiden siirtolaisten elättämiseksi. Puheenjohtajista Juha Sipilä on osoittautunut erityisen herkkänahkaiseksi jouduttuaan julkisuudessa vastaamaan Kempeleen asunnon tarjoamisesta laittomille siirtolaisille. Sipilä on myös osoittautunut olevansa heikko väittelijä Jussi Halla-ahon ollessa vastapuolena, joten hillotolppa ei ole Sipilän tavoitettavissa.

Kokoomuksen Petteri Orpon ”kootut selitykset” maahantunkeutujien oikeuksista 2015 ja vetoaminen kansainvälisiin sopimuksiin olivat totuuden vastaisia. Ilman asianmukaisia matkustusasiakirjoja vuonna 2015 maahan tunkeutuneet ja läpi Euroopan matkustelleet olisi voitu käännyttää Ruotsin rajalla takaisin, mutta näin ei tehnyt sisäministeri Petteri Orpo. Petteri Orpo on osoittautunut muunnetun totuuden puhujaksi ja kaikki Orpon avustajien vastaukset huolestuneille kansalaisille näin vaalien edellä ovat samanlaisia puolitotuuksia sisältäviä ”kertomuksia” kokoomuksen yli 100 vuotta jatkuneesta toiminnasta Suomen kansan parhaaksi! Petteri Orpo ei tunne mitään sääliä alaikäisten raiskausten uhreksi joutuneita tyttöjä tai heidän vanhempiaan kohtaan, sillä kyseiset oheisvahingot ovat ainoastaan osa kokoomuksen toteuttamasta kansan vaihtamiseen tähtäävästä Goudenhove-Kalergi suunnitelmasta. Turun terrori-isku 18.8.2017 oli ainoastaan ohi menevä hetki Orpon uralla kohti palkkiota EU:ssa!

Timo Soinin hillotolppa saattaa olla suurlähettilään tehtävä Mongoliassa tai Somaliassa, jolloin hän voi toteuttaa suurta unelmaansa. Sinisen tulevaisuuden menneisyys tarkoittaa hillotolppien etääntymistä tavoittamattomiin, sillä jokainen sinisiin loikannut on todellisuudessa ”poliittinen ruumis”, ellei joku puolueen puheenjohtaja itse halua uhrautua ottamalla kansansa pettäneet puolueensa ehdokkaiksi. Perussuomalaisten kannalta tilanne on erittäin hyvä, sillä kansa on äänestänyt erittäin aktiivisti jo ennakkoäänestyksen aikana, joten varsinaisena äänestyspäivänä 14.04. tullaan näkemään nukkuvien saapuminen vaaliuurnille! Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon ylivertaisuus kaikissa vaalitenteissä on ollut selkeästi järkytys, sillä myös puheenvuorojen ohittamiset Halla-ahon kohdalla tai niiden aihepiirien rajoittamiset ovat osuneet aina Halla-ahon ”laariin”.

Vasemmistoliiton Li Andersson on yrityksistään huolimatta ainoastaan keskinkertainen jankkaaja, ilman todellista osaamista ja kaikki haastattelijoiden yritykset vasemmiston tukijoina ovat osoittautuneet ainoastaan poliittiseksi jargoniksi. Vasemmistoliitto ei ole työväen asialla, joten Li Anderssonin tukijat Antifasta ja muualta äärivasemmistosta ajavat ainoastaan globalisaation asiaa. Vasemmistoliitossa on yksi oikea suomalaisten asiaa ajava edustaja ja hän on Markus Mustajärvi. Entisten taistolaisten Vihreä liike on järkyttävä yhdistelmä totaalitääristä valtaa hakevista haihattelijoista. Vihreiden yritykset tehdä Pekka Haavistosta ääniharava Suomessa on vihervasemmiston yhteinen tavoite saavuttaa sukupuoleton yhteiskunta, ilman perinteistä miestä ja naista. Ihminen syntyy biologisesti tytöksi tai pojaksi, joten pukemalla Pekka tytöksi ja Tytti pojaksi ei tilanne muutu miksikään muiden kuin sukupuolettomuutta ajavien silmissä. Vihreät ovat auringonlaskun puolue ilman tulevaisuutta.

Paavo Väyrysen Seitsemän Tähden liike tulee nousemaan eduskuntaan, vaikka vastustus erityisesti keskustan taholta on voimakas. Väyrynen on tahtopolitiikko ja Ilja Janitskin tulee olemaan merkittävä vaikuttaja Suomessa siksi, että häneen kohdistunut sananvapauden vastainen vaino on ollut ainutlaatuista koko Suomen poliittisen historian aikana. Poliitikot joutuvat maksamaan kovan hinnan sananvapauden rajoittamiseen tähtäävistä toimistaan ja samoin poliisi muututtuaan poliittiseksi toimijaksi on menettänyt uskottavuutensa kansan silmissä. Suomi Ensin liikkeen puheenjohtajaa vastaan käynnistetyt Polpon toimet antavat valitettavan heikon kuvan Suomen demokratian tilasta. On perusteltua syytä epäillä, että suurin osa poliitikoista ja koko poliisin päällystö Suomessa on menettänyt suhteellisuudentajunsa ja käsityksen perustuslaillisten oikeuksien pysyvyyteen oikeusvaltiossa. Perustuslain vastaiset viranomaisten toimet ovat arkipäivää Suomi-nimisessä valtiossa. Äänestä muutos!

KOLMINAPAINEN MAAILMANJÄRJESTYS

Toisen Maailmansodan päätyttyä 1945 Euroopassa tuhoutui Saksan ohella myös Britannian Imperiumi Winston Churchillin kunnianhimon seurauksena, syntyi rautaesirippu ja tunnettu maailma muuttui kahden suurvallan Neuvostoliiton ja Yhdysvallat etupiireiksi. USA:n toimien seurauksena Britannian siirtomaat saivat itsenäisyyden ja samalla imperiumi lopullisesti romahti velkauduttuaan Churchillin toimien seurauksena USA:lle, vaikka viimeiset velat I Maailmansodan lainoista olivat vasta osittain maksettu. Neuvostoliiton etupiiriin kuuluivat kaikki sosialistimaat ja muodostettu Varsovan Liitto oli vastine USA:n voimapolitiikan ylläpitämälle Natolle. Maailman rauhantilan kannalta USA:n ja Neuvostoliiton vastakkain oleminen oli paras keino ylläpitää
tyydyttävä tilanne itsenäisissä liittoutumattomissa maissa, sillä kumpikaan supervalta ei voinut suoraan mennä toimimaan toisen lähinaapuriin, siitä esimerkkinä Kuuban saarto USA:n toimesta.

USA:n toiminta Euroopassa oli virallisesti vapaan maailman puolesta, mutta kuitenkin käytännössä USA ei antanut mitään takeita Unkarin kansannousuun 1956 ryhtyneille unkarilaisille tai auttanut vuonna 1948 virolaisia heidän taistelussaan miehittäjiä vastaan. USA miehitti Saksan länsiosaa ja muutti Saksan ainaostaan USA:n vasallivaltioksi, missä asemassa Saksa on edelleen. Länsi Saksan aikanaan vahva armeija Bundeswehr rakentui ainoastaan Neuvostoliitosta kehitellyn uhkakuvan varaan ja siksi Bundeswehr oli Euroopan vahvin hyökkäyssotaan koulutettu armeija lännessä. Neuvostoliiton vaikutuksesta kehittyi kommunismi myös Vietnamissa ja Kiinassa, minkä seurauksena USA katsoi Aasiassa olevan syy hyökätä Vietnamiin, seurauksena USA:lle merkittävä arvovaltatappio käydyn sodan seurauksena. USA:n toimet Pohjois-Amerikan ulkopuolella ovat kaikki sidoksissa USA:n imperialistiseen politiikkaan hallita öljyn tuotantoa ja energiasektoria yleensä.

Neuvostoliiton romahdettua perestroikan jälkeen 1991, pyrki USA nopeasti täyttämään tyhjiön ja ryhtyi samalla hyödyntämään Venäjän luonnonvaroja oligarkkien kautta. Venäjän presidentiksi nostettu Boris Jeltsin oli heikko johtaja vaikeassa tilanteessa, joten USA pystyi täydellisesti syrjäyttämään Venäjän kaikesta päätöksenteosta lähes kymmenen vuoden ajan. Kiina oli toiminut hiljaa ja muuttunut USA:n kannalta tärkeäksi teollisuustuotteiden toimttajaksi, mutta samalla Kiina valmistautui taloudellisesti muuntautumaan nykyaikaiseksi valtioksi Aasiassa ja onnistui siinä. Kiinassa vanhenevan johdon vaihduttua tapahtui merkittävä muutos myös Kiinan armeijassa modernisoinnin kautta. Kiina on pystynyt kehittämään uusia asejärjestelmiä ja Kiinan asevoimien moraali on erittäin korkea, sen tulisi jokaisen amerikkalaisen muistaa Korean sodan ajalta.

Kiinan nousu ja Venäjän aseman vahvistuminen sotilaallisena toimijana on johtanut uudenlaiseen tilanteeseen joka on vain harvojen suomalaisten asiantuntijoiden ymmärtämä. USA ei ole enää nro 1, vaan maailmassa on ainakin 3 merkittävää tekijää joiden sotilaallinen voima, sekä taloudelliset resurssit haastavat USA:n voimapolitiikan. USA:n toiminta Somaliassa 90-luvulla ja Jugoslavian hajoamissodan yhteydessä tapahtuivat koska kukaan ei kyennyt haastamaan USA:ta vielä silloin.Vladimir Putinin johtamana Venäjä on 19 vuoden aikana ottanut sen paikan mikä kuuluu maailman suurimmalle valtiolle ja Venäjän toimet Syyriassa ovat osoitus siitä, että ketä tahansa valtion päämiestä ei voi enää tapattaa USA:n käskystä. Irakin sota, Syyriassa USA:n luoman Isis-järjestön toiminta, Libyan johtajan Muammar Qaddafin murha USA:n järjestämänä ja Egyptin presidentin Mubarakin syrjäyttäminen ovat kaikki olleet USA:n globaalin voimapolitiikan tulosta.

Suomalaiset Nato-kiimaiset eivät vieläkään ymmärrä sitä tosiasiaa, että Neuvostoliiton ollessa vahva valtio säilyi Eurooppa ilman laitonta siirtolaisuutta ja Israel valtiona joutui toimimaan huomattavasti varovaisemmin kuin nykyisin. Harvat suomalaiset sotilasasiantuntijat tuntevat tapausta USS Liberty, eli Israelin ilmavoimien raakalaismaista iskua liittolaisen ja päärahoittajan USA:n sota-alusta vastaan 8.6.1967 Israelin ja Egyptin välisen sodan aikana. Donald Trumpin tultua USA:n presidentiksi on Israelin asema ja röyhkeys vain lisääntynyt, sillä Trumpin vävy Kushner ja useimmat Trumpin neuvonantajista ovat USA:n ja Israelin kaksoiskansalaisia. Suomeen 2015 tulleet, pakolaisina esiintyneet nuoret miehet ovat USA:n ja Israelin toimien seurauksena lähteneet Eurooppaan toteuttamaan kalifaatin määräystä alistaa eurooppalaiset kansat Islamin vallan alle. Kolminapainen maailma edellyttää Suomessa politiikkaan pyrkiviltä maailman tilanteen arviointikykyä ja Suomen edun valvomista!

Runo K. Kurko
puheenjohtaja