PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 50

EDUNVALVOJIEN RIIPPUMATTOMUUS

Asealan edunvalvonnalla on Suomessa perinteitä 80-luvulta lähtien, vaikka edunvalvonta muuhun maailmaan verrattuna on todella minimaalista. Tilanne Suomessa edunvalvonnan osalta on vääristynyt johtuen monesta eri asiasta kuten mm. edunvalvojien rahoituskuvioista eli erilaisista tuista, joista edunvalvojien toiminnan jatkuvuus on suoraan riippuvaista. Myös liika nöyryys virkamiehiä ja poliitikkoja kohtaan on hämärryttänyt edunvalvojien asemaa, eikä kyse silloin ole enää aseluvanhaltijoihin kohdistuvasta edunvalvonnasta, vaan edunvalvojiksi profiloituneiden tahojen omien organisaatioiden ja etujen valvonnasta.

NRA ry on täysin riippumaton toimija toimien ilman ulkopuolisten tahojen rahoitusta. NRA ry saa toimintansa rahoituksen yksinomaan jäsenistöltään, eikä NRA ry ole koskaan hakenut toimintaansa mitään ulkopuolista tukea, rahoitusta tai ulkopuolelta palkkatuettua henkilöstöä tms. NRA ry ei joudu siksi ottamaan toiminnassaan huomioon toimintaa ohjaavaa valtion, EU:n tai muutakaan ulkopuolista ohjaavaa tahoa. Kansalaisoikeusjärjestö NRA ry:n toiminnan kärki on kansalaisten oikeuksien ajaminen, joista yksi merkittävä asia on NRA ry:n asiantuntijoiden käytettävyys oikeudenkäynneissä sekä osaavan ja ammattitaitoisen lainsäädännöllisen avun piiriin ohjaaminen.

NRA:n kuten kaikkien muidenkin asealan edunvalvojien vastatahoina toimivat asevastaiset järjestöt saavat huomattavaa taloudellista tukea niin valtiolta, EU:lta kuin myös yksittäisiltä asevastaisilta sponsoreilta, joten heidän ei voida katsoa olevan riippumattomia. Asevastaiset tahot ovat Vanhasen hallituksen ajoista lähtien olleet vahvasti esillä lainsäädäntötyössä asevastaisten lausuntojen esittämisen kautta saavuttaen erityisaseman asiantuntijatahoina, joka on täysin käsittämätön vääristymä lainsäädäntötyössä. Poliitikkojen luoma ja hyväksymä systeemi on nimenomaan luotu tukemaan viranomaisten asevastaista agendaa ja luvallisiin aseisiin kohdistuvaa aseistariisuntaa.

Vaikka edunvalvojataho olisi ns. puoluepoliittisesti sitoutumaton, se ei saa eikä voi olla esteenä tuoda esille ja tarvittaessa myös kritisoida poliitikkojen ja puolueiden toimia aseluvanhaltijoita koskevissa asioissa yli puoluerajojen. Edunvalvonnassa ei voi olla yhtään ns. koskematonta tahoa, joka olisi perusteltua jättää kritiikin ulkopuolelle, vaan asiat nimenomaan on käsiteltävä asioina yli puoluerajojen. Poliitikkojen päätökset koskettavat tavalla tai toisella kaikkia aseluvanhaltijoita sekä myös laajemmin muitakin kansalaisia joko välittömästi tai jopa vuosien viiveellä ja siksi asioiden esille tuominen on perusteltua.

Virkamiesten kritisointi ja virkamiehiin vaikuttaminen ovat olleet asioita, joita eivät monet edunvalvojiksi profiloituneet tahot ole riittävästi käyttäneet yhtenä tärkeimmistä vaikuttamisen muodoista ja tilanne juontaa juurensa siihen perinteiseen ”herran pelkoon”. Tosiasia on, että virkamiehet ovat verovaroin palkattuja palvelemaan kansalaisten eli veronmaksajien asioita ja etuja. Tämä fakta on unohtunut matkan varrella aivan liian monilta edunvalvojilta ja virkamiehet on nostettu aivan liian korkeaan arvoon muiden tahojen yläpuolelle ja tässä kyse on fiktiosta eli kuvitelmasta, että virkamies olisi muita ylempiarvoinen.

Lainsäädäntöä koskevien hankkeiden liian maltillinen kritisointi ja hyvän yhteisymmärryksen saaminen saman kahvipöydän ääressä sisäministeriön virkamiesten kanssa ei todellakaan ole johtanut hyvään lopputulokseen aseluvanhaltijoiden kannalta ja valitettavasti jäljet ovat nähtävissä. Aseluvanhaltijoiden asia on yhteinen asia kaikkien aseluvanhaltijoiden kesken, mutta se ei ole yhteinen asia politiikkojen ja virkamiesten kanssa, jotka tosiasiallisesti ovat keskenään toistensa kantaa tukien aseluvanhaltijoiden vastapuoli asiassa, aivan kuten muutkin asevastaiset tahot ovat.

On sinisilmäistä ajatella, ettei mm. politiikka ja yleinen maailmanmeno kuten EU:n taholta ajettu globalisaatio vaikuttaisi aseluvanhaltijoiden asemaan. Globalisaation mukanaan tuomia yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä uhkia kuten terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta on jo käytetty suomalaisten lainkuuliaisten aseluvanhaltijoiden aseman kiristämiseksi perusteena Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut. Tämä on asia, jota ei yhdenkään asealan edunvalvojan olisi missään nimessä tullut hyväksyä. Muissa EU maissa kuten Saksassa on aselupien määrä perustellusti moninkertaistunut yleisen turvattomuuden lisääntymisen vuoksi, mutta Suomessa lainkuuliaiset aseluvanhaltijat sen sijaan halutaan riisua aseista vedoten terrori-iskuihin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

ILMASTOPOPULISMI

Jokainen sähkönkäyttäjä on voinut todeta, ettei pienen Suomen kansalaisia sähkön käyttämisestä syyllistävällä ilmastopopulismilla ole tosielämän kanssa mitään muuta merkitystä kuin pelkkä syyllistäminen sekä kansalaisten rahastaminen. Kun kansalainen pyrkii säästämään sähköä, tulee sähkölaskuun vastaavasti yhä suurempi määrä siirtomaksuja ja veroja eli lopputulos on +-0. Julkisuudessa esille tulleiden kannanottojen pohjalta on tullut selkeästi esille, että vallalla oleva poliittinen eliitti on herännyt tähän todellisuuteen vasta vuosia myöhemmin kuin tavalliset kansalaiset. Tämäkin asia tuo esille sen valitettavan tosiasian, että niin kaukana poliitikoilla on jalat maasta eli tavallisten kansalaisten vallitsevasta todellisuudesta.

Valveutuneet kansalaiset ymmärtävät, että poliitikkojen myytyä verkkoyhtiöt, kuten Caruna alihintaan ulkomaisille sijoittajille menetettiin samalla Suomen sähkön siirron toimintavarmuus ja tuottava toiminta siirtyi ulkomaisiin käsiin. Sähkön käyttäjille jäi yhä nousevien siirtohintojen maksajan rooli. Sijoittajat hakevat luonnollisesti sijoituksilleen maksimaalista tuottoa, eikä tämän asian pitänyt olla kenellekkään yllätys, paitsi korkeintaan sinisilmäisille poliitikoille. Hintakehitys tulee olemaan edelleen vakaassa noususuunnassa, vaikka näin ei poliitikkojen mielestä asiassa pitänyt olla edes mahdollista tapahtua.

Kansalaisia on pyritty syyllistämään ns. ilmastolle haitallisista toimista. Säästä sähköä, niin maapallo pelastuu ja jos lentomatkustat, niin maksa erillinen päästömaksu, niin päästöt vähenevät. Vaikka kansalaiset ovat pyrkineet eri tavoin säästämään energiaa, ovat maksettavaksi koituneet sähkölaskut aina vaan suurempia, joten asiassa ei ole sitä kuuluisaa porkkanaa. Vallalla oleva poliittinen eliitti voisi näyttää esimerkkiä ja aloittaa toimien aktivoinnin esimerkiksi siten, että euroedustajat eivät enää reissaisi Suomen ja Brysselin väliä, kun nykysessä tietoyhteiskunnassa erilaiset kokoukset, tapaamiset jne voidaan helposti hoitaa tietotekniikan avulla.

Pahinta asiassa on, että jopa alaikäisiä lapsia pyritään tunnesyihin vedoten valjastamaan erilaisiin kampanjoihin ilmastonmuutosta vastaan. Lapset ovat olleet osoittamassa mieltään saaden koulusta vapautusta tätä tärkeää tehtävää varten. Lapsia myös pyritään rohkaisemaan ottamaan kantaa omien vanhempiensa syyllistämiseksi ilmastoasioiden suhteen aivan kuten lapsia aiemmin pyrittiin myös valjastamaan omien vanhempiensa ”vihapuheen” ilmiantajiksi. Juuri käytyjä vaaleja pyrittiin myös kaikin mahdollisin tavoin kutsumaan ilmastovaaleiksi, jotta vakavammat ja jokaisen kansalaisen arkipäivään liittyvät asiat olisi saatu siivottua taka-alalle ilmastopropagandan avulla.

YHTEISÖNORMIEN VASTAISUUS

Facebookin (FB) moraaliton eteneminen skandaalista toiseen on johtanut siihen, että Facebookia voi syystäkin kutsua nimellä Fakebook. Facebookia kutsutaan jo yleisesti myös jopa pedon merkiksi, eikä syyttä. Koko idea samanmielisten ihmisten yhdistymisestä ja lokeroitumisesta sosiaalisen median kautta on ollut valheellista harhaa, johon valitettavan moni on takertunut. FB:n tärkeimmäksi tehtäväksi on muodostunut mielipidevaikuttamisen, poliittisen vaikuttamisen ja sensuurin toteuttaminen sekä vakoilukoneistona toimiminen, jonka avulla ihmisten henkilökohtaisia tietoja myydään kovalla rahalla ns. kohdennettuun markkinointiin.

Russian Todayn (RT) artkkeli: ‘Digital gulag’: Jeers and cheers after Facebook purge of Alex Jones, Infowars, Farrakhan & others tuo esille, että Facebook on muodostunut sensuroijaksi ilman todellisia perusteita ja Facebook on bannannut mm. seuraavien tahojen FB tilit; InfoWars, Alex Jones, Paul Joseph Watson, Milo Yiannopoulos, Laura Loomer, Paul Nehlen ja Louis Farrakhan, kutsuen ko. tahoja vaarallisiksi extremisteiksi. Banni sisältää sekä Facebookin, että Instagramin, joka on myös Menlo Park omistuspohjainen yhtiö.

Sosiaalisesta mediasta on annettu muodostua todellisuudessa kaikkein vahvin ja rajoittamattomin poliittinen mielipidevaikuttaja. Sosiaalisen median sensuurikoneisto on täysin sairasta kehitystä, jota ei missään nimessä tulisi sallia, koska kyseessä on vakava, moraaliton ja täysin kontrolloimaton toiminta. Kuka tahansa voi mielivaltaisesti väärän ilmiannon perusteella ilman pienintäkään pelkoa minkäänlaisista seuraamuksista antaa ”vinkin” arvomaailmaansa sopimattomista sivuista tai kuvista yhteisönormien vastaisina ja tämän pohjalta sosiaalinen media sulkee sivut kritiikittä ja voi lisäksi asettaa ko. tahoille kirjoituskiellon. Jos tämän pohjalta joku vielä uskoo, että kyse on tiedon avoimesta valtatiestä, niin ei voi kuin ihmetellä.

Yhä useampi aiemmin Facebookia käyttänyt on siirtynyt VK.com palvelun käyttäjäksi, koska VK ei ole vastaavalla tavalla suomalaisten poliitikkojen, virkamiesten ja kyberturvallisuuskeskuksen alaisuudessa kuten Facebook, joka hyväksyy pornografisen sisällön ja toimii jopa terroristien käyttämänä kanavana ja samaan aikaan kansallismielisten tavallisten kansalaisten sisältöä sensuroidaan sopimattomana ja yhteisönormien vastaisena. Kyse ei ole tulkinnanvaraisesta vihapuheesta, vaan ihan tavallisia aihepiirejä ja mielipiteitä sensuroidaan täysin mielivaltaisesti. Kyse on globaalien mediajättien toteuttamasta kansalaisten perusoikeuksien kuten mielipiteen- ja sananvapauden perusteettomasta rajoittamisesta.

Jokainen sosiaalisen median käyttäjäksi rekisteröitynyt on hyväksynyt käyttöehdot ottaessaan käyttöönsä somen eri palveluita. Somen käyttäjät ovat hyväksyneet omien tietojensa lisäksi myös kaveripiirinsä tietojen tallentamisen, vapaan käytön ja jopa edelleen myynnin kuten tapauksessa Facebook on tullut laajalti esille. Tästä syystä omasta ja/tai lähimmäistensä yksityisyydestä tarkat ihmiset eivät yleensä käytä lainkaan sosiaalista mediaa, vaan kokevat somen eri kanavat lähinnä epäterveeksi ja omituiseksi tavaksi tuoda esille itseään ja tekemisiään saadakseen julkisuutta ja hyväksyntää täysin vierailta ihmisille.

Sosiaalinen media ei todellisuudessa ole lisännyt erilaisten ihmisten keskinäistä sosiaalista kanssakäymistä yhdistäen ihmisiä. Sosiaalinen media on päinvastoin vähentänyt ihmisten keskinäistä, vapaata kanssakäyntiä ja lokeroinut ihmisiä tiettyihin poliittisesti korrekteihin samanmielisiin ryhmiin. Ihmisten kanssakäyminen on siirtynyt rajattoman vallan omaavien mediajättien temmellyskentälle eli lopputuloksessa kyse on tosiallisesti ihmisten erottelusta erilaisiin ryhmiin, joko hyväksyttyihin tai ei-hyväksyttyihin riippuen tahosta, hänen taustastaan ja esittämistään mielipiteistä.

Tärkeiksi ihmisiksi, joita ei saa arvostella asetetaan tietyt uskonnolliset, rodulliset ja seksuaaliset vähemmistöt jotka poikkeavat tavalla tai toisella ns. valtaväestöstä. Ihonväriltään valkoinen, kristitty, hetero aseharrastaja katsotaan paheksutuksi riistäjäksi jolla ei saa olla oikeutta harrastamiseen, ei oikeutta puolustaa itseään ja perhettään, ei mielipiteitä, eikä mielellään varsinkaan sananvapautta. Mikä ennen oli normaalia on nykyään epänormaalia ja entinen epänormaali on nykyistä normaalia. Näin toimii globaalien mediajättien rajattoman vallan avulla muokattu sairas maailmankuva.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Russian Today: https://www.rt.com/usa/458258-reactions-facebook-instagram-purge/