PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

MAANPUOLUSTUSTAHTO

Suomen puolustusvoimat ovat osoittaneet maanpuolustuksesta kiinnostuneille kansalaisille, että te ette ole mitään ja teidän halunne puolustaa isänmaatanne on ainoastaan haitallinen asia USA:n vasalliksi ryhtyneille kenraaleille ja poliitikoille. MPK ry:n aktiiveille oli melkoinen isku huomata, että kaikki vuosien työ on mennyt hukkaan, sillä nykyinen puolustusvoimain linjaus merkitsee vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi tapahtuvan toiminnan palautumista ”kylmän sodan” aikaan. Viholliskuva on edelleen idässä oleva vihollinen, mutta erona on nykypäivänä se, että viholliskuvaa ylläpitää USA liittolaisineen, erityisesti entinen suurvalta Britannia, joten Suomi on joutunut täten entisten vihollistensa liittolaisiksi. Suomi hankki itsenäisyytensä 1918 Vapaussodan kautta ja säilytti sen II Maailmansodan aikana. Suomen vastainen liittoutuma tuhosi kansallisvaltioita johtaen merkittävän osan Euroopasta Neuvostoliiton ja USA:n hallintaan. Suomen liittolainen II Maailmansodassa Saksa jäi pysyvästi USA:n miehittämäksi vasallivaltioksi jo 1945, vaikka Neuvostoliitto olisi suostunut vapaisiin vaaleihin jo 1946.

Maansa puolustamisen halu nykypäivänä voidaan menettää hetkessä, vaikka kyseessä on isänmaan puolustaminen, sillä maahan tunkeutuneiden vierasta kulttuuria ja tapoja edustavien ihmisten muodostaessa yli 10 % väestöstä, menetetään kantaväestön luottamus kansallisvaltion pysyvyyteen ja tarkoitukseen suojella väestöä sekä maa-aluetta valloittajilta. Suomen kaltaisen pinta-alaltaan suuren maan, mutta väestömäärältään pienen maan suojeleminen valloittajilta perustuu ainoastaan käsitteeseen suojella vapaaehtoisesti isänmaata ase kädessä vieraalta valloittajalta. Nykytilanteessa en voi suositella kenellekään vapaaehtoista asepalvelusta tai yleensäkään asepalvelusta Suomen puolustusvoimissa, sillä katson kenraalien myyneen Suomen USA:n valtapyrkimysten takaajaksi. Mikäli nuori haluaa palvella USA:n aloittamissa sodissa ja palata sinkkiarkussa, niin se sopii, mutta ei suomalaisessa sotilaspuvussa, vaan amerikkalaisessa. Suomalainen media toimii täydellisessä USA:n kontrollissa ja ilman vaihtoehtomedioiden sivustoja, kuten Vastavalkea, MV-lehti ja Oikea Media jäisimme ainoastaan amerikkalaisten hallinnoiman tiedonvälityksen varaan.

Aseistettu suomalainen on ilmeisesti vaarallinen USA:lle myötämieliselle poliittiselle johdollemme, sekä puolustusvoimillemme, joten ampuma-asedirektiiviin ”reserviläispoikkeus” osoittautui ainoastaan poliittiseksi bluffiksi. Isänmaan puolustaminen omilla joukoilla on merkinnyt suomalaisille nuorille todella paljon, siksi sotaveteraaneja on aina kunnioitettu, paitsi vasemmiston taholta. Puolustusvoimat joutuvat nyt vakavasti pohtimaan pienen ammattiarmeijan perustamista kiireellisenä, jotta kyetään vastaamaan USA:n sotahuutoon Iranissa, Kiinassa ja Venäjällä, puhumattakaan Pohjois Koreasta, Pakistanista ja vielä toimivista arabivaltioista. Pienen maan väkiluvun harveneminen vasallivaltiona tulisi olla historiaa tuntevilla hyvin tiedossa ajalta jolloin Suomi oli Ruotsin riistämä valtakunnan osa. Väkilukumme olisi aivan erilainen tänään ilman Ruotsin kuninkaiden käymiä sotia Euroopassa ja Venäjällä. Kuuliaisuus kruunulle on aina ollut suomalaisten ”hyve”, joten on ilmeistä, että ilmavoimiemme johdosta nousseet ”strategit” luottavat saavansa nykyisestä nuorisosta sopivasti sankareita USA:n käymiin sotiin!

Halveksin aikanaan sotilaspassinsa polttaneita vasemmistolaisia ja aseista kieltäytyviä, mutta nyt lähtisin toreille puhumaan asepalvelusta USA:n liittolaisena vastaan, mikäli olisin edelleen reservissä ikäni puolesta. Kasvoton lennokeilla ja muilla miehittämättömillä taisteluvälineillä käytävä sota merkitsee kasvavia kärsimyksiä siviiliväestölle, ilman mitään vastuuta mahdollisista sotarikoksista. Wikileaksin paljastukset USA:n sotarikoksista Irakissa olivat useille USA:n ihailijoille järkytys, sillä ritarillinen ”Texas Boy” olikin ainoastaan liipasinherkkä tappaja. USA:n tapa käsitellä sotavankeja on ala-arvoinen ja erityisesti Irakin sodan ajalta levinneet videot Abu Ghraibin vankilasta kertovat tekijöidensä moraalittomuudesta. USA on osoittanut suurvaltana oikeat kasvonsa jo II Maailmansodan yhtenä voittajista käsitellessään saksalaisia sotavankeja ”vihollistaistelijoina”, ilman sotavankistatusta. Suomen poliittinen ja sotilasjohto on valmis asettamaan suomalaiset sotilaat USA:n suurvalta-aseman takaajiksi ja mahdollisiksi sotarikollisiksi. Haluammeko me kansallisvaltion kansalaiset toimia USA:n vasalleina?

AMPUMA-ASEDIREKTIIVI JA ASEOIKEUS

Sveitsissä 19.5.2019 pidetty kansanäänestys oli erittäin ovelasti ”koplattu” ampuma-asedirektiivin hyväksymiseen, jotta Sveitsi voi säilyä Schengen-alueessa. Sveitsi on todellisuudessa tärkeämpi EU:lle kuin EU Sveitsille, mutta media hallitsi kansanäänestystä edeltäviä galluppeja taitavasti ja tulos oli asiantuntijoille odotettu. Halu pysyä puolueettomana saarekkeena Euroopassa oli uhattuna II Maailmansodan aikana, mutta Sveitsi oli silloin tärkeämpi Saksalle itsenäisenä valtiona kuin Saksan miehittämänä. Sveitsi on kärsinyt Schengen-alueen pakolaisista, vaikka sveitsiläinen järjestys ei ole vakavasti ollut uhattuna terrorismin vuoksi, kuten muualla Schengen alueella. Sveitsissä on lähes mahdoton toteuttaa ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanoa komission tarkoittamalla tavalla ja olen henkilökohtaisesti vakuuttunut, että aseiden omistajat saavat pitää aseensa ja ainoastaan laajempi aseiden rekisteröinti otetaan käyttöön aseoikeuden säilyessä reserviin kuuluvilla.

Ampuma-asedirektiivi ei millään tavoin kykene estämään laittomien aseiden kauppaa ja maahan tuontia Schengen alueelle, joten todellisuus on valitettavasti se, että lainkuuliaiset kansalaiset riisutaan aseista, jotta terroristien ei tarvitse pelätä kuten USA:ssa saavansa koska tahansa aseistetun kansalaisen ampumaan takaisin. Asevastainen agenda on osa globalismia kannattavan poliittisen eliitin ja YK:n takana olevien pankkiiripiirien tavoitteita, kuten ilmastohysterian levittäminen. Valtiot pystyvät toimimaan helpommin alistaessaan kansoja ja kulttuureja silloin, kun kansalla ei ole aseita puolustaakseen itseään ja kotimaataan. Sanonta rahalla ei ole kotimaata soveltuu suoraan asevastaiseen globaaliin agendaan, sillä asevastaisuus kansalaisille syötettynä propagandana ei estä valtioita varustamasta kansalaisia hallintoa vastaan sotilasaseilla, kuten toimii USA:n hallinto Etelä-Amerikassa ja muualla.

On olennaisen tärkeää ymmärtää tosiasiat asevastaisuuden takana, sillä media on tehokkain tapa aivopestä ihmiset uskomaan aseiden olevan lähes itsenäisesti toimivia ja suorastaan pahoja. Lontoo on veitsihyökkäysten suhteen muodostunut erääksi maailman väkivaltaisimmista pääkaupungeista ja useat veitsihyökkäykset ovat johtaneet kuolemaan tai pysyviin vakaviin vammautumisiin. Ovatko tiukat ampuma-aselain muutokset muuttaneet yhteiskunnan Brittein saarilla muistuttamaan meitä siitä, että ase ei tapa, vaan henkilö aseen käsittelijänä. Teräaseilla aiheutetut vammat säilyvät kohdehenkilön muistissa ikuisesti, sillä ns ”kylmä teräs” viiltämässä uhrin kudoksia on todettu olleen erittäin traumaattinen kokemus myös poliiseille tositilanteissa. Suomessa menetetty aseoikeus voi johtaa veitsien uuteen tulemiseen, jolloin kyky käsitellä teräaseita saattaa pelastaa henkesi. On syytä muistaa vanhan rikospoliisi ystäväni viisaus:”ennen Helsingin keskusvankilassa, kuin Malmilla 2 metriä multaa päällä”!

Runo K. Kurko

puheenjohtaja