PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 53

VAALITULOKSEN MITÄTÖIMINEN

Eduskuntavaalien jälkeinen Antti Rinteen hallituksen muodostaminen ja hallitusohjelma osoittavat selkeästi, ettei kansan tahdolla ole mitään merkitystä. Vaalien toiseksi ja kolmanneksi suurimmat puolueet pelattiin ulos hallituksesta yhteistyökyvyttömyyteen vedoten. Nöyrät häviäjät pääsevät Antti Rinteen hallituksena jatkamaan Suomelle ja Suomen kansalle tuhoisaa politiikkaa. Hallituksen toimet tulevat johtamaan pieni- ja keskituloisten perheiden, työssäkäyvien, opiskelijoiden ja eläkeläisten sekä myös tulevien sukupolvien tilanteen kestämättömäksi, kun verorasite nousee ja tuottava valtion omaisuuden myynti sekä velaksi eläminen lisääntyvät entisestään.

Valtion taloutta tullaan tasapainottamaan ei menoja karsimalla, vaan veroja kiristämällä ja ilman korjaavia toimia julkisen talouden velka kasvaa tulevaisuudessa kestämättömäksi. Kustannusten kohtuuton lisääntyminen on raskas taakka jo ennestään tiukkaa taloudellista arkea eläville ja tämä kehitys tulee vahvistumaan entisestään nykyisellä hallituksen kokoonpanolla, jossa kiristyksiä perustellaan mm. ilmastonmuutoksen torjunnan nimissä. Myös haittamaahanmuuton lisääntyminen on varmuudella kasvava ongelma, kun väärillä perusteilla hyväksikäytettyä turvapaikkajärjestelmää tullaan venyttämään äärirajoille ilman tulijoiden taustojen selvittämistä, heidän motiivejaan kyseenalaistavia kysymyksiä tai edes kysymystä mistä rahat.

Hallitus on tuonut esille suuren määrän mielikuvamaakareiden keksimiä nimellisiä parannuksia, jotka eivät todellisuudessa johda mihinkään positiiviseen lopputulokseen, vaan päinvastoin. Oikea käsi antaa nimellisesti 20 € lisää työttömyysturvaa ja vasen käsi ottaa takaisin 40 € euroa ja tällä systeemillä kansalaisten tulisi olla nöyrän tyytyväisiä. Työllisyyden lisäämistä ei ole myöskään esitetty toimivien työllistymistoimien kautta, vaan toimet loistavat puuttumisellaan. Asumisen, ruoan, energian, käyttötarvikkeiden ja autoilun kustannukset tulevat nousemaan entisestään, joten verotaakka kasvaa jokaisen veronmaksajan osalta ja pahiten tämä koskee nimenomaan pienituloisia.

Sadan miljoonan euron panostus luonnonsuojeluun tässä taloustilanteessa on täysin utopistinen. Myös ns. kestävään kehitykseen halutaan vahvasti panostaa, vaikka jokainen järjellä ajatteleva suomalainen ymmärtää, että vaikka me täällä pienessä Suomessa tekisimme mitä tahansa, sillä ei ole suuren maailman tai ilmaston kannalta merkitystä. Ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävissä toimissa kyse on rahasta ja vallasta. Jokaisen, joka huolissaan ajattelee ilmastonmuutosta tai sen torjuntaa asiana johon tulisi vahvasti panostaa, kannattaa lukea Vastavalkean sivustoilta Sami Parkkosen erinomainen artikkeli Ilmastonmuutos, eli kuinka lakkasin pelkäämästä takkaa, saunaa ja kynttilöitä. Ellei yhdellä lukemalla pysty asettamaan asioita niiden oikeisiin mittasuhteisiin, kannattaa lukea artikkeli vielä toiseen kertaan ja ajatuksella.

Jos ensin omista kaikkein heikompiosaisista kyettäisiin huolehtimaan hyvinvointivaltiolta edellytettävällä tavalla, niin sen jälkeen voitaisiin alkaa miettiä muiden auttamista eli maailman parantamista ja silloinkin olennaista olisi avun kohdistaminen niille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat ja sinne, missä apua oikeasti tarvitaan. Niin kauan kuin meillä on yhä pitenevät leipäjonot ja työssäkäyvät perheet joutuvat turvautumaan erilaisiin hakijota alistaviin tukimuotoihin, ei tilannetta voi pitää hyväksyttävänä. Suomea ja Suomen kansaa edustavien kansanedustajien tulee pitää kirkkaana mielessään Suomi ensin ja Suomen kansa ensin, koska kansanedustajina he toimivat nimenomaan Suomen kansan asialla ja kansalaisten mandaatilla.

Suomen historian feministisin ja vihrein hallitusohjelma ei todellakaan voi luvata kansalaisille mitään hyvää, koska siinä yhdistyy vahvasti tunnepitoisuus ja halu kansalaisten kurjistaminen ns. vihreän aatteen nimissä, jonka aatteen takana on todellisuudessa raha ja valta. Tavallinen kansalainen tai normiperhe ei kuulu suojeltaviin kasteihin ja Suomi alkaakin olla tavallisen pienituloisen kannalta tilanteessa, että moni on jo muuttanut pois Suomesta ja vähintään yhtä moni suunnittelee parhaillaan Suomesta muuttoa, koska tulot eivät enää riitä menojen kattamiseen vaikka olisi säännöllisen palkan- tai eläkkeensaaja. Jos eläke on 1000,- €/kk ja pelkkä asuminen vie siitä 800,- – 900,- €, niin millä eläminen voisi onnistua ilman leipäjonossa jonottamista.

ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS

Hallitusohjelmaan kirjattu arvonlisäverovapauden poisto tilauksissa, joissa tavaran arvo ei ylitä 22,- € tilattaessa EU-alueen ulkopuolisista verkkokaupoista tulee aiheuttamaan mittavia kustannuksia niin varastoinnin, kuin myös työmäärän osalle. Linjauksen esitetään tuovan valtiolle 40 miljoonaa euroa verotuloja ja vaikuttavan Suomen kilpailukykyyn positiivisesti, mutta missä ovat arviot tai laskelmat tosiasiallisesta kulurakenteesta. Tässäkin asiassa on tietoisesti haluttu unohtaa kulupuoli eli mitä lisähenkilöstön palkkaus tulee maksamaan, mitkä tulevat olemaan tarvittavan logistiikan ja lisäkuljetusten palveluiden kustannukset jne. Koko idean takana on ilmeisesti ajatus saada entistä laajempi virkamieskunta työllistettyä myös tulevaisuudessa verovaroin, mutta mistä rahat?

Asian yhteydessä on tuotu esille kiinalaiset verkkokaupat ja niistä tilatut kirjepaketit ja unohdettu täydellisesti suomalaisen kaupan tarjoamien tuotteiden vahva kiinalaistuminen. Nykyään jo lähes kaikki markkinoilla olevat tuotteet on valmistettu halpatuotantomaissa kuten Kiinassa ja niitä myydään mielikuvilla, että asiakas saa laadukkaan tuotteen. Osassa tuotteita on myös suoritettu ns. viherpesu, eli tuotteen alkuperämaasta on annettu niin viranomaisille kuin myös kuluttajille totuudenvastaista tietoa, eli kyseessä on petos. Samojen tuotteiden Kiinasta tuominen ja Kiinassa valmistuttaminen on sallittua, kunhan tuojataho tai valmistuttaja on yritys, joka nostattaa hintaa jopa monta sataa kertaa korkeammaksi. Yksityisiltä kansalaisilta omaan käyttöön tilaaminen halutaan lopettaa kokonaan perusteena kilpailukyvyn parantaminen.

On selvää, etteivät kiinalaiset tule jäämään asiassa altavastaajiksi, vaan varmuudella EU-alueelle tullaan suunnittelemaan ja rakentamaan laajoja kiinalaisten verkkokauppojen varastotiloja ja Suomen nykyisiä jakelukanavia huomattavasti edullisempia jakelukanavia eli Suomen ja suomalaisten yritysten kilpailukyvyn kannalta tilanne tulee olemaan kaikkea muuta kuin positiivista, koska kiinalaisten kulurakenne pesee meidät mennen tullen. Missä ovat tosiasialliset toimet lisätä suomalaisten yritysten tai maatalouden kilpailukykyä palkkauksen ja muiden kulujen osalta, joka oikeasti lisäisi Suomen kilpailukykyä niin meillä kuin maailmalla?

Poliisi tuo MOT:n artikkelissa esille tilannetta koskien laajoja ALV-petoksia; ALV-petoksilla viedään joka vuosi kymmeniä miljoonia Suomen kassasta – ”Törkeää ja suunnitelmallista”, sanoo poliisi. Tilanne koskien suuren mittaluokan ALV-petoksia on törkeää ja suunnitelmallista. Kyseessä on ns. karusellipetokset, joissa tavaraa kierrätetään vähintään kahden EU maan välillä tarkoituksena saada keksityn kaupankäynnin avulla perusteetonta arvonlisäveron palautusta. Kyseessä on järjestäytynyt rikollisuus, tapaukset ovat vaikeasti tutkittavissa ja varojen jäljittäminen on melkein mahdotonta. Suomen poliisi, verottaja ja Tulli keskittyvät mielellään tulevaisuudessa helpommin havaittavaan ja tutkittavaan nappikauppaan eli ns. näennäistoimintaan kun tavallinen kansa tekee itselleen pieniä tilauksia ulkomaisissa verkkokaupoissa ja alv raja on poistettu.

Suomi menettää ALV-petosten vuoksi noin 30 miljoonaa euroa/vuosi. EU-maiden verohallinnolta viedään vastaavilla ALV-karusellipetoksilla jopa 60 miljardia euroa vuodessa, josta Europolin arvion mukaan 2 % rikollisryhmistä vie 80 prosenttia tästä summasta. Kyseessä on laajamittainen, järjestäytynyt rikollisuus ja samaan aikaan EU suoltaa yhä uusia direktiivejä, joilla tavallisen, lainkuuliaisen EU kansalaisen elämää hankaloitetaan huomattavasti, verovelvoitteita sekä ylimääräistä byrokratiaa lisätään ja kansalaista käsitellään kuin potentiaalisia rikollisia. Eikö olisi jo oikea aika alkaa puhua asioista niiden oikeilla nimillään ja lopettaa tavallisten lainkuuliaisten kansalaisten kyykyttäminen?

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Vastavalkea: https://vastavalkea.fi/2019/06/05/ilmastonmuutos-eli-kuinka-lakkasin-pelkaamasta-takkaa-saunaa-ja-kynttiloita/

YLE MOT: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/05/13/alv-petoksilla-viedaan-joka-vuosi-kymmenia-miljoonia-suomen-kassasta-torkeaa-ja