PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI VI

KANSALAISOIKEUSJÄRJESTÖ NRA 13 VUOTTA

Vuoden 2006 Juhannuksena tehty päätös NRA nimisen aseoikeuden puolesta toimivan järjestön perustamisesta sai runsaasti julkisuutta ja erityisesti tunnetusti asevastainen Helsingin Sanomat antoi reilusti palstatilaa. Asealalla toimivista järjestöistä välittömästi SAL Suomen Ampumaurheiluliitto ilmoitti olevansa haluton yhteistoimintaan, samoin Resul reserviläisten ampumaurheilua tukeva järjestö, vaikka molempien järjestöjen edustajat tunsivat hyvin perustajan Runo K. Kurkon hänen aiemmista toimistaan UVM ry:ssä (AAE ry) ja Asealan keskustelufoorumin ideoijana. Perustamispäätöksen ajankohta Juhannus 2006 merkitsi sitä, että media kiinnostui uutisköyhän kesän aikana haastattelemaan puheenjohtajaa ja samalla yhdistys tuli kansalaisille laajalti tietoon. Asevastaiset ryhmät Suomessa olivat huolissaan NRA ry:n perustamisesta, sillä kyseessä oli riippumaton kansalaisoikeusjärjestö ja perustajajäsenissä runsaasti asealaa, sekä lainsäädäntöä tuntevia asiantuntijoita.

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry rekisteröitiin 7.7.2006 käydyn peustamiskokouksen jälkeen niin nopeasti kuin mahdollista ja avatut kotisivut tehostivat sanoman saattamista aseita harrastavien kansalaisten tietoon. Tarkoituksella ”huonomuistiset” muiden järjestöjen edustajat eivät mielellään keskustele aiheesta aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet (AYO), mikä tuli jo 2007 olemaan eräs syistä ensimmäisen koulusurman toteutumiseen. Ohjeen käyttöönotto oli selkeä virhe ja ohjeen laatineet Arpajais- ja asehallintoyksikön virkamiehet, sekä silloinen päällikkö Jouni Laiho ovat vastuussa poliisylijohtaja Salmisen harhaanjohtamisesta hyväksymään ohje poliisin käyttöön. NRA ry vastusti jyrkästi AYO:n käyttöönottoa ja sen nostamista voimassaolevan aselain yläpuolelle. NRA ry:n kanta on edelleen, että lainvastainen ohje oli pääsyy molempiin koulusurmiin ja samalla peruste kiristää surmien aiheuttaman poliittisen tilanteen avulla ampuma-aselakia.

Vuonna 2007 valittu eduskunta oli jo voimakkaasti EU:n talutusnuorassa ja samana vuonna hyväksytty AYO johti Jokelan koulusurmaan. NRA ry lähestyi kansanedustajia ja eräitä ministereitä, jotta aseluvanhakijoiden kontrollia kehitettäisiin siten, että vältyttäisiin uusilta koulusurmilta kouluttamalla aselupavastaavia havaitsemaan hankkimisluvan hakijan mahdolliset todelliset syyt hankintaan. Yhteydenotot eivät johtaneet toimenpiteisiin ja pian suoritettiin Kauhajoella uusi surmateko 2008. Suorastaan hysteeriset poliitikot vaativat välittömästi toimenpiteitä aselain kiristämiseksi, vaikka surmat olisi voitu estää noudattamalla vuonna 1998 voimaan tullutta ampuma-aselakia. Ampuma-aselain valmistelu annettiin projektipäällikkö Mika Lehtoselle ja nopeasti valmisteltu, sekä säädöstyön kannalta ala-arvoinen esitys tuotiin eduskuntaan ilman asealan järjestöjen asiantuntemusta.

Sisäministeri Anne Holmlund ilmoitti lain esittelyn yhteydessä 2009 selväsanaisesti asaintuntijoiden lausuntojen hylkäämisen syyn, eli lausunnot erosivat liikaa lakiesityksessä esitetystä. NRA ry jatkoi valitsemallaan linjalla ja kertoi sivuillaan aseluvanhaltijoille selkeästi, mitä tekivät edunvalvojina esiintyneet kansanedustajat kuten Nepponen (kok), Pakkanen (kesk), Mäkinen (kok), Kaunisto (kesk) ja Hakola (kok). Lähes kaikki putosivat eduskunnasta 2011 vaaleissa. Olemme tuoneet sivuillamme vuodesta 2009 lähtien myös videohaastattelujen kautta politiikkojen kannan esille, mutta valitettavasti haastateltu äänesti eri tavalla varsinaisessa äänestyksessä ryhmäkurin seurauksena. NRA ry on myös tiedottanut aktiivisesti ampuma-aseilla suoritetuista rikoksista ja osoittanut, että luvattomilla käsiaseilla edelleen tehdään lähes kaikki käsiaseilla tehdyt henkirikokset (Optula). Vuosi 2009 päättyi Sellossa Islamia tunnustavan Skhupolli nimisen henkilön suorittamiin kunniamurhiin pistoolilla ja veitsellä (yht. 5).

Edunvalvontaa on Suomessa pystytty tehokkaasti ohjaamaan valtion avustusten kautta ja järjestöt joiden budjetti perustuu valtionapuun eivät pysty toimimaan riippumattomina. Suomessa kaikki aseisiin liittyvä on haluttu nähdä vihervasemmiston hallitsemassa mediassa kielteisenä, paitsi liittyminen USA:n johtamaan koalitioon Natoon. Erittäin selkeä esimerkki NRA ry:n toiminnan arvostelemisesta maan suurimmassa päivälehdessä Helsingin Sanomissa oli Juhannuksena 2015 toimituspäällikkö Petri E. Korhosen kirjoitus. Valitettavasti Korhosen esittämät asiat NRA:n toiminnasta osoittavat jokaiselle medialukutaitoiselle, että kansalaisoikeusjärjestönä esittämämme pitää paikkansa. NRA ry:n jäsenistä enemmistö elää reaalitaloudessa, eivätkä he hyväksy finanssitaloutta, mitä tukee valtamedia. USA:n arvosteleminen NRA ry:n kotisivuilla perustuu reaalimaailmaan, sillä yksinkertainenkin kansalainen ymmärtää, että USA pyrkii edelleen hallitsemaan myös Euroopan Unionia.

Valveutuneet kansalaiset ja aseluvanhaltijat ovat ymmärtäneet, että globalistien tavoite on riisua kansallisvaltioiden kansalaiset aseista, jotta suuri tavoite saavutetaan eli finanssieliitti ottaa vallan. On olennaisen tärkeää seurata riippumattomia uutissivustoja, kuten Sott.net, Vastavalkea ja myös kansallisia sivustoja kuten Iranin Press TV sekä Venäjän RT. Israelilainen Haaretz antaa erinomaista tietoa Israelin toimista ja mielialoista, kuten ortodoksijuutalaisten aktiivisuudesta välttää asepalvelus IDS:ssä. Vapaan mielipiteen muodostuminen ei ole mahdollista maissa, joiden asukkailla ei ole sananvapautta. EU on siirtymässä yhä kiihtyvällä vauhdilla kohti totalitääristä liittovaltiota ja sen toteuduttua elämme vielä Neuvostoliittoa pahemmassa diktatuurissa. Olemme jo menettäneet itsenäisyytemme EU:n liittymissopimuksen hyväksymisen kautta, joten ainoastaan eroamalla EU:sta voimme olla jälleen vapaita päättämään demokraattisesti maamme asioista.

NATON TODELLISET TAVOITTEET

Suomessa monet itseään isänmaallisina pitävät kansalaiset uskovat vilpittömästi Natoon liittymisen pelastavan Suomen tulevassa suursodassa. Kansalaisten ja poliitikkojen tietämys Naton todellisesta luonteesta ja tavoitteista on pystytty peittämään luomalla uhkakuvia taistelusta terrorismia vastaan ja nyt luomalla uhkakuva Venäjän valtapyrkimyksistä Euroopassa. Sotahistorian asiantuntijat ja kansainvälistä politiikkaa II Maailmasodan jälkeen seuranneet tietävät totuuden Natosta ja sen todellisista tavoitteista eli USA:n pyrkimys yksinapaiseen maailmaan, mitä hallitaan Washingtonista käsin. Euroopan jakautuminen II Maailmansodan jälkeen Neuvostoliiton ja USA:n etupiireihin johti eräisiin harmaisiin alueisiin kuten Suomi, kuitenkin etupiirijako ylläpiti ”status quon” eli Nato jakoi Varsovan Liiton kanssa alueet.

Perestroikan seurauksena läheni Neuvostoliitto Mihail Gorbatsovin johdolla USA:n presidentti Ronald Reaganin tavoitetta aseistariisunnasta, sekä Saksan yhdistymisen aikataulusta. Reaganin ja Gorbatsovin neuvotteluissa sovittiin selkeästi, että mikäli Saksat yhdistyvät rauhanomaisesti, niin Nato ei siirry entisiin Varsovan Liiton maihin eli Neuvostoliiton johdon ei tarvitse olla huolissaan Naton laajenemisesta. Käydyistä neuvotteluista on tarkkaa dokumentaatiota ja väite siitä, että näin ei olisi sovittu on paikkansa pitämätön. Stephen Cohen on kirjoittanut aiheesta useita kirjoituksia ja asiantila on ollut hyvin myös Boris Jeltsinin tiedossa, vaikka Bill Clinton välittömästi tultuaan USA:n presidentiksi ryhtyi vasten tehtyjä sopimuksia laajentamaan Natoa. Bill Clintonin toimet tukea Venäjän valtion omaisuuden ryöstäjiä oli ainutlaatuisen törkeää, samoin Venäjän asioihin vaikuttaminen tukemalla Jeltsiniä presidentinvaaleissa.

USA on Naton johtovaltio, joten kuvitelma itsenäisestä eurooppalaisesta puolustuksesta on täysin epärealistinen. Nato on USA:n valtapolitiikan tärkeä pilari, sillä Natoon liittyneet maat ovat samalla joutuneet USA:n kybersodan ensimmäisiksi uhreiksi. Natoon kuuluvien maiden lehdistö palvelee Naton poliittisia tavoitteita ja myös Suomessa lehdistön edustajat ovat lähes kokonaan siirtyneet Naton agendan eteenpäin viejiksi. Suomessa on haluttu olla osa länttä jo 70-luvulla, jolloin TV alkoi lähettää amerikkalaisia sarjafilmejä ja sellaiset sarjat kuten Peyton Place aiheuttivat jopa vaikeuksia eduskunnassa istuntojen aikatauluttamisessa. Osa USA:n ihailua on perustunut virheelliseen käsitykseen demokratian luonteesta, sillä USA ei ole todellisuudessa koskaan ollut demokratia, koska kansa ei ole voinut vaikuttaa muuhun kuin korkeintaan presidentin valintaan suoraan. Sveitsi on perinteinen demokratia, missä suoralla kansanäänestyksellä voi vaikuttaa!

Naton laajeneminen itään on todellisuutta ja kyse on ainoastaan USA:n valtapolitiikasta. Natoon kuuluvien maiden armeijoiden aseistariisunta on todellisuutta, sillä Saksan yhdistyminen johti nopeasti Bundeswehrin alasajoon, Hollannin armeijan panssarivoimien radikaaliin vähentämiseen ja Brittien armeija on heikoimmillaan II Maailmansodan jälkeen. Todellisuudessa Euroopan maat eivät näe Venäjää uhkana, ainoastaan Nato-trollit ylläpitävät uhkakuvia, samoin lisääntyneet yhteiset sotaharjoitukset. Suomen kaltainen pieni maa on suuren Venäjän naapuri, mutta historiallisia tosiasioita eivät myönnä nykyiset politiikot, kuten presidentti Sauli Niinistö. On ilmeistä, että nykyiset sukupolvet ovat huonosti lukeneet historian läksynsä tai heillä on ollut huonot opettajat, sillä Mannerheimin, Paasikiven ja Kekkosen reaalipolitiikka ei ole heille tuttua. Suomi tulee olemaan Naton ja USA:n alistama alue suursodassa, missä suomalainen sotilas on ainoastaan USA:n globalistien asialla.

Suomen poliittisella johdolla oli erinomainen tilaisuus vuosina 1991-1993 perustaa Suojeluskunnat uudelleen, vaikka nimellä Kansalliskaarti ja liittyä nopealla menettelyllä Natoon. Luonnollisesti Suomen itsenäisyyden kannalta olennainen asia olisi ollut jäädä EU:n ulkopuolelle kuten Norja, jolloin Suomen sisä- ja ulkopolitiikka olisi säilynyt suomalaisten käsissä. Nato olisi tarjonnut mahdollisuuksia kehittää nopean toiminnan joukkoja USA:n kansainvälisiin tarpeisiin, vaikka tuloksena olisi luonnollisesti ollut suomalaisia leskiä ja orpoja, mutta maksettava hinta saattaisi kasvattaa myös uusia ”sankarilegendoja” nuorten esikuviksi. Puolustuvoimamme olisi joutunut pitämään sotasairaalansa KSS 1 Helsingissä ja KSS 2 Lahdessa täydessä valmiudessa, samoin veteraanien kuntoutukseen tarvittavat laitokset olisivat käytössä. Naton jäsenyys merkitsee sotia ja vainajia, mutta ilmeisesti suomalaiset tarvitsevat USA:n tukea saadakseen jälleen arvostusta, kuten osana Ruotsi-Suomen armeijaa. Sodasta selviää aina joku hengissä, mutta siviilissä kaikki kuolevat!

Runo K. Kurko

puheenjohtaja