PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

LYIJYLUODIT JA ASEET

Aseenomistajien asemaa uhkaavat asedirektiivit ovat jo vähentäneet siviiliaseiden määrää, uhkaamatta millään tavalla sotilaiden ja poliisien hallussa olevien aseiden olemassaoloa. Viimeisin ja ilmeisesti ilmastohysterian tuottama on EU:n komission kemikaalivirastolle (ECHA) osoitettu vaatimus lyijyluotien, sekä haulien kieltoa koskevan asetuksen valmistelusta. Olennaista asiassa on se, että aseiden omistajia ja aseteollisuutta edustavat järjestöt ovat liian helposti jo aikanaan hyväksyneet lyijyhaulien käyttökiellot metsästyksessä. Erityisesti ilma-aseet ja pienoispistoolit, sekä 22 kaliiperin patruunoita ampuvat urheiluaseet käyttävät lyijyluoteja, joten esimerkiksi suosittu ampumahiihto jää nopeasti historiaan mikäli lyijyluotien käyttö kiellettäisiin EU:ssa.

Kansanedustajista ainoastaan perussuomalaiset, kuten Olli Immonen ovat uskaltaneet arvostella komission asevastaisia esityksiä ja esittäneet jopa vastaehdotuksia. Kokoomus on oppositiossa täysin eri linjoilla kuin perussuomalaiset, joten kokoomusta äänestäneet urheiluampujat ja metsästäjät tulevat havaitsemaan aseen omistamisen muuttuvan yhä vaikeammaksi. Myönteinen suhtautuminen ampumaurheilijan saavutuksiin loppuu välittömästi silloin, kun äänestetään lisärajoituksista aseasioissa. Edullinen ampumaharjoittelu ja kilpaileminen lyijyluoteja ampuvilla aseilla on tulossa tiensä päähän, mikäli kemikaalivirasto toimii komission vaatimusten mukaisesti. Lyijyn vaarallisuus on nautittuna hengitysteiden kautta vaarallista, mutta ei koske luonnossa olevaa liukenematonta lyijyä.

Komission tavoite on aseiden järjestelmällinen hävittäminen siviileiltä ja ampumaharrastuksen vähentäminen. Aseetonta kansalaista on helppo ohjailla ja jättää eliitin harrastukseksi metsästys siten, että entiset metsästäjät saavat olla vaikka ajomiehinä eliitin jahdeissa. Suomessa metsästys on ollut perinteisesti koko kansan harrastus, joten suomalaisia tulevat uudet rajoitukset haittaamaan eniten EU:ssa. Äänestävä kansalainen uskottelee itselleen, että Suomi on demokratia ja perustuslaki suojaa suomalaista, mutta näin ei todellisuudessa ole. Suomi menetti itsenäisyytensä perustuslain vastaisesti Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen. Maanpetokseen vuonna 1994 syyllistyneet poliitikot ottivat maljoja Suomi 100 vuotta kunniaksi, mutta unohtivat sen, että he veivät itsenäisyyden Suomelta!

Aseiden laillisen omistamisen vähentyminen tulee johtamaan tilanteeseen, jolloin metsästys muuttuu lähinnä salametsästykseksi, eikä ampuma-aseisiin tulla hankkimaan lupia. Luvattomien ampuma-aseiden määrä Britanniassa lisääntyi jo 90-luvulla ampuma-aselain kiristymisen seurauksena ja aseilla, sekä veitsillä tehdyt murhat ja tapot ovat lisääntyneet Suur-Lontoon alueella hallitsemattomiksi. Viranomaiset tulevat Suomessa havaitsemaan lähivuosina sen, että lain kunnioitus vähenee ja viranomainen muuttuu ainoastaan EU:n globalistien välikappaleeksi omaa kansaansa vastaan toimiessaan. Lainkuuliainen kansalainen tulee olemaan ”häviävä luonnonvara” myös Suomessa ja todelliset syylliset siihen istuvat eduskunnassa sekä Brysselissä!

VÄÄRÄT PROFEETAT

Ruotsalainen autistinen lapsi Greta Thunberg on erinomainen esimerkki massahysterian keulakuvaksi nostetusta henkilöstä. Gretan ilmeet ja vihamielinen asenne ovat johtaneet siihen, että mahdollisuudet asialliseen keskusteluun on menetty, johon tulokseen ovat tulleet myös useat Saksan parlamentin edustajat. Greta Thunbergin esiintyminen New Yorkissa Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastofoorumissa oli surkea yritys luoda suorastaan messiaaninen hahmo eli uusi Jeanne d`Arc, vaikka useimmat kokevat Greta Thunbergin olevan lähinnä Stephen Kingin vuonna 1977 julkaistun Corn of the Fields (Maissilapset) kauhutarinan henkilöhahmo. Maissilapsista tehtiin merkittävä kauhuklassikkosarja elokuvia ja hahmot johtivat myös oikeisiin henkirikoksiin USA:ssa.

On käsittämätöntä tiedemaailman kannalta, että ilmastohysteriaa lietsotaan, jotta saataisiin eri maiden kansalaiset yhdessä ryhtymään ”ilmastotalkoisiin” Maon johtaman kulttuurivallankumouksen tavoin, jolloin nuoret olivat valmiita ”Maon Punaisen Kirjan” innostamina jopa tuhoamaan vanhempansa ja kiduttamaan läheisiään. Greta Thunberg on tuotteistettu hyvin taitavasti valtiossa, missä hallitus on vuosien ajan tuhonnut alkuperäisen hyvinvointivaltion perusteet tuottamalla maahansa työtä vieroksuvia muukalaisia aiheuttaen todellisen ”hiilijalanjäljen”. Ruotsi on valtiona menetty ja siksi on vähintään omituista, että sieltä tuotetaan maailmalle ”profeetta”, autistinen tyttölapsi Greta Thunberg. Ei voi välttyä kysymykseltä, ovatko Gretan takana Wallenbergien pankkiirisuku ja Bonnierien omistamat julkaisukanavat?

Suomen Tasavallan presidentti Sauli Niinistön  esiintyminen New Yorkissa oli surkea yritys olla Suomen kaltaisen pikkuvaltion päämiehenä mieliksi ilmastoprofetian hyväksyjänä ja edistäjänä! Globalistina Sauli Niinistö ei halua ymmärtää Suomen olevan hänen isänmaansa ja taistelussa ilmaston ”puolesta” todellisuudessa tuhotaan oman kansan elämisen edellytyksiä. Ilmaston lämpeneminen, kuten kylmeneminen ei ole ihmisen toimien seuraus, sillä ilman aurinkoa ei ihmiskuntaa olisi edes olemassa. Jääkaudet ja lämpimät kaudet seuraavat tosiaan, joten ainoastaan koko maapalloa kattava ydinaseilla käytävä sota ja sen seurauksena olevat laskeumat tulevat pysyvästi olemaan ihmiskunnan suursaavutus tuhota kaikki olemassa oleva. YK:n toimintaa ohjaavat suuret rahoittajat päämääränä rahastaa ns. ilmaston lämpenemisen saastuttamisen seurauksilla, jolloin rahaa vastaan saa oikeuksia saastuttaa!

Valkoisen miehen taakka on nykyisin feminismi, minkä seurauksena kaikki yhteiskuntien kehittäminen ja elintason nostaminen nähdään ainoastaan naisten ansioksi. Miehet on kastroitu tehokkaasti ja kaikki maskuliinisuus halutaan nähdä kielteisenä kun kyseessä on valkoinen mies. Ilman valkoista rotua ei olisi kehittynyttä Eurooppaa ja USA olisi jäänyt valtiona syntymättä. Donald Trumpin vastainen kampanjointi USA:ssa ja Euroopassa johtuu erityisesti vasemmiston alistumisesta feminismin alaisuuteen. Presidentti Trumpin puhe keskiviikkona YK:ssa oli virkistävä muistutus myös Sauli Niinistölle siitä, että maailman mahtavimman maan USA:n presidentti on patriootti ja kannattaa kansallisvaltioita.

Venäjän presidentti Vladimir Putin edustaa kaikkea sitä mitä kansainväliset keinottelijat ja ilmastohysterian lietsojat pelkäävät, eli todellista selväjärkisyyttä. Putinin johtama Venäjä ja Xin Kiina eivät alistu ilmastohysterian sanomalle, sillä he tietävät taustalla olevien pankkiirien tavoitteena olevan rahastamisen ihmisten syyllistämisellä ilmaston lämpenemisestä. Putin ei ole peloteltavissa kansainvälisten pankkiirien toimilla ja siksi myöskään amerikkalaisten mediatalojen taustalla vaikuttava globalistien ryhmä ei voi vaikuttaa Venäjän valtion toimintaan puolustaa omien kansalaistensa oikeuksia! Kaikki väitteet ilmaston lämpenemisestä ovat osoittautuneet ainoastaan välineeksi manipuloida, eikä Greta pysty peloittelemaan Vladimir Putinia.

Runo K. Kurko
puheenjohtaja