PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI X

ASELUVANHALTIJAT JA FACEBOOK

Suomessa on aloitettu aseluvanhaltijoihin kohdistuneet kotietsinnät ja aseiden haltuunotot. Erityisen merkittävä peruste on ollut Facebookissa esille tulleet kirjoitukset tai aktiivinen toiminta kansallismielisissä järjestöissä. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan riittää vihapuhepoliisille, kuten vihreitä edustavalle rikoskomisario Hätöselle Helsingin poliisilaitokselta aloittaa esitutkinta ja vaatia eri paikkakunnalla asuvan epäillyn ampuma-aseiden, tietokoneiden ja kännyköiden välitöntä takavarikointia ja haltuunottoa! Resurssit ovat käytännössä rajattomat silloin, kun kyseessä on kantasuomalainen henkilö, joka on käyttänyt perustuslain suojaamaa oikeutta sananvapauteen. Sisäministeri Ohisalo (vihr.) tulee käyttämään poliisin kaikki resurssit, jotta kantasuomalaisilta viedään oikeudet ilmaista itseään suomalaisille ominaisella tavalla, eli arvostelemalla poliittisia päättäjiä etuoikeutettujen suojelemisesta.

Omalla nimellään Facebookissa ja Twitterissä esiintyvät henkilöt eivät ymmärrä, että päivystävät vihervasemmiston edustajat toimivat Mark Zuckerbergin tavoitteiden toteuttajina sensuroidessaan ja ilmiantaessaan konservatiivisten kansalaisten kirjoituksia. Suurin osa suomalaisista on täysin tietämättömiä Goudenhove-Kalergin suunnitelmista uuden eurooppalaisen rodun luomisesta ja Pan-Europa aatesuunnan merkityksestä Euroopan Unionin komissiolle. Valkoisen rodun erinomaisuudesta länsimaisen kulttuurin ja elintason luojana ei saa puhua, joten suomalaisten on vihdoin ymmärrettävä se, että ainoastaan Venäjän ja Kiinan strateginen yteistoiminta voi pelastaa Euroopan. Kantasuomalaisten on ryhdyttävä puhumaan kiinalaisten kulttuurista ja perinteistä myönteisesti ja verrattava kiinalaisten saavutuksia viimeisten 70 vuoden ajalta esimerkiksi Afrikkaan, jolloin toivottavasti myös vihapuhepoliiseille selviää, että Kiinan tie on ainoa oikea, eli oma kansa ensin.

Aseluvanhaltijoille tulevat lähivuodet Suomessa osoittamaan sen tosiasian, että poliisin voimaperäinen varustaminen on poliittisen eliitin keino EU:ssa pitää kantaväestö nöyränä. Poliisia ei varusteta estämään maassa laittomasti olevia henkilöitä suorittamasta terrori-iskuja kantaväestöä vastaan, kuten Turussa 2018, vaan rynnäköimään sananvapautta käyttävän ampuma-aseita omistavan kantasuomalaisen kotiin. Kaikissa valtioissa globaalisti poliisin tehtävä on ainoastaan totella poliittista eliittiä. Kansalaisten suojeleminen ei ole poliisin tehtävä, vaikka usein näin virheellisesti uskotaan ja Suomessa erityisesti esivaltaa on aina opittu kunnioittamaan. Poliisin muuttuminen poliittiseksi poliisiksi on Suomessa tapahtunut hyvin hitaasti verrattaessa keskeisen Euroopan maihin kuten Saksa ja Ranska, joissa molemmissa poliisia on käytetty hallitsemassa kaikkia laillisia mielenosoituksia. Ranskassa keltaliivien rauhallisissa mielenosoituksissa poliisi on osoittanut kansalle, ettei poliisi ole osa kansaa, vaan osa eliittiä!

Facebook on jokaiselle käyttäjälle todellinen riskitekijä ja aseluvanhaltijoille erittäin vaarallinen. Asealan ammattilaisten tulisi kieltäytyä Facebookin käytöstä, sillä jakamaton vastuu on aina Facebook seinän haltijalla kaikista hänen sivullaan esiintyvistä mielipiteistä! On erittäin typerää antaa muiden ihmisten vaikuttaa omaan käyttäytymiseen ja toimintaan Facebookin kautta. Kaiken todellisen vaikuttamisen tulisi tapahtua kasvottain ”face to face” – sana vastaan sana! Mielipiteen ilmaiseminen erilaisilla keskustelupalstoilla ”yön hiljaisina hetkinä” on varomatonta, kuten kuvien lähettäminen oletetulle vastapuolelle älykännykällä. Tietotekniikan kehittyminen on tehnyt ihmisistä erittäin varomattomia, joten aseluvanhaltijoiden tulee ymmärtää se, että poliisin kynnys puuttua ”vihapuheeksi” tulkittaviin kirjoituksiin on erittäin alhainen kun kyseessä on aseluvanhaltija. Aseluvanhaltijoiden kannalta on valitettavaa, että Suomessa on pystyviä puolustusasianajajia vihapuhekysymyksissä vain muutamia, kuten myös aseisiin liittyvissä asioissa!

OIKEUSVALTION IRVIKUVA

Pääministeri Antti Rinne on ”liukkaalla jäällä” ottaessaan kantaa oikeusvaltion käsitteeseen ja syyttäessään Unkaria oikeusvaltion romuttamisesta. Juristin koulutuksen saanut Antti Rinne tietää toiminnastaan ammattiyhdistysjuristina sen, että Suomessa on aivan oma maan tapa ja sitä sotkee vielä voimakkaasti Demla. Perustuslakituomioistuin on oikeusvaltion tärkein tuntomerkki ja Suomesta se puutuu kokonaan. Ilman poliittisen eliitin suoraa vaikutusta toimiva riippumaton perustuslakituomioistuin voi varmistaa kansalaisten oikeudenmukaisen kohtelun perustuslain kannalta. Suomessa suurin osa eduskunnassa istuvista kansanedustajista ei tunne edes vuonna 2000 voimaan tullutta uutta perustuslakia ja Eduskunnan perustuslakivaliokunta toimii ainoastaan vallassa olevan hallituksen tahdon ilmaisijana lainsäädännön kannalta tärkeissä peruskysymyksissä. Perustuslakivaliokunta on siis perustuslakia poliittisesti tulkitseva elin.

Entisten sosialistivaltioiden muodostama Visegrád-ryhmä on osoittautunut suoraselkäisten poliitikkojen johtamaksi ja siksi nöyristelevät suomalaiset puoluejohtajat ovat järkyttyneinä joutuneet havaitsemaan, että Puolan, Tsekin Tasavallan, Slovakian ja Unkarin johtajat toimivat omien maidensa kansalaisten edut etusijalla. Eurooppalaiset ”arvot” merkitsevät nykyään ainoastaan sitä, että pieni vaaleilla valitsematon ryhmä toimii EU:ssa, kuten aikanaan Neuvostoliiton Politbyroossa antaen uusia määräyksiä omien kansalaistensa vahingoksi! Vuodesta 1945 vuoteen 1990 rautaesiripun takana eläneet eivät voi hyväksyä sitä, että jälleen heitä johdetaan vastoin kansan enemmistön tahtoa. Unkarin Victor Orban on loistava vastakohta väsyneelle Antti Rinteelle, jonka takana ei ole Suomen kansan tukea, vaan puoliväkisin koottu hallituskoalitio vaaleissa hävinneiden puolueista.

Paavo Lipposen pääministerikauden suurimpia ja merkittävimpiä kansalaisoikeuksien ja perustuslain loukkauksia olivat euroon siirtyminen ja Natura 2000 ohjelman hyväksyminen voimassa olevan luonnosuojelulain vastaisesti. Maanomistajien valitukset KHO:lle ja Oikeuskanslerille osoittivat, että ilman Valtiosääntötuomioistuinta poliittinen päätöksenteko johtaa oikeuslaitosta. Erittäin aktiivi kansalaistoiminta ja erinomaiset valitukset lainvastaisista toimista eivät johtaneet odotettuun tulokseen, vaan vihreä oikeuskansleri Paavo Nikula”siunasi” väärät ja lainvastaiset Natura 2000 ohjelman esittelijöiden päätökset. KHO:n presidentti Hallberg oli koko toimintansa ajan ainoastaan hyväksymässä Suomen hallituksen lainvastaiset toimet, vaikka valitukset olivat niin hyvin perusteltuja ja laadittuja, että niiden olisi ehdottomasti tullut johtaa täysin vastakkaisiin tuloksiin kuin KHO:n tuomiot asiassa.

Suomessa on vuoden 1995 jälkeen noudatettu sellaista ”maan tapaa”, että hyvä veli verkostot ovat laajentuneet koskemaan yli puoluerajojen kaikkia niitä, joiden omien ja kavereiden taskujen täyttäminen on tärkeämpää kuin kansalaisten etu. Yrittäjäjärjestöt eivät puolusta käytännössä lainkaan pienten ja keskisuurten yritysten intressiä työvoiman palkkauksessa, vaan yksinomaan suurten yritysten ja vuokrafirmojen intressiä. Ammattiyhdistysliike on irvikuva vanhaan Wällärin ajan merimiesunioniin verratuna, sillä työntekijöiden edunvalvonta on jäänyt kauas taakse liikkeen kerätessä varallisuutta veronmaksajien taskusta omaan taskuunsa. Antti Rinteen tulee hyvin tietää todellisuus, vaikka hän voi aina vedota huonoon muistiin, kuten tapauksessa Levin hissit ja Palosaari. Kittilän kunnan kunnanjohtajan irtisanomisesta lähtenyt kirjoittelu on osoittanut, että oikeusvaltiosta ei ole mitään jäljellä mikäli palkattua kunnanjohtajaa ei voi irtisanoa koska hän on poliittisesti vihreä!

MONINAPAINEN MAAILMA

Kiinan Kansantasavallan 70 v juhlapäivän paraati oli loistava esitys voimakkaan ja ylpeän kansakunnan yhteisestä tavoitteesta johtaa länsimaiden riistämä maa maailman johtavien valtioiden eturiviin. Kiinan johtaja Xi on osoittanut olevansa muutosjohtaja, jonka toimien tuloksena globalistien tavoite Uuden Maailmanjärjestyksen johtajista on jo kaatunut ja maailman yksinapainen hallinta USA-Israel akselilla on pysyvästi ohi. Neuvostoliiton valtiona häviäminen oli geopoliittisesti ja maailman rauhan kannalta valitettava tapahtuma, sillä pelon tasapaino pystyi säilyttämään ”status quo” tilan vaikka kahdella suurvallalla oli erilainen näkemys tilanteesta. USA:n saavutettua rauhanomaisesti globaalin imperialistisen asemansa sen röyhkeydellä kaataa hallituksia ei ollut mitään rajoituksia ennen Putinin Venäjän palautettua osittain menetetyn Neuvostoliiton supervallan aseman.

Kiinan valta-asemaa ei pysty uhkaamaan USA, sillä Venäjän ja Kiinan välinen strateginen liitto merkitsee sitä, että USA on toinen osapuoli heikkojen Nato-liittolaisten kanssa, vastassa kasvava Euraasian liitoutuma. Sotilateknologian nopea kehittyminen ja erityisesti merimaaliohjusten teho on kasvava uhka USA:n pullistelulle lentotukialuksilla kapeilla meriväylillä, sillä II Maailmansodan aikana lentotukialukset toimivat kaukana avomerellä, jotta vihollisten alukset ja ilmavoimat eivät voisi uhata niiden toimintaa. Kiina valmistaa keskisuuria lentotukilaluksia, jotta voisi hallita merialueita ja merenkulkua Kiinaan. Venäjä ei tarvitse lentotukilauksia, sillä Venäjä on pinta-alaltaan maailman suurin valtio ja voi käyttää omaa aluettaan vapaasti lentotoimntaan. Venäjällä on laaja sotilaskenttien verkosto Suomen rajalta aina Vladivostokiin asti.

Kiinan itsenäisesti kehittämä sotilasteknologia ja myös osittain kopioidut laitteet ovat erittäin toimivia, sillä motivoitu sotilashenkilöstö on hyvin ammattimaista ja osaavaa. Kiinalaisilla on etuna erittäin korkea ÄO länsimaihin ja erityisesti Afrikan maiden västöön verrattuna, joten valkoisen miehen tuhoutuminen feministien kynsissä metoo-liikkeen painostamana on myös USA:n tuhoutumisen eräs syistä. Kiinalla on ainoastaan yksi sotilastukikohta Kiinan ulkopuolella, mutta se on erittäin tärkeän vesiväylän solmukohdassa Djiboutissa. Kiina pystyy nopeasti kuljettamaan suurilla kuljetuskoneillaan motorisoituja prikaateja vaikka Afrikkaan, joten Maon Kiinan ”pitkä marssi” on vain muistutus länsimaille siitä, että boksarikapinan aikaiset kiinalaiset olivat täysin erilaisia vastustajia kuin nykyiset kiinalaiset. Brittien tulee muistaa oma ylimielinen suhtautumisensa ”keltaiseen rotuun”!

Kiina on monista ryhmistä koostuva kansallisvaltio ja myös nationalistinen. USA:n presidentti Donald Trump totesi YK:ssa syyskuussa, että globalistien aika on ohi, nyt on kansallisvaltioiden aikakausi. Miksi Suomen ja EU:n poliittien eliitti yrittää ylläpitää väkisin Eurostoliittoa? Onko Suomen Tasavallan presidentti Sauli Niinistö täysin tietämätön tosiasioista, kuten siitä, että Venäjän talous on vauhdilla nousemassa yhteistyössä Kiinan kanssa ja Suomi köyhtyy edelleen Venäjään kohdistettujen pakotteiden vuoksi. Ei voi välttyä kysymyksiltä, kenelle Suomen poliittinen johto tekee palveluksia ja ovatko globalistit maksaneet Suomen johtajat toimimaan kansallisen edun vastaisesti? Eurooppa jää ainoastaan köyhtymään ilman vaikutusvaltaa maailman asioista päätettäessä, siitä ovat päättäneet globalistit kuten Macron, Merkel, Cameron ja Juncker. Moninapainen maailma merkitsee Suomen kaltaiselle pienelle valtiolle merkittävää haastetta nostaa maamme jälleen eturivin osaajaksi, mutta miten se voisi tapahtua ilman oman maan yritysten ja palkansaajien toimintaedellytysten turvaamista, oman maan edun asettamista etusijalle, todellista kilpailukykyä, tervettä taloutta, toimivaa koululaitosta ja tehokasta yliopistolaitosta?

Runo K. Kurko

puheenjohtaja