PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

ASEIDEN ARVO

Aselupien saannin kiristyminen ja samaan aikaan tapahtuva harrastustoiminnan siirtyminen pois urheiluammunnasta on vaikuttanut suoraan kansalaisten omistamien aseiden arvoon alentavasti. Poliisin järjestämien asehuutokauppojen listoilla olevista aseista suurin osa menee sulatukseen, sillä huutokauppoihin osallistuminen edellyttää valmiiksi olemassaolevaa aseen hankkimislupaa tai asekauppiaan statusta. Tunnettujen laadukkaiden haulikoiden hintataso on luokkaa 50-150 €, joten aloittelevalle metsästäjälle poliisin asehuutokauppa olisi oivallinen hankintapaikka. Hankkimisluvan hakeminen on hidas toimenpide ja siksi hankintaa suunnittelevan on luettava myyntilista tarkoin etukäteen ja tehtävä mahdollinen hankintapäätös näkemättä hankinnan kohdetta ennen huutokauppaa. Perikuntien huutokauppoihin jättämistä metsästys- ja urheiluaseista merkittävä osa menee sulatukseen.

Suomen Asehistoriallinen Seura ry:n huutokauppoihin osallistuu myös ulkomaisia ostajia, joten perikuntien tulisi voida luovuttaa aseet myytäviksi suoraan SAHS:n järjestämiin huutokauppoihin. Perikuntien perunkirjoitukset edellyttävät asiantuntemusta ainakin silloin, kun kyseisessä pesässä on arvokkaita aseita. Erityisesti rintaperilliset kuvittelevat saavansa hankkimislupia, mutta valitettavasti edes rinnakkaislupa ei välttämättä viranomaisen mielestä ole edellytys saada hallussapitolupaa ilman määräaikaa. Rinnakkaisluvat olivat itsenäisen Suomen aikana vuoteen 1995 asti normaali käytäntö perheissä, joiden isät olivat aktiiveja urheiluampujia tai metsästäjiä ja haluttiin säilyttää myös jälkikasvulle mahdollisuus jatkaa isän harrastusta. Maaseudulla rinnakkaisluvilla oli aseita myös lähipiirin käytössä, sillä ase on aina ollut suomalaisessa perheessä arvoesine ja sen omistaminen ei ollut kaikille mahdollista, mutta lainaaminen rinnakkaisluvan haltijalle antoi myös muille oikeuden käyttää asetta.

Aseiden arvostus on muuttunut lupien saannin kiristyttyä, sillä hankkimislupa on kallis ja kansalainen voi aina harrastaa vaikka ”ryyppäämistä”, ilman muita kuin terveysongelmia! Maanpuolustus on haluttu jättää vain ns. ammattilaisten käsiin ja siksi ikääntyvä reserviläinen ei ole enää minkään arvoinen. Puolustusvoimain johto on vieraantunut aktiivista reservistä, sillä läheinen ja alisteinen suhde USA:n johtamaan Natoon on viemässä reserviläisten harrastamismahdollisuudet yleiseurooppalaiselle tasolle, eli kieltäydytään palvelemasta armeijassa. Pullamössösukupolvi on jo 20 vuotta täytettyään ylipainoinen ja erittäin huonokuntoinen. Tietokoneen ja älypuhelimen jatkuva vaikutus nuoren miehen elämään on peruuttamaton, joten mahdollisuus harrastaa luonnossa liikkumista aseen kanssa on menetetty. Viranomaisten on helppo luokitella nykyinen kaupungeissa oleileva luonnosta vieraantunut ja ahdistunut nuoriso sopimattomiksi saamaan hankkimislupaa ampuma-aseille.

Metsästysaseiden arvo voitiin vielä 90-luvulla hyvin tietää, sillä tunnettujen asevalmistajien aseilla oli selkeä markkina-arvo. Median asevastaiset kampanjat ja viranomaisten asenne ovat muokanneet asevastaisuutta siten, että metsästäjän on hyvin harvoin syytä kertoa saaliistaan muille kuin samoissa jahdeissa liikkuville jahtiveljille! Eläinten halal-teurastus ilman tainnutusta ei ole saanut Animaliaa tai Petaa ryhtymään mielenosoituksiin eläinten oikeuksien puolesta eläinrääkkäystä vastaan, mutta hyvän riistalaukauksen ampuneen metsästäjän FB-kuva aiheuttaa välittömästi närkästyksen osoitukset sosiaalisessa mediassa. Asevastaisuus ei koske Ruotsissa ja Saksassa rynnäkkökivääreitä käyttäviä siirtolaisia, sillä heidän katsotaan olevan lähinnä ”kunniakansalaisia”, vaikka aseiden tulituksen kohteina kuolisi kantaväestöön kuuluneita kansalaisia. On aika saada muutos nykyiseen kaaokseen. Muistakaa, että aurinko nousee idästä, joten olkaa valmiita!

TURKKI JA NATO

Turkin alkanut operaatio Syyriassa on suora osoitus Natoon kuuluville maille siitä, että Erdogan toimii itsenäisesti ja neuvottelematta eurooppalaisten Nato-liittolaistensa kanssa. USA:n kannalta tilanne on erittäin haastava, sillä sotilasjohto haluaa pysyä Syyriassa, jotta USA:n tärkeimmälle liittolaiselle Israelille voidaan osoittaa täysi tuki. USA:n ja Israelin toimet Syyrian presidentin Assadin syöksemiseksi vallasta ovat epäonnistuneet ja siitä kiitos Vladimir Putinille, sekä Iranin johdolle. USA:n ilmoitettua jo vuosia sitten olevansa haluton myymään Patriot ilmatorjuntaohjuksia Turkille päätti Erdogan ostaa Venäjältä huomattavasti kehittyneemmän S 400 järjestelmän. USA:n päätös jäädyttää F 35 monitoimikoneen myynnin Turkille, se samalla antoi signaalin luotetulle liittolaiselleen, että Israel on tärkeämpi kuin Turkki ja Turkin presidentti Erdogan.

Turkin toiminta rikkoo luonnollisesti suvereenin valtion Syyrian oikeuksia, mutta USA:n joukkojen poistuminen on todellisuudessa suuri voitto Assadille ja Venäjälle, sillä USA on laittomasti tällä hetkellä operoimassa myös Irakissa ja Afganistanissa. USA:n vaikutusvallan vähentäminen globaalisti on välttämätöntä maailmanrauhan kannalta, sillä USA:n toiminnassa on kyse ainoastaan imperialismista sen pahimmassa muodossaan. CIA:n yritys saada Erdogan syrjäytetyksi ja surmatuksi 15.7.2016 on hyvin Turkin tiedustelupalvelun tiedossa, vaikka Erdogan joutui virallisesti syyttämään USA:ta opposition edustajan Gülenin suojelemisesta. Luottamus USA:n toimiin liittolaisten suhteen on jälleen hyvin nähtävissä kurdien ollessa kyseessä, sillä USA pettää aina liittolaisensa, mikäli se on USA:n edun mukaista. Suomen poliittisen eliitin tulee aina muistaa se tosiasia, että USA on molemmissa maailmansodissa 1900-luvulla ollut Suomen vihollisten puolella.

Turkin onnistuessa luomaan turva-alue Syyriaan voidaan olettaa, että Syyriasta lähteneet pakolaiset voidaan turvallisesti palauttaa takaisin Syyriaan. Suomalaisten kannalta on olennaisen tärkeää selvittää mistä maasta Suomeen 2015 tulleet turvallisen Europpan ja Ruotsin kautta kulkeneet nuoret miehet ovat tosiasiallisesti kotoisin. Mikäli Syyria on pakolaisten oikea lähtömaa, niin Turkin operaatio toivottavasti johtaa nopeasti tulokseen ja ”kutsumattomat vieraat” voidaan palauttaa myös muista EU-maista Syyriaan. Syyrian jälleenrakentamien on jo täydessä käynnissä, joten on erittäin toivottavaa, että Israel lopettaa kaiken vihamielisyytensä Syyrian laillista hallitusta kohtaan, jotta Syyrian kansan epäinhimillistä kärsimystä ei pitkitettäisi. On erittäin tärkeää, että EU ei puutu Turkin toimintaan kurdialueella millään tavoin, sillä USA:n ja Israelin luoma hirviö ISIS on lopullisesti tuhottava. Voimakas hallitsija kuten Erdogan on siunaus omalle kansalleen.

Runo K. Kurko

puheenjohtaja