PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI XI

KANSALLINEN KIVÄÄRIYHDISTYS NRA

EU:ssa kansainvälisyyttä ja kulttuurimarxismia edustavat ihmiset vierastavat kaikkea kansallisuuteen tai rotuun liittyvää puhetta ja arvostelua, vaikka jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää, ettei Eurooppaa olisi syntynyt ilman kansallisvaltioita. Kansallisvaltioissa oman maan kansalaisten etu menee muiden maiden kansalaisten edun edelle, kuten esim. Israelissa on hyvin havaittavissa. USA valtiona on merkittävin imperialistinen valtio nykyisessä maailmassa ja kaikessa ulkopolitiiikassaan USA:n etu menee muiden maiden ja kansojen edun edelle, poislukien Israelin valtio. Oikeus puolustaa itseään ja läheisiään on perustuslain suojaama oikeus USA:ssa ja käytännössä myös Israelissa koskien juutalaista uskontoa tunnustavia kansalaisia. Kansainvälisyys ja kulttuurimarxismi ei ole pystynyt näitä oikeuksia kyseenalaistamaan USA:ssa tai Israelissa ja sama koskee molempien valtioiden oman edun tavoittelua operoimalla kansainvälisten sopimusten vastaisesti.

Useilla eurooppalaisilla metsästäjillä oli käsitys EU:n laajennuttua, että aseiden ja metsästykseen käytettävien ampumatarvikkeiden kuljettaminen toiseen EU jäsenvaltioon olisi helpottunut. Käsitys on kuitenkin osoittautunut vääräksi, koska EU:n Asepassi edellyttää edelleen paperisotaa. Urheiluampujille aseiden kuljettaminen on monimutkainen tehtävä, sillä EU:ssa useat lentoyhtiöt eivät ole halukkaita kuljettamaan aseita ja patruunoita. Kilpailuihin osallistuvat eri maiden edustajat saavat aseensa kuljetettua kilpailujoukkueittensa yhteiskuljetuksena, mutta yksin aseensa kanssa matkustavan on tunnettava säännöt tarkasti. On perusteltua syytä uskoa, että liittovaltiokehitys EU:ssa tulee vaikeuttamaan edelleen ampuma-aseilla suoritettavien kilpailulajien harrastamista ja kansalliset ampujien liitot tulevat jäämään historiaan. Suomessa ovat useat urheiluammunnan lajit jo jääneet historiaan, sillä EU:ssa yleinen asevastaisuus ja erityisesti käsiaseita koskevat rajoitukset ovat tuhonneet merkittävän kilpailutoiminnan!

Pienoispistoolilla ja isopistoolilla harrastaneet ovat jo lähes kaikki vanhuksia tai kuolleita, sillä asevastaisuutta ei ole SAL kyennyt tai halunnut kyseenalaistaa, koska valtion tuki olisi muutoin jäänyt mahdollisesti saamatta olympialajeille. Suomi on ollut johtavia maita isopistoolilajeissa ja kiväärilajeissa, mutta ampumaradat on järjestelmällisesti tuhottu sdp:n, kokoomuksen ja vihreiden toimiessa suurten kaupunkien valtuustoryhmissä. Helsinki on valitettava esimerkki asevastaisuuden linnakkeena koko Suomelle, sillä Viikin ampumaradan tuhoaminen ilman korvaavaa rataa ja aiemmin Malmin ampumaradan lakkautus olivat kuolinisku isopistooli- ja kiväärilajeille. Kansallinen etu on täydellisesti unohdettu Suomessa ja siksi olemme nyt joutuneet tilanteeseen, jota vain harvat kansalaiset uskoivat koskaan näkevänsä. Kommunistit eivät koskaan muodostaneet II Maailmansodan jälkeen todellista uhkaa aseenomistajille, vaan sdp ja kokoomus!

Kansallista edunvalvontaa voidaan suorittaa ainoastaan kansallisista lähtökohdista, joten kaikki sellaiset järjestöt joiden tavoite on kansainvälisesti vaikuttaa yksityisten ihmisten etuihin ovat jo etukäteen mahdottoman tehtävän edessä. Aseen omistamisen ja kantamisen oikeudesta ei päätetä YK:ssa tai esimerkiksi Firearms United tapaisen löyhän liittouman nettikeskusteluissa, vaan kansallisten hallitusten ministereiden päätöksinä lakien säätämisen yhteydessä. Käsitys jonkun kansainvälisen järjestön vaikutusvallasta perustuu yksinomaan sen edustajien internet näkyvyyteen, eikä kuuluminen kansainväliseen järjestöön anna minkäänlaista turvaa EU:ssa viranomaisten mielivaltaisia lain tulkintoja vastaan. Olen henkilökohtaisesti, sekä edustamieni järjestöjen kautta kuulunut useisiin kansainvälisiin järjestöihin, ja voin valitettavasti todeta, että ainoa myönteinen asia on ollut erinomainen lounas tai päivällinen juhlapuheiden kera, mutta todellinen vaikuttaminen on jäänyt toteutumatta.

Suomalainen sanonta: ”maahan kaatunutta maitoa on turha surra” on tosiasia, eli niin kauan kun suomalainen hyväksyy oikeuksiensa rajoittamiset niin on turha kuvitella, että oikeus harrastaa metsästystä ja ampumaurheilua tulee säilymään. Suomalaisten järjestöjen kyvyttömyys tehdä yhteistyötä kansallisella tasolla on tosiasia ja järjestöjen johtoon valitut poliittiset toiminnanjohtajat sekä puheenjohtajat pitävät järjestöjen jäsenkunnan nöyränä. NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry perustettiin Suomeen mahdollistamaan yhteistyö eri järjestöjen välillä, mutta poliittinen tarkoituksenmukaisuus on jo voittanut ja mahdollisuus muuttaa kehityskulkua on menetetty. NRA ry:n merkitys tulee korostumaan viimeistään silloin, kun kirjoitetaan historiaa suomalaisesta aseoikeudesta ja miksi se menetettiin. NRA ry:n 14 toimintavuosi on pian puolessa välissä, mutta minkälaiset ovat mahdollisuudet vaikuttaa maassa missä luottamus viranomaisiin ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen on jo menetetty?

USA JA NATO:N USKOTTAVUUS

USA:n toimet Nato-liittolaisten kanssa aiheuttaa suunnatonta kärsimystä Lähi-Idässä, on johtanut kansainvaelluksiin Eurooppaan ja lisännyt turvattomuutta Euroopan maissa. Osa Euroopasta on jo menetty USA:n toimien seurauksena ja siksi Suomen poliittisen johdon tulee voida suorittaa nopea analyysi Suomen asemasta muuttuvassa maailmankuvassa. Suomi on maantieteellisesti Venäjän naapuri, eikä Suomella ole maarajaa USA:n tai Britannian kanssa. USA ja Britannia eivät kuulu Itämeren alueen maihin, joten molempien maiden maantieteellinen asema edellyttää niiden pidättäytyvän kaikista alueen vakautta muuttavista toimista. Vapaa merenkulku ei edellytä USA:n tai Britannian laivaston voimannäytöksiä Itämeren alueella, joten Suomen Valtion intressi on pitää Itämeri ja sen lähialueet vapaana ydinaseista ja mannertenvälisistä ohjuksista. Suomen poliittinen eliitti on kuitenkin globalisaation ja NWO:n (Uusi Maailman Järjestys) vuoksi valmis alistamaan suomalaisten isänmaan ja suomalaiset sotilaat vieraille valtioille.

USA:n Syyrian operaation tavoite on ollut koko ajan murhauttaa Syyrian laillinen presidentti Assad ja ottaa hallintaansa Syyrian öljykentät. Barak Obaman ollessa USA:n presidentti onnistui USA arabikevään avulla murhauttamaan Libyan johtaja Qaddaffin ja suistamaan Libyan erittäin raakaan ja veriseen sisällissotaan. Syyriassa USA:n järjestämä Assadin vastainen ”kansannousu” epäonnistui Venäjän puututtua peliin. USA käytti häikäilemättä hyväkseen Naton jäsenmaata Turkkia Syyrian laillisen hallituksen kaatamiseksi, mutta pelatessaan samalla peliä Turkin presidentin Erdoganin vallasta syöksemiseksi joutui yllättäen tilanteeseen, jota ei osattu odottaa USA:n hallinnossa eli Turkki lähentyi Venäjää. USA on vuosia kieltäytynyt myymästä liittolaiselleen Patriot ilmatorjuntaohjuksia, mutta Turkin ilmoitettua ostavansa huomattavsti kehittyneemmän S 400 järjestelmän Venäjältä kiristi USA Turkkia ilmoittaen, ettei myy F 35 koneita Turkille.

Turkki on Erdoganin aikana siirtynyt selkeästi islamilaiseksi valtioksi ja siksi Euroopassa Natoon kuuluvat valtiot joutuvat arvioimaan suhdetta Turkkiin uudelta perustalta. Turkki on uhka Euroopalle ja erityisesti Erdoganin haave ottomaanien valtakunnan palauttamisesta merkitsee myös jatkuvaa uhkaa kristinuskoa tunnustaville Natoon kuuluville maille. Saksa on ollut miehitettynä vuodesta 1945 lähtien ja on edelleen, joten turkkilaista alkuperää olevat muslimit muodostvat USA:n joukkojen ohella ”viidennen kolonnan” julistaessaan Muhammedin ilosanomaa saksalaisille. Lähes 75 vuotta jatkunut miehitys ja maahan muuttaneet Islamia tunnustavat ovat pysyvästi muuttaneet perinteisen Saksan monikulttuuriseksi ja -rotuiseksi yhteiskunnaksi ilman yhteistä arvopohjaa. Saksan arvo aikanaan vahvimpana eurooppalaisena Nato-maana on enää ainoastaan sotamateriaalin tuottaja ja nöyrä palvelija miehittäjille.

Nato on uskottava ainoastaan USA:n materiaalisen avun ja logistiikan vuoksi, mutta maailman tilanteen muutokset ovat jo osoittaneet, että luottamus USA:n vilpittömään apuun on ollut hyväuskoisuutta, sillä ”valtiolla ei ole ystäviä, on ainoastaan etuja valvottavana”! Suomessa luottamus USA:n ylivertaiseen sotakoneistoon perustuu yksinomaan kolmen puolustusministerin Wallinin, Haglundin ja Niinistön matkoihin USA:n lentotukilaluksille ja ilmavoimiemme kalustohankintojen vaikutukseen puolustusvoimain johtoon. Globalisteille on olennaisen tärkeää olla nöyrä USA:n suuntaan, mutta samalla kuitenkin ymmärtämättä sitä tosiasiaa, että Trump on ensimmäinen USA:n presidentti puolen vuosisadan ajalta joka ei ole aatemaailmaltaan globalisti, vaan enemmän nationalisti! Oman asemansa ymmärtäminen on välttämätöntä pienen maan poliittisessa johdossa työskenteleville, joten on ymmärrettävä, että USA ilman Natoa on myös optio!

RUSSOFOBIA

Suomessa on lietsottu Venäjän vastaisuutta erityisen voimaperäisesti Vladimir Putinin noustua Venäjän Federaation presidentiksi vuonna 2000. Venäjän vastaisuutta kutsutaan myös russofobiaksi, mitä tilaa voidaan hyvin verrata toiseen erityisen sairausluokituksen omaavaan tilaan eli hoplofobiaan. Hoplofobian erityisen tehokkaaseen levitykseen syyllistyvät ihmiset ovat USA:ssa luoneet suorastaan aseiden vastustamisesta kultin. Kuitenkin nämä samat ihmiset käyttävät ilman moraalisia estoja USA:n asemahtia surmatakseen ja vaihtaakseen valtioiden päämiehiä niissä valtioissa joissa ei ole alistuttu IMF:n tai Maailman Pankin kansoja kuristavaan otteeseen. Samat henkilöt kokevat Venäjän uhkaksi siksi, että Venäjällä kristilliset arvot ovat kunniassa ja Venäjä on muodostunut myös jälleen sekä sotilaallisesti, että taloudellisesti haastajaksi tälle hoplofobiselle ryhmälle.

Professori Timo Vihavainen on kirjoituksissaan ansiokkaasti käsitellyt Venäjän vastaisuuden eri ilmentymiä, mutta edes hän ei ole voinut käsitellä niitä perussyitä, jotka ovat erityisen selvästi tulleet esiin Venäjän vallankumousta kirjoissaan käsitellyt Alexandr Solzenitzyn. Solzenitzyn on selkeästi ilmaissut Venäjän vallankumouksen tekijät eli vierasta rotua edustavan ryhmän. Vallankumousta eivät tehneet ja Venäjän älymystöä, aatelistoa ja papistoa eivät surmanneet venäläiset työläiset vaan samaa uskontoa ja rotua edustava ihmisryhmä, minkä edustaja oli Leon Trotski eli Leon Bronstein. Russofobia on monella ikäluokkani suomalaisella kohdistunut bolshevikkien vallankumouksen johtajiin, kuten Vladimir Leniniin ja Trotskiin, ei Venäjän kansaan. USA:ssa valtaa pitävät aivan samojen bolshevikkijohtajien sukulaiset joiden johtamia ovat USA:n merkittävimmät liikepankit.

Venäjän trollien etsiminen on johtanut myös Suomessa tilanteeseen, jolloin asiallinen keskustelu esimerkiksi Maidanin tapahtumista 2014 tai Assadin vastaisesta USA:n ja Israelin johtamasta terrorismista on mahdotonta. Ei saa arvostella USA:n tavoitteita kaataa laillisia hallituksia ja ottaa haltuun laittomasti vieraiden valtioiden öljykenttiä. Useat Venäjää tutkivat omaavat valiettavasti ns. ”mustan pisteen” silmissään silloin, kun pitäisi tarkastella esim. Bill Browder nimisen talousrikollisen tai George Soroksen toimia aikaisemmin Venäjällä. USA:n hallinnossa on edelleen useita henkilöitä jotka polveutuvat suoraan nykyisen Ukrainan alueella yli 2000 vuotta sitten vaikuttaneesta kasaarikansasta. Benjamin Netanjahu, kuten John Kerry ovat sukujensa kautta kotoisin nykyisen Ukrainan alueelta, kuten aikanaan tsaariperheen murhanneet bolshevikit.

On olennaisen tärkeää suomalaisten kannalta ymmärtää tosiasiat, että Venäjän vastaisuus perustuu suurimmassa määrin siihen, että Suomen ollessa Ruotsin riistämä maakunta, kaikki vihollisuudet tapahtuivat virallisen historiankirjoituksen mukaan Venäjältä. Samoin nykytilanteessa muistamme Talvi- ja Jatkosotamme sankarillisena taisteluna ”ryssiä” vastaan, vaikka todellisuudessa taistelimme kommunistista Neuvostoliittoa vastaan. Suurin osa nuorista ei ole saanut mitään tietoa historiallisten tapahtumien taustoista, joten valheen toistaminen riittävän monta kertaa, mahdollistaa kansalaiset uskomaan, että Suomen liittolainen II Maailmansodassa oli USA ja Britannia, ei Saksa! Venäjän vastaisuuden erityinen äänitorvi Suomessa on Sanoma Oyj:n media, sekä Yle, joten todelliset uutiset tapahtumista ja niiden taustoista saattavat vähentää tautia: ”Russofobia”!

Runo K. Kurko

puheenjohtaja