PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 56

TOTAALINEN LYIJYKIELTO

Komissio ajaa aseharrastajien asemaa hankaloittavaa ja kustannuksia huomattavasti lisäävää totaalista lyijykieltoa. Ensimmäisessä vaiheessa kielto koskisi hauleja ja myöhemmin myös kaikkia lyijyluoteja. Kyseessä on laaja kielto, jonka tosiasiallisia ympäristön vaikutuksia ei ole arvioitu ja kielto koskisi käytännössä kaikkia aseluvanhaltijoita kuten metsästäjiä ja urheiluampujia sekä lisäksi vapaaehtoista maanpuolustusta. Ympäristövaikutuksia ei ole haluttu arvioida, koska arviointi osoittaisi kiistatta, että ylimitoitetun kiellon ympäristövaikutusten merkitys on mitätön, eikä hankkeella ole siksi perusteita ehdotetussa laajuudessa.

Lyijykielto tulisi vaikuttamaan laajalti aseharrastajien tilanteeseen, koska esim metsästysaseista .22 LR (pienoiskivääri) on lähtökohtaisesti valmistettu lyijyluodeille, samoin ampumahiihdossa käytettävät kiväärit. Kaikkiin metsästyksessä käytettyihin kaliipereihin ei ole saatavilla riittävän tarkkoja luoteja missä ei olisi lyijysydäntä, joten luotettavia ja korvaavia vaihtoehtoja on hyvin harvoja. Osasta metsästysaseita tulee kiellon myötä käyttökelvottomia ja koska uusien lupien saanti on enemmän kuin haastavaa, tulee lyijykielto aiheuttamaan sekä aseiden, että aseharrastajien yhä harvenevia rivejä, joka onkin hankkeen tosiasiallinen päämäärä.

Ramsar-kosteikkomääritelmään perustuvan esityksen kosteikkomääritelmä on Suomen osalta selkeän ongelmallinen, koska se käsittäisi n. 75 prosenttia Suomen koko pinta-alasta. Komissio esittää valvonnan helpottamiseksi, että jäsenmaille, joiden pinta-alasta yli 20 prosenttia olisi käytetyn kosteikkoalueen määritelmän piirissä tulisi asettaa lyijyammusten täyskielto. Täyskielto tulisi koskemaan koko Suomea ja totaali lyijykielto sisältäisi samalla kiellon pitää hallussa lyijyammuksia koko Suomen alueella, josta toimet kuten perusteet laaja-alaisille pakkokeinoille kuten kotietsinnöille kotirauhan piiriin ja sanktiot tulevat luonnollisesti olemaan sen mukaisia.

Jotta riistalaukaukset ovat turvallisia, edellyttää se myös ampumataitojen harjoittelua ja ylläpitoa. Kustannusten huomattava nousu tulisi vähentämään ratalaukauksia, kun lyijyä korvaavien patruunoiden hinta tulisi olemaan moninkertainen lyijyyn verrattuna. Aseharrastajien, metsästäjien ja kalastajien lisäksi Suomen vapaaehtoinen maanpuolustus, huoltovarmuus, puolustusvälineteollisuus ja asealan elinkeinonharjoittajien asema tulevat olemaan myös nykyistä vakavammissa vaikeuksissa, koska suuri osa haulikkokannasta ei ole suunniteltu lyijyä kovemmille materiaaleille.

Suomessa lyijyhaulit kiellettiin Ahvenanmaata lukuunottamatta jo reilut 20 vuotta sitten perustuen vesilintujen suojeluun. Kyseessä on siis jälleen uusi, entistä laajempi EU:n kieltohanke, joka nostaisi huomattavasti harrastajien kustannuksia, olisi mahdotonta valvoa ja joka edistäisi edelleen EU:n ajamaa aseistariisuntaa sanktioineen. EU alueella päättäjien toimesta kansalaisten laillisesti omistamat ampuma-aseet koetaan turvallisuusriskeiksi perustellen asiaa mm. terrori-iskuilla. Terroristit ja muut rikolliset ovat luonnollisesti valvonnan, aselainsäädännön ja siihen liittyvien tiukennusten sekä kieltojen ulkopuolella ja yhä paremmassa ”työturvallisuus” asemassa, kun ei ole pelkoa aseellisesta vastarinnasta.

HAITTAMAAHANMUUTON VAIKUTUKSIA

Haittamaahanmuuton vyöryä perustellaan julkisuudessa ihmisoikeutena. Jussi Halla-aho toi oppositiojohtajien väittelyssä esille Suomen Uutisten uutisoiman artikkelin Oppositiojohtajat Halla-aho ja Orpo väittelivät ihmisoikeuksista ja maahanmuutosta: ”Oikeus tulla Suomeen ja asettua tänne elätettäväksi veronmaksajien rahoilla ei ole mikään ihmisoikeus” mukaan, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, mutta oikeus tulla Suomeen ja asettua tänne elätettäväksi veronmaksajien rahoilla ei ole mikään ihmisoikeus. Tämä on kaikkein olennaisin asia koko keskustelussa, jossa pyritään tunnepitoisin termein sotkemaan puurot ja vellit toimien maailmanparantajina ilman järkiperusteiden mukanaoloa.

Halla-aho toi väittelyssä esille myös faktan, että viime vuosina suurin osa turvapaikanhakijoista on tullut Ruotsista ja sitä ennen seitsemän tai kahdeksan turvallisen maan läpi. Tämä osoittaa selkeästi, ettei kyseessä ole turvaan tai turvalliseen maahan asettumisen tarve, vaan kyseessä on tarve asettua parasta elintasoa tulijoille tarjoavaan EU maahan. Suomi ei voi tarjota vetovoimatekijöitä muulla tavoin kuin tarjoamalla niitä jo ennestään niukoista resursseista ja kun niukoista resursseista jaetaan myös tänne muualta tulijoille, niin on selkeää, että joku muu tulee jäämään silloin vähemmälle. Tämä on asia, joka nimenomaan aiheuttaa sitä kuuluisaa vastakkainasettelua.

Suomeen kohdistuvasta laajasta maahanmuutosta, jonka pelkät taloudelliset kustannukset on arvioitu olevan jopa 3,2 miljardia vuodessa eivät hyödy kansalaiset, eikä Suomen julkinen talous. Suomessa erityisesti kaikkein huonompiosaisten tilanne huononee entisestään kun jo ennestään rajattujen terveydenhoidon ja erilaisten tukien saatavuus tiukentuu entisestään, koska taloudelliset resurssit eivät yksinkertaisesti riitä. Laajasta elintasopakolaisten aallosta eivät hyödy myöskään tänne aiemmin integroituneet, opiskelevat tai työssäkäyvät ulkomaalaistaustaiset Suomen kansalaisuuden jo saaneet, joita pakolaisaallon ja sen lieveilmiöiden yhteydessä rinnastetaan nykyisiin elintasopakolaisiin.

Lisäkouluttautumisen tarve ja yhä laajemmat vaatimukset työelämässä eivät myöskään täyty vaan päinvastoin lisääntyvät maahanmuuton lisäämisen keinoin. Ainoa asia, jonka nykyisen kaltainen maahanmuutto voi tarjota, on saada aikaan yhä laajemmat matalapalkka-alojen työmarkkinat, joista hyödyn keräävät yritykset, mutta maksajiksi jäävät veronmaksajat. Kyse on tulonsiirroista, jotka vääristävät työmarkkinoita entisestään. Edes työllisyys ei olisi tae, että maahanmuuttajista olisi julkiselle taloudelle positiivisia vaikutuksia, koska matalapalkka-alojen palkkataso ei riitä elämiseen, joka johtaa siihen, että erilaiset tulonsiirrot ja julkisten palveluiden käyttö ylittävät matalapalkka-alojen maksamat verotulot eli kaikkien veronmaksajien taakka lisääntyy entisestään.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Suomen Uutiset: https://www.suomenuutiset.fi/oppositiojohtajat-halla-aho-ja-orpo-vaittelivat-ihmisoikeuksista-ja-maahanmuutosta-oikeus-tulla-suomeen-ja-asettua-tanne-elatettavaksi-veronmaksajien-rahoilla-ei-ole-mikaan-ihmisoikeus/