PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 57

JIHADISTIT VAKAVA TURVALLISUUSUHKA

Isisin vaikutuspiiriin liittyneitä ja jihadistiseen liikehdintään osallistuneita ei missään nimessä tule hakea Suomeen tai muihin EU maihin. Jokaisen, joka omasta tahdostaan on vapaaehtoisesti liittynyt ja osallistunut jihadistiseen terroriin, tulee katsoa olevan vastuussa teoistaan. Helsingin Sanomien artikkeli Supo: Suomessa on satoja ihmisiä, jotka toimivat terroristien hyväksi, ja määrä jatkaa kasvuaan tuo esille, että Supon arvion mukaan mahdolliset konfliktialueelta palaavat vierastaistelijat ovat lyhyellä aikavälillä keskeinen terrorismin uhkaan vaikuttava tekijä ja todennäköisesti he jatkavat terroristista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin.

Jihadistiseen toimintaan osallistuneiden motiivit, roolit ja taustat ovat täysin tuntemattomia, eikä niitä voida luotettavalla tavalla tutkia tai todentaa ja siksi kyseessä on ns. tikittävät aikapommit. Onko Suomeen tulolle esimerkiksi syynä perustaa nukkuvia soluja vai mikä on tosiasiallinen motiivi palata Suomeen, joka maa on jostain painavasta syystä aikanaan jätetty. Kun Suomeen palaa leirillä olleita henkilöitä, poliisi käynnistää esiselvityksen, onko heitä syytä epäillä rikoksista. Vasta tämän jälkeen voi poliisi kuulustella palaajia Isis-alueen tapahtumista. Poliisi ei voi ottaa yhtään tulijaa ennalta kiinni, pidättää tai vaatia vangittavaksi ilman, että häntä jo epäillään jostain konkreettisesta rikoksesta.

Pakolaisleireillä olevien hakemista koskevassa asiassa on tarkoitushakuisesti tuotu poliitikkojen ja valtamedian taholta esille tunnepitoisia termejä kuten ISIS-orpo, ISIS-vaimo ja ISIS-morsian, jotta asialle saataisiin perusteltu tunnepitoinen oikeutus ja hyväksyntä kansan keskuudessa. Naiset ovat aktiivisia toimijoita, eivät uhreja tai sivustakatsojia. ILTALEHDEN uutinen Jesidiorjat väittävät norjalaislehdelle: Isis-vaimot kiduttivat ja tappoivat tuo esille toisenlaista näkökulmaa, eikä meillä ole mitään varmuutta siitä, mikä on todellisuus. Selkeää kuitenkin on, että kyseessä ovat vakavat uhkatekijät vääräuskoisten Suomelle ja Euroopalle.

On tiedossa, että naiset ovat eri rooleissa osallistuneet terrori-iskujen suunnitteluun Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Al-Holin naisten sitoutuminen Isisiin ja usko Isisin uuteen nousuun on aiheuttanut lähtöhalujen selkeää hiipumista, eikä moni välttämättä enää edes halua palata Suomeen, saatika antaa lapsiaan Suomeen. Leiriläiset ovat kivittäneet avustusjärjestöjen työntekijöitä ja leirillä olevat ovat vahvistaneet väitteet, joiden mukaan naispuolisia jihadisteja on ollut puukotusten takana ja he ovat hyökänneet leiriä vartioivien kurdien kimppuun.

Lapsisotilaille on järjestetty harjoitusleirejä, joissa lapsille opetetaan aseiden ja räjähdeliivien käyttöä ja lapsia on käytetty teloittamaan Isisin vangeiksi jääneitä. Jihadistiseen toimintaan osallistuneet naiset ja heidän lapsensa tulevat varmuudella olemaan vakava turvallisuusuhka, koska Isiksen kalifaatissa eläminen on jättänyt syvät jälkensä aikuisiin ja lapsiin. Suomella ei ole riittävää osaamista, keinoja eikä resursseja tarjota tämäntyyppisille tulijoille tarvittavaa tukea ja seurantaa riittävällä tasolla, koska nyky Suomessa ei pystytä huolehtimaan edes täällä jo olevista ja elävistä heikompiosaisista heidän tai heidän omaistensa avunpyynnöistä huolimatta.

VASTUUNKANTAJAT

Suomessa vallassa oleva hallitus ja poliittinen eliitti ovat tehneet suunnitelmia Isis-perheiden Suomeen tuomiseksi. Suunnitelmia on pyritty tietoisesti pitämään pimennossa kansalaisilta. Suunnitelmiin liittyy mm. perheiden kuljetus Suomeen VIP-tilojen kautta ja sosiaaliviranomaiset ovat valmiustilassa. Erityisesti Pekka Haavisto (vihr.) on toiminut aktiivisesti Isis-perheiden Suomeen tuomiseksi. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä jätti yhdessä koko opposition kanssa välikysymyksen al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta ja näiden toimien asianmukaisuudesta. Hallitus tulee ensi viikolla vastaamaan opposition välikysymykseen.

Poliitikot ovat tietoisesti vaarantamassa suojattomien siviilien turvallisuustilannetta tuomalla Isis-perheitä Suomeen. Jokainen, joka mahdollistaa Isis-perheiden maahan tulon on henkilökohtaisessa vastuussa päätöksensä vaikutuksista, koska kyse ei ole tulijoiden hengissä säilymisestä kuten asiaa halutaan perustella, vaan kyse on vastaanottajamaa Suomen kansalaisten hengissä säilymisestä. Isis-alueelta palaamassa oleva vierastaistelijoiden aalto on globaalimpi, suurempi sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan, aiempaa monimuotoisempi ja taistelijoiden taistelukokemus sekä ase- ja räjähdekoulutus on laaja-alaisempaa. Alueella olleet ovat altistuneet väkivallalle ja sen seuraamiselle. On sanomattakin selvää, että uhkien hallinta on siten entistä vaikeampaa.

On hämmästyttävää, että vaikka hallituksessa olevista nuorista naisista osalla on jo omia lapsia ja osalle varmaan tulee omia lapsia, niin siitä huolimatta ko. poliitikot eivät näe Isis-perheiden mukanaan tuomia mahdollisia uhkakuvia oman perheensä ja jälkikasvunsa kannalta. Poliittiset urat eivät ole ikuisia ja siinä vaiheessa myös poliitikko on samassa asemassa kuin tavallinen kansa. Turvamiesten ympäröimä poliittinen eliitti ei olisi todennäköisin terrori-iskun kohde, vaan iskut tulevat kohdistumaan tavalliseen suojatta olevaan siviiliväestöön kuten tapahtui Turun terrori-iskussa.

SHARIA LAKIIN PUUTTUMINEN

Ei Suomi ja suomalaiset voi lähteä siitä, että yritämme pienenä ylivelkaantuneena maana pelastaa jokaisen mahdollisen Sharia lain oletetun uhrin tuomalla maahan jihadisteja ja olematta palauttamatta niitä, joille palautus on jo määrätty. Silmä silmästä periaate ja kuolemantuomio tietyistä teoista on käytössä maissa, joissa noudatetaan Sharia lakia. Kyseessä on Sharia lain mukaisesti langetettu tuomio eli seuraamus jostain, mitä henkilö on tehnyt, eikä näihin asioihin puuttuminen paranna EU maiden tilannetta.

Ei voi välttyä ajatukseltä, että tulisiko samaa periaatetta noudattaen lakkauttaa Suomen koko vankeinhoitojärjestelmä ja laskea kaikki vangit vapaiksi vankiloista aivan kuten on menetelty aiemmin suljetuissa oloissa olleiden avohoitopotilaiden kanssa. Lähtökohta, että jokainen rikoksentekijä on vainon kohteena, koska on saanut tuomion teoistaan vastaa sitä, että tuomion pelossa Eurooppaan tulevat lähtevät pakoon tuomioitaan maihin, joissa he säästyvät suorittamasta Sharia lain mukaisia tuomioitaan ja saavat lisäksi extrana loppuelämän vastikkeettoman ylläpidon.

Se, ettei Suomessa ole tarvetta Sharia lain tyyppisiin tuomioihin johtuu siitä, ettei oikeusvaltioissa tarvita Sharia lain tyyppisiä tuomioita. Oikeusvaltioperiaatteen laajentaminen myös muiden maiden kansalaisiin on vakavaa puuttumista ko. maiden oikeuskäytäntöön aivan samalla lailla kuin esimerkiksi USA:n puuttuminen Lähi-Idän selkkauksiin öljyvarantojen vuoksi ja se, että USA toimii muiden maiden maaperällä puuttuen näiden maiden sisäisiin asioihin.

Maissa, joissa Sharia laki on voimassa on Sharia lain noudattaminen tiedostettu ja hyväksytty maan tapa. Me länsimaissa emme voi puuttua Sharia lain noudattamiseen tai noudattamatta jättämiseen siten, että pyrimme pelastamaan henkilöt heidän Sharia lain mukaisilta tuomioiltaan. Sharia lain alaisista maista saapuu EU alueelle sankoin joukoin niitä, joilla olisi omassa maassaan tuomio tiedossa, eikä tämäntyyppistä kehitystä pidä missään nimessä mahdollistaa tai tukea.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

HS: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006340175.html

ILTALEHTI: https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/96db5fe7-64dc-4027-94e9-6217bd0fb25d