PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI XII

KRISTILLISTÄ JA PERINTEISTÄ JOULUA 2019

Suomessa on poliittinen eliitti yhdessä kosher konservatiivien kanssa pyrkinyt muuttamaan Joulun sanoman vastaamaan vihervasemmiston ja Islamin vaatimuksia. Perinteiset tiernapojat on haluttu kieltää rasistisina ja koulujen päättäjäiset kirkoissa on todettu monilla paikkakunnilla loukkaavan vähemmistöjä. Veronmaksajien rahoilla ylläpidetty vihervasemmiston politiikkaa ajava YLE on lopettamassa erinomaiset Olli Ihamäen kinkun valmistusohjeet ja Juice Leskisen ikimuistoinen sian lahtaaminen joulupöytään on kieltolistalla, vaikka sika on aina ollut perinteinen ruoka kristittyjen joulupöydässä.

Joulun sanoman hämärtäminen on koko suomalaisen yhteiskunnan perusteita jäytävä toimenpide ja siksi kaikki puheet suomalaisten juutalais-kristillisestä perinteestä on harhaanjohtamista hyväksymään sen, että seemiläisistä kansoista polveutuneet juutalaiset vaativat Kristuksemme surmaamista Rooman käskynhaltijalta Pontius Pilatukselta. On myös tärkeää muistaa, että Herodeksen järjestämä ja toteuttama vastasyntyneiden poikalasten surmaaminen oli juutalaisten ennakkotoimi estää Jeesuksesta Kristuksesta syntyvä uusi oppisuunta. Kosher konservatiivejä on Suomessa hämmästyttävän paljon jopa kristillisdemokrattisessa puolueessa, sekä perussuomalaisissa ja siksi Joulun sanomaa on helppo hämärryttää todella vanhakantaisten kristrittyjen keskuudessa.

Nykyinen Suomen hallitus on niin punainen, että sen tarkoitus on tuoda Suomeen Isis kalifaatin uskollisten taistelijoiden puolisoja, leskiä ja lapsia vedoten lainsäädäntöömme ja ihmisoikeuksiin. Terroristisessa tarkoituksesa kalifaattiin matkanneet ja sen alaisuudessa veritöihin syyllistyneet tulee Syyrian presidentti Assadin mukaan voida hirttää, kuten hän on todennut tapahtuvan kaikille niille, jotka ovat toimineet rikollisen Iisis-järjestön palveluksessa. Jouluna on kansalaisten hyvä havaita kuinka paljon eliitti vihaa kantasuomalaisia ja erityisesti pitkän työuran tehneitä työläisiä. Pienen eläkkeen turvin elävät ovat kaikista heikoimmassa asemassa sekä terveydenhuollon, että yleensä jokapäiväisen jaksamisen kanssa. Kuitenkin hallitus maksattaa veronmaksajilla n. 3 miljardia vuodessa tänne muista maista tulevien ylläpitoon ilman työvelvoitetta!

Perinteiset joulutorit Euroopassa ja Suomessa ovat mahdollisia terroristien hyökkäysten kohteita ja tämä siksi, että EU:ssa hyväksyttiin kristillisten arvojen vastainen nuorten asekuntoisten miesten invaasio Eurooppaan vuonna 2015. Suomessa sisäministerinä kokoomuksen Petteri Orpo päästi Suomeen vuonna 2015 n. 35.000 sotilaskarkuria tai muutoin taistelukuntoista nuorta miestä jotka tulivat Suomeen useiden turvallisten EU maiden kautta. Berliinissä 19.12.2016 suoritettu terrori-isku joulutorille rekka-autoa käyttämällä surmasi 12 ihmistä ja vammautti pysyvästi yli 50 henkilöä. Iskun tekijästästä Anis Amrista oli annettu varoitus Marokosta Saksan Keskusrikospoliisille BKA:lle ja Berliinin poliisille, mutta mitään ei siitä huolimatta tehty. Poliisi ampui Amrin Milanon rautatieasemalla 23.12.2016.

Suomen aikanaan korkea elintaso on perustunut kristillisiin arvoihin ja maamme etniseen väestöpohjaan, mutta kristillisten arvojen romuttaminen sosialismin uuden ilmenemismuodon vihervasemmiston avulla on johtamassa Suomen valtiona täydelliseen tuhoon. Vastakkain ovat perinteiset kristilliset arvot ja kaiken hyväksyvä globalismi. Kristilliset arvot ovat kunniassa Venäjällä, sillä ortodoksisuus on noussut jälleen valtion uskonnoksi, kuten se oli Venäjän tsaarien aikana. Venäjällä perinteet ovat tärkeitä, toisin kuin nykyisessä Suomessa ja siksi myös Kristuksen syntymän juhlaa voidaan kunnioittaa kaikella sille kuuluvalla hartaudella. Muistakaamme Joulun sanomaa, joka on Kristuksen syntymä!

EI KOSKE METSÄSTÄJIÄ

Suomalainen metsästäjä on ollut aivan yhtä hyväuskoinen kuin sdp:n, kokoomuksen, keskustan ja rkp:n äänestäjät luottaessaan edunvalvojiinsa ampuma-aseisiin liittyvissä lainsäädäntöhankkeissa. SML:n olisi tullut kaikin mahdollisin keinoin tuoda esille tosiasiat asedirektiivin suomalaisesta viranomaistulkinnasta eli siitä, että kaikki itselataavat aseet joutuivat samaan ryhmään kuin Kalashnikov ja M/16/AR15 tyyppiset itselataavat aseet. Erinomaiset Remington, FN, Winchester, Benelli, Franchi, Beretta yms. itselataavat haulikot ovat 15.07.2019 jälkeen hankituissa hallussapitoluvissa luokiteltu rinnastettaviksi Bataclanin terrori-iskussa käytettyihin rynnäkkökivääreihin.

Poliisihallitus on edustajansa Reima Pensalan sanoin käynyt metsästäjien aseiden säilytyksen arvostelijaksi, väittäen rikollisten hankkivan aseensa pääosin metsästäjien kodeista murtojen kautta anastamalla.Väite esitettiin parhaaseen uutisaikaan sunnuntaina 15.12. jolloin se sai valtavan kuulijakunnan. Samalla Pensala esitti väitteen Suomessa olevien luvallisten ampuma-aseiden määrästä, n. 1,5 miljoonaa kappaletta, mikä määrä ei voi pitää paikkaansa, sillä poliisin pitämä aserekisteri on nyt jopa poliisin oman antaman tiedon mukaan pahasti virheellinen. Metsästäjien syyllistämien on jälleen esimerkki siitä, että myös metsästäjien aseet halutaan sulattoon. Luottamus viranomaisten toimiin on vähenemässä ja toivottavasti asia nähdään myös vaaleissa.

Luottamus edunvalvojiin ja Riistakeskuksen viranhaltijoihin on myös kärsinyt vakavan iskun, sillä Metsästäjä-lehti ei ole metsästyskortin lunastaneille metsästäjille informoinut asiasta sen vaatimalla tavalla. Aikaisemmin metsästäjillä oli luottamus siihen, että metsästäjien keskusjärjestön MKJ:n toiminnanjohtajat puolustivat virkansa puolesta myös metsästäjien oikeuksia, mutta vihervasemmiston toimien ansiosta nykyinen organisatio on ainoastaan ajamassa vihreiden asiaa. Metsästäjät tulevat näkemään Suomessa vielä aikakauden, jolloin metsästys kielletään ilmaston suojelun nimissä tavalliselta kansalaiselta, jotta uusi eurooppalainen eliitti saa vapaasti käyttää Suomen riistaa haluamallaan tavalla ja kansa syö vain perunaa.

Metsästys ja Kalastus lehti on joulukuun numerossa ansiokkaasti ”M&K Uutiset” käsitellyt ampuma-aselain vaatimusta itselataavien aseiden luvanhaltijoiden velvollisuudesta 5 vuoden välein osoittaa harrastuneisuuttaan viranomaiselle. Vaatimus ei kuitenkaan koske ennen 15.07.2019 annettuja hallussapitolupia. Asehallintoyksikkö ei ole kyennyt lähes 20 vuoden aikana rakentamaan toimivaa tietokantaa aserekisterille, joten viranomaisten kyvyttömyys suoriutua omista velvollisuuksistaan kaadetaan tavallisen aseenomistajan harteille. Viiden vuoden välein ilmoitusvelvollisuus merkitsee sitä, että useita itselataavia metsästysaseita omistava henkilö joutuu pitämään erillistä omaa kirjanpitoa ilmoitusvelvollisuudestaan, jotta ei menettäisi aseitaan aserikkomuksen vuoksi.

Suomalainen viranomainen on tehnyt kaikkensa toimiakseen kantasuomalaisen edun vastaisesti ja samaan aikaan poliisi valittelee resurssipulaa vaikka koko toiminta perustuu verorahoilla toimintaan. Halpatyövoima, mitä kokoomus on halunnut sdp:n kanssa Suomeen ei ole kykenevä koskaan maksamaan veroja Suomen rapautuvalle valtiolle, vaan jää ainoastaan huoltosuhteessa eläväksi. Metsästäjien aseet ovat metsästäjille samalla työkaluja, vaikka ovat myös merkittävä omaisuuserä omistajalleen. Luonnosta täysin vieraantuneet vihervasemmiston kannattajat viranomaisissa eivät voi hyväksyä vapaasti metsässä koiransa ja aseensa kanssa liikkuvaa metsästäjää.

Metsästäjänä olen nauttinut niistä päivistä, joita minun Jumalani ei laske elinpäivikseni eli jahdissa käytettyä aikaa! Suomi, Viro, Puola, Tsekkoslovakia, DDR, Unkari, Bulgaria, Romania, Venäjä, Ranska, Turkki, Tunisia, Tansania, Liberia, Namibia, USA:n Mississippi, Alaska ja Kanada ovat olleet maita, joissa olen saanut metsästää. Lähes aina olen myös voinut saada syödäkseni ampumaani riistaa. Minä syytän suomalaisia viranomaisia ja edunvalvojia siitä, että Suomen liityttyä perustuslakimme vastaisesti Euroopan Unioniin on suomalaisten kansalliset oikeudet unohdettu. Olen jo 70-luvulla nähnyt viranomaisten toimivan suomalaisten edun vastaisesti yrittäessään muuttaa ampuma-aselakiamme vuodelta 1933 ja jo silloin virkamiehet olivat sdp:n painostamia.

Suomen itsenäisyys päättää kansallisisista lähtökohdista omasta lainsäädännöstämme tuhottiin ”Koiviston konklaavin” toimin ja eräs merkittävimmistä oikeuksista eli oikeus harrastaa ampuma-aseilla eri ampumalajeja on tulossa tiensä päähän. Suomalainen metsästäjä on edelleen perheineen merkittävin ja suurin äänestäjäryhmä eläkeläisten jälkeen, mutta eläkeläisten tavoin täysin avuton tekemään itsensä ja perheensä kannalta oikeita äänestyspäätöksiä. Irti Euroopan Unionista, irti eurosta, irti USA:n ylivalta-aseman suojelemisesta kohti itsenäistä keskuspankkia ja omaa rahanluontioikeutta. Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme halua, olkaamme siis suomalaisia ja mieluummin vaikka hieman köyhempiä, mutta ilman nykyistä globalismia kannattavaa vihervasemmistoa!

SHARIA POLIISI SUOMEEN

Poliisiministeri Maria Ohisalo on ehdottanut ilmeisen vakavissaan poliisimme vahvistamista Islamia uskontonaan tunnustavilla poliiseilla. Poliisiammattikorkeakoulun pääsyvaatimuksia joudutaan nopeutetulla aikataululla alentamaan, jotta Isis-vaimot pääsevät koulutukseen jo ensi keväänä alkaville kursseille. Kokemukset USA:sta eivät ole erityisen kannustavia, sillä vieraista kulttuureista amerikkalaiseen yhteiskuntaan sopeutuminen ei ole onnistunut kitkatta ja virka-aseen luovuttaminen virkaan nimitetylle on saattanut vaarantaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden. Minneapolisin kaupunki on tullut tunnetuksi aikanaan suomalaisten siirtolaisten asuttamana, mutta Barak Obaman presidenttikauden aikana Somaliasta kotoisin olevat ovat muodostaneet uuden rinnakkaisyhteiskunnan.

Somaliyhteisö on saanut Minneapolisissa lähes kunniakansalaisten aseman, sillä pormestarina toiminut Betsy Hodges pyrki kaikin tavoin hyväksymään somaliyhteisön vahvistumisen kaupungissa. Poliisiksi 2015 valmistunut Mohamed Noor oli somaliyhteisön suosikki ja ensimmäinen Minneapolisin poliisilaitoksen somalialais-amerikkalainen poliisi. Mohamed Noor surmasi Australian kansalaisen Justine Damondin 15 heinäkuuta 2017 ampumalla poliisiauton Ford Explorer ikkunasta pyjamassa ollutta Justin Damondia rintaan. Justin Damond oli soittanut hälytysnumeroon 911 ja ilmoittanut mahdollisesta raiskauksesta talonsa takana olevalla kujalla, sekä tullut ulos paljain jaloin pyjamassa ohjaamaan poliisia paikan päälle ja siksi hän joutui Mohamed Noorin murhaamaksi ampumalla.

USA:ssa majuri Nidal Malik Hasanin suorittama terrori-isku kohdistui aseettomiin lääkärin vastaanotolle tulleisiin sotilaisiin 10 vuotta sitten marraskuussa Fort Hoodin varuskunnassa. Hasan ehti surmata 13 ja haavoittaa vakavasti 33 henkilöä ennen haavoittumistaan rohkean naispoliisin ampumista luodeista. Majuri Nidal Hasan oli psykiatriassa tutkinnon suorittanut ja radikalisoitui käytyään kuuntelemassa moskeijassa saarnaajien puheita ”pyhästä sodasta” vääräuskoisia vastaan. Hasan odotti kuolevansa marttyyrina, mutta on pyörätuolipotilas halvaannuttuaan naispoliisin ampumasta luodista. Mohamed Noor sai 12,5 vuotta vankeutta ammuttuaan Justin Damondin Minneapolisissa, mutta Nidal Hasan saattaa odottaa vankina kuolemaansa ja paratiisiin pääsyä vielä pitkään.

Pariisissa pääpoliisiasemalla 4 poliisia 3.10.2019 veitsellä surmannut Martiniquesta kotoisin oleva tietokoneasiantuntija oli työtoveri laitoksen työntekijöille ja siksi hänen tekonsa oli yllättävä. Radikalisoituminen tapahtuu Islamia tunnustavissa henkilöissä yleensä siten, että työtoverit eivät huomaa muutosta ajoissa ja siksi Pariisissa jouduttiin ottamaan myös virka-aseet pois varmuuden vuoksi eräiltä poliisimiehiltä. 4 poliisia surmannut sai surmansa muiden poliisien ampumana, mutta pääsee ilmeisesti paratiisiin ja tapaa 77 neitsyttä siellä. Saksassa poliisin kouluttajat ovat erittäin huolissaan Islamia tunnustavista poliisikokelaista, sillä pahimmillaan silloin vihollinen on jo keskuudessamme ja kaiken lisäksi virkapuvussa ase vyöllä.

Köyhyystutkijana väitöskirjansa tehnyt ministeri Ohisalo tulee ilmeisesti tarjoamaan suomalaisille köyhille uuden aikakauden tulemista siten, että sharia-laki koskee kaikkia ja Islam määrittää myös köyhän elämän tulevaisuudessa. Otanmäen murha, Turun terrori-isku ja Oulun raiskaukset ovat ilmeisesti vain yksittäistapauksia. On erittäin mielenkiintoista saada käytännön tekoja julkisuuteen myös silloin, kun sharia-poliisi heittää homoseksuaalisessa suhteessa tavattuja julkihomoja Nesteen tornista, jotta he ehtisivät katua tekojaan ja kääntyä Allahin puoleen. Poliisille uusi työtoveri tulee aiheuttamaan alkuun paljon huolia, mutta pian uusiin tapoihin totutaan ja ruumisröykkiöt Isisin toimesta ovat tavallisia näkymiä torielämässä. Korkeiden rakennusten vierellä ei kannata seisoskella, jotta ei jäisi teloitettavien alle.

Runo K. Kurko

puheenjohtaja