PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 60

KALERGI SUUNNITELMA

Ilman pyrkimystä ja kiinnostusta tutkia historiallisia taustoja on vaikea ymmärtää nykykehitystä ja sen taustavaikuttajia. Yksi EU:n taustavaikuttajista on Vapaamuurarikreivi Richard Coudenhove-Kalergi. Richard Coudenhove-Kalergi kuului yhtenä ”Euroopan Yhteisön” alullepanijoista ja em. syystä johtuen hänen ajatuksiaan tai kirjaansa ”Praktischer Idealismus” ei voine sivuuttaa, jättää huomiotta, eikä sijoittaa myöskään kategoriaan salaliittoteorioita. Kalergi suunnitelma kertoo EU:n taustavaikuttajien todelliset ajatukset ja visiot yhteisestä eurooppalaisesta perheestä, eri Euroopan kansallisuuksien tuhoamisesta ja sekoittamisesta ns. ulkoeurooppalaiseen ihmismassaan, jota tätä tarkoitusta varten tuodaan Eurooppaan Afrikasta ja Lähi-idästä.

Euroopan pakolaiskriisi ja länteen kohdistunut ns. kolmannen maailman invaasio on Kalergi suunnitelman käytännön toteuttamista ja sen tarkoituksena on kansallisvaltioiden ja eri Euroopan kansallisuuksien tuhoaminen. Maahanmuutolle kriittisiä, isänmaallisia ja kansallismielisiä tahoja pyritään leimaamaan rasisteiksi heidän mielipiteidensä vuoksi, koska valtamedia, poliittinen eliitti ja oikeuslaitos ovat omalta osaltaan mukana luomassa ja mahdollistamassa Kalergi suunnitelmaa. Kyse on Big Picture periaatteesta eli ns. ”yhteisestä hyvästä”, jonka hyvyyttä, sen todellista kohdistumista ja vaikutuksia voi kukin miettiä omalta osaltaan.

Pan-Eurooppa liitto perusti 15.9.1978 Coudenhove-Kalergi säätiön. Säätiö muutettiin 20.2.2008 Eurooppalaiseksi yhteiskunnaksi European Society Coudenhove Kalergi jonka suora tulos integroitumispyrkimyksille on Euroopan Unioni. European Society Coudenhove Kalergi jakaa Eurooppa-palkintoa tahoille, jotka ovat onnistuneet merkittävällä tavalla ajamaan Kalergi suunnitelmaa eteenpäin. Palkinnon saajiin kuuluvat mm. Jean-Claude Juncker, Herman Van Rompuy ja Angela Merkel, mikä ei liene kenellekkään negatiivista EU kehitystä seuranneelle yllätys. Coudenhove-Kalergin suunnitelmaa kuvataan tietyissä piireissä jopa Euroopan ihmisten kansanmurhan suunnitelmaksi ja avaintermi on globaali hallinta.

Vastakkainasettelun luominen ja jatkuvat mielenilmaisut kuten massiiviset tavallisen kansan kansannousut Keltaliiveinä Euroopassa ovat taustalla naruja vedelleen EU eliitin aikaansaannoksia. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että EU eliitin päämäärä todellakin on saada Kalergin perinnön mukaisesti Eurooppaan aikaiseksi sekalainen ihmismassa, joka ei koe olevansa osa mitään tiettyä kansaa ilman kansallista ylpeyttä sekä yhteenkuuluvuutta. Kyseessä on isänmaaton monikulttuurinen massa, joka ei tiedä omaa taustaansa ja on siksi helposti ohjattavissa sekä hallittavissa ilman pienintäkään pelkoa suljetun elitiin vallankäytön vastustamisesta.

Vastakkainasettelua eivät luo tahot tai kansalaiset, jotka tuovat esille julkisuuteen erilaisia valtamedian uutisoimatta jättämiä päätöksiä, suunnitelmia tai tapahtumia. Vastakkainasettelua luo todelliset teot ja toimet, joiden takana on poliittinen EU eliitti ml. Suomen globalistinen eliitti. Kansalaisten ja eri kansanryhmien vastakkainasettelu johtuu globalistisen eliitin aikaansaannoksista, ei siis kenenkään mielipiteistä tai puheista. Tästä syystä poliittinen eliitti ja oikeuslaitos sekä poliittisesti ohjattu poliisi masinoivat poliittisia oikeudenkäyntejä mielipiteen- ja sananvapautta vastaan pyrkien samalla saamaan lainsäädäntöön sinne kuulumattomia epämääräisiä ja täysin tulkinnanvaraisia termistöjä kuten vihapuhe ja maalittaminen.

DEEPFAKE-VIDEOT

Deepfake-videot ja muut ns. manipuloidut videot ovat videoita, jotka on tehty teknologiaa ja tekoälyä käyttäen vääristämään totuutta. Deepfake-videot on toteutettu mm. yhdistämällä erilaisia tekoja, liikkeitä, tapahtumia, ääntä ja ihmisten kasvoja, jonka ansiosta on luotu video joka näyttää aidolta olematta sitä eli kyseessä on selkeä manipulaatio. Uuden Suomen artikkeli Facebook kieltää videomanipulaatiot 2 kriteerillä – Jussi Halla-ahon ja Maria Ohisalon keskustelusta levinnyt väärennös näyttäisi täyttävän toisen tuo esille, että aidoilta vaikuttavat väärennetyt manipulaatiot kielletään mm. Facebookin taholta, mikäli ne täyttävät 2 eri kriteeriä. Tässäkin asiassa Facebookin taholta kuitenkin olennaista tulee olemaan, kehen manipulaatio kohdistuu ja onko manipulaatio globalistien ajaman poliittisesti korrektin linjan mukaista.

Ensimmäinen kriteeri on videoeditointi tavalla, joka ei ole ilmeinen kestovertoihmiselle ja johdattelisi todennäköisesti jonkun ajattelemaan, että kohde sanoo videolla jotakin sellaista, mitä hän todellisuudessa ei ole sanonut. Toinen kriteeri koskee koneoppimista ja tekoälyä, joiden avulla video on saatu näyttämään aidolta siten, että väärennöksessä ihminen mm. tekee tai sanoo tekaistuja asioita, jotka näyttävät aidoilta olematta aitoja. Eli käytännössä kenen tahansa joskus julkaistulla videolla esitetyistä ”ulostuloista” voidaan muokata deepfake-videon mukainen manipuloitu versio, jolla ei ole mitään tekemistä tosiasioiden tai todellisuuden kanssa.

Deepfake-videossa voi olla esimerkiksi yhdistettynä tietyn henkilön kasvot ja hänen eri puheistaan koottuja kasvojen ilmeilyjä joiden avulla on aikaansaatu ”puhetta” joka on yhdistetty taitavasti ääneen, jotta suun liikkeet ja puheääni yhdessä näyttävät todelta. Videolla voi olla lisäksi jonkin toisen henkilön tai henkilöiden vartalon liikkeitä tai tekoja, jotka esimerkiksi viittaavaat suunniteltuun terroritekoon kuten pommi-iskuun tai pommivyön päälle pukemiseen. Eli kyseessä on äärimmäisen vaarallinen yhtälö, joka pahimmillaan voi aikaansaada täysin syyttömään tahoon kohdistetut äärimmäiset toimet myös tosielämässä, eikä vain Hollywood sarjan Blacklist tapaan.

Deepfake-videoiden tunnistaminen ei välttämättä ole helppoa edes asiaan perehtyneelle ja sosiaalisen median auktoriteetiksi asettautunut Facebook on luvannut merkittävän palkinnon taholle, joka onnistuu kehittämään deepfake-videoita tunnistavan teknologian. Facebookia kiinnostaa kitkeä ns. vihapuhetta ja Facebookin sääntöjen vastaista sisältöä täysin puolueellisten ja mielivaltaisten ilmiantojen pohjalta omien modaraattoriensa toimesta ja vastaava linja on odotettavissa myös koskien deepfake-videoita. Facebookin ilmiantokoneistoa ohjaa globalistien etuja ajava politiikka ja siinä pysytteleminen, joka tarkoittaa, että esimerkiksi ns. äärioikeistoksi oletetut tahot ja sisällöt kitketään pois samoin kuin hallituksen politiikkaa kritisoineet tahot ja kommentit.

Saksassa astui voimaan 2018 NetzDG laki, joka koskee Facebookin, YouTuben ja Twitterin kaltaisia some-alustoja ja myös pienempiä julkaisijoita. Lain perusteella Saksa voi määrätä sakkoja 50 miljoonaan euroon saakka, jos joku somekäyttäjä julkaisee alustalla aineistoa, joka on Saksan oikeuslaitoksen mielestä kiellettyä ja sisältöä ei poisteta 24 tunnin sisällä. Facebook määrittelee automatisoiduissa algoritmeissä sekä moderaattoriohjeissaan erilaisia ominaisuuksia ihmisille ja ihmisryhmille, joita tulee suojella eri tavoin. Tätä samaa syrjivää ja yhdenvertaisuuden huomiotta jättävää periaatetta on alettu noudattamaan laajalti politiikassa, työelämässä, mediassa ja lähes kaikilla yhteiskunnan eri tasoilla sekä myös viranomaisten ja oikeuslaitoksen toimesta silloin, kun yhdenvertaisuus ja syrjimisen kielto halutaan ohittaa, kun kyseessä on valtaväestö vs. vähemmistö.

Facebookin mukaan eri tavoin suojeltavista ryhmistä erottuvat mm. erilaiset seksuaaliset suuntautumiset, etnisyydet, erilaiset vähemmistöasemat ja poliittiset näkemykset, joista FB määrittelee minkätyyppisen sisällön se katsoo hyökkäykseksi, visuaaliseksi vihaksi tai vihapuheeksi. Kansalaisten kannalta tilanne on se, että on jatkuvasti muuttuvia tulkinnanvaraisia sääntöjä, joita tulee noudattaa jopa takautuvasti, mutta nämä eri tahoilta tulevat säännöt eivät kuitenkaan ole julkisia eli mahdollisuudet ja keinot noudattaa sääntöjä ovat vähintään rajoittuneita. Facebookin toimia seuratessa ei voine välttyä kysymykseltä, ovatko globalistinen poliittinen eliitti, virkakoneisto ja oikeuslaitos imuroineet toimintamallinsa suoraan sylttytehtaalta nimeltään Facebook, kun toimintamallit vaikuttavat olevan vahvasti yksi yhteen?

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Wikipedia: https://fi.wikipedia.org/wiki/Richard_Coudenhove-Kalergi

European Society Coudenhove Kalergi: http://www.coudenhove-kalergi-society.eu/

Uusi Suomi: https://www.uusisuomi.fi/uutiset/facebook-kieltaa-videomanipulaatiot-2-kriteerilla-jussi-halla-ahon-ja-maria-ohisalon-keskustelusta-levinnyt-vaarennos-nayttaisi-tayttavan-toisen/32c2d155-6ee8-4b36-89ef-856276440654