PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI II

LAUSUNNONANTAJAT ASELAIN VALMISTELUSSA

Aselait ovat osoittautuneet olevan erittäin vaikea ja arka aihe koko Euroopan Unionin alueella, sillä globalistien tavoite on selkeä, että ainoastaan yhteiskunnan väkivaltakoneistolla ja pienellä valikoidulla eliitillä on oikeus pitää hallussaan aseita. Suomessa on maanomistukseen liittyvä perustuslain suojaama oikeus hyödyntää omistamiaan maa-alueita, sekä tiloihin liittyviä vesialueita omistajan haluamalla tavalla tai vuokrata niiden käyttöoikeus muille, kuten metsästysseuroille. Oikeus metsästää omilla maa-alueilla on eräs merkittävimmistä oikeuksista, kuten myös ampua ja kohdistaa laillisesti hallussa pidettäviä ampuma-aseita, huomioiden luonnollisesti turvallisuus ja mahdolliset meluhaitat naapureille.

EU:n asedirektiivit eivät ota huomioon maanomistajien oikeuksia, vaan asedirektiiveissä pyritään ampuma-aseiden totaalikieltoon koko unionin alueella. Metsästys on luonnollinen keino riistakantojen sääntelyyn ja lisää myös liikenneturvallisuutta poistamalla liian suureksi kasvaneita sorkkaeläinten kantoja. Suomessa ovat metsästäjien edustajat valitettavan usein poliittisista syistä hyväksyneet laajoja aseen hankkimista ja hallussapitoa rajoittavia lakihankkeita aiheuttaen toiminnallaan lisääntyviä ongelmia lailliselle harrastukselle. Ainoastaan jo 50- ja 60-luvuilla metsästyksen aloittaneet muistavat vielä Tauno V. Mäen tai Heikki Suomuksen, jotka molemmat pystyivät maa- ja metsätalousministeriön ylijohtajina aikanaan pysäyttämään epäilyttävät aselakihankkeet.

Metsästäjäin Keskusjärjestö MKJ oli viranomaistehtävää hoitava järjestö, mutta pyrki toiminnassa ottamaan huomioon metsästäjien tarpeet ja asiallisen riistakantojen harventamisen. Järjestön jouduttua valtionhallinnon uudistusten mukana muuttumaan ”maskuliinisen toksisuuden linnakkeesta” vihervasemmiston osittain miehittämäksi Suomen riistakeskukseksi ryhdyttiin käyttämään moderneja termejä ”kannan hoitosuunnitelma” ym. feministisen näkökulman omaavia termejä. Susien hoitosuunnitelma on erinomainen esimerkki järjettömäksi muuttuneesta suhtautumisesta petoeläimeen joka on levinnyt jo eteläisimpään Suomeen asti. Susi ei tarvitse hoitoa muualla kuin eläintarhassa, luonto hoitaa suden.

Suomen perustuslain uudistaminen EU:n tarpeita vastaavaksi on johtanut erittäin vaikeaan tilanteeseen, sillä alisteisuus direktiiveille johtaa jatkuvasti jopa nykyisen perustuslain loukkauksiin. Valtiosääntötuomistuimen eli perustuslakituomioistuinen puuttuminen merkitsee kansalaisten oikeuksien loukkausten jäävän täysin huomiotta, sillä eduskunnan perustuslakivaliokunta on ainoastaan kulloisessakin hallituksessa olevien puolueiden päätösten hyväksyjä, ilman todellista perustuslain tarkastelua. Maksetut perustuslakiasiantuntijat ovat samaa mieltä lakiesityksen laatineiden kanssa, vaikka jopa maallikkokin havaitsee esityksen polkevan vakavasti kansalaisten perustuslain suojaamia oikeuksia. Erinomainen esimerkki oli vuonna 2009 eduskuntaan viety HE 106/2009 ja siihen lausuntojen jälkeen lisätty poliisin oikeus ”kotitarkastukseen”, mikä terminä todellisuudessa tarkoitti kotietsintää eli pakkokeinolain mukaista toimenpidettä aseen omistajan kotiin koska tahansa!

Suomessa aseilla suoritetaan erittäin vähän henkirikoksia ja verrattaessa Ruotsin tilanteeseen voimme todeta Suomen olevan erittäin aseturvallinen maa. Ruotsissa murhia ja tappoja aseilla suorittavat henkilöt eivät ole perinteisiä Anderssoneja tai Svenssoneita, vaan ovat nykyään ns. etnisten vähemmistöjen edustajia. Ruotsissa tilanne teräaseilla, ampuma-aseilla ja pommeilla suoritetuissa henkirikoksissa on jo johtanut viranomaiset tilanteeseen, jolloin on ilmeistä, että osa maasta on asetettava armeijan kontrolliin. Ruotsissa on erittäin runsas riistakanta ja siksi metsästäjillä on oltava ampuma-aseita, joten viranomaisten kannalta tilanne on erittäin haastava. Ruotsalaisilta on myös viety oikeus puolustaa itseään ja perhettään ns. ”kättä pidemmällä”.

EU:n alueella asedirektiivien jatkuva kiristyminen vaikeuttaa laillista urheiluammuntaa ja kaikkea reserviläistoimintaa niissä maissa, missä ei vielä ole palkka-armeijaa. EU:n parlamenttiin vaikuttaminen on osoittautunut lähes mahdottomaksi tehtäväksi ja voin todeta henkilökohtaisten kokemusten perusteella, että ainoa toimiva vaikutuskanava on komission sisäisestä turvallisuudesta vastaava osasto ja siellä toimivat eri maista palkatut virkahenkilöt. Vuosina 1999-2003 oli vielä mahdollista tuoda kansallisia näkökohtia esiin, mutta ilman aktiivia toimijaa Brysselissä on turha kuvitella vaikuttavansa EU:n parlamenttiin. Viimeisin direktiivin aiheuttama kiristys kansallisiin aselakeihin on erittäin tuhoisa ja EU:n johtovaltio Saksa tulee kärsimään myös aseteollisuuden kautta suuria tappioita. Asealan järjestöjen ja politiikkojen on kansallisilla tasoilla pidettävä direktiivien kanssa ”puuhastelevat” viranomaiset ruodussa, jotta kansallinen etu tulee huomioiduksi!

NRA JA KANSALAISOIKEUDET

USA:ssa vuonna 1871 perustettu NRA National Rifle Association of America on maan vanhin kansalaisoikeuksia puolustava järjestö vaikka erityisesti Suomessa ovat Sanoma Oyj:n mediat jatkuvasti hyökänneet NRA:n toimintaa vastaan. NRA:n merkitys on niin suuri USA:ssa, että kaikki yritykset vasemmiston taholta muuttaa USA:n perustuslakia erityisesti ”Second Amendment” lisäyksen ja ”First Amendment” eli sananvapauden oikeuden suhteen ovat kaatuneet. Suomessa on Suomen perustuslakia muokattu vastaamaan EU:ssa Suomen alisteista asemaa ja samalla olemme aivan eri tilanteessa kuin kansalaiset USA:ssa, sillä sananvapaus on uhattu ja samalla myös oikeus pitää hallussa ampuma-asetta henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaamiseksi. USA:ssa asevastaiset ryhmät ovat erityisesti demokraattien rahoittamia, kuten Michael Bloombergin joka pyrkii myös rahan voimalla presidentinvaaleihin ehdokkaaksi vuonna 2020.

Michael Bloomberg on tukenut useita merkittäviä hyökkäyksiä perustuslain ”toista lisäystä” second amendment vastaan ja erityisesti ollessaan New Yorkin pormestarina hän tuki useiden kaupunkien pormestarien kampanjaa ”aseväkivaltaa” vastaan. Kampanja ei kuitenkaan pyrkinyt asetta käyttävien rikollisten sulkemiseen vankilaan, vaan riisumaan tavalliset kansalaiset aseista. Demokraatit edustavat USA:ssa yhä enenevässä määrin vasemmistoa ja vasemmistolle on hyväksyttyä hyökätä Antifan tapaisten terroristisia keinoja käyttävien järjestöjen avulla isänmaallisten amerikkalaisten kimppuun. Suomessa kaikki poliittiset puolueet lukuunottamatta perussuomalaisia ovat avoimesti asevastaisia, eivätkä hyväksy perustuslain suojaamaa oikeutta sananvapauteen ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Suomi on muuttunut 25 vuoden aikana ratkaisevalla tavalla muistuttamaan entisiä kansandemokratioita joissa aseita saattoivat kantaa vain yhteiskunnan väkivaltakoneisto eli poliisi, rajavartiosto ja armeija.

USA:n perustuslaki on merkittävä siksi, että sitä ei ole kyetty muuttamaan edes yli 200 vuoden aikana kansalaisten oikeuksien vastaiseksi vaikka hallitukset ja presidentit ovat vaihtuneet. Bill of Rights on edelleen ajankohtainen USA:ssa ja presidenttinä Donald Trump on lähipiirinsä vaikutuksesta huolimatta onnistunut olemaan suurimman osan tavallisten kansalaisten presidentti, mitä ei voi sanoa Saksan liittokansleri Angela Merkelistä, Ranskan Emmanuel Macronista tai Suomen Sauli Niinistöstä. Kansalaisoikeuksiin kuuluu olennaisena osana sananvapaus ja se oikeus on rajoitettu EU:ssa koskemaan ainoastaan EU:ta myönteisesti palvelevia virkamiehiä ja poliitikkoja. Suomessa sananvapaus koskee erityisesti kansanedustajia ja kaikki sellaiset toimet joiden seurauksena kansanedustajan oikeuksiin puututaan ovat vastoin kansanedustajan aseman antamaa suojaa sanoa asiat suoraan. Anna Kontulan (vas) arvosteltua Israelin toimia hyökättiin häntä vastaan kansainvälisesti ja Ano Turtiaisen (ps) twiitti on käynnistänyt rikostutkinnan.

Suomessa NRA Kansallisen Kivääriyhdistyksen perustaminen 2006 herätti median, sillä alussa suomalaisen yhdistyksen uskottiin olevan ainoastaan USA:n NRA:n äänenkannattaja. Pettymys oli suuri, sillä jo perustamistilaisuudessa NRA määriteltiin kansalaisoikeusjärjestöksi, mikä ratkaisu yllätti vastustajat täysin. NRA:n kotisivut ovat olleet erittäin suositut ja kävijämäärien huippu saavutettiin vuosina 2009-2011, jolloin epäonnistunut aselaki ajettiin läpi eduskunnassa asiantuntijalausunnoista välittämättä. Vaalenpunaisten silmälasien läpi NRA:n toimintaa tarkastelevat toimittajat ovat yleensä HS:n toimittajakoulun käyneitä ja heidän maailmaansa ei mahdu aseistettu kansalainen tai todellinen sanavapaus USA:n malliin. Kansallisista lähtökohdista toimivien järjestöjen vastainen kampanja on otettu JSN:ään kuuluvien julkaisujen prioriteeteiksi, sillä kaikki kansallinen koetaan kielteiseksi, kuten jopa perinneruoat kalakukko ja karjalanpiirakka.

USA:n NRA on haluttu leimata äärioikeiston asialla olevaksi, mutta argumentointi on loppunut lyhyeen, mikäli on tuotu esille tosiasiat. Charlton Heston, NRA:n edesmennyt puheenjohtaja oli tunnettu kansalaisoikeuksien puolustaja jo 1960-luvulla, joten kaikki väitteet on ollut helppo kaataa. USA:n NRA on patrioottinen järjestö ja kannattaa USA:n toimia, joten sen toiminta on USA:ssa erittäin suosittua kaikkien muiden paitsi demokraattien ja vasemmiston piireissä. Suomen NRA ei hyväksy USA:n toimia maailman poliisina, joten NRA Suomessa toimii Suomen kansallista etua ajatellen. Suomen kansalaisilla tulee olla yhtäläiset oikeudet sananvapauteen ja oikeuteen puolustaa itseään, sekä läheisiään laittomia hyökkäyksiä vastaan sanan asein tai aseellista väkivaltaa vastaan tarvittaessa myös ampuma-aseilla. Suomessa NRA:lla on vakiintunut asema ampuma-aseita koskevien esitysten lausunnonantajana ja asiantuntijana oikeuksissa, eikä tämä asema saa joutua uhatuksi sananvapauden puolustamisen vuoksi.

Suomen aikaisemmat metsästäneet presidentit vaihtuivat jo Mauno Koiviston aikana globalismin kannattajiksi, joten myönteinen suhtautuminen ampumaharrastukseen käytännössä loppui jo paljon ennen Euroopan Unioniin liittymistä. Euroopassa on linja ollut yhdensuuntainen Suomen poliittisen johdon kanssa eli metsästys ei kuulu Britannian, Saksan ja Ranskan johtajille. En voi edes kuvitella ”kiiltokuvapoju” Macronin olevan villisikajahdissa, kuten en myöskään Sauli Niinistön. Metsästys ja aseet ovat aina olleet niitä välineitä joissa on yhdistynyt taito hankkia tarvittaessa perheelle ruokaa luonnosta tai puolustaa kotiaan ja isänmaataan. Metsästävien naisten määrä on kasvussa, mikä on hyvä asia, sillä ”maskuliininen toksisuus” ei estä naisia osallistumasta myös ruuan hankintaan metsästämällä ja liikkumalla luonnossa. Naiset ovat osoittaneet miehille mallia myös ampumahiihdossa ja myös Sanna Marinin hallituksen naisten kannattaisi ryhtyä harrastamaan hiihtoa ja ammuntaa, niin hallitusasiat selviävät helpommin.

Runo K. Kurko

puheenjohtaja