PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

AUKTORITEETTIUSKO

Suomessa suuret ikäluokat ovat olleet suurin aseluvanhaltijoiden ryhmä. Toisen Maailmansodan jälkeen syntyneet kuuluvat samalla auktoriteetteihin luottavaan kansanryhmään, sillä koululaitos opetti kunnioitusta esivaltaa sekä Jumalaa kohtaan. Valitettavasti suuret ikäluokat ovat liian luottavaisia valtamedian uutisointia kohtaan ja ovat suorastaan avuttomia etsimään todellista tietoa vaihtoehtoisista medioista. Erityisesti osan vuotta Espanjassa ja Portugalissa asuvat suomalaiset eläkeläiset ovat olleet jo vuosikymmenten ajan luottavaisia kokoomuksen äänestäjiä, sillä myös useita entisiä kansanedustajia asuu osan vuodesta Espanjassa pitäen yllä kokoomuksen agendaa työvoimapulasta Suomessa.

Luottamus suomalaiseen tiedottamiseen säilyy eläkeläisissä voimakkaasti, vaikka tiedot suomalaisen terveydenhoitojärjestelmän vaikeuksista olisivat tiedossa ja omaehtoinen karanteeni olisi ainoa keino estää vaaralliseen tartuntatautiin sairastuminen. Kiinasta tulleet tiedot jo joulukuussa 2019 eivät johtaneet oikeisiin johtopäätöksiin Euroopassa ja siksi Covid-19 viruksen leviäminen EU:n jäsenvaltioissa on saavuttanut jo lähes Espanjantautiin rinnastettavat mittasuhteet. Tartuntojen nopea leviäminen on ollut mahdollista Schengen alueen valtioissa samalla tavalla kuin terroristien levittäytyminen koko Euroopan Unionin alueelle. Vapaa rajaton matkustaminen, vapaa kulkuoikeus ilman henkilöllisyyden todentamista ja mahdollisten taudinkantajien matkustelu Aasiasta ovat ongelman pääsyy!

Kännykkäsukupolvi on vieraantunut suurista ikäluokista ja erinomainen esimerkki on sisäministeri Maria Ohisalo (vihr), jolle on tärkeämpää säilyttää pelkästään paremman elintason perässä liikkuville siirtolaisille kaikki oikeudet ilman vastuuta. Aseluvanhaltijat ovat koko EU:n olemassaolon ajan olleet tarkassa viranomaisten kontrollissa sekä kotimaassaan, että liikkuessaan Schengen alueella aseidensa kanssa. Todellisuudessa EU on ainoastaan lisännyt byrokratiaa ilman osoitettuja etuja. Ampuma-aseiden siirtäminen toisesta EU:n jäsenvaltiosta toiseen edellyttää aina asepassia ja perustetta käyttää asetta kohdemaassa. Kantasuomalainen eläkeläinen ei voi pitää aseitaan Espanjassa ilman Espanjan viranomaisten antamaa lupaa ja sama koskee espanjalaista Suomessa. Tartuntatautien kantajia eivät koske kuitenkaan samat rajoitukset.

Valmiuslaki antaa viranomaisille suhteettoman suuren vallan olosuhteissa kuten sotatilassa tai vaarallisen taudin levitessä yhteiskunnassa, mutta samalla joudutaan nopeasti tilanteeseen minkä seurauksena merkittävä määrä palvelualoilla toimivista yrityksistä ajautuu konkurssiin. Valmiuslaki ei pelasta pieniä tai keskisuuria yrityksiä ja voimme vain odottaa konkurssiaaltoa jo alkukesällä. Erityisen vaikea tilanne on kauppakeskuksissa toimivissa yrityksissä, jotka eivät kuulu ketjuihin vaan ovat yrittäjävetoisia. Vuokrat ovat ylikorkeat ja ne sekä muut kulut on maksettava kaikissa olosuhteissa, vaikka tuloja ei saada. Suhteettoman pitkät vuokrasopimukset tulevat ilman riittävää tulorahoitusta tappamaan yritykset ja johtamaan itsemurhien aaltoon kuten Koiviston konklaavin tekoset 90-luvulla.

Suomen oloissa nykyhallitus on toivottoman tehtävän edessä ilman muistia ja tietoa ajoista 1920-luvulla, sekä 1990-luvulla. Politiikoista ainoastaan muutamat harvat enää kuuluvat suuriin ikäluokkiin, kuten Ilkka Kanerva ja Sauli Niinistö ollen 1990-luvun pankkikriisin aikaan hyväksymässä yrittäjien ja kansalaisten ”tappolinjan”. Hyväuskoiset eläkeläiset tulevat huomaamaan hyvin pian sen tosiasian, ettei kukaan todellisuudessa välitä heidän selviytymisestään pandemiasta, sillä talouden joutuessa vaikeuksiin jätetään vanhukset kuolemaan koteihinsa tai vanhustentaloihin. Uusi ”uljas sukupolvi” kuvittelee parantavansa maailmaa ja erityisesti Etelärannan norsunluutornissa unelmoidaan halpatyövoimasta kriisin jälkeisessä työttömien Suomessa. Joidenkin hyväuskoisten mielestä on edelleen ollut ”lottovoitto” syntyä Suomeen!

POLIISI JA KORONA

Viranomaisten selviytyminen pandemian aikana tulee olemaan erityisen haastavaa, sillä riittävän tehokkaiden hengityssuojainten, suojakäsineiden ja puhdistus-/desinfiointiaineiden saanti on turvattava viiveettä. Poliisien partioautot on voitava puhdistaa luotettavalla tavalla jokaisen työtehtävän jälkeen ja poliisin pidätystilat on voitava helposti desinfioida asiakkaiden jälkeen. Kontakti poliisin ja asiakkaan välillä on voitava hoitaa siten, että mahdollisimman turvallisesti voidaan kommunikoida vaarantamatta asiakasta tai poliisia saamaan tartunta. Viiltosuojakäsineet eivät suojaa viruksilta, vaikka poliisilla on aikanaan HIV-tartuntojen estämiseksi annettu koulutusta käsitellä mahdollisesti tartuntavaarallisia asiakkaita.

Poliisi joutuu käymään kotona kuolleiden henkilöiden kuolinsyyn selvittämisen kannalta tärkeässä tehtävässä eli tarkistamassa mahdolliset väkivaltaiseen kuolemaan liittyvät tunnusmerkit kuten jäljet pahoinpitelystä tai muut ulkoiset näkyvät merkit väkivallan käytöstä. Pandemian seurauksena kansalaisia tulee kuolemaan myös Suomessa kotonaan runsaasti ja silloin poliisin suojavarusteet ovat täysin riittämättömät. Hengityssuojaimet, suojalasit ja erityiset suojapuvut ovat välttämättömiä. Ruumispussit ovat kätevä keino vainajan kuljettamiseen, mutta ruumispussin käyttö edellyttää vainajan käsittelijöiltä vaarallisen tartuntataudin leviämistä estävien suojavälineiden ja ajoneuvojen käyttöä.

Krematoriot tulevat olemaan ainoa keino vainajien turvallisen loppukäsittelyn kannalta ja silloin viranomaiset joutuvat kohtaamaan Islamia tunnustavien ihmisten erilaisen suhtautumisen vainajan hautaamisen suhteen. Polttohautaus on ainoa turvallinen keino käsitellä vaarallisen viruksen saastuttamaa vainajaa ja siksi viranomaisten on varauduttava ottamaan vainajat pois omaisilta krematorion polttoja varten vaikka voimakeinoin. Kuolleisuuden noustessa satoihin ja jopa tuhansiin vainajiin joudutaan epäilemättä väkivaltaisiin kohtaamisiin ghettoutuneiden asukkaiden kanssa. Poliisin on syytä varautua yllättäviin tilanteisiin ja silloin ei apua ole saatavissa kantaväestöltä.

Poliisien sairastuminen vaaralliseen tartuntatautiin merkitsee puolustusvoimain kanssa läheistä yhteistyötä, sillä Suomen poliisi on asukaslukuun suhteutettuna eräs Euroopan pienimmistä ja maan pinta-alaan suhteutettuna pienin. Suurten etäisyyksien maassa oli virhe poistaa toimivat nimismiespiirit ja tuhota Liikkuvan Poliisin organisaatio, sillä kriisiaikoina nimismiespiireillä oli hyvät resurssit ja paikallistuntemus etuna käsiteltäessä mahdollisia vaaratilanteita piirin alueella. Reservinä LP omasi hyvän kaluston ja asiantuntemuksen myös varsinaisen liikennevalvonnan ulkopuolelta. Poliisin mahdollisuudet hoitaa toimistotehtävänsä asiakkaiden kanssa suoraan on vaarantunut, joten netin kautta on pystyttävä toimimaan mahdollisimman kivuttomasti.

Poliisin tehtävien hoitamisen onnistuminen tartuntavaarallisen taudin aikana on erityisen haastava tehtävä ja siksi ”poliisiministeri” Maria Ohisalon on unohdettava vihreä agenda ja edistettävä kaikin tavoin poliisin työturvallisuutta ja jaksamista. Paperittomat, Suomessa laittomasti oleskelevat henkilöt muodostavat tartuntatautien ohella pysyvän uhan sisäiselle turvallisuudelle ja jokainen kansalainen voi osaltaan vaikuttaa poliisin turvallisuuteen ilmoittamalla mahdollisesta turvallisuutta vaarantavasta toiminnasta. Kaksoisstandardit ovat aiheuttaneet kansalaisten ja poliisin välille epäluuloa minkä seurauksena kansalaisten haluttomuus ilmoittaa tapahtuneista rikoksista on vähentynyt. Asia korjaantuu ainoastaan täysin avoimen tiedottamisen kautta, joka tarkoittaa sitä, että myös etninen profilointi on voitava ottaa käyttöön.

Runo K. Kurko

puheenjohtaja