PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 65

KORONAPANDEMIAN LEVIÄMISEN ESTÄMINEN

Koronapandemiaan liittyen Suomessa on tietoisesti jätetty tekemättä olennaisia taudin kulkua hidastavia ja koronapandemian leviämistä estäviä toimia asiasta vastaavien poliitikkojen ja virkamiesten taholta. Pitkän uran Kansanterveyslaitoksella (nykyinen THL) tehnyt riskiarviointiin erikoistunut professori Matti Jantunen tuo esille Maaseudun Tulevaisuuden artikkelissa; ”Jos WHO (YK:n terveysjärjestö) on arvioinut riskit oikein, hidastettunakin leviävä koronaepidemia luhistaa Suomen sairaanhoitojärjestelmän” ja edelleen; ”siinä tapauksessa THL on johtamassa hallitusta hirvittävän pahasti harhaan.” Emeritusprofessori Matti Jantusen mielestä Suomen pitäisi kaikin keinoin pyrkiä pysäyttämään koronaepidemia – ei vain hidastaa sen leviämistä kuten toistaiseksi on tehty.

Verkkouutisten artikkeli Lääkärin hätähuuto: Suomi kulkee kohti katastrofia tuo esille neurokirurgi Esa-Pekka Pälvimäen kannanoton, ettei koronakriisissä toimita oikein. HUS:n neurokirurgi Esa-Pekka Pälvimäki kutsuu Suomen koronatilannetta katastrofiksi ja hänen mukaansa Suomi tekee kaiken väärin. Pälvimäki kysyy, miksi kulkea todistetusti katastrofiin vievää tietä, kun on olemassa myös todistettu syy sen välttämiseen. Ohjeiksi Pälvimäki summaa, että koska täydellinen sulku on jo liian myöhästä, tulee nyt testata, jäljittää, eristää, testaa, testaa, helpota rajaustoimia, toista, toivu aikaisin. Pälvimäki on vedonnut kansalaisiin twiitaten; ”Hyvät ihmiset, koska Suomi ei teitä eristä, eristäkää itse itsenne. Näin tästä selvitään. Muuten ei ehkä selvitä. Ollenkaan.” Esa-Pekka Pälvimäen mielestä ”lockdown” on nyt Suomessa pakollinen eli pistetään Suomi kiinni ja aloitetaan laajamittainen testaus- ja eristysohjelma.

Kaikki tarvittavat toimet olisivat olleet oikea-aikaisesti riittävän ajoissa tehtävissä Suomen olemassaolevan tartuntatautilain perusteella ilman, että olisi tarvinnut odottaa äärimmäisen valmiuslain voimaan saattamista. Toimet olisi ollut tehtävissä, jos päättäjillä eli poliitikoilla ja asiasta vastaavilla virkamiehillä olisi ollut riittävästi rohkeutta, eikä asiassa olisi laitettu omaa urakehitystä kansakunnan edun edelle. Ei voine välttyä vaikutelmalta, että joko poliitikot ja virkamiehet ovat erityisen hyväuskoisia ja sinisilmäisiä tai poliitikkojen ja virkamiesten tosiasiallinen päämäärä on nimenomaan ollutkin saada aikaan valmiuslain käytön mahdollistama totalitarismi, joka avaa ovet todella laajoihin toimiin viranomaisten taholta.

Tartuntatautilain 57 § mukaan työstä, päivähoidosta ja oppilaitoksesta poissaolosta päättäminen on mahdollista jos yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ei voida estää muilla toimenpiteillä, virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön työstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaolosta yhtäjaksoisesti yhteensä enintään kahden kuukauden ajaksi. Tämän tartuntatautilain 57 § perusteella olisi jokainen matkoilta saapunut voitu lähipiireineen velvoittaa riittävän pitkäaikaiseen poissaoloon töistä, päivähoidoista ja oppilaitoksista ilman valmiuslain voimaan saattamista.

Tartuntatautilain 58 § laajaan tartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet määrittävät, että kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Jokainen loogiseen ajatteluun kykenevä, maailman tilannetta seurannut ymmärsi jo epidemian alkumetreillä, että ensimmäiseksi olisi pitänyt ottaa käyttöön etninen profilointi ja sulkea rajat. Suomessa olisi olemassaolevan lainsäädännön turvin voitu asettaa kaikki matkoilta takaisin Suomeen tulevat vähintään 14 vrk:n karanteeniin sanktioiden uhalla. Samalla olisi velvoitettu kaikki edelleen matkoille lähtevät ottamaan henkilökohtainen vastuu ja riski toimistaan huomioiden heitä odottavan 14 vrk:n karanteenin matkoilta tultua ja vastuun siirto heille itselleen eli allekirjoitettu vastuuvapauslauseke. Nimi paperiin lentokentällä matkalle lähtiessä ja tervemenoa nauttimaan matkustuksen avartavista vaikutuksista, mutta omalla vastuulla ja erityisesti muita vaarantamatta.

Jos tämä olisi tehty, kun tartuntoja oli vasta vähän ja tartuntaketjut osoittivat, että kaikilla tartunnoilla oli yhtymäkohta matkoilta tulleisiin tai heidän lähikontakteihinsa, olisi viruksen leviämisen estämiseen päästy tehokkaasti jo alkumetreillä. Tätä ei kuitenkaan haluttu päättäjien taholta tehdä, vaikka kyseessä olisi ollut jo olemassaolevan lainsäädännön antamat valtuudet ja vain hyvin rajattu osa kansalaisia. Sen sijaan tuotiin esille EU:n kuuluisa perusperiaate vapaa liikkuvuus, joka on jo osoittautunut täysin vahingolliseksi agendaksi, koska vapaan liikkuvuuden ansiosta EU alueelle on päässyt vapaasti liikkumaan ilman papereita ei vaan EU kansalaiset, vaan myös taustansa ja tekonsa pimittäneet rikolliset.

Matkoilta tulleille haluttiin taata vapaa liikkuvuus ja Suomessa alettiin rajoittamaan ensin ns. riskiryhmien liikkumista. Tartuntoja on kaikissa ikäryhmissä ja nuoret aikuiset sekä keski-ikäiset ovat myös merkittävä tartuntakohde. Ulkomailta on uutisoitu vauvasta, joka sai keuhkokuumeen koronaviruksesta, 12-vuotiaasta tytöstä, joka joutui tehohoitoon viruksen takia ja 16-vuotiaasta terveestä ranskalaistytöstä, joka kuoli virukseen eli tilanne koskee meitä kaikkia. Ilta-Sanomien artikkeli ”Näin helposti korona oikeasti tarttuu” tuo esille, että aiemmin on ajateltu koronaviruksen leviävän lähinnä kosketus- ja pisaratartuntana, mutta koronavirus leviää niin tehokkaasti, että on epäiltävissä koronan tarttuvan myös ilmateitse eli oleskelu samassa tilassa ”viruslingon” kanssa riittäisi. Artikkelin mukaan jos on ahtaissa sisätiloissa, missä on huono ilmanvaihto, tartuntavaara voi kestää tunteja.

Ohje, että suojaudu kuin itse olisit tartuttaja ei tuo tuloksia niin kauan kuin ihmiset ajattelevat omahyväisesti, että eihän tämä minua koske. Tehokkaampi ja enemmän tosiasioihin vetoava ohje on, että suojaudu kuin jokainen kanssaihminen olisi vaarallisen ja helposti tarttuvan tartuntataudin tartuttaja ja olisit itse koko ajan hengenvaarassa. Kaikkien turvallisuuden, kansantalouden samoin kuin liike-elämän kannalta olisi ollut tulossa vain murto-osa nykyisistä negatiivisista vaikutuksista ja auttamisen tarpeista, jos matkoilta tulleiden rajoitustoimet olisi heti otettu käyttöön. Myös tukitoimet kuten terveydenhoito, sairaanhoito, kuljetukset sekä lääke- ja ruokahuolto olisi ollut helppo toteuttaa pienelle määrälle kansalaisia, eikä resurssien puute olisi heti tullut vastaan niin kuin se nyt on jo tullut.

Erilaisten ruoka-verkkokauppojen kautta on ruokatoimitusten kotiin toimitusaika jopa viikkoja ja noutoajat myös itse noutaen menevät viikon päähän. Verkkoapteekeissa on massiivinen ruuhka ja lääkärin määräämien reseptilääkkeiden kuten antibioottikuurin toimitusaika monisairaalle ja eri riskiryhmiin kuuluvalle keuhkokuumepotilaalle vie helposti jopa viikon. Voisiko Sanna Marin hieman valaista, miten ne varautumisasiat olikaan itse asiassa hoidettu ja miten karanteenissa olevan vastuullisen kansalaisen olisi tarkoitus elää ja toimia, kun tarvittavia suojavarusteita ja desinfiointiaineita ei ole edes terveydenhoitohenkilökunnan suojaamiseksi riittävästi saatavilla?

Uudenmaan eristäminen vasta tässä vaiheessa on täysin älytön paniikki toimenpide, jota perustellaan välttämättömyydellä ja elämän suojelemisella. Jos hallitus vasta tässä vaiheessa on havainnut, että oikeus elämään on keskeisin oikeus ja toteuttaa tätä havaintoa eristämällä Uudenmaan, täytynee ajatus olla, että kaikki matkoilta eri epidemia alueilta tulleet ovat ilman karanteenin velvoitetta tulleet yksinomaan Uudenmaan lääniin ja tämähän ei pidä paikkaansa. Uudenmaan alueella toimitaan vielä tänäänkin ostareiden ja kauppojen liepeillä aivan kuten ennenkin ja osasyynä on, ettei Suomen todelliset tartuntamäärät tule edes esille, koska mahdollisia tartuntoja on koko ajan jätetty testaamatta. Ostareiden ja kauppojen läheisyydessä juorutaan lähietäisyydellä, kokoonnutaan ryhmiin ja viis veisataan koko pandemiasta. Niinkuin joku toikin jo esille, ei tyhmyyttä voi parantaa.

GLOBAALI TALOUSKRIISI

Koko EU ajan olen huolissani seurannut EU:n järjetöntä, spekulatiivista ja täysin epätervettä rahapolitiikkaa ja odottanut väistämätöntä eli globaalia rahoituskriisiä. Avointa on ollut ainoastaan se, mikä massiivisen rahoituskriiisin tulee aiheuttamaan ja koska tämä tapahtuu. Nollakorko linja, liian avokätinen luotonanto ja asuntojen hintakupla ovat jatkuneet aivan liian pitkään eli niistä on tullut ns. normaali tila ja tämän vuoksi kotitaloudet ovat ymmärtäneet kaiken velkaantumisen olevan vähemmän riskialtista, kuin se todellisuudessa on. Koronapandemia sai mailmanlaajuisena aikaan globaalin talouskriisin sekä tulossa olevan todella pitkäaikaisen ja massiivisen taantuman, joka tulee tavalla tai toisella koskemaan meitä kaikkia.

EU:n pankkieliitti ei ole oman etunsa vuoksi sallinut taloudellista romahdusta tapahtuvaksi, vaan tilanne on pidetty keinotekoisesti mahdollisimman stabiilina. EU:sta on haluttu antaa vakavarainen kuva, jotta EU:ta pidettäisiin edelleen hyvänä asiana ja siinä mukanaolo saisi vahvaa kannatusta vähintään niiltä EU valtioiden kansalaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tästä epäterveestä hinta- ja rahapolitiikasta ovat hyötyneet. Globaali koronapandemia ei kuitenkaan kuulu asioihin, joita pankkieliitti pystyy hallinnoimaan, estämään, rajoittamaan tai edes säätelemään. Tässä taloustilanteessa ei EU ole tuonut konkreettista apua täydessä kaaoksessa oleville EU jäsenmaille tai niiden kansalaisille. Venäjä samoin kuin Kiina ovat auttaneet koronapandemian pahasti moukaroimaa Italiaa.

Uusi MV-lehti uutisoi, että Venäjä toimii eri tavoin kuin länsimaat. Janus Putkosen UMV-raportin mukaan Venäjä asetti voimaan uusia Covid-19 vastatoimia takaamaan kansalaisten ja PK-yritysten selvämisen. Venäjä oli ensimmäisiä maita maailmassa, joka sulki rajaliikenteen Kiinaan ja sen jälkeen muihin epidemiaa sisältäneisiin maihin, joka on ainoa oikea toimi tämäntyyppisessä tilanteessa. Lännessä pumpataan miljardeja talouden elvyttämiseen pankeille ja finanssisektorille, mutta konkreettista apua kansalle ja erityisesti PK-sektorille on luvattu vain harvoissa tapauksissa. Putin teki toisin ilmoittamalla, että eläkeläiset saavat lisäeläkkeen, lapsille osoitetaan lisälapsilisää, yrittäjät saavat määräaikaisen verovapauden ja lainojen maksamiset lopetetaan toistaiseksi. Koko kansakunta saa myös viikon palkallisen loman. Putinin oman kansansa etusijalle laittavia toimia on pyritty Suomen ns. valtamediassa kääntämään yksinomaan negatiiviseksi asiaksi, joka on uskomaton vääntö Nato/USA propagandan saralla.

UMV raportin mukaan heti kun presidentti Putin ja Italian pääministeri Conte olivat keskustelleet puhelimessa tarvittavasta hätäavusta, alkoi tapahtumaan varsin historiallisia käänteitä, joilla on sekä kansainvälinen, että kansallinen vaikutus. Vain vuorokaudessa Venäjän ilmavoimien suuret kuljetuskoneet nousivat taivaalle kohti pahasti kärsivää Italiaa mukanaan kenttäsairaalajärjestelmä, jonka erikoisalana on tartuntasairauksien hallinta ja hoitaminen. Kriittistä hätäapua Italiaan on toimittanut jo 15 Venäjän ilmavoimien kuljetuskonetta. Venäjän valtion johto on siis käsitellyt sekä koronaviruksen aiheuttamaa kansallista uhkaa ja samalla auttanut myös muita maita selviämään siitä esimerkillisellä tavalla. Venäjällä oma kansa ja kansantalous on asetettu etusijalle jokaisella suunnitelmallisella askeleella ja näin olisi pitänyt luonnollisesti toimia myös Suomessa.

ILTALEHDEN uutisen mukaan Venäjällä myös täydellisen vastuuttomat ihmiset jotka ovat tartuttaneet tai vaarantaneet muita, saattavat saada jopa viiden vuoden vankeustuomion ihmishenkien vaarantamisesta. Venäläinen tartuntatautien lääkäri, joka vaati itse muilta vastuullisuutta TV:ssä matkusti itse lomalle Madridiin, ei kertonyt matkastaan mitään, ei asettanut itseään karanteeniin kuten olisi pitänyt ja kaiken tämän jälkeen osallistui konferensseihin tavaten kollegoita ja opiskelijoita. 11 ihmistä on saanut häneltä tartunnan, noin 700 ihmistä on testattu ja 500 ihmistä on seurannassa. Supertartuttaja itse on tällä hetkellä tehohoidossa ja rikostutkimus on käynnistetty. Mikäli tämä venäläinen tartuntatautien lääkäri toipuu, tullaan häntä vastaan nostamaan syyte ja hän voi saada jopa viiden vuoden vankeustuomion.

Suomessa kaikki velalliset tulevat huomaamaan tilanteen vaikeaksi, koska pankit voivat toimia kuten 90-luvun lamassa. Lainojen korot tulevat nousemaan hallitsemattomiksi, kuten 90-luvulla kun muutaman prosentin korko oli yhtäkkiä yli 20 prosenttia. Mikäli edes korkojen osalta ei enää maksaminen onnistu, pankilla on velallisen maksuvaikeuksiin vedoten oikeus vaatia lainat välittömästi erääntyviksi. Edessä on väistämättä tilanne, että lainalle asetetut vakuudet kuten lainarahalla ostettu asunto menetetään ja tästä huolimatta lainan maksuvelvoite jatkuu pahimmillaan loppuelämän, aivan kuten 90-luvun laman jälkiseuraamuksissa suurelle joukolle kansalaisia tapahtui, vaikka päättäjät tosiasioiden vastaisesti yhteen ääneen totesivat, ettei kukaan joudu kärsimään esimerkiksi Wärtsilän konkurssin vuoksi. Vaan kuinkas sitten kävikään.

Kansalaisten laaja työttömyys, maksuvaikeudet, vähävaraisuus, luokkaerojen lisääntyminen, köyhyys, epätoivo ja tyytymättömyys tulevat nousemaan ja aiheuttamaan myös mahdollisia kansannousuja Euroopassa, koska tilanne koskee radikaalisti yhä useampia. EU:n rahaeliitti pyrkii pitämään tyytyväisenä yksinomaan rahalaitokset, jotka taloudellisen romahduksen vuoksi tulevat yhä vahvemmiksi kansalaisten ja yritysten kustannuksella. Taloudellinen tuki tulee antaa suoraan kaikille tukea tarvitseville oman maan kansalaisille ja perheille, jotta peruselinolosuhteet voitaisiin varmistaa oli kyseessä työssäkäyvä, eläkeläinen, opiskelija, maatilatalouden harjoittaja, kotiäiti, yrittäjä tms.

Nyt ei tule miettiä yksinomaan liike-elämän ja yritysten tarpeita, koska pelkästään niistä huolehtimalla on naru vetävän kädessä hyvin pian väistämättä, kun asiakkaiden myötä kassavirrat puuttuvat. Päättäjien tulee saada aikaan yrittäjien kannalta tärkeä ”lockdown” tila, että kaikki ei-kriittiset toiminnot suljettaisiin ja yrittäjät saisivat korvauksen keskeytysvakuutuksistaan, eikä yksittäisen yrittäjän tarvitsisi itse tehdä sulkemispäätöstä asiassa. Kauppakeskukset tulee sulkea kokonaan asiakkailta ja niissä olleet välttämättömät kriittiset toiminnot kuten ruokakaupat ja apteekit tulee velvoittaa toimimaan siten, että ruoka- ja lääkeaineiden kotiinkuljetukset mahdollistuvat kaikille viiveettä ilman, että kenenkään lääke- tai ruokahuolto vaarantuisi.

Suurin kauppakeskuksia omistava kiinteistösijoitusyhtiö CITYCON yrityksen johto on jo Ilta-Sanomien artikkelissa tuonut esille yritysten konkursseihin ajavan linjan. Vuokralaisten vuokran maksuvelvoitteen pysyessä voimassa on täysin kohtuuton tilanne yrittäjille, jotka maksavat muutenkin jo ylikorkeita vuokria liiketiloistaan. CITYCON yrityksen nimi suomennettuna (CITY=kaupunki, CON=konna/huijari) on osuva ja vastaa yhtiön toimintatapoja ja toiminnan moraalittomuutta. Kun kauppakeskukset on suljettu asiakkailta, tulee tätä kautta myös kauppakeskus yhtiöiden johto velvoittaa ottamaan vallitsevat tosiasiat huomioon ja toimimaan niiden mukaisesti. Kauppakeskusten liiketilojen korkeat vuokrat perustuvat suureen asiakasvirtaan ja kun asiakasvirtaa ei ole enää lainkaan, ei voi olla myöskään perustetta vuokrien maksamisen velvoitteeseen.

Nyt ovat kivijalkakaupat merkittävässä asemassa ja niiden tulee kehittää poikkeusoloihin soveltuvia palvelumalleja, kuten muutamat kaupat ovat edelläkävijöinä jo tehneet. Espanjassa on käytössä malli, että asiakkaat toimittavat kauppaan listan haluamistaan ostoksista ja saavat noutaa ostoksensa seuraavana päivänä ilman lähikontaktia. Ketään ei päästetä kauppoihin yskimään tai aivastelemaan, vaan sisällä saa olla vain ja ainoastaan hygieniavaatimuksiin sitoutunut henkilökunta, jonka työskentelyn olosuhteet ja terveyden ylläpito on näin paremmin turvattu. Myös Suomessa on järkevää siirtää ravintoloiden ja muiden suljettuina olevien yritysten henkilökuntaa ja tarvittavaa lisätyövoimaa kaupoista erilaisiin nouto- ja kuljetuspalveluihin, jotta lääkkeitä ja ruokaa olisi saatavilla karanteenissa olijoille myös kaikkia haja-asutusalueita unohtamatta.

Yrityksiä ns. tuetaan koronapandemian aikana päättäjien mukaan siten, että yrityksille tarjoudutaan takaamaan lainaa. Toimet ajavat pieniä yrittäjiä yhä pahempiin rahoitus- ja velkaongelmiin vielä pitkään kriisin jälkeenkin. Nyt käytössä ovat osittain samat ja jo aiemmin huonoiksi havaitut keinot, joita käytettiin 90-luvun laman aikaan ja ne jo silloin johtivat lukuisiin tragedioihin kuten konkursseihin ja yrittäjien itsemurhiin. Ellei toimia pyritä nopeasti kohdistamaan uudelleen ja oikeammin ohjattuina, on odotettavissa että tilanne tulee kärjistymään nopeasti kun ihmiset ajetaan taloudelliseen ahdinkoon.

Pankkien tukeminen ja vahvistaminen tulee mahdollistamaan ainoastaan massiivisen omaisuuden uusjaon niin ihmisten omaisuuden kuin myös yritysten osalta. Toimet ja tilanne ovat täysin järjenvastaisia ja osoittavat päättäjiltä täydellistä tilannetajun puutetta. Presidentti Sauli Niinistö muistanee ikänsä ja omien toimiensa puolesta 90-luvun laman ikävine seurauksineen kun yrittäjiä kuoli paljon oman käden kautta itsemurhiin ympäri Suomen. Kai aiemmasta on opittu, eikä samoja kohtalokkaita virheitä tulla tekemään uudelleen? Historian ja erityisesti historian virheiden pitäisi opettaa ja päättäjät ovat vastuussa siitä, etteivät aiemmat virheet toistuisi ja yhä massiivisempina. Viimeistään nyt on päättäjien aika unohtaa globalismi ja osoittaa valtiomiesmäistä ja patrioottista käytöstä asettaen oman maansa kansalaisten elinolosuhteet, toimeentulo, turvallisuus ja tulevaisuus etusijalle.

Jokainen, jota itseään tai jonka läheistä, ystävää tai tuttua 90-luvun lama vakavasti kosketti, muistaa ja ymmärtää mihin tilanne tulee johtamaan. Vaikutukset tulevat tälläkin kertaa koskettamaan myös seuraavaa sukupolvea ja on väistämättä tulossa uusi sukupolvi kurjien, köyhien ja epätoivoisten vanhempien ”laman lapsia”, joiden edellytykset hyvään elämään myös tulevaisuudessa on viety jo elämän alkutaipaleella. Luotettavien talousasiantuntijoiden mukaan koronapandemian globaalit vaikutukset tulevat olemaan vielä huomattavasti pahemmat ja pitkäaikaisemmat kuin 90-luvun laman vaikutukset ja romahdus tulee koskettamaan meitä kaikkia tavalla tai toisella. Kaikkien ja erityisesti päättäjien olisi nyt tarpeen tiedostaa, että kun aika on, on aika toimia, mutta kun aikaa ei enää ole, on kaikki toiminta turhaa.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Maaseudun Tulevaisuus: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/kotimaa/artikkeli-1.1025417

Verkkouutiset: https://www.verkkouutiset.fi/laakarin-hatahuuto-suomi-kulkee-kohti-katastrofia/

Finlex: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#L6P57

Ilta-Sanomat: https://www.is.fi/terveys/art-2000006451189.html

Uusi MV-lehti: https://mvlehti.net/2020/03/26/venaja-asetti-voimaan-uusia-covid-19-vastatoimia-takaa-kansalaisten-ja-pk-yritysten-selviamisen-umv-raportti/

ILTALEHTI: https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/95948097-65ff-4038-92a3-7911b844172f

Ilta-Sanomat: https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006449995.html