PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI IV

KANSALLISVALTIOIDEN PALUU

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry perustettiin vuonna 2006 kansalaisoikeusjärjestöksi. Erityisesti nykyisessä tilanteessa hallituksen otettua valmiuslain käyttöön, ovat kansalaisten kansalaisoikeudet tärkeämmät kuin globalisaation kannattajien unelmat yhteiskunnista ilman rajoja. Globalisaatio on osoittautunut pienten valtioiden tuhoamiseksi suunnitelluksi ja naapurimaamme Ruotsi on jo kaikin tavoin tuhoutumassa. Globalisaation olennainen osa on moraaliarvojen löystyminen ja suoranainen vihamielisyys kansallisia perinteisiä arvoja kuten uskollisuutta omaa maata sekä kulttuuria kohtaan. Media on merkittävässä asemassa globalisaation edistäjänä luodessaan ihmisille uusia normeja kuten suvaitsevaisuus kaikkea perverssiä ja epänormaalia toimintaa kohtaan.

Suomessa NRA ry on toiminut jo pian 14 vuotta ja jäsenistömme koostuu ympäri maata pohjoisinta Suomea myöten. Jäsenistömme keskuudessa on ihmetelty erityisesti eräiden toimittajien suorastaan henkilökohtaisen vainoamisen tasolla olevaa hyökkäystä NRA ry:n puheenjohtajaa vastaan samalla esittäen valheellisia väitteitä edes yrittämättä todistaa esitettyjen väitteiden todenperäisyyttä. NRA ry on suomalainen kansalaisoikeusjärjestö, ei venäläinen tai amerikkalainen, joten riippumattomuus poliittisista puolueista on myös samalla ollut eräs tärkeimmistä tekijöistä NRA ry:n luotettavuutta arvioitaessa. Riippumaton kansalaisoikeusjärjestö pystyy toimimaan myös poikkeusoloissa ja siksi tulemme pitämään yhteyttä jäseniimme myös oman Kansallinen Kiväärimies julkaisumme kautta.

Covid-19 virus tulee vaikuttamaan ratkaisevalla tavalla Suomen talouteen ja mahdollisuuksiimme selviytyä yhteiskuntamme kasvavasta eriarvoisuudesta. Heikko hallitus tulee johtamaan toimillaan Suomen koskaan ennen kokemattomiin vaikeuksiin, sillä kansallinen terveydenhoitojärjestelmä on useiden edellisten hallitusten vatulointien seurauksena romahtamassa. Suomalaisille on jatkuvasti kerrottu maamme olevan aivan eturivin maita terveydenhoidon osaamisen suhteen, kuitenkin kansainväliset vertailut osoittavat Suomen sijoittuvan vasta sijalle 31 Italian ollessa sijalla 3 terveydenhoidon tasoa mittaavassa tutkimuksessa. Käsite maailman onnellisin kansa on kuin otettu Grimmin saduista, sillä todellisuus on aivan toinen. Kesä 1939 oli kaunis, mutta sota oli lähellä, millainen on kesä 2020?

NRA ry:n puheenjohtajana olen erittäin huolissani ikääntyneiden jäseniemme jaksamisesta ja selviytymisestä erityisesti suurissa asutuskeskuksissa. En ole aivan niin huolissani niistä jäsenistä, jotka asuvat taajamien ulkopuolella, sillä tartuntalähteitä on maaseudulla ainoastaan ihmisten kohdatessa toisiaan kauppaliikkeissä. Maaseutu tulee selviämään viruksen aiheuttamasta tuhosta parhaiten, mikäli kansalaisten ruokahuolto saadaan toimimaan myös taajamien ulkopuolella kotiinkuljetusten muodossa. Mielenkiintoiseksi tilanne tulee muodostumaan silloin, kun terveyskeskukset eivät selviydy päivittäisistä tehtävistään vanhusten hoidon suhteen henkilökunnan sairastumisten ja poissaolojen vuoksi. Elintarvikeketjun kannalta maaseutu on pidettävä terveenä, eivätkä kaupunkien etniset ryhmät saa kuormittaa ja kaataa terveydenhoitoa.

Kansallisvaltioiden on suojeltava ensisijaisesti oman maansa kansalaisia ja siksi Unkarin esimerkki velvoittaa, sillä Euroopan Unioni on osoittautunut täydellisesti epäonnistuneeksi torjumaan Covid-19 viruksen vaikutuksia jäsenmaissa. Epärehellinen valtamedia pyrkii kaikin tavoin estämään kansalaisia saamaan todellista tietoa viruksen torjunnan kannalta tärkeistä turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, sillä samalla selviäisi kansalaisille, että ”kuninkaalla ei ole vaatteita”! Kyvyttömys ja haluttomuus auttaa Italiaa saamaan virus hallintaan on osoittanut Nato-maa Italialle, että Euroopan Unioni ja Nato eivät kumpikaan ole kiinnostuneet Italian selviytymistaistelusta vaikka Italia on EU:n kolmanneksi suurin talous. Italian talousromahdus merkitsee EU:n ja euron kuolinkamppailua.

Italia on merkittävä teollisuusmaa ja erityisesti Italian aseteollisuudella on pitkät perinteet aivan 1500-luvulle saakka. Italian talouden romahdus tulee merkitsemään enemmän kuin EU:n komission johto edes kauheimmissa skenarioissaan pystyy kuvittelemaan. Euroopan alueelle paremman elintason vuoksi erilaisista etnisistä ryhmistä ja kansoista tulleet ihmiset muodostavat merkittävän turvallisuusriskin Covid-19 viruksen levittyä nopeasti Euroopan suurkaupungeissa ghettoutuneisiin, kouluttamattomiin ja kielitaidottomiin ihmisiin. Viranomaiset eivät kykene käsittelemään raivostuneita ja väkivaltaisia etnisiä ryhmiä, jolloin joudutaan nopeasti leviävän anarkian aikaan. Kansallisten armeijoiden käyttökynnys alenee johtaen helposti jopa todellisiin sisällissotiin.

Virus tulee johtamaan useissa Euroopan tiheästi asutuissa maissa terveydenhoidon priorisointeihin ja samalla mahdollisesti puhkeavien mellakoiden aikana haavoittuneiden hoito voidaan järjestää ainoastaan nopeasti valmistelluissa kenttäsairaaloissa. Suomen laaja pinta-ala on etu viruksen leviämisen torjumiseksi, mutta samalla sisäisen turvallisuuden kannalta viranomaisten tulee voida varmistaa maassa laittomasti oleilevien henkilöiden palautus lähtömaihinsa mahdollisimman pian tai internointi työleireille Lappiin asutuksen ulkopuolelle. Perustettavat työleirit toimisivat omakustanteisina Stalinin Kanavan työleirien tavoin, joten ilmaisen ylöspidon vuoksi kukaan ei koskaan enää haluaisi saapua Suomeen veronmaksajien vaivoiksi. Tieto Suomen uudesta ”sosiaaliturvasta” leviäsi nopeasti!

ASEALAN EDUNVALVONTA KRIISIAIKOINA

Asekeräilijät ja metsästäjät ovat vaikeassa tilanteessa Suomen talouden joutuessa viimeistään ensi syksynä konkurssiaallon vaikutusten kohteeksi, sillä konkurssit tulevat koskemaan huomattavasti laajempaa ryhmää kuin 1990-luvun pankkikriisin aikana. Kotitalouksien velkaantuminen asuntolainojen edullisen korkotason vuoksi ja samaan aikaan kulutusluottojen merkittävä kasvu ovat johtamassa suorastaan Wall Streetin 1929 pörssiromahduksen kaltaiseen vaikutukseen Europassa 30-luvulla. Euroopan talous on hyvin riippuvainen USA:n pankkisektorista, sillä merkittävä määrä Euroopan eri valtioiden arvopapereista kulkeutuu Wall Streetin pörssin kautta, kuten myös suomalaisten eläkevakuutusyhtiöiden sijoitussalkkujen merkittävä osa.

Covid-19 tulee vaikuttamaan merkittävästi koko maailman talouteen ja USA:ssa sijoituspankkiirit tulevat häikäilemättä saalistamaan epävakailla markkinoilla. Euroopassa pankit ovat EU:n komission erityisessä suojeluksessa vaikka nyt olisi tilaisuus murskata sellaiset sairaat investointipankit kuten Deutsche Bank. Talouden jyrkkä pudotus merkitsee taistelua kansallisen itsemääräämisoikeuden palauttamisesta ja silloin EU:n alueella toimivat järjestöt kuten FACE metsästäjien edunvalvojana voisivat lisätä painostusta komission suuntaan. Suomessa metsästäjien on pystyttävä suoriutumaan myös Covid-19 tapaisen viruksen aikana metsästyksestä, vaikka kokoontumiset jahteihin vaativat henkilökohtaista suojautumista tartuntojen estämiseksi.

Asekeräilijöiden perinteiset Gun Show tilaisuudet tulevat olemaan kaikki peruutettuja koko loppuvuoden ajan, samoin poliisin asehuutokaupat. Tietotekniikan heikko hallinta on yleistä vanhenevien metsästäjien ja asekeräilijöiden keskuudessa, joten edunvalvojina toimivien tulisi varmistaa tiedon kulku jokaiselle jäsenelle. Suomalaiset vaihtavat usein oman sähköpostiosoitteensa, eivätkä muista päivittää uutta osoitetta kaikille tahoille ja silloin henkilön tavoittaminen vaikeutuu ratkaisevasti. Asealan edunvalvojien tulee voida kommunikoida sähköpostien kautta jäsenistölleen, koska luotettavaan kommunikointiin ei sovellu FB:n kaltainen kansainvälinen ja USA:sta kontrolloitu kaikkien nähtävänä oleva keskustelusivusto. On myös syytä tiedostaa, että asevastaisuus on FB:n pääomistajan Zuckerbergin kantava ajatus ja samalla hän ajaa globalistien agendaa!

USA:ssa perustuslain toinen lisäys ”second amendment” on kaikista vasemmiston hyökkäyksistä huolimatta säilyttänyt kansalaisten oikeuden pitää hallussa aseita henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaamiseksi ja harrastuskäyttöön. Kaikki yritykset muuttaa USA:n perustuslakia asevastaiseen suuntaan ovat pysähtyneet viimeistään NRA:n tehokkaaseen kansalaistoimintaan ja jokainen demokraattipuolueen edustaja on joutunut selittelemään äänestäjilleen vaatimuksia muuttaa perustuslakia. Amerikkalaisen yhteiskunnan muuttuminen 1960-luvun jälkeen vaiheittain etnisesti ja samalla värilliseksi ovat myös väkivaltarikokset raaistuneet ja aiheuttaneet 2000-luvulle tultaessa yhteiskunnassa peruuttamattoman muutoksen kohti sisällissotaa.

Kansallisvaltioissa valtion johto voi luottaa kansalaisiin ja ampuma-aseiden hallussapito oman ja perheen henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaamiseksi on eräs merkittävä tekijä luottamuksen osoituksena. Suomessa ampuma-aseet eivät olleet ongelma itsenäisyyden aikana 1918-1995 ja vasta Suomen perustuslain vastainen liittymissopimus Euroopan Unionin jäseneksi muutti ampuma-aseiden omistamisen kasvavaksi ongelmaksi poliittiselle eliitille. Edunvalvonnan kannalta Covid-19 saattaa johtaa Euroopan Unionin hajoamiseen ja silloin kansallinen lainsäädäntö on välittömästi säädettävä palvelemaan kansalaisia, ei globalisteja. Asealan edunvalvojien on pysyttävä hereillä, sillä EU ei voi olla enää pitkäikäinen kansantalouksien luhistuessa!

Runo K. Kurko

puheenjohtaja