PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI V

JAHTIKAUTTA ODOTTAESSA

Suomesta metsästysmatkailu ulkomaille on vaikeuksissa Covid-19 pandemian johdosta. Jokainen metsästäjä pohtii omia mahdollisuuksiaan metsästää ja miten välttää kosketusta sellaisiin riskihenkilöihin, joilla saattaa olla itsellään tai lähipiirissän SARS-Co-V-2 virustartunnan saaneita henkilöitä. Kokoontumiset linnustuksen aloituksen suhteen on helppo välttää, mutta seuruemetsästys kuten hirvijahdit edellyttävät kokoontumisia ja jahtipäällikön ohjeiden kuuntelemista ennen jahdin aloitusta, joten lähikontakteilta on vaikea välttyä. Mikäli virusta ei saada tarkkaan seurantaan ja pysäytettyä ennen syksyä, niin useat ikääntyneet jahtimiehet saattavat jäädä koteihinsa muistelemaan ”vanhoja hyviä aikoja” jolloin hirviä oli paljon ja aseiden omistaminen oli vielä normaalia.

Metsästäjien kannalta mahdollisuudet liikkua luonnossa ovat etu kunnon ylläpitämisen vuoksi, sillä harvat metsästäjät käyttävät aikaansa ”selfieitten” ottamiseen älypuhelimilla ja turha istuminen tietokoneen tai TV:n ääressä eivät kuulu aikakauteni metsästäjien ajankäyttöön. Metsästäjien edunvalvonta on jo vuosien ajan vaikeutunut, sillä Riistakeskus on voimakkaasti siirtynyt palvelemaan vihreää agendaa unohtaen metsästäjien tekevän merkittävää työtä riistakantojen säilyttämisen ja harventamisen suhteen. Metsästäjät toimivat vieraslajien poistajana Suomen luonnosta ja erityisesti loukkupyynnissä metsästäjät käyttävät lopetusaseina lyhyitä käsiaseita, kuten revolvereja ja pistooleja.

Eräät metsästäjät reagoivat täysin virheellisesti ensimmäisen koulusurman yhteydessä vuonna 2007, ilmoittaen julkisuudessa, että metsästäjät eivät tarvitse yhden käden tuliasetta. Seurauksena oli luonnollisesti lainsäätäjän ja lupahallinnon nopea reagointi asiaan ja luvat jäivät saamatta! Metsästäjien edunvalvonta on Suomessa valitettavasti jäänyt täysin huomiotta, sillä maaseudun väki kuvittelee edelleen, että keskustan kansanedustajat puolustavat heidän oikeuksiaan käyttää omia maa-alueitaan haluamallaan tavalla ja siksi myös metsästäjien järjestöjen puuhamiehet ovat perinteisesti olleet keskustalaisia. On tärkeä ymmärtää, että keskustan politiikot ovat vain erittäin harvoissa tapauksissa puolustaneet metsästäjien oikeuksia 90-luvun jälkeen.

Sanonta ”ei koske meitä metsästäjiä” tulee jäämään ikuisesti kiertämään netin keskusteluissa, sillä sanonta oli tyypillinen politiikkoihin uskovan metsästäjän. ”Toisten muroihin kuseskelu” on myös eräs metsästäjien edunvalvojiin soveltuva sanonta ja ne on aina muistettava, sillä tulevaisuudessa metsästäjien määrä pienenee järkyttävän nopeasti, ellei asenne metsästystä ja riistaruokaa kohtaan muutu myötämielisemmäksi. Maaseudulla nuorten harrastusmahdollisuuksia ovat nuorten vanhemmat perinteisesti pyrkineet tukemaan aivan kaupunkilaisten vanhempien tavoin eli viemällä nuoria ”harkkoihin”, treeneihin ja yleensä tapaamaan samanikäisiä nuoria. Pandemia rajoittaa näitä mahdollisuuksia ja nyt olisi hyvä aika ryhtyä lukemaan metsästäjän opasta ja suorittaa metsästäjätutkinto!

Kaupunkien nuoret miehet ovat jo niin huonokuntoisia, että Puolustusvoimat on joutunut tilanteeseen, jota on lähes mahdotonta verrata esim. 60-lukuun. Fyysisen kunnon rappeutuminen jo 15 vuotiaina on seurausta tietotekniikan ylivoimaisesta asemasta yhteiskunnassamme ja em. syystä menetämme sukupolven toisensa jälkeen mahdollisia maanpuolustajia ja jopa ilman aseistakieltäytyjien propagandaa. Jahdit merkitsevät metsästäjille keinoa irtautua jokapäiväisistä rutiineista ja erityisesti koiran kouluttaminen hyväksi metsästyskumppaniksi olisi juuri nyt erinomainen tehtävä perheen nuoremmalle sukupolvelle. Hyvä metsästyskoira on erinomainen asia, kuten koira yleensäkin ollen ihmisen paras ystävä. Metsästäjäveljet pitäkää itsenne ja koiranne kunnossa jahtikautta varten, niin selviätte myös Covid-19 vaikutuksista.

HALVAANTUNUT HALLITUS

Hallituksemme toimet muistuttavat meitä vanhempia suomalaisia vuodesta 1986, jolloin Tsernobylin ydinvoimalassa virheellisen toiminnan seurauksena pääsi tapahtumaan laajamittainen onnettomuus. Laajuudeltaan ja tuhoisuudeltaan vakava onnettomuus olisi voitu välttää, mikäli byrokraattinen Neuvostoliiton kommunistihallinto olisi toiminut välittömästi. Suomessa oli samaan aikaan sisäministerinä Kaisa Raatikainen (sdp), joka kaikin tavoin pyrki peittämään Tsernobylin onnettomuuden edes tapahtuneen ja jäätyään kiinni salailusta ”housut kintuissa” joutui kiemurrellen tunnustamaan onnettomuuden tapahtuneen. Nykyisen hallituksen toimet ovat suoraan kommunistisen opin mukaisia ja hallitus tulee aiheuttamaan hidastetuilla, sekä väärin ajoitetuilla toimillaan Suomelle valtiona ja sen kansalaisille suunnattomia kärsimyksiä.

Yritysten toiminnan alasajo on jo vaudissa ja merkittävä tekijä on ministeri Li Anderssonin kotikaupungissa Turussa toimivan Meyer-telakan toiminnan vähittäinen alasajo risteilyalusten tilauskirjojen tyhjentyessä. On mielenkiintoista nähdä kuinka moni ”duunari” tämän jälkeen haluaa äänestää sdp:tä tai vasemmistoa, sillä teollisuus on Suomesta jo lähes kokonaan myyty ulkomaisille suuryhtiöille ja sijoittajille, joilla ei ole mitään intressiä vastata täällä olevien teollisuuslaitosten työntekijöiden toimeentulon tukemisesta. Hallituksemme järjettömyyttä osoittaa myös reagointi pörssikurssien rajuun alamäkeen ja juuri nyt halutaan myydä valtion yhtiöiden osakekantaa, kun niistä saa mahdollisimman vähän. Kommunismiin liittyy, kuten vihreään aatteeseen aina, nihilismi ja kateus, siksi tuhotaan kansalaisten elämisen edellytyksetkin.

Hallituksen suunnaton typeryys on johtamassa siihen, että euron ja EU:n tukemiseksi ollaan valmiita sitomaan Suomen veronmaksajien mahdollisesti tulevaisuudessa maksamat verot Italian ja Espanjan kaatuvien talouksien rahoittamiseen. Velkaantumisen määrä ei huolestuta hallitusta, sillä velka tulee jäämään lastemme ja lastenlastemme maksettaviksi. Kansalaisten kannalta Yle:n propaganda tukee räikeimmällä mahdollisella tavalla jokaista hallituksen esittämää Covid-19 pandemian ”hallintaan” liittyvää esilletuloa, vaikka hallituksen ministerien puheet ovat kuin Andersenin saduista. Ministereihin on tarttunut muslimien ns. tagiyya-perinne eli kerrotaan kansalaisille tarinoita, kuten Alin murhatuksi tuleminen Irakissa hänen matkustettuaan Suomesta kotimaahansa Irakiin.

”Tuhannen ja Yhden Yön Tarinat” ovat todellisuutta hallituksemme tukiessa nykyisessä tilanteessa elintasosiirtolaisuutta, vaikka terveydenhoitojärjestelmämme toimii äärirajoilla. Tapaus Ali on erittäin kiinnostava siksi, että kyseinen henkilö oli Ylen aiemmin esille tuoma, yksi vuoden 2015 invaasiossa Suomeen tulleiden joukosta. Hänen tyttärensä sai myös merkittävän osan Ylen nyyhkytarinassa siksi, että hän jäi Suomeen kun isä ”joutui” lähtemään takaisin Irakiin. Ylen tarinoissa on harvoin muuta yhtymäkohtaa tosiasioihin kuin se, että Ali ja hänen tyttärenään esiintynyt nuori nainen ovat olleet ilmiselvästi olemassa olevia. Ali joutui yllättäen 3 surmanluodin kohteeksi melkein heti palattuaan Irakiin ja kuinkas sitten kävikään, kuten tarinassa kerrotaan?

Tytär teki Alin ”kuolemasta” suomalaisen ammattiauttajan kanssa valituksen George Soroksen vahvasti lobbaamalle EIT:lle Suomen valtion epäinhimillisestä toiminnasta ja jopa ministeri Ohisalo koki suomalaisten suorastaan tappaneen Alin. Yle jatkoi uskomattomia tarinoitaan EIT:n antamasta tuomiosta Suomelle, mutta ”kas kummaa” yllättäen Krp:n tutkittua asiaa selvisikin yllättävä tosiasia, eli Ali onkin elossa ja kuolintodistus oli väärennetty. Seurauksena tytär on vangittu petoksesta epäiltynä. Mutta mitä tekee sisäministeri Ohisalo, vastaako hän julkisesti, että sattuuhan sitä ja tätä, mutta me jatkamme järkähtämättä valitsemallamme tiellä, koska ainahan hyvä tarina todellisuuden voittaa!

Hallituksen toiminnan seurauksena jaettiin rahaa ”luotettaville” yrittäjille, jotta voitaisiin torjua työttömyyttä, mutta ”kas kummaa” yritykset olivatkin suurelta osin muita kuin työvoimavaltaisia kriisiyrityksiä. Palvelualojen konkurssit ovat tosiasia ja lainojen takuumiehiltä omaisuus jaetaan pankeille ja niiltä edelleen sijoittajille. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat eläneet jatkuvan nousun huumassa, sillä useimmat yrittäjät ovat olleet vasta lapsia 90-luvun laman aikana, joten tervettä varovaisuutta ei voi olettaa heillä olevan. Yritysten liiketilat ovat usein korkeiden vuokrien vuokratiloissa ja vuokrasaatavat ovat verosaatavien ohella niitä saatavia, joilla yritykset saadaan nopeasti haettua suoritustilaan. Henkilökohtainen omaisuus usein myös menetetään ja samoin velkainen asunto.

Nykyisen hallituksen aiheuttama tuho kansantaloudelle ja terveydenhuoltomme toimivuuteen kriisitilanteessa on pitkäaikainen vaikutuksiltaan. Samaan aikaan Ruotsissa teollisuus toimii lähes täydellä kapasiteetilla, vaikka Covid-19 pandemia tappaa kansalaisia kiihtyvää vauhtia. Voidaan aina asettaa talouden luvut ja kansan hyvinvointi vastakkain ja Ruotsin valinta on selkeästi Darwinismia, eli heikot kuolkoon, vahvat jäävät hallitsemaan taloudellisesti tervehtyvää valtiota. Päätösten tekeminen on vaikeaa ryhmässä ja erityisesti silloin, kun naiseus ja naisvaltaisuus ovat tärkeitä voimavaroja ja siksi Suomessa aatteeltaan vasemmistolaisista lähtökohdista ponnistava hallitus kykenee tekemään vain huonoja ratkaisuja kansan selviämisen kannalta. Aika näyttää olemmeko vielä syvemmällä kuin 90-luvun laman aikana, mutta tässä vaihessa tilanne näyttää todella huonolta.

Runo K. Kurko

puheenjohtaja