PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 68

TAISTELU NÄKYMÄTÖNTÄ VIHOLLISTA VASTAAN

SARS-Co-V-2 viruksen aiheuttama koronapandemia on tuonut esille eri maiden päättäjien keinoja taistelussa globaalia tartuntatautia vastaan. Osassa valtioita pyritään kansalaisten turvallisuutta pitämään etusijalla tiukoin taudin pysäyttämis- ja rajoittamistoimin sekä tukemalla kansalaisten, yritysten ja yhteiskuntarakenteiden toimivuutta vaativissa poikkeusoloissa. Suomessa päättäjien tulisi keskittyä nyt yksinomaan oman maansa kansalaisten ja yritysten elinolosuhteiden ylläpitoon. Suomen omavaraisuus, vaikeimmassa asemassa olevien kansalaisten sekä yrittäjien elämisen edellytysten turvaamisen tulee olla tärkeitä prioriteetteja koronaviruksen runtelemassa Suomessa.

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen toiminta ja henkilöstö tulee turvata ja tukea heitä riittävästi koronapandemian aikana, jotta kriittisten alojen toimijat jaksavat läpi poikkeusolojen. Suomen ei tule tässä tilanteessa ottaa vastatakseen missään muodossa minkään muiden maiden minkäänlaisia velkoja esimerkiksi eurobondeilla, eikä sijoittaa Suomen veronmaksajien varoja muiden maiden tukemiseen kuten aiemmin toimittiin Kreikan osalta. Kovat ajat ovat myös meillä edessä ja nyt tulee keskittyä yksinomaan oman maan, sen kansalaisten ja yritysten tukemiseen ja selviämiseen.

Päättäjät lähtivät jakamaan avokätisesti tukirahaa yrityksille Business Finlandin kautta ja tuet tuotiin julkisuudessa esille ”koronatukina”, vaikka kyse oli täysin muilla perusteilla jaetuista veronmaksajien rahoista. Erilaiset yritysryppäät hakivat ja saivat tukea jopa useille eri toiminnoilleen satoja tuhansia, jotka ovat samojen omistajien omistuksessa. Tukea on tässä tilanteessa jaettu niille, joiden talous ja omavaraisuus ovat muutenkin olleet turvattuja oli korona tai ei. Heikoimmassa asemassa olevien yritysten tukia on sen sijaan jaettu ”juustohöylällä” esimerkiksi vain 2000 €:n kertakorvauksena, joten epäsuhta tukien saamisessa on melkoinen.

ILTALEHDEN artikkelissa Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori ja HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ihmettelee hallituksen koronalinjausten pohjalla olevan exit-työryhmän raportin ajattelutapaa ja perusteluja. Skenaariot hallituksen purkupäätösten taustalla ovat Lehtosen mukaan ”D-luokan näyttöä”. Raportissa esitetyt päätelmät epidemiasta ovat näytöltään hyvin heikkoa, lääketieteellisesti D-luokan näyttöä ilman referenssejä ja tutkimustuloksia. Terveydenhuollon hoitosuosituksissa arvioidaan esitettyjen väittämien taustalla olevan tieteellisen näytön aste asteikolla A–D, jossa A on vahvin tutkimusnäyttö ja D hyvin heikko tai olematon näyttö.

IL:n artikkelissa Lehtosen mukaan Hetemäen raportti johtaa ristiriitoihin tavoitteiden ja toiminnan välillä ja strategian olettamukset ovat kevyellä pohjalla ja Lehtosesta jäi epäselväksi, mikä on tavoiteltava määrä tartuntoja. Raportissa ei suoraan sanota, että epidemian halutaan sammuvan, kuinka suuren osan väestöstä annetaan korona sairastaa, kuinka monen kuolla ja minkä takia korona eroaa muista yleisvaarallisista tartuntataudeista, kuten lavantaudista, kolerasta ja paiserutosta? Lehtonen huomauttaa, että raportissa koronasta tehdään lainsäädännöllisesti erilainen kuin muista yleisvaarallisiksi luokitelluista tartuntataudeista, koska kaikkia muita yleisvaarallisia tauteja yhteiskuntaa on velvoitettu estämään.

Hallitus teki päätöksen koulujen avaamisesta, jonka päätöksen vuoksi lapset, opettajat ja koulujen henkilökunta altistetaan mahdolliselle virustartunnalle, vaikka useiden asiantuntijoiden mukaan lasten tartuttavuutta on erittäin vaikea arvioida, koska asiaa ei ole vielä tarpeeksi tutkittu. Hallitus katsoo, etteivät lapset sairastu vakavasti tai ole merkittävä tartunnan lähde, vaikka koronan tartuttavuusluku kohosi Tanskassa koulujen avaamisen jälkeen. HS:n uutisen mukaan Saksalaistutkijat varoittavat, että lapset voivat tartuttaa koronavirusta kuten aikuiset ja lasten tartuttavuudesta on saatu tutkimuksissa ristiriitaisia tuloksia. Myös Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti muistuttaa, että ”Lasten merkitys ei ole suinkaan nolla”.

HS:n artikkelissa virologi Christian Drostenin tutkijatiimin tutkimustulosten mukaan koronavirustartunnan saaneiden lasten näytteissä oli yhtä paljon viruksia kuin aikuisilla, vaikka oireet ovat lapsilla keskimäärin selvästi lievemmät. Tulokset viittaavat siihen, että koulut ja päiväkodit saattavat toimia viruksen leviämiskeskuksina, jos rajoituksia puretaan. Tutkijat totesivat raportissa; ”Kehotamme välttämään koulujen ja päiväkotien rajoittamatonta avaamista nykytilanteessa, kun väestö on laajasti alttiina virukselle ja tartuntatahti täytyy pitää matalana. Lapset saattavat tartuttaa siinä missä aikuisetkin” ja; ”SARS-CoV-2 tartuttaa lapsia kaikissa ikäryhmissä ja lievien ja oireettomien tapausten korkeasta osuudesta huolimatta olisi naiivia olla pitämättä heitä tartuttajina”.

Ilta-Sanomien mukaan Brittilääkärit huolestuivat lapsilla tavatusta mystisestä oireyhtymästä, jonka pelätään liittyvän koronavirukseen. IS:n uutisen mukaan Britannian julkisesta terveydenhuollosta vastaava taho NHS on julkaissut lääkäreille suunnatun, kiireellisen varoituksen lapsilla tavatusta oireyhtymästä, jolla pelätään olevan yhteys koronavirukseen. Oireyhtymää on tavattu sekä positiivisen, että myös negatiivisen tuloksen saaneilla lapsilla. Britanniassa on selvästi lisääntyneet kaikenikäiset lapsipotilaat, joilla on tehohoitoa vaativa monisysteeminen tulehdustila. Yhteistä tapauksille ovat päällekkäin esiintyvät toksisen shokkioireyhtymän ja epätyypillisen Kawasakin taudin piirteet sekä vakavan COVID-19-taudin yhteydessä lapsilla esiintyvät veriarvot ja tutkijat pitävät mahdollisena, että kyseessä on koronavirusinfektiota edeltävä tila.

Opetusministeri Li Andersson (vas) toi YLE:n uutisessa esille, että koulujen avaaminen on käytännössä ainoa vaihtoehto ja perustelee asiaa, että etäopetuksen jatkaminen ei ollut mahdollista, koska viranomaiset ovat todenneet, ettei välttämättömyyttä 13.5. jälkeen enää ole. Tilanne on Anderssonin mukaan juridisesti hyvin yksinkertainen. Hallitus on edelleen ohittanut tosiasian, että tarvittavat toimet yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi olisi ollut ja ovat edelleen toteutettavissa tartuntatautilain pohjalta ja ilman valmiuslain voimaan saattamista. Ei voi välttyä kysymyksiltä, mitkä ovat tosiasialliset syyt/perusteet tehdä koronasta lainsäädännöllisesti erilainen kuin muut yleisvaarallisiksi luokitellut tartuntataudit vai onko päättäjillä käytössä jotain olennaista tietoa, jota ei haluta jakaa kansalaisille, mutta joka on peruste toimia näin? Jos näin on, niin viimeistään nyt olisi aika jakaa tämä tieto myös kansalaisille.

SUOJAUTUMINEN COVID-19 TAUTIA VASTAAN

Australia on malliesimerkki, että kun käytössä on ollut varhaisten toimien strategia, sillä on saavutettu merkittäviä tuloksia. Ilta-Sanomien uutisen mukaan Australia kuuluu naapurimaansa Uuden-Seelannin ohella maihin, jotka näyttävät pärjänneen koronavirustaistelussa poikkeuksellisen hyvin. Noin 25 miljoonan asukkaan Australiassa oli perjantaihin 1.5. mennessä tilastoitu vain 6767 vahvistettua koronavirustartuntaa, joista 93 on johtanut potilaan kuolemaan. Vielä kuukausi sitten maassa todettiin päivittäin satoja uusia tartuntoja, mutta nyt koko maan määrät ovat pysytelleet useimpina päivinä alle 20:ssa. Strategia viruksen eliminoimiseksi on osoittautunut parhaaksi vaihtoehdoksi ja tauti- sekä kuolemantapaukset pysyvät silloin todella vähäisinä.

Omaehtoinen eristäytyminen, riskiryhmien karanteeni, sosiaalisten kontaktien välttäminen ja riittävän etäisyyden pitäminen ovat suojautumisen sekä hygieniatason huolellisen ylläpidon lisäksi nykytiedon mukaan tarpeen koronavirustartunnan estämiseksi. Vaikka karanteeni olisi kovakin paikka, tulee asioita punnita vastakkain. Onko sukulaisten ja ystävien tapaaminen lähikontaktein ja omaehtoinen eristäytyminen karanteeniolosuhteisiin niin vaikeaa, vastenmielistä ja mahdotonta, että haluaa ottaa tietoisen riskin koronavirukseen sairastumisesta ja samalla sen edelleen levittämisestä. Vaikka säännölliset menot olisi tarpeen siirtää tai perua, voi niiden tilalle kehittää muuta ajanvietettä kotioloissa.

MTV:n uutinen ”Suositukset metrin turvavälistä voivat olla karmeasti aliarvioituja – lenkkipolulla koronatartunnan voi saada 10 metrin päästä, kertoo tuore tutkimus”. Uutinen tuo esille, että viranomaisten 1-2 metrin turvavälit ovat eri olosuhteissa riittämättömiä. MTV:n uutisen mukaan Belgialais-Hollantilainen tutkimus osoittaa, että koronavirus voi levitä aerosolien eli hiukkasten mukana useita metrejä. Uutisen mukaan kävelijällä turvaväli tulisi olla 4-5 metriä, mikäli suunta on sama. Jos liikkuminen tapahtuu jonomaisessa muodostelmassa juosten tai pyöräillen, tulisi turvavälin olla jopa 10 metriä ja jos vauhti kiihtyy, on välimatka pidettävä jopa 20 metriä, jotta turvaväli olisi riittävä. Kaikki puhe riittävistä 1-2 metrin turvaväleistä on syytä unohtaa, ellei päämääränä ole toive koronatartuntojen lisääntyminen Ruotsin mallin mukaisesti.

Yhdysvaltojen tautikeskus CDC suosittaa kangasmaskin käyttöä julkisilla paikoilla muiden ihmisten suojelemiseksi ja useissa Aasian maissa maskeja on käytetty epidemian alkumetreiltä lähtien. Suurimmassa osassa Eurooppaa on kasvosuojien käyttö pakollista ruokakaupoissa ja joukkoliikennevälineissä. Euroopassa katsotaan, että kyseessä on kansalaisten moraalinen velvoite vaikka kasvosuoja ei välttämättä suojaa käyttäjäänsä virukselta, on suojan käyttö kohteliaisuutta ja se vähentää ”pärskeiden” leviämistä toisiin ihmisiin. EU Suomessa viitataan kasvosuojissa Pohjoismaiden käytäntöön, koska se palvelee hallituksen koronavirusagendaa. Ei voi välttyä kysymykseltä ketkä Suomea korontaistelussa tosiasiallisesti johtavat ja millä erilaisilla agendoilla vieden naiivia sinisilmäistä hallitusta kuin ”pässejä narussa”?

Hallitus on 7.5. ilmoittanut pääministeri Sanna Marinin määräyksellä siirtyvänsä etätöihin kaikkien ministerien osalta kahden ministerin mahdollisen korona-altistuksen vuoksi. Kansalaisten keskuudessa asia on herättänyt kysymyksen, miksi laumaimmuniteettia kansalaisille ajava hallitus itse toimii omalta osaltaan eri lailla, mitä se suosittaa kansalaisille. Eikö hallituksen tulisi nyt näyttää esimerkkiä laumaimmuniteetin hyödyistä altistamalla tietoisesti hallitus koronavirukselle. Voiko asiassa vetää johtopäätöksen, että asioista päättävien mukaan Suomessa on maailman tyhmin kansa, jolle koronainformaation käsittely ja maskin oikeanlainen käyttö ovat liian vaikeaa. Vai onko kyse siitä, että hallituksen käyttämien THL:n ja STM:n viranomaisten ja poliitikkojen oma osaaminen ylittää Suomen ja koko muun maailman eri tieteenalojen laaja-alaisen asiantuntemuksen, tutkimukset sekä lisäksi muualla maailmassa kokemusten kautta saadut näkemykset koronavirusasiassa?

7.5. Ilta-Sanomien uutisointi; ”50 tutkijan ja asiantuntijan avoin kirje haastaa Suomen hallituksen linjan: Korona tukahdutettava.” Avoimessa kirjeessä tutkijat ja asiantuntijat toivovat koronaviruksen tukahduttamista nyt puheissa olleen hybridistrategian sijaan. Allekirjoittaneiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden mukaan tukahduttaminen olisi myös mahdollista ja he tuovat esille, että koronavirus on tukahdutettavissa jopa viidessä viikossa ja aika toimille on juuri nyt. Avoimen kirjeen kirjoittajien mukaan tukahduttaminen on varovaisuusperiaatteen mukaista ja ainoa eettisesti kestävä vaihtoehto. Kirjeessä myös todetaan, että lääkärietiikan ja ihmisoikeuksien valossa on estettävä kuolemia, ei vain hidastettava niitä.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

ILTALEHTI: https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/26a0a4c6-eb0b-4c5f-af17-f56f230d25e2

HS: https://www.hs.fi/tiede/art-2000006495619.html?utm_campaign=tf-HS&utm_term=2&utm_source=tf-other&share=6f0f4c22862ca6808e58669f61da2796

Ilta-Sanomat: https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006489019.html

YLE: https://yle.fi/uutiset/3-11329812

Ilta-Sanomat: https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006494323.html

MTV: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suositukset-metrin-turvavalista-voivat-olla-karmeasti-aliarvioituja-lenkkipolulla-koronatartunnan-voi-saada-10-metrin-paasta-kertoo-tuore-tutkimus/7788284#gs.5gm4m2

Ilta-Sanomat: https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006499445.html