PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

TUHOUTUVA HARRASTUS

Metsästykseen liittyy paljon tunnetta ja metsästys on käsitetty yleisesti vielä 1900-luvulla lähinnä miesten tehtäväksi. Suomessa metsästykseen on aina liittynyt saaliseläinten käyttäminen ravinnoksi, paitsi poikkeuksena turkiseläinten ja varsinaisten pienpetojen, kuten näätien sukuun kuuluvien luonnosta poistaminen metsästämällä. Suomessa ei ole mäyrän lihaa käytetty ihmisten ruokana, vaikka Ruotsissa mäyrä vielä 1980-luvulle asti oli hyödynnettävissä riistaruokana. Karhun liha on ollut ravintoloiden ruokalistoilla eksoottisena ja kalliina riistaherkkuna, sillä vain harvat suomalaiset ovat koskaan päässeet syömään karhun lihaa johtuen trikiinipelosta sekä lihan harvinaisuudesta.

Metsästäjien joukko harvenee yhä kiihtyvällä vauhdilla, sillä aselupahallinto ja helpompien harrastusten löytyminen vievät potentiaalit metsästäjäsukupolvet muiden vaivattomampien harrastusten pariin. Metsästys saattaa pian jäädä ainoastaan syrjäseuduilla asuvien ihmisten harrastukseksi, sillä taloudellisen toimeliaisuuden heikkeneminen Suomessa tulee tulevaisuudessa johtamaan suuriin muutoksiin myös metsästyksen osalta. On perusteltua syytä epäillä, että Natura 2000 ohjelman rajoitusten avulla suuria metsästykseen soveltuvia alueita tullaan käyttämään riistareservaatteina ainoastaan maksavalle eliitille Euroopan Unionista. Eräät suurmaanomistajat ovat todenneet, että 50.000 hehtaaria tulisi olla minimialue metsästyoikeuden säilymiseksi maanomistajalla ja asia tullaan varmasti hoitamaan lakimuutoksilla.

Lyijyhaulikiellot olivat ensiaskelia rajoittaa perinteistä haulikolla metsästystä, mutta laajempi lyijyluoteja koskeva kielto tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa myös ampumaharrastukselle yleensä. Kiväärin luotien lyijysydän on haluttu nähdä luontoa vaurioittavana ja myrkyllisenä, kuitenkaan sotilaskäytössä olevat uraania sisältävät tykistön ammukset eivät aiheuta edes ympäristöihmisissä minkäänlaista huolta. Yhteiskuntarakenne on muuttuvassa maailmassa erittäin kovan paineen alaisena, sillä länsimaissa feministit ovat ottaneet poliittisen vallan lähes kokonaan ja samalla luoneet painetta muuttaa aiemmin miesten johtamat yhteiskunnat yksinomaan naisten ehdoilla toimiviksi. Suomi on valitettava esimerkki muutoksesta, mikä tulee merkitsemään suomalaisten miesten harrastusten, kuten metsästyksen loppumista!

Aseet, autoilu, metsästys ja aktiivi maanpuolustuksen harrastaminen ovat olleet suomalaisen miehen harrastuksia, mutta niistä jokainen on uhattuna feminismin vallatessa suomalaisen yhteiskunnan koko päätöksentekoprosessin. Olemme joutuneet tilanteeseen, jolloin joudutaan suorittamaan arvovalintoja ja silloin suomalaisen miehen on tultava esiin puolustamaan tärkeinä pitämiään asioita Suomessa. Metsästäjät ovat joutuneet omien edunavalvojinaan esiintyneiden pettämiksi ja siksi ryhtiliike on ainoa mahdollisuus. Poliittiset puolueet on miehitetty feministisillä edustajilla ja kansanedustajat ovat nykyisin osa poliittista eliittiä ainakin omasta mielestään, eikä kukaan enää avoimesti puolusta suomalaista miestä ja hänen metsästysharrastustaan.

Ajomieheksi suomalainen mies ehkä kelpaa vielä 2030-luvulla, mutta silloin riistaruokaa voi saada ainoastaan salametsästyksen avulla. Tulevaisuus on suomalaisen metsästävän miehen osalta lohduton, ellei hän kuulu todella varakkaaseen eliittiin tai ole suurmaanomistaja. Euroopan Unioniin liittyminen Suomen Perustuslain vastaisesti ja markan vaihtaminen euroon ovat olleet valtiopetokseen rinnastettavia rikoksia ja niistä vastuussa olevia politiikkoja on vielä merkittävissä tehtävissä, joten mahdollisuudet Suomen aseman muuttamiseksi ovat edelleen olemassa. Laittomat päätökset Suomen liittymisen osalta Euroopan Unioniin on helppo purkaa ilmoittamalla EU:n komissiolle, että Suomi eroaa, sillä emme ole ”de facto” edes koskaan olleet perustuslakimme mukaan EU:n jäsenvaltio.

LIIAN TULIVOIMAINEN JA TEHOKAS

Aselupahallinto on jo vuoden 1998 aselain voimaantulon jälkeen pyrkinyt kieltämään aivan hyväksyttäviin metsästys- tai urheiluammuntaan tarkoitettuja aseita mielivaltaisilla tulkinnoilla kuten liian tulivoimainen ja tehokas. Millä tavoin kaliiperi .50 kertalaukauskivääri voi olla sekä tulivoimainen, että tehokas. Kaliiperi .50 alkujaan Browning raskaalle konekiväärille valmistettu ampumatarvike on kyllä jopa yli 2 km matkoilla tehokas, mutta tulivoima on jotain aivan muuta kuin luodin iskuenergia maalissa. Tulivoimainen ase voi olla sarjatulta ampuva lippaalta tai vyösyöttöinen sotilaskäyttöön suunniteltu ja valmistettu ase, mihin ryhmään kuuluvat luonnollisesti myös itselataavat kertatulta tulimuotona käyttävät jalustalta ammuksia ampuvat it-aseet.

Liian tehokas on myös poliisin käsityksen mukaan eräissä poliisilaitoksissa jopa tavallinen ”hirvilaillinen” 9,3 x 62 tai 357 H&H. Vaarallisen riistan metsästykseen kehitetyt kaliiperit .400 ja siitä ylöspäin ovat edelleen suurriistan metsästyksessä suosiossa ja joissakin Afrikan valtioissa minimikaliiperi metsästettäessä todella vaarallista riistaa peitteisessä maastossa. Metsästäjien mielipiteillä ja perusteluilla ei ole mitään merkitystä viranomaisille, joten valitustie hallinto-oikeuksiin on usein ainoa keino edes yrittää saada lupa hankinnan kohteena olevalle aseelle. Arvokas metsästysase osoitti aikaisemmin metsästäjän yhteiskunnallista asemaa ja samalla kyseessä oli arvostus hienoja metsästysperinteitä kohtaan. Valitettavasti ns. ”Arska-miehet” ihailevat lähinnä mustaa muovia ja sotilasaseen ulkonäköä.

Metsästäjän on hyväksyttävä ikääntymisen aiheuttamat muutokset itsessään ja siksi hankittavan metsästysaseen on oltava käsiteltävyydeltään soveltuva aiottuun metsästykseen. Liian painava tai liian kovan rekyylin omaava ase on usein soveltumaton yli 75-vuotiaille metsästäjille, joten laadukas suujarru ja oikein muotoiltu aseen perä ovat yksilöllisesti valmistetun aseen etuja, jonka ainoa ongelma on ainoastaan korkea hankintahinta. Itselataavat metsästysaseet ovat usein erittäin hyvin hallittavissa nopeissa tilanteissa ajometsästyksessä ja jo 70-luvulla useat metsästäjät ostivat hirviaseekseen FN Bar .300 Win Mag tai .338 Win Mag itselataavan. Villisian ajometsästyksessä FN Bar oli monen suosikki, nykyisin poliisin ”inhokki” lupahallinnossa. Metsästäjänä suosittelen jatkamaan harrastusta niin kauan kun se tuntuu hyvältä, lopettaa kannattaa kun ei enää jaksa!

Runo K. Kurko

puheenjohtaja