PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 70

NEXT GENERATION EU

Suomi on hyvinvointivaltion irvikuva oman maansa tavallisille keskivertokansalaisille ja asiaan liittyy vahvasti Suomen liittyminen Euroopan Unioniin. EU:hun liittyminen ajettiin aikanaan Suomessa läpi täysin ala-arvoisin keinoin mm. markkinoimalla asioita, joita ei todellisuudessa ollut tulossa ja sama linja on jatkunut myös liittymisen jälkeen ja kansalaisia on hallittu EU myönteisillä mielikuvilla, vaikka todellisuus on kaukana tästä. EU Suomessa on globalistien toimesta nöyrinä alamaisina ajettu kansainvälisten globalistien agendaa, joka on oman maan kansalaisille täysin vahingollista ja kansalaisten elämää lukuisin eri tavoin kurjistavaa. EU:sta on kriittisille kansalaisille tullut lähinnä ”Eurostoliitto” ja pahempaa on luvassa, mikäli poliittinen eliitti tulee hyväksymään EU:n puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ”Next Generation EU” hankkeen.

”Next Generation EU” hankkeeseen on ottanut erinomaisesti kantaa Václav Klaus, Tsekin tasavallan entinen presidentti. Václava Klaus instituutin kannanottoja ovat mm. ”The Václav Klaus Institute urging the Czech Government to reject the dangerous Ursula von der Leyen’s plan” ja artikkeli ”The EU in its current form is a tragic mistake of the Europan History”. Varmistaakseen oman riippumattomuutensa Václav Klaus Instituutti ei hae eikä ota lainkaan vastaan valtion rahoitusta, vaan toiminta on rahoitettu yksityishenkilöiden, perustajien ja yritysten tuella, joka on asiassa erittäin merkittävä yksityiskohta, koska kaiken saatavan rahoituksen takana on aina se perinteinen ”kenen leipää syöt, sen lauluja laulat” periaate.

EU kansalaisille vahingollisen ”Next Generation EU” hankkeen päämäärä on saada keskitettyä EU alueen päätöksenteko yhä enemmän Brysseliin ja vahvistettua samalla poliittista unionia liittovaltioksi. EU maille ja niiden kansalaisille maksuvelvoitteet ovat huomattavan massiivisia ja maksutaakka jätetään härskisti tulevien jälkipolvien harteille, joka sitoo myös tulevat jälkipolvet EU:hun jo pelkästään maksuvelvoitteiden olemassaolon kautta. Jos ”Next Generation EU” hanke tullaan hyväksymään, on väistämättä seurauksena, että toimet johtavat Euroopan supervallan eli liittovaltion syntyyn, jossa kaikki päätöksenteko tehdään ohi valtioiden oman päätöksenteon eli päätökset tehdään täysin muualla kuin paikallisissa/kansallisissa käsissä.

Mikäli Suomen poliittinen eliitti tulee myöntymään Ursula von der Leyenin EU hankkeeseen, tulee seuraava vaihe väistämättä olemaan, että Suomen poliittinen toimintamalli tullaan ajamaan alas. Eduskunnalle, virkamiehille tai edes kuntapäättäjille ei ole enää nykyisenkaltaista tarvetta, koska asioista päätetään keskitetysti Brysselissä. Suomen poliitikoista ja virkamiehistä tulisi hyväksytyn EU hankkeen kautta Brysselin yhä nöyrempiä ”YES” alamaisia, niin mihin tarvitsemme enää verovaroin ylläpidettäviä Brysselin marionetteja, kun päätöksenteko on jo luovutettu Brysselin eliitille. Nykypäättäjät ovat osoittautuneet varsinaisiksi oman oksansa sahaajiksi ja ilmeisesti ymmärrys tilanteesta konkretisoituu vasta, kun kokonaisuus valkenee omalle kohdalle.

EU:n toimet koronapandemia asiassa vahvistavat Brysselin eliitin käyttäneen globaalia pandemiaa täysimääräisesti hyväkseen ajaessaan kansallisvaltioiden tuhoa ja vallan edelleen keskittämistä Brysseliin. Koronapandemia tuli kuin tilauksesta juuri oikeaan aikaan ja sen tuloa oli jo pohjustettu erilaisin toimin mm. WHO:n ja EU:n toimesta ja siksi on perusteltua kyseenalaistaa tilannetta. Spekulaatiot koronapandemian tosiasiallisesta lähteestä ja pandemian tartuttamisen tahallisuudesta eivät laannu, vain päinvastoin. Tutkiessa pandemiaan liittyviä tosiasiallisia edunsaajia, nousevat esille aina uudelleen samat nimet ja samat tahot, joiden sekä taloudelliset, että myös vallankäyttöön liittyvät intressit liittyvät maailmanlaajuiseen pandemiaan, johon voidaan kehittää kallis rokote ja jonka olemassaololla saadaan kansalaiset riisuttua perusoikeuksista sekä keskitettyä valta eliitille ilman tarvittavia lisäperusteita.

Ulkomaisissa medioissa on tuotu laajalti esille koronapandemiaan liittyviä osuvia ”sattumia”, jotka suurelta osin kulminoituvat henkilöihin Bill ja Melinda Gates. Miten Bill Gates osasi ”profeettana” ennustaa pandemian tulon sopivasti etukäteen? Miksi WHO suunnitteli maailmanlaajuista rokotusohjelmaa EU:n kanssa Brysselissä juuri ennen pandemian alkamista, johon tapahtumaan osallistui mm. johtajia eri organisaatioista kuten CEPI, GAVI ja EDCTP, joilla on suuri taloudellinen intressi globaalissa tartuntatautipandemiassa. Myös eri lääketehtaat osallistuivat Brysselin tapahtumaan kuten Pfizer, mutta GSK:n ei tarvinnut osallistua tapahtumaan, koska yritys on jo valmiiksi kontrolloitu Bill Gatesin toimesta.

CEPI Coalition for Epidemic Preparedness Innovations on perustettu ja yhteisrahoitettu 460 miljoonalla US dollarilla Bill & Melinda Gates säätiön, The Wellcome trustin ja eri valtioiden yhteenliittymän kautta. GAVI The Vaccine Alliance on Bill ja Melinda Gatesin säätiön perustama Ison-Britannian isännöimä maailmanlaajuinen rokotehuippukokous ns. uuden aikakauden globaalille yhteistyölle ja jolla on 750 miljoonan varat rokotusohjelmiin. EDCTP The European and Developing Countries Clinical Trials Partnership on yhteistyötä Euroopan Unionin ja Norjan, Sveitsin ja muiden osallistujamaiden, muiden rahoittajien ja lääketeollisuuden kesken kliinisten tutkimusten sallimiseksi.

TOTUUS KIIHOTTAA

Otsikoihin on nostettu filosofian tohtori ja valtiotieteiden tohtori Jukka Hankamäen kirjoittama Totuus kiihottaa – Tutkimus vasemmistopopulistisen valtamedian tieto- ja totuuskriisistä teos. Teos julkaistiin ajatuspaja Suomen Perustan sivustoilla ja hyökkäykset alkoivat välittömästi. Jukka Hankamäen kirjoitus Oikean Median sivustoilla Skandaali: Hiihtosuunnistaja Hanna Kosonen kiristää Suomen Perustaa tiedepolitiikalla tuo esille asian koko raadollisuuden perusteellisella tavalla. Teoksen sisällöstä pyrittiin irroittamaan lauseita niiden asiayhteyksistä vääristäen niitä ja tuomalla esille valikoidusti teoksen sisältöä ja pääväitettä täysin muina kuin mitä Jukka Hankamäen teos tosiasiallisesti tuo esille.

Jukka Hankamäki halutaan ”kivittää” hänen oletetussa naisvihassaan, joksi teoksen sisältö haluttiin niputtaa ja samalla saatiin ns. perusteltu syy hyökätä Suomen Perustaa ja sen tekemää tärkeää työtä kohtaan. Suomen Perusta ajatuspaja on tuonut merkittävien julkaisujen kautta esille maahamuuton todellisia massiivisia kustannuksia, joka on asia, jota muut tahot kuten valtamedia nimenomaan haluaa piilottaa, koska olemassaolevia faktoja ei haluta tuotavan esille, koska em. faktojen esille tuominen on vahingollista vallassa olevan poliittisen eliitin toiminnalle ja poliittisesti korrektin agendan ajamiselle.

Maahanmuuton massiivisten kustannusten esille tuominen on tosiasiallinen syy siihen, miksi Suomen Perusta ajatuspaja halutaan hiljentää ja keinoksi on pyritty hakemaan mm. jo annetun avustuksen takaisinperintää. Jukka Hankamäen teos valittiin helpoksi tavaksi ajaa eteenpäin tätä agendaa, kun vasemmistopopulistinen valtamedia ja poliittinen tarkoituksenmukaisuus saivat teoksen kautta pahan kolauksen. Jukka Hankamäen 14.6.2020 julkaisema blogikirjoitus Valtamedia todisti kirjani väitteet oikeiksi reaktioillaan tuo esille kohta kohdalta hyvin koko tilanteen kulun ja valtamedian hyökkäykset Jukka Hankamäkeä kohtaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi-Halla-aho toi esille, että puolueella on työtä teoksen aiheuttaman vahingon korjaamiseksi etenkin naispuolisten kansalaisten suuntaan ja etteivät teoksen katkelmat millään lailla vastaa puoleen linjaa tai ajattelua. Halla-ahon esilletulo on käsittämätön kannanotto, koska Suomen Perusta -ajatuspaja on poliittinen ajatuspaja, eikä kyseessä ole puolue perussuomalaiset. Kyseessä on kaksi erillistä oikeushenkilöä ja niiden yhdistäminen yhdeksi ei ole missään nimessä perusteltua, vaikka vihervasemmistolainen valtamedia näin pyrkiikin tilanteen oman etunsa tavoittelussa yhdistämään. Tähän miinaan ei olisi misään nimessä kannattanut astua.

Asiassa lähdettiin perussuomalaisten taholta populistisin keinoin mukaan valtamedian masinoimiin hyökkäyksiin irtautumalla Hankamäen teoksesta sekä jopa ottamaan vastuu tapahtuneesta aivan kuin vastuunottoon olisi ollut tarvetta. On käsittämätöntä hätiköintiä ja pelkuruutta antaa periksi valtamedian hyökkäyksille ja ryhtyä lyömään kirjan kirjoittanutta Jukka Hankamäkeä kuin ”vieraan sikaa”. Irtautumispyrkimykset asiassa, josta ei edes olisi tarvetta irtautua osoittavat, että puolue Perussuomalaiset on puolueena edelleen tosiasiallisesti sama populistinen ja takkia tarvittaessa kääntävä ”hillotolppa” kuin puolue oli jo Timo Soinin aikaan. Riittää, että ilmoille tuodaan oletettu ”naisviha” ja rahallinen kiristysyritys, niin asiassa pyritään miellyttämään valtamediaa ja jopa omalta osalta kiihdyttämään hyökkäystä Jukka Hankamäkeä vastaan.

Perussuomalaiset olivat mukana valmiuslain ja tiedustelulain hyväksyjinä, jotka ovat oikeasti suuria ja vahingollisia asioita kaikkien oman maan kansalaisten kannalta. Valmiuslaki antaa tosiasiallisesti poliitikoille ja viranomaisille rajattoman vallan poikkeusoloissa eli kyse on pahimman luokan totalitarismin hyväksymisestä ja koronapandemia osoitti, että poliitikoilla on matala kynnys ottaa valmiuslaki käyttöön, vaikka muu lainsäädäntö olisi ollut täysin riittävää yleisvaarallisen tartuntatautilain tilanteessa. Tiedustelulait antavat viranomaisille oikeuden suorittaa tavallisten lainkuuliaisten kansalaisten ns. ”tiedustelua” Big Brother tyyliin täysin ilman olemassaolevaa rikosepäilyä. Aiemmin perussuomalaiset hyväksyivät jo myös ampuma-aselain muutoksen tärkeimpänä perusteena esitetyt Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut. Nämä ovat asioita joissa olisi perussuomalaisilla ollut oikeasti työtä aiheutetun vahingon korjaamiseksi ja näistä asioista olisi todellakin ollut aihetta irtautua.

Naisena en pahoita mieltäni Jukka Hankamäen erinomaisesta teoksesta, enkä ymmärrä miksi edes pitäisi. Ehkä siksi, etten ole feministi ja olen feminismistä myös hyvin samoilla linjoilla Jukka Hankamäen kanssa. Jukka Hankamäellä on aivan yhtä suuri sanan- ja mielipiteenvapaus kuin Sinulla, minulla ja meillä kaikilla. Olen naisena samaa mieltä Jukka Hankamäen kanssa lukuisista eri asioista, kuten esimerkiksi Me Too-liikkeestä, valtamedian uutisoinnista ja yhteiskunnassa vallitsevasta naisten tyranniasta. Jukka Hankamäen teos on merkittävä, värikkäästi kirjoitettu ja erinomaisen laaja-alaisesti aiheeseen pureutuva teos. Teoksesta toki voi asiayhteyksistä lauseita irroittamalla saada telaketju feministien tapaan aikaiseksi jotakin ei niin mukavaa, josta voi ottaa herneen nenäänsä, mutta aivan samalla tavalla kuin mistä tahansa muustakin teoksesta tai kannanotosta.

Hankamäen teokseen absurdisti kantaa ottaneet Kike Elomaa (ps) ja Riikka Purra (ps) eivät todennäköisesti edes lukeneet teosta, koska jos näin olisi, kannanotot olisivat olleet täysin turhia. Perussuomalaiset naiset lähtivät vihervasemmistolaisen valtamedian masinoimaan Hankamäen lynkkauskampanjaan heppoisin eväin, kun tarjottimelle asetettiin huolella teoksesta poimittu, oletettu ”naisviha”. Myöhemmin Riikka Purra (ps) toi Suomen Uutisten artikkelissa 24.6. Purra: Totalitarismia löytyy nykyajan sanapoliiseista ja lynkkausjoukoista esille, että sananvapauden vastustaminen on totalitarismia.

Sananvapauden vastustaminen nimenomaan on totalitarismia, eikä tilanne saa eikä voi liittyä kulloinkin kyseessä olevaan poliittiseen agendaan, käsiteltävään asiaan, kohteeseen tai mielipiteen esittäjään. Epäselväksi jää kummassa joukossa perussuomalaiset tosiasiallisesti ovat, ovatko he(kin) vähintään henkäys totalitarismia totalitarististen lakihankkeiden hyväksyjinä vai ovatko he totalitarismin vastustajia. Jos esille tuotu asia tai asiayhteys määrittää kulloisenkin kannan, ollaan vaarallisilla vesillä. Suomen Uutisten em. artikkelin viimeinen lause olisi tullut pitää myös perussuomalaisten naisten mielessä, kun Jukka Hankamäkeä kohtaan masinoituun lokakampanjaan otettiin osaa eli; ”Kaikesta ei pidä loukkaantua. Kestämme kyllä nämäkin mielipiteet”.

Jukka Hankamäen teoksen luku 11 sukupuolierolla politikoiminen ja median jakautuminen on luku, joka teoksen toi laajaan valtamedian parjauskampanjaan, koska luvussa käsitellään median jakautumista tavalla joka on totta, eikä imartele valtamediaa. Luku käsittelee valtamedian puolueellista asemaa ja vaikutuspyrkimyksiä, jotka ovat saaneet aikaan nykyisenkaltaisen täysin sairaan tilanteen ja maailmankuvan ja erityisesti YLE:n osalta myös kokonaan veronmaksajien rahoilla. Yhteiskunnassa vallitsevasta, feministien ylivallan ajamasta naisten tyranniasta on esimerkkejä laajalti yhteiskunnan kaikilla eri tasoilla kuten politiikka, koululaitos, oikeuslaitos, liike-elämä, sosiaalihuolto, pankkisektori, eri järjestöt ja media yms. Summa summarum: aivan kuten Jukka Hankamäki on blogissaan osuvasti todennut, valtamedia todellakin todisti Hankamäen väitteet oikeiksi reaktioillaan.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Kuva: Ursula von der Leyen: CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP. (creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Václava Klause Institut: https://www.institutvk.cz/clanky/1551%20html

Václava Klause Institut: https://www.institutvk.cz/clanky/1419%20html

Oikea Media: https://www.oikeamedia.com/o1-139318

Jukka Hankamäen Blogi: http://jukkahankamaki.blogspot.com/2020/06/valtamedia-todisti-kirjani-vaitteet.html

Suomen Uutiset: https://www.suomenuutiset.fi/purra-totalitarismia-loytyy-nykyajan-sanapoliiseista-ja-lynkkausjoukoista/