PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Suomessa viimeiset 25 vuotta ovat muodostuneet aseita laillisiin käyttötarkoituksiin hankkineille hyvin haastaviksi, sillä Euroopan Unionin jäsenyys on edellyttänyt Komission antamien direktiivien implementointia Suomessa voimassa olleisiin lakeihin.