PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Useimmat 1990-luvulla tai vuosituhannen 2000 vaihtumisen jälkeen ampuma-aseen lupaa hakeneista eivät ole tietoisia siitä, että 50- ja 60-luvuilla urheiluampujat ja metsästäjät saivat suhteellisen nopeasti sekä edullisesti ostoluvat hankittaviin ampuma-aseisiin.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Suomessa viimeiset 25 vuotta ovat muodostuneet aseita laillisiin käyttötarkoituksiin hankkineille hyvin haastaviksi, sillä Euroopan Unionin jäsenyys on edellyttänyt Komission antamien direktiivien implementointia Suomessa voimassa olleisiin lakeihin.