PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Useimmat 1990-luvulla tai vuosituhannen 2000 vaihtumisen jälkeen ampuma-aseen lupaa hakeneista eivät ole tietoisia siitä, että 50- ja 60-luvuilla urheiluampujat ja metsästäjät saivat suhteellisen nopeasti sekä edullisesti ostoluvat hankittaviin ampuma-aseisiin.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Suomessa viimeiset 25 vuotta ovat muodostuneet aseita laillisiin käyttötarkoituksiin hankkineille hyvin haastaviksi, sillä Euroopan Unionin jäsenyys on edellyttänyt Komission antamien direktiivien implementointia Suomessa voimassa olleisiin lakeihin.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Euroopan Unionissa aseita omistavat kansalaiset eivät ymmärrä, että EU:n komissio ja globalistinen eliitti pyrkivät rauhantilan aikana keräämään kansalaisten laillisesti omistamat ampuma-aseet pois, vaikka rikolliset saavat aseensa aivan muista hankintalähteistä kuin lainkuuliaiset kansalaiset.