PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI II

Poliisin eri puolilla Suomea järjestämät aseiden ja räjähteiden
keräämistalkoot ovat osoittaneet kansalaisille, että keräyksissä
luovutetut aseet joutuvat yleensä romutettaviksi, eikä niitä tarkasteta
ampuma-aserekisterin tiedoista, koska poliisin rekisterit eivät ole
ajantasalla.

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI XII

Historian opetuksen väheneminen kouluissa ja samanaikaisesti
yliopistoissa valtiotieteellisissä sekä humanistisissa tiedekunnissa
tapahtuva historian suoranainen vääristeleminen on johtanut suomalaiset
valetodellisuuteen, jolloin käsitys Euroopan tilanteen kehittymisestä
2000-luvulla on ainoastaan median antaman infon varassa.

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI IX

Useimmat suomalaiset aseenomistajat uskovat säilyttävänsä aseensa ja aseiden hallussapitolupansa vielä vuonna 2019, mutta valitettavasti Eduskunnassa käsiteltävä asedirektiivin muutoksen implementointi, sekä 1.12.2017 voimaan astunut aselain muutos tulevat leimaaman kymmenet tuhannet ihmiset rikollisiksi.